Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lauren?iu Dologa   
Miercuri, 20 Ianuarie 2016 18:50

Wittman MichaelUn atac ce a zguduit armata britanic?

La numai o s?pt?mâna de la debarc?rile din Normandia, for?ele germane ?i cele aliate î?i disputau suprema?ia asupra importantului ora? francez Caen, într-una din cele mai cunoscute b?t?lii ale Frontului de Vest. Profitând de o ruptur? a liniei de ap?rare inamice, elemente britanice ale Diviziei 7 Blindate înainteaz? spre Villers-Bocage, cu inten?ia de a flanc? armata german? prins? în Caen. Villers-Bocage este ocupat f?r? prea mult? rezisten?? din partea germanilor, ale c?ror unit??i de recunoa?tere se retrag în grab?. Trupele britanice au parte de o primire cald? din partea locuitorilor francezi ?i s-ar fi p?rut c? întrega opera?iune se va desf??ura f?r? evenimente notabile. Dup? ce pozi?ia lor este înt?rit? în ora?, este trimis? o coloana blindat? spre culmea ce domin? regiunea, Punctul 213, care oferea un avantaj tactic important de?in?torului. La nici dou? sute de metri, ascuns? în desi?ul gros, se afl? o companie de tancuri condus? de nimeni altul decât Michael Wittmann. De?i solda?ii britanici înc? nu auziser? de acesta, numele s?u era binecunoscut tanchi?tilor sovietici. Membru al Waffen Schutzstaffel, gruparea militar? de elit? a celui de-Al Treilea Reich, acesta luptase în toate col?urile continentului european, începând cu teatrul polonez, continuând cu cel francez ?i grec, apoi cel sovietic.

V?n?torul singuratic al Frontului de Est

Pe acesta din urm? el ?i-a consolidat reputa?ia de excelent comandant de tanc, dovedindu-se un lupt?tor individual deosebit ?i unde a devenit cunoscut drept „Baronul Negru". Datorit? num?rului mic de blindate atribuit unui front extrem de larg, comandan?ii erau for?a?i deseori în misiuni solitare, extrem de periculoase, dar care se mulau foarte bine pe caracterul lui Wittmann. Într-una din ele, la începutul opera?iunii Barbarossa, se g?sea la comand? unui StuG III ?i, dup? ce ocup? terenul înalt, se angajeaz? în lupta împotriva unui grup de 18 tancuri T34/76. Blindatul sau era un tun autopropulsat cu turel? fix?, ce f?cea necesar? întoarcerea întregului vehicul pentru a ?inti. ?inând cont ?i de superioritatea numeric? covâr?itoare, aparent Wittmann p?rea o ?int? sigur?. Împotriva tuturor eviden?elor, într-o expunere incredibil? de îndemânare tactic?, reu?e?te totu?i s? pulverizeze ?ase dintre ele, iar c? urmare restul se retrag. Îns?, este luat prin surprindere în momentul în care unul din tancurile scoase din ac?iune î?i îndreapt? tunul spre blindatul sau. Înc? un proiectil love?te tancul inamic aruncându-l în aer, odat? cu el ?i pe tanchi?tii sovietici. Agonia lor nu a r?mas f?r? reac?ie. Împreun? cu echipajul s?u a s?rit s? înn?bu?e fl?c?rile ce îi acoperea pe ace?tia.

Un erou al Germaniei

Pân? în ianuarie 1944 reu?e?te s? distrug? 56 de tancuri, ca în decursul acelei luni s? aib? o cre?tere spectaculoas?. Pân? la sfâr?itul lunii înc? 61 de tancuri inamice îi cad victime. Prime?te „Crucea de Cavaler pe 14 ianuarie, iar pe 30 ianuarie i se adaug? „Frunzele de Stejar" pentru faptele sale de arme. În Germania devenise deja un erou na?ional, iar numele sau era cunoscut în întreag? ?ar?. Pres? i-a dedicat pagini întregi ?i devenise un exemplu al excep?ionalit??ii soldatului german. În a?teptarea invaziei Aliate, unitatea lui Wittmann este mutat? în Beauvais, Fran?a. Acum se afl? încadrat într-un batalion Schutzstaffel de blindate, la comand? unei companii de tancuri Tiger. Odat? cu debarcarea în Normandia, aceast? este mutat? pentru a contracara înaintarea for?elor americane ?i britanice. Ruperea frontului german în regiunea ora?ului Caumont a permis o mi?care de înv?luire Aliat?, cu urm?torul punct important fiind în Villers-Bocage. Dac? era ocupat ?i acesta, se putea înainta f?r? opreli?te spre Caen ?i închiderea bresei în spatele Diviziei Panzer Lehr. Comandamentul german a presupus corect c? aceast? va fi direc?ia de atac, iar compania condus? de Michael Wittmann a fost trimis? la ie?irea din Villers-Bocage într-o misiune de recuno?tere, ca apoi trupele s? ocupe ora?ul.

Confruntarea de la Villers-Bocage

Acesta a fost surprins s? vad? c? solda?ii Diviziei 7 Britanice, cunoscu?i c? „?obolanii De?ertului" în urm? luptelor date în nordul Africii împotriva lui Erwin Rommel, deja ajunseser?, iar o coloana se îndrepta deja spre Punctul 213, care oferea un avantaj tactic nepre?uit în eventualitatea unei lupte. F?r? a mai st? pe gânduri, iese din camuflajul oferit de vegeta?ia deas? ?i surprinde un tanc Cromwell ?i un Sherman Firefly. Prin distrugerea acestora, Wittmann a blocat întregul ?ir de vehicule ?i începe s? mearg? paralel cu el ?i s? trag? foc cu foc la mai pu?in de 20 de metri de ?intele sale. Astfel înc? trei tancuri sunt distruse. Transportoarele blindate nu au avut nicio ?ans?, fiind aruncate în aer rând pe rând ?i ciuruite de mitralierele grele ale tancului. Wittmann se îndreapt? spre ora? ?i se confrunt? cu trei Stuart-uri pe care le scoate din uz destul de rapid. Pe una din str?zile ce d?deau înspre centrul urbei înc? trei pic? prad? tunului sau înfrico??tor de 88 de mm. În Villers-Bocage, Cromwell-ul comandat de Patrick Dyas se ascunde într-o str?du?? l?turalnic?. În timp ce Wittmann se confrunt? cu un alt Sherman Firefly, Dyas iese din ascunz?toare s? ?i trage dou? focuri în Tiger. Spre oroarea sa amândou? sunt respinse de armur? groas?, iar dup? ce Firefly-ul este scos din ac?iune, aten?ia lui Wittmann se îndreapt? spre Cromwell-ul lui Days, pe care îl arunc? în aer. Acesta î?i continu? atacul devastator, în cele din urm? fiind oprit când senil? tancului este lovit? de o arm? antitanc, imobilizând vehiculul. Împreun? cu echipajul sau se retrage c?tre liniile germane, sperând c? vor recupera ulterior Tiger-ul. În aceea?i zi un contraatac german va for?a retragerea for?elor britanice din Villers-Bocage.

Crucea de Cavaler cu Frunze de Stejar ?i spade

Ac?ionând din proprie ini?iativa, atacul fulger?tor al lui Wittmann a distrus avangard? unei ofensive britanice periculoase. Nicicând un comandant de tanc german nu a reu?it c? în mai pu?in de un sfert de ora s? distrug? atât de multe blindate ca acesta. În jur de 30 de vehicule au fost nimicite, provocând un adev?rat ?oc în rândul tanchistilor alia?i. Pe m?sur? ce luptele se intensificau ?i solda?ii se obi?nuiau cu tehnic? de lupta german?, înc? exist? o reticen??, dar ?i o demoralizare când venea vorba de angajarea în lupta a unui Tiger, la care Wittmann a contribuit din plin. Locotenentul Cloudsley-Thompson, care a supravie?uit dup? ce Cromwell-ul sau a fost distrus în Villers-Bocage, a remarcat c? niciodat? nu va mai dori s? mai vad? vreun tanc. Pentru curajul sau, Hitler îi înmâneaz? personal lui Wittmann „S?biile" la „Crucea de Cavaler cu Frunze de Stejar". În acest moment era unul dintre cei mai buni comandan?i de tanc din r?zboi, distrugând pân? în acel moment 138 de tancuri ?i 132 de tunuri antitanc.

Sfâr?itul lui Wittmann

Wittman nu va mai tr?i prea mult pentru a se bucur? de victoriile sale. La rândul s?u, pic? într-o ambuscad? pe dat? de 8 august 1944, când a ales s? conduc? o companie de blindate în locul unui tân?r ofi?er. Armura Tiger-ului a fost penetrat? ?i se presupune c? un proiectil a atins muni?ia, aruncând turela în aer ?i ucigându-i pe ocupan?i. Michael Wittmann a fost îngropat în cimitirul militar din La Cambe. Al?turi de el au fost înmormânta?i ?i Heinrich Reimers - conduc?torul blindatului, Karl Wagner - tunarul, Rudolf Hirschel - operatorul radio ?i Gunther Weber - înc?rc?torul.

footer