Revista Art-emis
Personalităţi
Nr. Titlu articol Autor Afişări
1 Erich Hartmann - Cavalerul Aerului din Luftwaffe 5504
2 Constantin Stere, exponent al Naţiunii Române Acad. Dan Berindei 2011
3 Marin Lungu, prea mic pentru pentru o ţară atât de absentă! Acad. Dumitru Radu Popescu 2945
4 Militari din Basarbia - Nadia Russo Alexandru Moraru, Chişinău 2777
5 Capetele luminate ale românilor - Istoricul Gheorghe Buzatu Alexandru Moraru, Chişinău 2955
6 Comandor Dan Vizanty Ana Maria Vizanty 3203
7 Stavros Deligiorgis Angela Bratsou, Grecia 2966
8 Olga Greceanu, minunea uitată Carmen Anghel 2678
9 Nicolae Paulescu - Omul de ştiinţă şi teologul Claudiu Popescu, Dr. în Ştiinţe Medicale 13178
10 Generalul Radu Korne Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1159
11 Generalul Leonard Mociulschi Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1461
12 Făuritori ai Unirii Basarabiei cu România - Lt-col. Gheorghe Andronache (1893-1970) Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.Ş.R. 703
13 Făuritori ai Unirii Basarabiei cu România. Ion Pelivan - un lider politic și militar al Basarabiei (1876-1954) Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.Ş.R. 1101
14 Valeriu Troenco, comisarul cu moral de fier Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.Ş.R. 2462
15 Mihail Moruzov, alias „inginerul Mihail Ştefănescu” Col. (r) Dr. Tiberiu Tănase 1942
16 Gheorghe Ţiţeica - Strămoşii, viaţa şi urmaşii (2) Col. (r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea 4233
17 100 de ani de la moartea lui Aurel Vlaicu Col.(r) Ioan Galdea 3891
18 Gheorghe Ţiţeica - Strămoşii, viaţa şi urmaşii (1) Col.(r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea & Ing. drd. Cristina Neamţu-Rizea 7255
19 Primul călugăr şi stareţ al Mânăstirii Brâncoveanu, părintele ieromonah Arsenie Boca Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.Ş.R. 3257
20 Pr. Paul Mihail - Jurnal, iunie 1940 Conf. univ. dr. Vasile Soimaru 1658
21 România în conştiinţa europeană Constantin Noica 729
22 Personalităţi române şi faptele lor - Gheorghe Buzatu Constantin Toni Dârţu 3720
23 Lăsaţi-mă ce sunt! Contraamiral (r) Eugen Laurian 1297
24 Profesorul Simion Danilă, traducătorul lui Nietzsche Cornelia Ştefănescu 2148
25 Dan Vizanty - Lupul Carpaţilor - Asul uitat al aviaţiei româneşti Cosmin Zamfirache 2745
26 Generalul Stan Poetaş Cristian Negrea 1300
27 Ion Antonescu, o personalitate militară românească de prim rang Cristian Negrea 2664
28 Lăsaţi-mă să zbor! Smaranda Brăescu, fata cu capul în nori Dan Antoniu, Cercetător istoric 905
29 Ronald H. Coase, mentor și prieten spiritual Dr. Alex Berca, S.U.A. 2764
30 150 de ani de la naşterea savantului Dragomir Hurmuzescu (1865-1954) Dr. arh. Alexandru Budişteanu 2084
31 Gheorghe Tătărescu - regretul de a nu fi general Dr. Lucian Ienăşescu 1649
32 Ernest Bernea - gânditor creştin, promotor şi filozof al culturii româneşti autentice (2) Dr. Stelian Gomboş 1021
33 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina (2) Dr. Stelian Gomboş 1061
34 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina (1) Dr. Stelian Gomboş 1039
35 Herman Oberth, un pionier al zborului cosmic Dr. Vasile Mărculeţ & dr. Ioan Mărculeţ 2962
36 Ernest Bernea - gânditor creştin, promotor şi filosof al culturii româneşti autentice (1) Drd. Stelian Gomboş 955
37 Panait Istrati - Între datorie morală şi sursă de existenţă (2) Gabriel Dragnea 3236
38 Panait Istrati, între datoria morală şi sursa de existenţă (1) Gabriel Dragnea 2751
39 Omul istoriei și istoria omului. Academician Dinu C. Giurescu așa cum l-am cunoscut General Br. (r) Aurel I. Rogojan 961
40 Generalul-colonel Iulian Vlad, un profesionist în fruntea Securităţii General Br. (r) Prof. univ. dr. Cristian Troncota 3130
41 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat (5) General Col. (r) Iulian Vlad 1359
42 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (4) General Col. (r) Iulian Vlad 1303
43 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (3) General Col. (r) Iulian Vlad 1368
44 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (2) General Col. (r) Iulian Vlad 1205
45 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (1) General Col. (r) Iulian Vlad 1168
46 Generalul Eremia Grigorescu - simbol al vitejiei românilor General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 658
47 Generalul David Praporgescu - erou al Neamului Românesc (4) General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 1392
48 Generalul David Praporgescu - erou al Neamului Românesc (3) General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 1294
49 Generalul Ioan Emanoil Florescu - Cariera militară General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 3597
50 Saga sufletului sacrificial Grigore Grigorescu, Chişinău 1328
51 Fidel - „El Lider Maximo” Ing. Ovidiu M. Curea 1541
52 120 de ani de la naşterea poetului şi filosofului Lucian Blaga Ioan Galdea 1977
53 Octavian Goga - „poetul pătimirii noastre” Ioan Galdea 3365
54 Aşii aerului - Hans-Ulrich Rudel Ion Maldarescu 2973
55 Ilie Gorjan - generalul dintre „liră şi scut” Ion Maldarescu 2004
56 Uca Maria Marinescu Ion Maldarescu 3417
57 Nicolae Iorga - „Drumeţ în calea lupilor!” Ion Maldarescu 5643
58 In memoriam - Prof. univ. dr. docent Titu Georgescu Ion Maldarescu 3716
59 Paralele plastice Ion Maldarescu 3117
60 Prof. dr. Corneliu Tamaş - istoric, cercetător, scriitor, publicist Ion Maldarescu 4789
61 Dr. Constantin Ioniţescu Ion Maldarescu 10090
62 Şerban C. Andronescu (1924-2004) Ion Maldarescu 3968
63 Nicolae Rotaru - „un condeier cu simţul distilării valorilor” Ion Maldarescu 6275
64 P.S. Emilian Lovişteanul - Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului Ion Maldarescu 4561
65 Î.P.S. Gherasim Cristea - Vlădică şi cărturar Ion Maldarescu 4263
66 George Pomuţ, generalul român care a „cumparat” Alaska Laurenţiu Dologa 1656
67 Michael Wittmann - „Baronul Negru Laurenţiu Dologa 2004
68 Remember Artur Silvestri (19.03.1953 - 30.11.2008) Magdalena Popa Buluc 2157
69 Conf. univ. dr. Gheorghe D. Iscru Maria Diana Popescu 5603
70 Prof. univ. dr. h.c. Gheorghe C. Mihai Maria Diana Popescu 6901
71 Dr. Horia Mureşian - Doctor în Ştiinţe Medicale, premiat de Academia Română Maria Diana Popescu 21133
72 Petru Soltan - Academician, Republica Moldova Maria Diana Popescu 6160
73 Sergiu Celibidache, filosoful cu baghetă (2) Mihai Mincan 2267
74 Sergiu Celibidache, filosoful cu baghetă (1) Mihai Mincan 2160
75 Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Basarabia Nicolae Dabija & Ion Ungureanu, Chişinău 4857
76 General-Feldmarschall Erwin Rommel - „Wüstenfuchs” (Vulpea Deşertului) Nicu Pârlog 1289
77 Părintele Dumitru Stăniloae, teolog şi trăitor al Dumnezeirii P. S. Emilian Lovisteanul 2819
78 Ştefan Ştefureac Petru Grior, Cernăuţi 1867
79 Un cărturar bucovinean - Constantin Berariu Petru Grior, Cernăuţi 1911
80 „Nicolae Iorga aşa cum l-au cunoscut” (5) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 748
81 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (4) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 531
82 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (3) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 675
83 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (2) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 720
84 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (1) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 779
85 Indianistul Florin Deleanu - opera şi viaţa Prof. dr. Florin Agafiţei 3927
86 Premiul Nobel şi Cultura Recunoştinţei Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2877
87 Joseph Moses Juran - părintele managementului calităţii Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 6028
88 Ion I. Agârbiceanu și istoria laserului cu gaz Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 3528
89 Nicolae Vasilescu-Karpen Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 3628
90 Dragomir Hurmuzescu - părintele radiofoniei din România Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2808
91 Constantin I. Budeanu şi... puterea deformantă Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 3380
92 Iubirile lui Octavian Goga Prof. Ion Ionescu Bucovu 2853
93 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (4) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 1692
94 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (3) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 1519
95 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (1) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 1592
96 Omagierea ilustrului Nicolae Titulescu Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3750
97 Mareșalul Ion Antonescu - Cronologie (2) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 1291
98 Mareșalul Ion Antonescu - Cronologie (1) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 1617
99 Alexandru Moșanu - pilonul de granit al Rezistenței basarabene. In memoriam Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 580
100 Destin de istoric tutelat de Zeița Clio Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 1385
101 Constantin Stere - doctrinarul Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 2493
102 Basarabia în preocupările științifice ale marelui geograf francez Emmanuel de Martonne (3) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chișinău & Drd George V. Ursu, Suceava 1245
103 Basarabia în preocupările științifice ale marelui geograf francez Emmanuel de Martonne (2) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chișinău & Drd George V. Ursu, Suceava 1335
104 Basarabia în preocupările științifice ale marelui geograf francez Emmanuel de Martonne (1) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chișinău & Drd George V. Ursu, Suceava 1219
105 Florin Constantiniu, cel mai complet şi temeinic istoric român din ultima jumǎtate de veac Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 1049
106 Dinu C. Giurescu - un mare istoric, un mare patriot român Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 1069
107 Miron Cristea (1868-1939) Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 2291
108 Aurelian Sacerdoţeanu Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 5483
109 Steaua maestrului Ion Ungureanu (2) Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Chişinău 1115
110 Steaua maestrului Ion Ungureanu (1) Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Chişinău 1100
111 18 august 1944 - ultima luptă a comandantului Prof. unuiv. dr. Valeriu Avram 1776
112 Maria Cantacuzino (1817-1898) Radu Moţoc 1257
113 In memoriam - Ion Mincu (1852-1912) Radu Moţoc 5898
114 Vlad Pohilă 65. „Libertatea în a gândi, libertate în a scrie” Redactia ART-EMIS 1126
115 „Ştiinţa lui Paulescu şi « neştiinţa » altora” Redactia ART-EMIS 891
116 Robert Ficheux „Moţul francez” Redactia ART-EMIS 1946
117 Au început să se mişte popoarele Redactia ART-EMIS 2466
118 Hanna Reitsch, femeia-pilot cu cele mai spectaculoase recorduri mondiale Redactia ART-EMIS 2414
119 „Aşa mergem din veac în veac, ca drumeţul în calea lupilor!” Redactia ART-EMIS 2557
120 „Capetele luminate ale românilor” - Grigore Gheba Remus Radu 4212
121 Gânduri spre neuitare Serban Alexianu 2366
122 Profesorul de Drept public Gheorghe Alexianu Şerban Alexianu & Conf. Univ. Dr. Maria Orlov, Chişinău 3625
123 Gheorghe Alexianu, înnobilat Teodor Papuc 2722
124 Arhitectul Cezar Lăzărescu - primul proiectant al Casei Poporului Tudor Voicu 4995
125 România și marile ei simboluri din Primul Război Mondial - Mareşal Alexandru Averescu Valeriu Lupu, Dr. în ştiinţe medicale 1201
126 România și marile ei simboluri din Primul Război Mondial - Regina Maria Valeriu Lupu, Dr. în ştiinţe medicale 1313
127 România și marile ei simboluri din Primul Război Mondial - Slt. Ecaterina Teodoroiu Valeriu Lupu, Dr. în ştiinţe medicale 1290
128 Mihail Kogălniceanu - 200 ani de la naștere Veronica Boldișor, Dr. în istorie, Chişinău 597