Revista Art-emis
Prof. dr. Corneliu Tama? - istoric, cercet?tor, scriitor, publicist PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Duminică, 27 Februarie 2011 13:41
Tamas CorneliuS-a n?scut la Câmpulung-Muscel la 14 februarie 1933 ?i este fiul lui Ion Tama?, func?ionar ?i al so?iei sale, Rafira. Primii ani de ?coal? i-a f?cut la ?coala de b?ie?i „Oprea Iorgulescu" (ast?zi ?coala Na?ional? „Oprea Iorgulescu") între anii 1940-1944, apoi a studiat la Liceul „Dinicu Golescu" din Câmpulung-Muscel, pân? în anul 1952 când a primit diploma de bacalaureat. Între anii 1953-1958 ?i-a continuat studiile la Facultatea de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti, dup? absolvirea c?reia a fost încadrat ca arhivist principal la Arhivele Statului din Pite?ti. A lucrat aici pân? la 31 martie 1969, când a preluat func?ia de director la Arhivele Statului, Filiala Vâlcea, din ora?ul Râmnicu-Vâlcea, profesând în aceast? postur? pân? în anul 1987, când s-a pensionat. Ini?ial sub îndrumarea profesorului universitar doctor Ion Iona?cu, apoi dup? dispari?ia acestuia sub coordonarea academicianului profesor dr. ?tefan ?tef?nescu a preg?tit ?i sus?inut, în 1982, teza de doctorat intitulat? „Evolu?ia marelui domeniu feudal mân?stiresc în jude?ul Vâlcea" în urma c?reia a ob?inut titlul de doctor în istorie. În perioada 1991-1998 a predat, ca profesor în mai multe discipline, elevilor din unele ?coli generale ?i licee din Râmnicu-Vâlcea. Corneliu Tama? a fost membru al Societ??ii de ?tiin?e Istorice, membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Forumului Cultural al Râmnicului ?i autor al unor studii de specialitate, monografii ?i de literatur? pentru copii. A fost c?s?torit cu Veronica Mioara Tama? ?i împreun? au doi urma?i: Cristian-farmacist ?i Cornelia Teodora-medic. Ca publicist a semnat peste 350 de articole în diverse publica?ii ?i periodice cu care a colaborat: Revista Arhivelor-Direc?ia General? a Arhivelor Statului din Bucure?ti, Studia et Acta Musei „Nicolae B?lcescu" din B?lce?ti, Magazin istoric-Bucure?ti, Historica, Anale-Craiova, Mitropolia Olteniei-Craiova, Museum-Gole?ti, Revista de istorie a Muscelului, Informa?ia zilei, Curierul de Vâlcea, Jurnalul de Vâlcea, Via?a Vâlcii, Buridava, Studii Vâlcene, Orizont, Vâlcea - Magazin de la A la Z, Accent ?i altele.

LUCR?RI PUBLICATE
Literatur?

- Dou? jocuri. Bucure?ti, Ed. Ion Creang?, 1985, 83 p.
- B?ie?ii nu plâng. Bucure?ti, Ed. Ion Creang?, 1989, 75 p
- Pic l?ud?rosul. Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1996,116 p
- Copil de trup?. Râmnicu-Vâlcea, Ed. Silviu Popescu, 1999, 127 p
- Domnul de religie ?i nevasta lui. Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2000
- Am sc?pat de ?coal?. (sub tipar), 2004, 110 p

Istorie

- Îndrum?tor în Arhivele Statului-Jude?ul Vâlcea, Direc?ia General? a Arhivelor Statului, Bucure?ti, 1972, 224 p
- Tipografii ?i tipografi la Râmnicu-Vâlcea, 1972, 72 p (colab.)
- R?scoala ??r?neasc? din 1907 în jude?ul Vâlcea – Studiu ?i documente. Societatea „Prietenii muzeului N. B?lcescu", 1974, 448 p (colab.)
- Lalo?u, file de monografie, Râmnicu-Vâlcea,1977, 87 p (coordonator)
Prefectura jude?ului Vâlcea (1830-1864), vol. I- Inventare arhivistice Bucure?ti, 1977, 478 p (colab.)
- Contribu?ia jude?ului Vâlcea la sus?inerea R?zboiului de independen?? 1877-1878, B?lce?ti pe Topolog, 1977, 676 p (colab.)
- Revolu?ia de la 1848 în jude?ul Vâlcea. Studiu ?i documente, B?lce?ti pe Topolog, 1978, 379 p (colab.)
- Aspecte militare privind revolu?ia de la 1848 în Oltenia. Documente inedite, Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1979, 225 p (colab.)
- Jude?ul Vâlcea în anii primului r?zboi mondial. Studiu ?i documente. B?lce?ti pe Topolog, vol I 1979, 440 p, vol. II, 1979, 288 p (colab.)
- Revolu?ia de la 1821 în jude?ul Vâlcea. Studiu ?i documente. B?lce?ti pe Topolog, 1980, 400 p.(colab.)
- Vâlcea – monografie, Bucure?ti, Ed. Sport-Turism, 1980, 350 p (colab.)
- Îndrum?tor pentru întocmirea monografiilor locale. Râmnicu-Vâlcea, 1981, 109 p (colab.)
- Filiala Arhivelor Statului – jude?ul Vâlcea, Bucure?ti, 1982, 52 p.
- Contribu?ia jude?ului Vâlcea la Unirea principatelor, Râmnicu-Vâlcea, 1982, 279 p (colab.)
- Tezaur medieval vâlcean. Catalogul documentelor de la Arhivele Statului din Râmnicu-Vâlcea, Bucure?ti, vol. I (1388-1718), 1983, 430 p,
- Comori arhivistice vâlcene. Catalog de documente. vol. II, 1985, 452 p (colab.)
- Familia B?lcescu în documentele vâlcene (1840-1869), B?lce?ti pe Topolog, 1984, 224 p (colab.)
- Comori arhivistice vâlcene. Catalogul documentelor de la Arhivele statului din Râmnicu-Vâlcea (1487-1800), vol. II, Bucure?ti, 1985, 452 p (colab.)
- Vâlcea în documente. prefectura jude?ului Vâlcea (1865-1881), Vol. II, Inventar arhivistic D. G. A. S. , Bucure?ti, 1988, 423 p
- Râmnicu-Vâlcea. Ghid de ora?, Bucure?ti, Ed. EST, 1989, 112 p.
- Istoria Ocnelor Mari. Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1993, 300 p
- Istoria ora?ului Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Antim Ivireanul, 1994, 359
- Bibliografia istoric? a jude?ului Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, editat? de Funda?ia „Dasc?lul vâlcean" ?i de Casa Corpului didactic-Vâlcea, 1994, 158 p. (colab.)
- Istoria Horezului, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1995, 250 p
- Râmnicul medieval. Studiu ?i documente (1388-1820), Râmnicu-Vâlcea, 1995, 168 p. (colab.)
- Istoria ora?ului Ocnele Mari, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1995, 250 p.
- Aurelian Sacerdo?eanu. Documentar bibliografic, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1995, 44 p (colab.)
- Monumente arhivistice vâlcene. Catalog de documente (1392-1811), Râmnicu-Vâlcea, 1997, 423 p (colab.)
- Alexandru B?lintescu. Documentar bibliografic, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1998, 28 p (colab.)
- ?coala cu clasele I_VIII „Take Ionescu din Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-vâlcea, Ed. Conphys, 1998, 317 p (colab.)
- Istoria bisericii „Sf.Gheorghe" din Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1998, 222 p (colab.)
- Locuri. Vremuri. Oameni. Monografia comunei Valea Mare, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1998, 245 p. (colab.)
- Gheorghe ?tefan. Documentar bibliografic. Râmnicu-Vâlcea, ed. Conphys, 1999, 23 p.
- Istoria Colegiului Na?ional „Alexandru Lahovari" din Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, 1999, 475 p. (colab.)
- Vâlcea turistic? – Ghid de jude?, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1999, 171 p. (colab.)
- Monumente istorice vâlcene. Catalog de documente 1392-1811. Râmnicu-Vâlcea, 1999, 412 p. (colab.)
- Acte documentare vâlcene. Catalog de documente 1418-1830, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1999, 325 p. (colab.)
- Gheorghe P?rnu??. Bibliografie. Ruc?r, 2000, 41 p.(colab.)
- Momente documentare vâlcene. Catalog de documente 1418-1830, râmnicu-Vâlcea, Ed. Almarom, 2000, 380 p. (colab.)
- Istoria bisericii catolice „Sf. Anton" din Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu Vâlcea,Ed. Conphys, 2000, 290 p. (colab.)
- Istoria ?colii „Spiru Haret" din Râmnicu-Vâlcea. Râmnicu-Vâlcea, Ed. Almarom, 2001, 180 p.(colab.)
- Istoria ?iganilor din ?ara Româneasc? 1241-1856 – 600 de ani de atestare documentar?. Bucure?ti, Ed. Oscar Print, 2001, 336 p
- Jude?ul Vâlcea ?i prefec?ii lui. Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2004, 256 p. (colab.)
- Istoria Jude?ului Vâlcea. Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2004, 716 p.
- Istoria bisericii „Sf. Dumitru"din Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2004, 244 p (colab.)

Studii ?i articole

- Aspecte ale luptei ??r?nimii din regiunea Arge? sub conducerea P. C. R: împotriva dictaturii militare ?i a r?zboiului antisovietic (Revista arhivelor, V, 1962,p 121-138. colab.)
- Ac?iuni ale maselor muncitoare din regiunea Arge? împotriva dictaturii militare (Revista arhivelor, VII,1964, 1, p. 166-184, colab. )
- Magistratul ora?ului Pite?ti , Revista arhivelor, XII, 1969, 1, p. 167-171,)
- Noi documente privind participarea unor panduri al?turi de Tudor Vladimirescu Orizont- Vâlcea, 1969, 26 nob, 336
- A fost Tudor Vladimirescu v?taf de plai la Câineni? Orizont-Vâlcea, supl. decembrie 1969
- Mârturii despre participarea unui vâlcean la lupta din Dealul Spirii, Orizont-Vâlcea, 23 sept. 1969,nr. 273
- Arhiva generalului Magheru, Orizont-Vâlcea, 1969, nr.146
96 de documente din sec. XIV-XIX privind istoria Râmnicului-Vâlcea Orizont-Vâlcea, 7 ian. 1970, nr. 396
- Vâlcea într-o descriere ruseasc? din 1833, Orizont-Vâlcea, 1970, ianuarie 22, nr. 382
- Ileana Petrescu. Documente privind revolu?ia de la 1848 în Oltenia, Orizont-Vâlcea, 1970, nr. 534
- Un document necunoscut privind b?t?lia lui Ipsilanti cu turcii la Dr?g??ani, Orizont-Vâlcea, 19 iunie 1970, nr. 533
- Tab?ra de la Râureni,Orizont-Vâlcea,11 sept. 1970, nr.570
- Tezaurul lui Tudor Vladimirescu, Orizont-Vâlcea, 13 sept. 1970, nr.580
- Un document original scris ?i semnat de Tudor Vladimirescu, Orizont-Vâlcea, 12 ian. 1971, nr. 681
- Anul 1848 în jude?ul Vâlcea. Catalog de documente, (Studii-Muz."N.B?lcescu" pe Topolog), p. 591-634
- Dreptul de proprietate al mân?stirii Cozia asupra „Uli?ii din Râmnic", Studii Vâlcene, 1971, I, p. 11-17
- Tudor Vladimirescu ?i Vâlcea, Orizont-Vâlcea, supl. 1971
- De?teptarea României, Orizont-Vâlcea 21 iulie 1971, nr. 884
- Contribu?ii la cunoa?terea unor obliga?ii feudale. Cuibul de ?oimi, Contribu?ii istorice-Craiova, 1972, p. 134-143
- Documente privind r?scoala ??ranilor din anul 1907 în Vâlcea, Buridava, 1972, I, p. 331-337
- R?scoala din 1907 ?i intelectualitatea din Vâlcea, Mitropolia Olteniei-Craiova, 24, 1972, nr. 3-4, p.203-207
- Vechi sate vâlcene (sec. XIV-XV), Orizont-Vâlcea, 1972, nr.1020, 1973, nr. 1060
- Catalogul documentelor Condicii mân?stirii Cozia, Studii Vâlcene, II, 1972, p. 112-114
- Fondul arhivistic na?ional, Orizont-Vâlcea, 1972, 19 aprilie, nr. 1076
- Eroul de la Plevna primit la Vâlcea, Orizont-Vâlcea, 9 mai 1972, nr. 1092
- Situa?ia social-economic? a slujitorilor bisericii din plasa Oltul de Jos, jude?ul Olt, în catagrafia din 1838, Mitropolia olteniei-Craiova, XXV, 1973, nr. 3-4, p.254-266 (colab.)
- 1848 în Vâlcea, Orizont-Vâlcea, 3 mai1973
- Documente mehedin?ene aflate la Arhivele Statulu Vâlcea, Buletinul de informare al cadrelor didactice- Drobeta-Tr.Severin, 1973, p. 92-96
- Revolu?ia de la 1848 în Vâlcea. Depunerea jur?mântului pe constitu?ie la Râmnic, Orizont-Vâlcea, 4 mai 1973, nr. 1401
- Istoricul unui fals de documente – 1745, Anale-Craiova, 1973, p. 107-111
- Cancelaria în timpul lui Mircea cel B?trân, Historica, II, 1974, p. 111-120
- Ajutorul acordat de popula?ia vâlcean? emigran?ilor transilv?neni – pagin? de epopee în istorie, Orizont, 3 iulie 1973, nr.1427
- M?suri pentru dezarmarea popula?iei vâlcene ?i a solda?ilor perticipan?i la - Tab?ra lui Magheru, Revista arhivelor, 1973, 2, p. 325-329
- Un colaborator al lui Constantin Brâncoveanu, stolnicul Radu Golescu, Studii Vâlcene, III, 1974, p.37-47
- Catalogul documentelor mehedin?ene aflate la Arhivele Statului Vâlcea, - Contribu?ii ale cadrelor didactice ?i cercetare de istorie Mehedin?i-Turnu Severin, 1974, p.58-65
- M?suri ale guvernului provizoriu privind aplicarea articolului 14 din proclama?ia de la Islaz, Studii-Muzeul „N. B?lcescu" pe Topolog, 1975-1978, 7-8, p. 151-161
- Marele sp?tar Radu Golescu ?i curentul antifanariot, Buridava, 1976, II, p. 67-71
- 13 septembrie 1848. Pagin? de eroism în istoria neamului, Orizont, 8 sept. 1978
- 1907 în jude?ul Vâlcea, În sprijinul dialogului cu masele, Râmnicu-Vâlcea, 1977, p. 13-17
- Un informator german la Râmnicu-Vâlcea în timpul primului r?zboi mondial, ?tefan Mate? la 85 de ani, Cluj-napoca, 1977, p. 363-366
- Luptele de pe Valea Oltului din 1916 în însemn?rile unui contemporan, Orizont-Vâlcea, 1978, nr. 10-12, p. 797-801
- Un document inedit emis la Târgovi?te în timpul lui Gavril Movil?, Valahica-Muzeul Jude?ean Dâmbovi?a, 1979, 10-11, p. 243-249 (colab.)
- M?rturii documentare vâlcene privind originea, continuitatea ?i unitatea în hotarele str?bune, Mitropolia Olteniei, 1979, 31, 4-6, p. 370-376
- O arhiv? jude?ean? la Râmnicu-Vâlcea la 1872, In Memoriam Ion M?rcu?-Bucure?ti, 1979, p. 196-210
- Cancelaria Taberei militare revolu?ionare din Câmpul lui Traian, Studii Vâlcene, VI, 1979, p. 177-184
- Ac?iuni de rezisten?? ale ??r?nimii vâlcene împotriva exploat?rii ecleziastice în secolul al XVIII-lea, Buridava, 1979, 3,p. 68-80
- Claca pe domeniul mân?stiresc din ?ara Româneasc? în sec. al XVII-lea, - Mehedin?i-Istorie ?i Cultur?, vol. II, Drobeta-Turnu Severin, 1980, p. 91-96
- 100 de ani de la moartea lui Gheorghe Magheru, generalul revolu?iei în con?tiin?a Vâlcii, Orizont, 1980, nr. 2019
- Contribu?ii documentare privind propriet??ile viticole în Dealul Topolovenilor ale mân?stirii catolice din Câmpulung-Muscel, Museum-Gole?ti, III,1980. p. 295-298
- Un document inedit emis de cancelaria domneasc? a lui Mihnea Turcitul, Studii Vâlcene, 1980, €, p.82-83 (colab.)
- Probleme ale economiei agrare în documentele lui Mircea cel B?trân, Studii Vâlcene, 1980, În sprijinul dialogului cu masele, Râmnicu-Vâlcea, 1977, p.13-17
- „Cererile norodului românesc dup? varianta p?strat? la Arhivele statului din Râmnicu-Vâlcea, Mitropolia Olteniei-Craiova, 33,, 1981, 10-12, p.559-564
- Falsificarea unor documente privind robii mân?stirii Cozia, Buridava, 1982, 4, p. 95-99
- Actele mo?iei Urlue?ti (1583-1806), Revista Arhivelor, 59, 1982, 4, p. 385-391 (colab.)
- Informa?ii documentare privind istoria ?i cultura Câmpulungului-Muscel în Arhivele Statului jud. Vâlcea, Studii-Muzeul Câmpulung Muscel, 1984, 9-10, p. 205-212
- Un câmpulungean patriot, Grigore Procopiu, Studii-Muzeul Câmpulung Muscel, 1984, p. 127-129
- Arnota în timpul domniei lui Matei Basarab, Studii Vâlcene,1985, 7, p.53-56
- Bibliografia publica?iilor întocmite pe baza documentelor existente în fondul - ----- Prefecturii Jude?ului Vâlcea, Vâlcea în documente, 1865-1881, vol. II, Inventar arhivistic- Bucure?t, 1986, p. 412-419
- Istoria unui fals, Informa?ia zilei-Râmnicu Vâlcea, 1993, nr. 254
- O fabric? de postav în timpul lui Mihai Viteazul, Informa?ia zilei-Râmnicu Vâlcea, 1993, nr. 180
- Favoarea lui Cuza pentru vâlceni, Informa?ia zilei-Râmnicu Vâlcea, 1993,nr. 148
- Prizonierii turci în jude?ul Vâlcea, Informa?ia zilei-Râmnicu Vâlcea, 1993, nr. 170
- Spioni germani la Râmnicu-Vâlcea, Informa?ia zilei-Râmnicu Vâlcea, 1993, nr: 157,159,160, 161
- Un miscelaneu muscelean în manuscris din sec. XVIII, Revista de istorie a Muscelului, VI, 2001, p. 73-76
- O scrisoare inedit? a lui Theodor B?l??el în oltenia
- Mocanii din Rumâne?ti, jude?ul Muscel ?i furtul unor cai în 1870, de c?tre ?igani, - Revista de istorie a Muscelului, VII, 2002

Bibliografie - referin?e

- Enciclopedia istoriografiei române?ti: Bucure?ti, Editura ?tiin?ific? ?i Enciclopedic? , 1978, p. 329
- M?ld?rescu, Ion. Iubire de Râmnic, 1995, p. 44-47
- P?rnu??, Gheorghe, Ovidiu Isb??escu, Flaminiu Mâr?u, Oameni din cetatea de scaun. Personalit??i ?i figuri muscelene: Câmpulung-Muscel, 1995, p.220
- Petria, Petre, Oameni de ?tiin??, cultur? ?i art?: Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1996 p. 385-386
- Interferen?e spirituale oltene. Craiova, 1999, p. 268-269
- Personalit??i din Oltenia – Dic?ionar, Craiova, 1999 p.238-239
- M?ld?rescu, Ion, E. Frâncu : Râmnicu-Vâlcea. Mica enciclopedie, vol.II - Oameni cunoscu?i ai Râmnicului contemporan, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2002
- Who's Who in România : Bucure?ti, Ed.Pegasus, Edi?ia princes,, 2002, p. 655
- Cristocea, Spiridon, Istorici arge?eni – Dic?ionar, Pite?ti, Ed. Tiparg, 2003, p. 289-293

Destinate, în egal? m?sur?, speciali?tilor, cercet?torilor, ?i iubitorilor de istorie, lucr?rile lui Corneliu Tama? constituie un demers literar-istoric ce se remarc? printr-o abunden?? informa?ional?. Animat de pasiunea pentru documentele inedite ori tip?rite, în scopul p?str?rii ?i punerii în valoare a tezaurului na?ional reprezentat de acestea ?i dorind s? confere subiectului înc?rc?tura specific? epocii tratate, Corneliu Tama? aduce în fa?a cititorului, cu o generozitate rar întâlnit?, informa?iile acumulate de-a lungul anilor de cercetare, exprimându-le coerent ?i cu mult? naturale??. Fie c? este vorba de literatur? de specialitate, articole, comunic?ri sau pur ?i simplu povestiri pentru prichindei, el a?terne în fiecare din paginile scrise câte un strop din sufletul s?u. Înzestrat cu ?tiin?a de a aduce numeroase elemente de noutate, Corneliu Tama? convinge, interlocutorii, cu argumente solide ?i ?tie s? se fac? acceptat atât de maturi, cât ?i cei de-o ?chioap?, în func?ie de genul abordat. El este un cercet?tor neobosit, care ?i-a g?sit modalitatea optim? de exprimare, în plan istoric ?i literar, pe cât de personal? ?i sintetic?, pe atât de complex?. Vivacitatea spiritului lui Corneliu Tama?, exuberan?a, optimismul ?i neastâmp?rul lui erau molipsitoare ?i în aceea?i m?sur? deconectante. Dup? o lupt? inegal? cu flagelul Cernobâlului s-a stins din via?? la 19 februarie 2008. Dup? propria-i exprimare, pân? în ultima clip? a prezen?ei sale înaceast? lume, sufletul i-a r?mas tot de copil, gata oricând de o ?otie având darul s? descre?easc? frun?ile cutate de numeroasele preocup?ri ?i griji cotidiene.

Corneliu Tamas Corneliu Tamas Corneliu Tamas
footer