Revista Art-emis
Tehnologii controversate de extrac?ie a hidrocarburilor PDF Imprimare Email
Col. (r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea   
Duminică, 22 Martie 2015 22:31
Col. (r) prof. univ. dr. ing. Marian Rizea, art-emisTehnologii controversate de extrac?ie a hidrocarburilor: de la explozii nucleare subterane, la fisurarea ?i fracturarea hidraulic?
 
Abstract: The modern world is involved in the complex process of transition from the industrial to the information society and knowledge[1] and the trinomial touch with technology and energy - environment is necessary and visible, being highlighted byscientific, technical and technological leaps that take place against a background of an accelerating globalization. The result of these changes is the progress of the society in all aspects providing that all factors are positive and determine otherwise the fragile balance of life on Earth would be irreparably compromised .
 
Rezumat: Lumea modern? este angrenat? n complexul proces de trecere de la societatea industrial? la cea informa?ional? ?i a cunoa?terii[1], iar leg?tura cu trinomul tehnologie-energie-mediu este necesar? ?i vizibil?, pus? n eviden?? de salturile ?tiin?ifice, tehnice ?i tehnologice care au loc pe fondul unei globaliz?ri accelerate. Rezultanta acestor transform?ri este progresul societ??ii sub toate aspectele cu condi?ia ca to?i factorii s? fie pozitivi ?i stabili, n caz contrar fragilul echilibru al vie?ii pe Terra ar fi iremediabil compromis.
 
Asigurarea unui viitor mai sigur ?i a unei vie?i de calitate pentru omul modern este dat? de o mul?ime de factori ntre care trinomul tehnologie-energie-mediu joac? un rol extrem de important. Am putea, spre exemplu, s? abord?m orice domeniu/subiect n care s? facem o analiz? a rela?iei dintre cei trei termeni ?i cel mai elocvent este cel al evolu?iei autoturismelor care n doar cteva ultime s?pt?mni au fost f?cute publice informa?ii despre ma?ina electric?, cea care merge avnd combustibil apa s?rat? (din oceanul planetar) ?i ma?ina zbur?toare. Un alt domeniu/subiect important este legat de exploatarea gazelor de ?ist prin fracturare hidraulic? (fracking), unul dintre principalele motive de discordie n ntreaga lume contemporan?. Voi readuce n discu?ie acest subiect prin prisma trinomului men?ionat nu att pentru a puncta noile coordonate ale evolu?iei tehnologice ?i rela?iile/efectele energie-mediu cu consecin?e cuantificabile asupra calit??ii vie?ii imediate ?i de perspectiv?, ct mai ales pentru a releva importan?a prezent?rii unor informa?ii istorice ?i ?tiin?ifice ct mai exacte ?i complete despre o tehnologie necesar? ?i controversat? n procente sensibil egale.Trecnd peste istoricul ntortocheat al confrunt?rilor politice, mediatice ?i fizice privind gazele de ?ist ?i tehnologia fractur?rii hidraulice care s-ar fi putut ncheia numai pe terenul ?tiin?ific, voi selecta doar cteva dintre reperele importante ?i anume:
- toate ??rile lumii, indiferent de gradul de dezvoltare caut? cu mijloace dintre cele mai diverse (?tiin?ifice, tehnice ?i chiar prin for??/r?zboinice, uneori un mixt al acestora) s? acceseze/de?in? tehnologii, energie ?i condi?ii s?n?toase de via??;
-pe fondul cre?terii alerte a num?rului de locuitori ai planetei (cca. 7 miliarde) ?i a diminu?rii resurselor de orice fel, goana dup? noi tehnologii este justificat? ?i necesar?;
- dac? oamenii politici ?i de afaceri au v?zut n tehnologia fractur?rii hidraulice o solu?ie rapid? de rezolvare a problemei energetice, financiare ?i sociale, oamenii de ?tiin?? ?i practicienii au scos la iveal?, att avantajele ct ?i dezavantajele acesteia. n Anglia, Australia, Romnia, Fran?a, Bulgaria ?i chiar S.U.A. au fost ?i vor mai fi multe ac?iuni de protest;
- recentele comunicate oficiale prin care firmele Chevron, Total, Marathon Oil ?i Exxon Mobile au anun?at oprirea forajelor n Polonia, iar Chevron n Romnia pe motiv c? rezultatele ob?inute sunt sub nivelul estim?rilor (cca 1/3) au spulberat optimismul europenilor de a nu mai depinde de gazul rusesc[2], genernd nedumeriri n rndul speciali?tilor n domeniu care se ntreab?, pe bun? dreptate, dac? o firm? chiar ?i de talia Chevron poate face o estimare real? despre un z?c?mnt doar dintr-un singur foraj.
Reac?iile nu s-au l?sat a?teptate ?i n spa?iul virtual a fost lansat? ipoteza Chevron pleac? pentru c? n-a g?sit ce s? scoat? sau a terminat cu ce avea de b?gat?[3].
 
F?r? a fi un sus?in?tor al acestei teorii conspira?ioniste, nu pot trece cu vederea faptul c? ntrebarea are un miez de adev?r despre care s-a vorbit foarte pu?in n to?i ace?ti ani de cnd problema extragerii gazelor de ?ist prin metoda fractur?rii hidraulice a devenit viral? n spa?iul public. ncepnd cu anii 1960, cnd de?eurile radioactive ncepuser? s? devin? o problem? n S.U.A., Rusia, Anglia, Fran?a ?i apoi n China s-au c?utat mai multe solu?ii de depozitare pentru prevenirea polu?rii (depozitarea n butoaie de beton armat c?ptu?ite cu plumb lestate pe fundul oceanelor/m?rilor, ejectarea unor containere n spa?iul cosmic, depozitarea n mine p?r?site) printre care ?i reinjectarea n unele sonde de mare adncime din care se exploatase gaze ori petrol. Recent, Truthstream Media a scos la iveal? mai multe articole din ziarele publicate n anii 60, ce detaliaz? cum de?euri nucleare au fost ngropate sub p?mnt de c?tre compania Halliburton&Co timp de zeci de ani, pentru a sc?pa de substan?ele rezultate din produc?ia nuclear? de dup? Al Doilea R?zboi Mondial[4]. Articolele au fost publicate n mai multe ziare de mare circula?ie printre care: Great Bend Tribune, pe 19 aprilie 1964, Warren Times-Mirror, pe 22 aprilie 1964, Lubbock Avalanche Journal, pe 26 aprilie 1964, San Antonio Express News, pe 3 mai 1964, Denton Record Chronicle, pe 15 iunie 1964. n sintez?, articolele din cotidienele americane din 1964 spuneau urm?toarele:
- Dou? dintre tehnologiile dezvoltate n industria petrolier? o s? rezolve o problem? major? din industria energetic? nuclear?. Este vorba de problema debaras?rii de de?euri radioactive, deosebit de periculoase.
- Cercet?torii de la centrul HalliburtonCosTechnical Center, n colaborare cu cercet?t?rii de la OakRidge National Laboratory, au combinat dou? tehnologii, cea a ciment?rii pu?ului petrolier ?i cea a tehnicii de stimulare a produc?iei din fracturarea hidraulic? pentru a ngropa de?euri radioactive ntr-o forma?iune impenetrabil? de ?ist la o mie de picioare sub p?mnt.
- Metoda folosit? la Oak Ridge ncepe prin a amesteca de?eurile cu un amestec de ciment, apoi pompnd amestecul ntr-unul din pu?urile s?pate n ?istul Conasuaga, iar apoi fracturnd ?istul pentru a forma o cr?p?tur? orizontal?. Aceast? cr?p?tur? este umplut? cu amestecul ?i formeaz? un strat, sub?ire, orizontal, pe o lungime de cteva sute de picioare. Amestecul se nt?re?te ?i va re?ine pentru totdeauna de?eul radioactiv n aceast? nou? forma?iune.
- Union Carbide Corp, ce de?ine facilit??i la Oak Ridge pentru Comisia pentru Energie Atomic? din S.U.A. ?i Halliburton, ce ofer? servicii specializate din industria petrolier?, precum fracturarea hidraulic?, au colaborat pentru acest proiect ncepnd cu anul 1960.
Amestecul r?mnea n stare lichid? timp de 48 de ore, nainte de a se nt?ri permanent, zic ei, ?i de a r?mne ngropat acolo, pentru totdeauna. Din articole reiese clar cum Comisia pentru Energie Atomic? se preg?tea s? foloseasc? tehnica de fracturare hidraulic? pentru a sc?pa de de?eurile nucleare din mai multe loca?ii. Oak Ridge a fost doar una dintre cele mai mari, ?i una dintre primele care au f?cut publice aceste metode de debarasare: Oak Ridge are aceea?i problem? ca ?i celelalte facilit??i nucleare din ?ar?, resturile, de?eurile radioactive. n fiecare an, aproximativ 4 milioane de galoane (13 milioane de litrii) de de?euri radioactive, substan?e rezultate n urma fisiunii precum stron?ium 90, cesium 137 ?i ruthenium 103, sunt Fig.1-2 Tehnologii extractie hidrocarburigenerate la Oak Ridge. ?i cum o poz? face ct o mie de cuvinte, al?turi pute?i vedea un foto-fragment (Fig.1) din edi?ia din 3 mai 1964 a ziarului San Antonio Express News. Tot n perioada respectiv?, Ziarul Great Bend Triubune a publicat ?i informa?ii despre directorii de la Halliburton implica?i ?i o imagine (Fig.2) reprezentnd oamenii de afaceri privind la o diagram? ce explica modul n care de?euri ca stron?ium 90 vor fi amestecate cu ciment ?i injectate n ?isturi: Inginerul Mack Stogner de la Halliburton, din stnga, discut? proiectul cu Harry P. Conroy, vicepre?edinte senior ?i director general al companiei de servicii petroliere ?i W.D. Owsley, vicepre?edinte senior.
 
ntre anii 1995-2000, n nenum?ratele deplas?ri n diferite schele de extrac?ie a petrolului, gazelor ?i s?rii prin dizolvare mpreun? cu renumitul prof.univ.dr.ing. George Iordache, zis Lordul de la U.P.G. Ploie?ti, conduc?torul proiectului meu de doctorat, unde am efectuat nenum?rate experimente ?tiin?ifice privind forajul sondelor ?i afluxul de fluide n acestea pentru a perfecta o tehnologie de depozitare n siguran?? a substan?elor periculoase rezultate din activit??ile industriale, am reluat discu?iile din anii studen?iei cnd, profesori de talie interna?ional? precum Teodor Oroveanu, zis Docentul, Constantin Beca, zis Doctorul, Alexandru Soare, zis Solei, Corneliu Popescu, zis Gentelmanul, Constantin Popa, zis Papsi, Gabriel Manolescu, zis Atom, Gheorghe Horhoianu, zis n?eleptul ?i mul?i al?ii, to?i ?coli?i prin S.U.A., fosta U.R.S.S., Fran?a, Anglia, Canada[5], unde au ?i predat cursuri unice n domeniul petrolier, ne prezentau ca metod? de m?rire a afluxului de fluide n sonde, metoda exploziilor nucleare subterane. Prof.univ.dr. George Iordache, mi-a spus c? prin anii 1970, a fost cooptat mpreun? cu mai mul?i profesori, ingineri ?i speciali?ti din institutele de cercetare ntr-un proiect secret care experimenta n zona sudic? a Romniei tehologiile americane ?i ruse?ti de fracturare a rocilor prin explozii subterane, proiect stopat dup? cutremurul din 04 martie 1977, din ordinul lui Nicolae Ceau?escu. M-am informat mult asupra acestui subiect ?i am descoperit c? romnul Constantin Crnganu,  profesor de geofizic? ?i geologia petrolului la Graduate Center ?i Brooklyn College, The City University of New York (anterior, a lucrat la Universitatea Al. I. Cuza din Ia?i ?i University of Oklahoma, School of Geology and Geophysics, publicnd ca autor, coautor sau editor, 13 c?r?i ?i capitole de carte ?i peste 90 de articole peer-reviewed ?i rezumate extinse, n S.U.A., Germania, Canada, Romnia ?i alte ??ri) a prezentat la sfr?itul anului 2014, ntr-o revist? de circula?ie interna?ional?, dup? o ntlnire cu profesorii U.P.G. Ploie?ti unde am fost prezent, articolul O scurt? istorie a fractur?rii hidraulice[6]. De?i n cartea sa Gazele de ?ist ?i fracturarea hidraulic? - ntre mit ?i realitate, Bucure?ti, Ed. Integral, 2014 se prezint? ca un sus?in?tor al tehnologiei Chevron, n articolul men?ionat spune negru pe alb urm?toarele: n 1959, industria petrolier? a devenit interesat? de utilizarea energiei nucleare. Practic, s-a propus folosirea bombelor atomice pentru a fractura forajele.
 
Edward Teller, tat?l bombei cu hidrogen, a organizat un miting n acel an la Lawrence Radiation Laboratory, ast?zi, Lawrence Berkeley National Laboratory, pentru a discuta utilizarea pa?nic? a energiei nucleare. Teller a sugerat c? aceasta ar putea fi folosit? pentru minerit ?i lucr?ri de excava?ii.  The U.S. Atomic Energy Commission (Comisia pentru Energie Atomic? a S.U.A.) a fost de acord ?i a creat Project Plowshare (Proiectul Fier de plug), numit a?a dup? versetele biblice din profe?ia lui Isaia (2.4): a?a nct din s?biilor lor ?i vor f?uri fiare de plug ?i din suli?ele lor cosoare. Programul s-a concentrat la nceput pe utilizarea puterii atomului ca un uria? excavator. Guvernul american s-a gndit chiar la ideea folosirii bombelor atomice pentru a s?pa un nou port adnc n Alaska sau un nou canal prin Panama. Nici una din aceste idei nu s-a materializat, datorit? unor probleme tehnice ?i temerilor legate de deteriorarea mediului nconjur?tor. Totu?i, s-a ncheiat un acord de colaborare ntre guvern ?i compania El Paso Natural Gas. Oamenii de ?tiin?? coopta?i n proiectul Plowshare doreau s? ?tie dac? utilizarea exploziilor nucleare pentru fracturarea rocilor din g?urile de sond? este posibil? ?i eficient? ca pre?.
 
n anul 1967, oamenii de ?tiin?? au detonat o bomb? de 29 kilotone undeva n afara localit??ii Farmington din New Mexico. Aplaudat? de liderii politici locali ?i oficialii din partea statului, bomba a fost cobort? 1.200 metri ntr-o sond? de gaz s?pat? ntr-o forma?iune argiloas?. n urma detona?iei, s-a creat o cavitate de circa 50 metri n diametru. Numit? Project Gasbuggy (Gza de gaz), detonarea a avut succes. Dar gazul care a nceput s? curg? n sond? con?inea tritiu radioactiv ?i al?i izotopi. Cercet?torii au decis s? ncerce o variant? mai puternic?, n ideea c? vor produce mai mult gaz ?i astfel vor recupera zecile de milioane de dolari cheltui?i pe bombe. Urm?toarea explozie s-a numit Rulison, dup? numele unui ora? din vestul statului Colorado. Bomba Rulison a fost mai mare - 43 kilotone - ?i a explodat la o adncime mai mare n sond?. (Pentru compara?ie, bomba aruncat? peste Hiroshima n 1945 a fost de 13 kilotone). F?r? mult? publicitate, bomba Rulison a fost detonat? n septembrie 1969, imediat dup? terminarea festivalului de la Woodstock. De data aceasta, m?sur?torile au indicat c? roca s-a fracturat pe o raz? de 76 metri n jurul punctului de explozie. Cnd gazul a nceput s? curg? din roc? n sond?, era amestecat cu cantit??i mari de tritiu ?i kripton-85. Comisia de Energie Atomic? a studiat expunerea poten?ial? care s-ar fi produs dac? gazul ar fi fost pompat prin conducte ?i oferit popula?iei. Dou? ora?e care ar fi primit cea mai mare doz? de radia?ie de la arderea gazului n buc?t?rii ?i sobe ar fi fost Rifle, situat lng? locul detona?iei ?i Aspen (sta?iunea de schi cea mai ?ic din S.U.A.). Doza ar fi fost mic?, dar era vorba doar de un singur foraj.
 
Aceste ncerc?ri de a sf?rma rocile pentru a extrage hidrocarburi a atras aten?ia Casei Albe. ntr-o cuvntare din 1971, pre?edintele Richard Nixon a vorbit despre faptul c? g?sirea unor cantit??i sporite de gaz natural va fi una dintre cele mai urgente nevoi energetice n urm?torii c?iva ani. ?i el ?i-a exprimat sprijinul pentru experimentele de stimulare nuclear? care caut? s? produc? gaz natural din forma?iuni geologice compacte, care n prezent nu pot fi exploatate. Cu aceast? aprobare de la cel mai nalt nivel, Proiectul Plowshare a continuat. Testul urm?tor va cuprinde detonarea simultan? a trei bombe, fiecare dintre ele mai mare dect cea folosit? pentru Gasbuggy. Ele vor fi plasate suficient de departe una de alta astfel nct zona de impact va crea o vast? coloan? vertical? prin care va curge gazul. Sus?in?torii proiectului au crezut c? aceast? metod? va rezolva deficitul energetic al S.U.A. Ei sperau c? fracturarea nuclear? ar putea deveni o tehnic? comun?, ceva care poate fi folosit n fiecare zi oriunde se sap? o sond? pentru gaze.
 
Explozia Rio Blanco, de asemenea, n vestul statului Colorado, a avut loc n luna mai 1973, ntr-o perioad? de insuficient gaz natural pe pia??. Cu dou? luni mai nainte, realitatea crizei energetice lovise un punct dureros, atunci cnd ?colile de stat din Denver (capitala statului Colorado) fuseser? nchise din lips? de gaz pentru nc?lzirea lor. Sponsorii detona?iei nucleare au creat un buletin informativ - The Rio Blanco News - care anun?a n primul s?u num?r c? Gazul din Proiectul Rio Blanco ar putea reprezenta zece ani de rezerve pentru Statele Unite. Acest optimism nu a fost confirmat de rezultatele exploziei. Cele trei bombe au creat coloane verticale individuale, dar neconectate ntre ele. Gazul a ie?it numai din detona?ia cea mai de sus. n loc de rezerve pentru 10 ani, principala mo?tenire a detona?iilor este o plac? oficial? la locul exploziei care avertizeaz? mpotriva s?p?rii solului sau for?rii f?r? permisiune din partea guvernului. F?r? s? se lase intimida?i, planificatorii Proiectului Plowshare au devenit ?i mai ambi?io?i. Urm?torul test, numit Project Wagon Wheel (Proiectul Roata de C?ru??), a implicat dispozitive de 500 kilotone explozibil. ?i acesta a fost doar nceputul. Dac? ar fi reu?it, Comisia de Energie Atomic? ?i compania El Paso pl?nuiau ntre patruzeci ?i cincizeci de detona?ii pe an n sudul statului Wyoming (Pinedale). Dar de data aceasta, promotorii atomici ?i-au g?sit na?ul. Locuitorii din zon? s-au organizat ca s? stopeze proiectul. Oamenii erau ngrijora?i de impactul zguduirilor p?mntului asupra drumurilor locale ?i a canalelor de iriga?ii. Partea economic? a bombelor atomice a fost de asemenea supus? analizei. Departamentul Energie a declarat ulterior c? au fost cheltuite 82 miliarde dolari pentru proiect ?i chiar dac? gazul ar fi curs suficient n urm?torii 25 de ani, numai o mic? parte din cheltuieli s-ar fi amortizat.
Nu este clar cum a fost anulat Proiectul Roata de C?ru??, dar deputatul Teno Roncalio, singurul Democrat din statul Wyoming, a avut rolul decisiv. n ianuarie 1973 el a fost numit n Comitetul Unit al Congresului pentru Energia Atomic? (Congresss Joint Committee for Atomic Energy). O s?pt?mn? mai trziu, Roncalio a anun?at c? fondurile pentru Roata de C?ru?? sunt eliminate din bugetul federal. n 1978 Roncalio a hot?rt s? nu mai candideze pentru realegerea sa. A ap?rut astfel o posibilitate pentru un tn?r republican. El va c?tiga alegerile ?i va fi cel care va juca un rol major n r?spndirea fractur?rii hidraulice ca ?ef executiv al companiei Halliburton. Numele lui era Dick Cheney. Dac? interesul pentru fracturarea nuclear? a disp?rut, grijile pentru securitatea energetic? s-au amplificat. n noiembrie 1973, Pre?edintele Nixon a promis s? elimine importurile de petrol pn? n 1980. F?r? succes. n luna august a anului urm?tor ?i-a prezentat demisia ca pre?edinte. Rezervele de gaz natural deveniser? att de mici nct Congresul a adoptat o lege n 1978 care f?cea ilegal? orice nou? construc?ie a unei termocentrale pe gaz. Pn? cnd legea a fost abrogat? nou? ani mai trziu de c?tre Pre?edintele Reagan, Statele Unite construiser? termocentrale pe c?rbune care furnizau 81 gigawa?i de electricitate. Aproape un sfert din acele termocentrale pe c?rbune sunt nc? n func?iune. Oficialii guvernamentali au sim?it c? nu au ce s? aleag?. Noile zone gazeifere care fuseser? ntre timp descoperite erau mici ca volum de produc?ie, iar patru din cinci foraje s?pate pentru gaze nu au fost productive. Confruntat cu o criz? energetic? n plin? desf??urare, guvernul a ncercat o multitudine de solu?ii. S-au f?cut eforturi pentru a sc?dea cererile de energie. Limitele de vitez? au fost coborte pentru ca s? se economiseasc? benzina ?i motorina. Au fost ?i ncerc?ri de a impulsiona ofertele de energie.
 
n anii 70 guvernul federal al S.U.A. a ini?iat Eastern Gas Shales Project(Proiectul gazelor de ?ist estice) ?i zeci de proiecte pilot de fracturare hidraulic?; de asemenea, a sprijinit cercetarea privat? ?i public?. Aceste eforturi au fost determinate de criza energetic? din 1973, cnd ??rile arabe membre ale Organiza?ia ??rilor Exportatoare de Petrol (O.P.E.C.)  au impus un embargou pe exportul de ?i?ei ca m?sur? de pedepsire a Statelor Unite pentru ajutorul acordat Israelului n r?zboiul de Yom Kippur. De asemenea, guvernul a fost silit s? adopte m?suri de stimulare a cercet?rilor ?i datorit? reducerii pronun?ate a rezervelor de gaze. Ca r?spuns la criza energetic?, administra?iile Ford ?i Carter au acordat prioritate c?ut?rilor de noi surse de energie ?i tehnologii care s? le pun? n valoare. ntre 1978 ?i 1991, guvernul federal a cheltuit 137 milioane de dolari pentru dezvoltarea acestor noi tehnologii. Industria ?i cercet?torii federali au nceput s? se ocupe mai ndeaproape de modalit??ile de exploatare a resurselor neconven?ionale, printre care se num?r? ?i gazele de ?ist. Laboratoarele na?ionale americane - Sandia ?i Los Alamos din New Mexico, precum ?i Lawrence Livermore din California, au produs programe computerizate pentru modelarea, monitorizarea ?i evaluarea proiectelor demonstrative. n 1979, eforturile comune publice ?i private de a aduce gazele de ?ist pe pia?? au fost formalizate prin Commercialization Plan for Recovery of Natural Gas from Unconventional Sources(Planul de Comercializare pentru Recuperarea Gazului Natural din Surse Neconven?ionale) din cadrul Departamentului de Energie al SUA. Noi tehnici de prospectare seismic? tridimensional?, dezvoltate ini?ial de Laboratorul Sandia pentru minele de c?rbuni, au fost utilizate pentru localizarea fracturilor din argile ?i vizualizarea forma?iunilor gazeifere adnc ngropate.
 
n 1980, la un an dup? cea de-a doua criz? energetic? din 1979, generat? de revolu?ia iranian?, Congresul S.U.A. a adoptat Windfall Profits Tax Act (Legea de taxare a profiturilor extraordinare) care a creat creditul pentru produc?ia de gaz neconven?ional (Sec?iunea 29 a legii). Oferind o scutire de tax? de 0,50$ pentru fiecare 28 metri cubi (1.000 cubic feet) de gaz neconven?ional, legea a impulsionat cre?terea fractur?rilor hidraulice a argilelor gazeifere. Un program mai pu?in cunoscut, sprijinit de guvernul federal, s-a numit Unconventional Gas Research Program - U.G.R. (Programul de Cercet?ri pentru Gaze Neconven?ionale). Fondurile pentru acest program au fost destul de mici - 30 milioane de dolari a fost suma maxim? alocat?. ncepnd din 1977 ?i continund n urm?torii c?iva ani, mare parte din fonduri au mers la unitatea de cercetare din Morgantown, Virginia de Vest, care studia gazul natural aflat n argilele din Mun?ii Apala?i. Industria energetic? era con?tient? de prezen?a gazului n acele argile, dar forajele erau pu?in adnci ?i impredictibile ca volum generat de produc?ie. Numai n locurile unde argilele erau fracturate natural - ?i aproape de suprafa?? - companiile energetice catadicseau s? foreze. U.G.R. voia s? schimbe aceast? situa?ie. Au fost trimi?i geologi n ntreaga regiune pentru a studia caracteristicile argilelor. De asemenea, s-au s?pat cteva sonde. n ce prive?te fracturarea, nimic n-a fost l?sat deoparte. U.G.R. a ncercat fractur?ri cu explozivi chimici ?i chiar congelarea rocilor cu agen?i criogenici. Unul dintre cercet?torii cei mai talenta?i care au lucrat n programul U.G.R. a fost Al Yost. Pe parcursul a peste zece ani, el a ncercat multe tehnologii noi care vor crea cadrul pentru ascensiunea fractur?rii hidraulice. Ca s? studieze efectele acesteia, Yost ?i colegii s?i ingineri au plasat camere minuscule n interiorul sondelor pentru a-?i da seama ce se ntmpl? acolo jos ?i au folosit unde seismice pentru a carta cu precizie fracturile create. Pentru prima dat?, ei au ncercat fracturarea hidraulic? masiv? - o tehnologie care numai dup? 20 de ani va deveni de rutin?, o dat? cu aplicarea ei de c?tre compania Mitchell Energy. Urm?toarea pagin? a istoriei fractur?rii hidraulice se va scrie n Texas ?i Oklahoma.
 
Concluziile ?i comentariile apar?in celor interesa?i de adev?r.
 
?i cum toate aceste noi dezv?luiri nu aduc dect o raz? de lumin? n controversatul subiect al tehnologiei Chevron, recent, Mark Walport, consilierul ?tiin?ific ?ef al guvernului britanic, a publicat un raport prin care se compar? fracturarea hidraulic? cu talidomida ?i azbestul, prezentate la vremea apari?iei lor drept inova?ii absolute, dar care s-au dovedit a avea efecte catastrofale asupra s?n?t??ii oamenilor: Fracturarea hidraulic? poate aduce riscuri neb?nuite, a?a cum a fost n cazul talidomidei ?i azbestului.Dezvoltnd subiectul, prof. Andrew Stirling, de la Universitatea din Sussex argumenteaz? c? inova?iile istorice adoptate prea n grab?, cu consecin?e grave, neb?nuite la vremea respectiv?, reprezint? exemple pentru poten?ialele efecte negative ale frackingului ?i concluzioneaz?: Istoria con?ine multiple exemple de inova?ii care mai trziu s-au dovedit problematice - cum ar fi azbestul, benzenul, talidomida, dioxinele, plumbul din petrol, tutunul, multe dintre pesticide, mercurul, clorul ?i compu?ii perturbatori ai sistemului endocrin[7]  Dar, cea mai recent? ?tire din 3 martie 2015, orele 12:14, care face din trinomul tehnologie-energie-mediu vrful de lance al adev?rului privind exploatarea gazelor de orice fel (conven?ionale, dar mai ales a celor neconven?ionale), este comunicatul oficial al guvernului olandez care le-a cerut scuze cet??enilor pentru c? a ignorat siguran?a oamenilor din regiunea Groningen, n favoarea extragerii ct mai multor gaze naturale. Reac?ia vine dup? ce n luna februarie a ap?rut un raport n care se arat? c? exploat?rile au provocat mi?c?ri telurice n regiune. mi pare foarte r?u c? interesele ?i siguran?a locuitorilor din Groningen nu au primit aten?ia meritat?. De acum, siguran?a va fi pe primul plan, a declarat ministrul economiei din Olanda, Henk Kamp.[8] Prin urmare, f?r? noi tehnologii nu putem ob?ine energii nepoluante ?i nu vom putea asigura un mediu curat ?i s?n?tos pentru noi ?i cei ce vor urma, dar aceasta nu se poate face dect prin transparen?? ?i adev?r, iar deciziile trebuie luate prin consens de c?tre mediul ?tiin?ific, cel politic, economic ?i nu n cele din urm? societatea civil?.
 
Prin prisma celor mai sus prezentate lansez celor interesa?i de disputata privind tehnologia de exploatare a gazelor de ?ist prin metoda fractur?rii hidraulice (cunoscut? ?i sub metoda Chevron) provocarea de a analiza ct mai obiectiv posibil Raportul CENTGAS - 2013 (realizat cu contribu?ia substan?ial? a unor cadre didactice din cadrul Universit??ii de Petrol ?i Gaze din Ploie?ti) ?i Raportul Societ??ii Academice Romne - 2014. V? asigur c? ve?i constata lucruri de fond, form? ?i atitudinale deosebit de interesante iar dac? se va fora/studia ?i mai adnc, se vor descoperi probabil ?i sursele de finan?are iar ntreb?rile vor ncepe s? curg?.
--------------------------------------------------
[1] Acad. Mihai Dr?g?nescu. Pre?edintele Sec?iei de ?tiin?a ?i Tehnologia Informa?iei a Academiei Romne - Societatea informa?ional? ?i a cunoa?terii. vectorii societ??ii cunoa?terii.  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  http://www.racai.ro/~dragam
[2] Gndul, 21.02.2015
[5]. Rizea, M.; Rizea, E. - Petrol, Dezvoltare ?i (In)Securitate, edi?ia a-II-a, Editura Asocia?iei Societatea Inginerilor de Petrol ?i Gaze, Bucure?ti, 2008.
[7]. Rezumat al unei traduceri din limba englez? dintr-un articol din The Guardian, de Corina Stirb Cooper/ 14 nov. 2014.
[8]. Olanda, primul stat care le cere scuze cet??enilor pentru cutremurele provocate de extragerea gazelor naturale - gndul.info.
footer