Revista Art-emis
Paralele plastice PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
MarĹŁi, 15 Martie 2011 16:23
Iliescu StefanescuEmil ?tef?nescu (n.3 martie 1899 - d.8 iulie 1983)
Constantin Iliescu (n.20 martie 1899 - d.24 iulie 1980)

De-a lungul vremii, Râmnicu-Vâlcea, recunoscut centru spiritual ?i artistic al ??rii, cu tradi?ii venind din istoria îndep?rtat?, a d?ruit sau a adoptat cu generozitate, creatori ai artelor frumoase. În urm? cu mai bine de un veac, odat? cu prim?vara abia sosit?, odat? cu zilele lui m?r?i?or, g?l?gios, ?i-au anun?at venirea pe lume, dou? fiin?e omene?ti. Urmându-?i propria soart?, afirmându-se independent, s-au înscris mai târziu în constela?ia de elite a artelor plastice. Cei doi se numeau Constantin Iliescu ?i Emil ?tef?nescu, primul v?zând lumina zilei la Râmnicu-Vâlcea, în data de 20 martie 1899, iar al doilea, la 3 martie din acela?i an, la Tig?ne?ti, jude?ul Gala?i (pe atunci, Tecuci). Coinciden?? sau nu, s-au n?scut în aceeia?i lun? ?i s-au prezentat în fa?a Judec?torului Suprem, tot a?a. Ceea ce le-a intersectat destinele a fost pasiunea comun? pentru art?, pentru cercetarea frumuse?ilor vie?ii, a naturii, respingerea f?r? menajamente a improviza?iei ?i a diletantismului. Lucr?rile celor doi pictori, creatori de art? modern?, apar?inând ast?zi patrimoniului cultural al umanit??ii, s-au impus publicului printr-o ?inut? artistic? superioar?. Constantin Iliescu ?i Emil ?tef?nescu constituie, desigur, sensibilit??i, entit??i artistice distincte care, în pofida dinamismului sau a spontaneit??ii, demonstreaz? înzestrarea lor cu o rigoarea ?i un sim? al vizualit??ii plastice, rar întâlnite.

Peisajele celor doi mae?trii exceleaz? printr-o deosebit? disponibilitate a încadr?rii, cu centre vizuale laborios realizate, care îndrum? ochiul privitorului c?tre punctele de maxim interes. Flexibilitatea liniilor, minu?iozitatea tr?s?turilor subliniaz? m?iestria celor doi mânuitori ai rafinatei arte a penelului. Portretele, în special cele de copii, surprind acea ingenuitate specific? vârstei, iar autoportretele, uneori grave, redau cu o remarcabil? cunoa?tere psihologic?, starea de spirit a subiectului. Tu?a bogat?, generoas? îmbinare a armoniilor cromatice, confer? naturilor statice, în special florilor, o acurate??, o ponderabilitate ?i o comunicare absolut remarcabil?. Caractere ?i temperamente distincte, unul extrovertit, cel?lat, dimpotriv?, un introvertit iremediabil, destinele le-au fost paralel h?r?zite artei. Au ap?rut pe lume în prima lun? a prim?verii ?i au plecat în c?l?toria cea mare, tot în luna lui cuptor. Constantin Iliescu ?i Emil ?tef?nescu au iubit aceea?i muz?, c?reia i-au adus ofrand? harul ?i truda lor din timpul tr?irii pe p?mânt. Mo?tenitoare ale harului artistic, fiicele celor doi au onorat memoria p?rin?ilor, fiind personalit??i consacrate pe plan interna?ional, în domeniul artei plastice ?i al muzicii, urmând, atât prin leg?turile de rudenie, cât mai ales prin înaltele calit??i spirituale, o tradi?ie de familie. Rodica Iliescu, excelent maestru al penelului, cu lucr?ri expuse pe simezele marilor metropole ale lumii, tr?itoare în „Ora?ul lumin?", iar Liliana ?tef?nescu-Scanio, prestigios muzician, pe scenele însoritei Italii. footer