Revista Art-emis
Personalităţi
Nr. Titlu articol Autor Afişări
1 Erich Hartmann - Cavalerul Aerului din Luftwaffe 5265
2 Constantin Stere, exponent al Naţiunii Române Acad. Dan Berindei 1783
3 Marin Lungu, prea mic pentru pentru o ţară atât de absentă! Acad. Dumitru Radu Popescu 2710
4 Militari din Basarbia - Nadia Russo Alexandru Moraru, Chişinău 2565
5 Capetele luminate ale românilor - Istoricul Gheorghe Buzatu Alexandru Moraru, Chişinău 2809
6 Comandor Dan Vizanty Ana Maria Vizanty 2971
7 Stavros Deligiorgis Angela Bratsou, Grecia 2741
8 Olga Greceanu, minunea uitată Carmen Anghel 2498
9 Generalul Radu Korne Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 869
10 Generalul Leonard Mociulschi Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1238
11 Făuritori ai Unirii Basarabiei cu România - Lt-col. Gheorghe Andronache (1893-1970) Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.Ş.R. 497
12 Făuritori ai Unirii Basarabiei cu România. Ion Pelivan - un lider politic și militar al Basarabiei (1876-1954) Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.Ş.R. 803
13 Valeriu Troenco, comisarul cu moral de fier Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.Ş.R. 2264
14 Mihail Moruzov, alias „inginerul Mihail Ştefănescu” Col. (r) Dr. Tiberiu Tănase 1612
15 Gheorghe Ţiţeica - Strămoşii, viaţa şi urmaşii (2) Col. (r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea 3961
16 100 de ani de la moartea lui Aurel Vlaicu Col.(r) Ioan Galdea 3575
17 Gheorghe Ţiţeica - Strămoşii, viaţa şi urmaşii (1) Col.(r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea & Ing. drd. Cristina Neamţu-Rizea 6732
18 Primul călugăr şi stareţ al Mânăstirii Brâncoveanu, părintele ieromonah Arsenie Boca Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.Ş.R. 3115
19 Pr. Paul Mihail - Jurnal, iunie 1940 Conf. univ. dr. Vasile Soimaru 1365
20 România în conştiinţa europeană Constantin Noica 542
21 Personalităţi române şi faptele lor - Gheorghe Buzatu Constantin Toni Dârţu 3519
22 Lăsaţi-mă ce sunt! Contraamiral (r) Eugen Laurian 1083
23 Profesorul Simion Danilă, traducătorul lui Nietzsche Cornelia Ştefănescu 1910
24 Dan Vizanty - Lupul Carpaţilor - Asul uitat al aviaţiei româneşti Cosmin Zamfirache 2524
25 Generalul Stan Poetaş Cristian Negrea 1132
26 Ion Antonescu, o personalitate militară românească de prim rang Cristian Negrea 2471
27 Lăsaţi-mă să zbor! Smaranda Brăescu, fata cu capul în nori Dan Antoniu, Cercetător istoric 732
28 Ronald H. Coase, mentor și prieten spiritual Dr. Alex Berca, S.U.A. 2555
29 150 de ani de la naşterea savantului Dragomir Hurmuzescu (1865-1954) Dr. arh. Alexandru Budişteanu 1926
30 Gheorghe Tătărescu - regretul de a nu fi general Dr. Lucian Ienăşescu 1471
31 Ernest Bernea - gânditor creştin, promotor şi filozof al culturii româneşti autentice (2) Dr. Stelian Gomboş 820
32 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina (2) Dr. Stelian Gomboş 839
33 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina (1) Dr. Stelian Gomboş 827
34 Herman Oberth, un pionier al zborului cosmic Dr. Vasile Mărculeţ & dr. Ioan Mărculeţ 2733
35 Ernest Bernea - gânditor creştin, promotor şi filosof al culturii româneşti autentice (1) Drd. Stelian Gomboş 738
36 Panait Istrati - Între datorie morală şi sursă de existenţă (2) Gabriel Dragnea 3032
37 Panait Istrati, între datoria morală şi sursa de existenţă (1) Gabriel Dragnea 2506
38 Generalul-colonel Iulian Vlad, un profesionist în fruntea Securităţii General Br. (r) Prof. univ. dr. Cristian Troncota 2864
39 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat (5) General Col. (r) Iulian Vlad 1122
40 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (4) General Col. (r) Iulian Vlad 1087
41 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (3) General Col. (r) Iulian Vlad 1188
42 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (2) General Col. (r) Iulian Vlad 1018
43 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (1) General Col. (r) Iulian Vlad 986
44 Generalul Eremia Grigorescu - simbol al vitejiei românilor General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 438
45 Generalul David Praporgescu - erou al Neamului Românesc (4) General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 1172
46 Generalul David Praporgescu - erou al Neamului Românesc (3) General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 1063
47 Generalul Ioan Emanoil Florescu - Cariera militară General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 3435
48 Saga sufletului sacrificial Grigore Grigorescu, Chişinău 1159
49 Fidel - „El Lider Maximo” Ing. Ovidiu M. Curea 1314
50 120 de ani de la naşterea poetului şi filosofului Lucian Blaga Ioan Galdea 1798
51 Octavian Goga - „poetul pătimirii noastre” Ioan Galdea 3128
52 Aşii aerului - Hans-Ulrich Rudel Ion Maldarescu 2676
53 Ilie Gorjan - generalul dintre „liră şi scut” Ion Maldarescu 1800
54 Uca Maria Marinescu Ion Maldarescu 3225
55 Nicolae Iorga - „Drumeţ în calea lupilor!” Ion Maldarescu 5413
56 In memoriam - Prof. univ. dr. docent Titu Georgescu Ion Maldarescu 3482
57 Paralele plastice Ion Maldarescu 2954
58 Prof. dr. Corneliu Tamaş - istoric, cercetător, scriitor, publicist Ion Maldarescu 4597
59 Dr. Constantin Ioniţescu Ion Maldarescu 9769
60 Şerban C. Andronescu (1924-2004) Ion Maldarescu 3757
61 Nicolae Rotaru - „un condeier cu simţul distilării valorilor” Ion Maldarescu 6074
62 P.S. Emilian Lovişteanul - Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului Ion Maldarescu 4343
63 Î.P.S. Gherasim Cristea - Vlădică şi cărturar Ion Maldarescu 4051
64 George Pomuţ, generalul român care a „cumparat” Alaska Laurenţiu Dologa 1471
65 Michael Wittmann - „Baronul Negru Laurenţiu Dologa 1762
66 Remember Artur Silvestri (19.03.1953 - 30.11.2008) Magdalena Popa Buluc 1949
67 Conf. univ. dr. Gheorghe D. Iscru Maria Diana Popescu 5308
68 Prof. univ. dr. h.c. Gheorghe C. Mihai Maria Diana Popescu 6596
69 Dr. Horia Mureşian - Doctor în Ştiinţe Medicale, premiat de Academia Română Maria Diana Popescu 20590
70 Petru Soltan - Academician, Republica Moldova Maria Diana Popescu 5923
71 Nicolae Paulescu - Omul de ştiinţă şi teologul Medic Claudiu Popescu, Doctor în Ştiinţe Medicale 12870
72 Sergiu Celibidache, filosoful cu baghetă (2) Mihai Mincan 2058
73 Sergiu Celibidache, filosoful cu baghetă (1) Mihai Mincan 1971
74 Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Basarabia Nicolae Dabija & Ion Ungureanu, Chişinău 4674
75 General-Feldmarschall Erwin Rommel - „Wüstenfuchs” (Vulpea Deşertului) Nicu Pârlog 1081
76 Părintele Dumitru Stăniloae, teolog şi trăitor al Dumnezeirii P. S. Emilian Lovisteanul 2614
77 Ştefan Ştefureac Petru Grior, Cernăuţi 1708
78 Un cărturar bucovinean - Constantin Berariu Petru Grior, Cernăuţi 1721
79 „Nicolae Iorga aşa cum l-au cunoscut” (5) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 589
80 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (4) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 358
81 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (3) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 457
82 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (2) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 524
83 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (1) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 567
84 Indianistul Florin Deleanu - opera şi viaţa Prof. dr. Florin Agafiţei 3735
85 Premiul Nobel şi Cultura Recunoştinţei Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2664
86 Joseph Moses Juran - părintele managementului calităţii Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 5719
87 Ion I. Agârbiceanu și istoria laserului cu gaz Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 3316
88 Nicolae Vasilescu-Karpen Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 3420
89 Dragomir Hurmuzescu - părintele radiofoniei din România Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2647
90 Constantin I. Budeanu şi... puterea deformantă Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 3160
91 Iubirile lui Octavian Goga Prof. Ion Ionescu Bucovu 2538
92 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (4) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 1481
93 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (3) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 1339
94 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (1) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 1383
95 Omagierea ilustrului Nicolae Titulescu Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3517
96 Mareșalul Ion Antonescu - Cronologie (2) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 1063
97 Mareșalul Ion Antonescu - Cronologie (1) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 1422
98 Alexandru Moșanu - pilonul de granit al Rezistenței basarabene. In memoriam Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 422
99 Destin de istoric tutelat de Zeița Clio Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 1168
100 Constantin Stere - doctrinarul Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 2277
101 Florin Constantiniu, cel mai complet şi temeinic istoric român din ultima jumǎtate de veac Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 879
102 Dinu C. Giurescu - un mare istoric, un mare patriot român Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 900
103 Miron Cristea (1868-1939) Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 2099
104 Aurelian Sacerdoţeanu Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 5142
105 Steaua maestrului Ion Ungureanu (2) Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Chişinău 910
106 Steaua maestrului Ion Ungureanu (1) Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Chişinău 900
107 18 august 1944 - ultima luptă a comandantului Prof. unuiv. dr. Valeriu Avram 1541
108 Maria Cantacuzino (1817-1898) Radu Moţoc 1051
109 In memoriam - Ion Mincu (1852-1912) Radu Moţoc 5522
110 „Ştiinţa lui Paulescu şi « neştiinţa » altora” Redactia ART-EMIS 745
111 Robert Ficheux „Moţul francez” Redactia ART-EMIS 1677
112 Au început să se mişte popoarele Redactia ART-EMIS 2235
113 Hanna Reitsch, femeia-pilot cu cele mai spectaculoase recorduri mondiale Redactia ART-EMIS 2223
114 „Aşa mergem din veac în veac, ca drumeţul în calea lupilor!” Redactia ART-EMIS 2398
115 „Capetele luminate ale românilor” - Grigore Gheba Remus Radu 3933
116 Gânduri spre neuitare Serban Alexianu 2194
117 Profesorul de Drept public Gheorghe Alexianu Şerban Alexianu & Conf. Univ. Dr. Maria Orlov, Chişinău 3470
118 Gheorghe Alexianu, înnobilat Teodor Papuc 2513
119 Arhitectul Cezar Lăzărescu - primul proiectant al Casei Poporului Tudor Voicu 4757
120 Mihail Kogălniceanu - 200 ani de la naștere Veronica Boldișor, Dr. în istorie, Chişinău 435