Revista Art-emis
Personalităţi
Nr. Titlu articol Autor Afişări
1 Erich Hartmann - Cavalerul Aerului din Luftwaffe 5092
2 Constantin Stere, exponent al Naţiunii Române Acad. Dan Berindei 1612
3 Marin Lungu, prea mic pentru pentru o ţară atât de absentă! Acad. Dumitru Radu Popescu 2604
4 Militari din Basarbia - Nadia Russo Alexandru Moraru, Chişinău 2435
5 Capetele luminate ale românilor - Istoricul Gheorghe Buzatu Alexandru Moraru, Chişinău 2722
6 Comandor Dan Vizanty Ana Maria Vizanty 2842
7 Stavros Deligiorgis Angela Bratsou, Grecia 2603
8 Olga Greceanu, minunea uitată Carmen Anghel 2361
9 Generalul Radu Korne Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 164
10 Generalul Leonard Mociulschi Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1080
11 Valeriu Troenco, comisarul cu moral de fier Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.Ş.R. 2126
12 Mihail Moruzov, alias „inginerul Mihail Ştefănescu” Col. (r) Dr. Tiberiu Tănase 1401
13 Gheorghe Ţiţeica - Strămoşii, viaţa şi urmaşii (2) Col. (r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea 3781
14 100 de ani de la moartea lui Aurel Vlaicu Col.(r) Ioan Galdea 3439
15 Gheorghe Ţiţeica - Strămoşii, viaţa şi urmaşii (1) Col.(r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea & Ing. drd. Cristina Neamţu-Rizea 6481
16 Primul călugăr şi stareţ al Mânăstirii Brâncoveanu, părintele ieromonah Arsenie Boca Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.Ş.R. 3005
17 Pr. Paul Mihail - Jurnal, iunie 1940 Conf. univ. dr. Vasile Soimaru 1160
18 România în conştiinţa europeană Constantin Noica 421
19 Personalităţi române şi faptele lor - Gheorghe Buzatu Constantin Toni Dârţu 3377
20 Lăsaţi-mă ce sunt! Contraamiral (r) Eugen Laurian 950
21 Profesorul Simion Danilă, traducătorul lui Nietzsche Cornelia Ştefănescu 1771
22 Dan Vizanty - Lupul Carpaţilor - Asul uitat al aviaţiei româneşti Cosmin Zamfirache 2406
23 Generalul Stan Poetaş Cristian Negrea 1013
24 Ion Antonescu, o personalitate militară românească de prim rang Cristian Negrea 2346
25 Lăsaţi-mă să zbor! Smaranda Brăescu, fata cu capul în nori Dan Antoniu, Cercetător istoric 622
26 Ronald H. Coase, mentor și prieten spiritual Dr. Alex Berca, S.U.A. 2430
27 150 de ani de la naşterea savantului Dragomir Hurmuzescu (1865-1954) Dr. arh. Alexandru Budişteanu 1813
28 Ernest Bernea - gânditor creştin, promotor şi filozof al culturii româneşti autentice (2) Dr. Stelian Gomboş 667
29 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina (2) Dr. Stelian Gomboş 702
30 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina (1) Dr. Stelian Gomboş 707
31 Herman Oberth, un pionier al zborului cosmic Dr. Vasile Mărculeţ & dr. Ioan Mărculeţ 2597
32 Ernest Bernea - gânditor creştin, promotor şi filosof al culturii româneşti autentice (1) Drd. Stelian Gomboş 597
33 Panait Istrati - Între datorie morală şi sursă de existenţă (2) Gabriel Dragnea 2895
34 Panait Istrati, între datoria morală şi sursa de existenţă (1) Gabriel Dragnea 2347
35 Generalul-colonel Iulian Vlad, un profesionist în fruntea Securităţii General Br. (r) Prof. univ. dr. Cristian Troncota 2733
36 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat (5) General Col. (r) Iulian Vlad 976
37 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (4) General Col. (r) Iulian Vlad 947
38 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (3) General Col. (r) Iulian Vlad 1065
39 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (2) General Col. (r) Iulian Vlad 880
40 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (1) General Col. (r) Iulian Vlad 888
41 Generalul Eremia Grigorescu - simbol al vitejiei românilor General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 299
42 Generalul David Praporgescu - erou al Neamului Românesc (4) General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 1026
43 Generalul David Praporgescu - erou al Neamului Românesc (3) General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 934
44 Generalul Ioan Emanoil Florescu - Cariera militară General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 3319
45 Saga sufletului sacrificial Grigore Grigorescu, Chişinău 1022
46 Fidel - „El Lider Maximo” Ing. Ovidiu M. Curea 1180
47 120 de ani de la naşterea poetului şi filosofului Lucian Blaga Ioan Galdea 1681
48 Octavian Goga - „poetul pătimirii noastre” Ioan Galdea 2968
49 Aşii aerului - Hans-Ulrich Rudel Ion Maldarescu 2497
50 Ilie Gorjan - generalul dintre „liră şi scut” Ion Maldarescu 1674
51 Uca Maria Marinescu Ion Maldarescu 3049
52 Nicolae Iorga - „Drumeţ în calea lupilor!” Ion Maldarescu 5271
53 In memoriam - Prof. univ. dr. docent Titu Georgescu Ion Maldarescu 3342
54 Paralele plastice Ion Maldarescu 2857
55 Prof. dr. Corneliu Tamaş - istoric, cercetător, scriitor, publicist Ion Maldarescu 4456
56 Dr. Constantin Ioniţescu Ion Maldarescu 9518
57 Şerban C. Andronescu (1924-2004) Ion Maldarescu 3630
58 Nicolae Rotaru - „un condeier cu simţul distilării valorilor” Ion Maldarescu 5883
59 P.S. Emilian Lovişteanul - Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului Ion Maldarescu 4217
60 Î.P.S. Gherasim Cristea - Vlădică şi cărturar Ion Maldarescu 3932
61 George Pomuţ, generalul român care a „cumparat” Alaska Laurenţiu Dologa 1370
62 Michael Wittmann - „Baronul Negru Laurenţiu Dologa 1613
63 Remember Artur Silvestri (19.03.1953 - 30.11.2008) Magdalena Popa Buluc 1848
64 Conf. univ. dr. Gheorghe D. Iscru Maria Diana Popescu 5145
65 Prof. univ. dr. h.c. Gheorghe C. Mihai Maria Diana Popescu 6426
66 Dr. Horia Mureşian - Doctor în Ştiinţe Medicale, premiat de Academia Română Maria Diana Popescu 20284
67 Petru Soltan - Academician, Republica Moldova Maria Diana Popescu 5781
68 Nicolae Paulescu - Omul de ştiinţă şi teologul Medic Claudiu Popescu, Doctor în Ştiinţe Medicale 12690
69 Sergiu Celibidache, filosoful cu baghetă (2) Mihai Mincan 1919
70 Sergiu Celibidache, filosoful cu baghetă (1) Mihai Mincan 1872
71 Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Basarabia Nicolae Dabija & Ion Ungureanu, Chişinău 4565
72 General-Feldmarschall Erwin Rommel - „Wüstenfuchs” (Vulpea Deşertului) Nicu Pârlog 952
73 Părintele Dumitru Stăniloae, teolog şi trăitor al Dumnezeirii P. S. Emilian Lovisteanul 2484
74 Ştefan Ştefureac Petru Grior, Cernăuţi 1598
75 Un cărturar bucovinean - Constantin Berariu Petru Grior, Cernăuţi 1595
76 „Nicolae Iorga aşa cum l-au cunoscut” (5) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 332
77 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (4) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 246
78 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (3) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 302
79 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (2) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 393
80 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (1) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 432
81 Indianistul Florin Deleanu - opera şi viaţa Prof. dr. Florin Agafiţei 3585
82 Premiul Nobel şi Cultura Recunoştinţei Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2542
83 Joseph Moses Juran - părintele managementului calităţii Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 5521
84 Ion I. Agârbiceanu și istoria laserului cu gaz Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 3214
85 Nicolae Vasilescu-Karpen Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 3287
86 Dragomir Hurmuzescu - părintele radiofoniei din România Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2552
87 Constantin I. Budeanu şi... puterea deformantă Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 3037
88 Iubirile lui Octavian Goga Prof. Ion Ionescu Bucovu 2356
89 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (4) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 1342
90 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (3) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 1237
91 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (1) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 1254
92 Omagierea ilustrului Nicolae Titulescu Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3400
93 Mareșalul Ion Antonescu - Cronologie (2) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 952
94 Mareșalul Ion Antonescu - Cronologie (1) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 1281
95 Alexandru Moșanu - pilonul de granit al Rezistenței basarabene. In memoriam Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 294
96 Destin de istoric tutelat de Zeița Clio Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 1023
97 Constantin Stere - doctrinarul Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 2149
98 Florin Constantiniu, cel mai complet şi temeinic istoric român din ultima jumǎtate de veac Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 763
99 Dinu C. Giurescu - un mare istoric, un mare patriot român Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 818
100 Miron Cristea (1868-1939) Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 2000
101 Aurelian Sacerdoţeanu Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 4942
102 Steaua maestrului Ion Ungureanu (2) Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Chişinău 775
103 Steaua maestrului Ion Ungureanu (1) Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Chişinău 771
104 18 august 1944 - ultima luptă a comandantului Prof. unuiv. dr. Valeriu Avram 1352
105 Maria Cantacuzino (1817-1898) Radu Moţoc 907
106 In memoriam - Ion Mincu (1852-1912) Radu Moţoc 5331
107 „Ştiinţa lui Paulescu şi « neştiinţa » altora” Redactia ART-EMIS 630
108 Robert Ficheux „Moţul francez” Redactia ART-EMIS 1534
109 Au început să se mişte popoarele Redactia ART-EMIS 2090
110 Hanna Reitsch, femeia-pilot cu cele mai spectaculoase recorduri mondiale Redactia ART-EMIS 2106
111 „Aşa mergem din veac în veac, ca drumeţul în calea lupilor!” Redactia ART-EMIS 2269
112 „Capetele luminate ale românilor” - Grigore Gheba Remus Radu 3800
113 Gânduri spre neuitare Serban Alexianu 2063
114 Profesorul de Drept public Gheorghe Alexianu Şerban Alexianu & Conf. Univ. Dr. Maria Orlov, Chişinău 3368
115 Gheorghe Alexianu, înnobilat Teodor Papuc 2388
116 Arhitectul Cezar Lăzărescu - primul proiectant al Casei Poporului Tudor Voicu 4603
117 Mihail Kogălniceanu - 200 ani de la naștere Veronica Boldișor, Dr. în istorie, Chişinău 283