Revista Art-emis
Personalităţi
Nr. Titlu articol Autor Afişări
1 Erich Hartmann - Cavalerul Aerului din Luftwaffe 4158
2 Constantin Stere, exponent al Naţiunii Române Acad. Dan Berindei 792
3 Marin Lungu, prea mic pentru pentru o ţară atât de absentă! Acad. Dumitru Radu Popescu 1785
4 Militari din Basarbia - Nadia Russo Alexandru Moraru, Chişinău 1698
5 Capetele luminate ale românilor - Istoricul Gheorghe Buzatu Alexandru Moraru, Chişinău 2142
6 Comandor Dan Vizanty Ana Maria Vizanty 1915
7 Stavros Deligiorgis Angela Bratsou, Grecia 1870
8 Olga Greceanu, minunea uitată Carmen Anghel 1670
9 Valeriu Troenco, comisarul cu moral de fier Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.Ş.R. 1470
10 Gheorghe Ţiţeica - Strămoşii, viaţa şi urmaşii (2) Col. (r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea 2927
11 100 de ani de la moartea lui Aurel Vlaicu Col.(r) Ioan Galdea 2628
12 Gheorghe Ţiţeica - Strămoşii, viaţa şi urmaşii (1) Col.(r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea & Ing. drd. Cristina Neamţu-Rizea 5157
13 Primul călugăr şi stareţ al Mânăstirii Brâncoveanu, părintele ieromonah Arsenie Boca Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.Ş.R. 2128
14 Pr. Paul Mihail - Jurnal, iunie 1940 Conf. univ. dr. Vasile Soimaru 229
15 Personalităţi române şi faptele lor - Gheorghe Buzatu Constantin Toni Dârţu 2752
16 Lăsaţi-mă ce sunt! Contraamiral (r) Eugen Laurian 302
17 Profesorul Simion Danilă, traducătorul lui Nietzsche Cornelia Ştefănescu 1040
18 Dan Vizanty - Lupul Carpaţilor - Asul uitat al aviaţiei româneşti Cosmin Zamfirache 1582
19 Ion Antonescu, o personalitate militară românească de prim rang Cristian Negrea 1503
20 Ronald H. Coase, mentor și prieten spiritual Dr. Alex Berca, S.U.A. 1744
21 150 de ani de la naşterea savantului Dragomir Hurmuzescu (1865-1954) Dr. arh. Alexandru Budişteanu 1205
22 Herman Oberth, un pionier al zborului cosmic Dr. Vasile Mărculeţ & dr. Ioan Mărculeţ 1738
23 Panait Istrati - Între datorie morală şi sursă de existenţă (2) Gabriel Dragnea 2104
24 Panait Istrati, între datoria morală şi sursa de existenţă (1) Gabriel Dragnea 1598
25 Generalul-colonel Iulian Vlad, un profesionist în fruntea Securităţii General Br. (r) Prof. univ. dr. Cristian Troncota 1941
26 Generalul David Praporgescu - erou al Neamului Românesc (4) General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 266
27 Generalul David Praporgescu - erou al Neamului Românesc (3) General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 238
28 Generalul Ioan Emanoil Florescu - Cariera militară General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 2689
29 Saga sufletului sacrificial Grigore Grigorescu, Chişinău 448
30 Fidel - „El Lider Maximo” Ing. Ovidiu M. Curea 377
31 120 de ani de la naşterea poetului şi filosofului Lucian Blaga Ioan Galdea 1035
32 Octavian Goga - „poetul pătimirii noastre” Ioan Galdea 2209
33 Aşii aerului - Hans-Ulrich Rudel Ion Maldarescu 1529
34 Ilie Gorjan - generalul dintre „liră şi scut” Ion Maldarescu 969
35 Uca Maria Marinescu Ion Maldarescu 2107
36 Nicolae Iorga - „Drumeţ în calea lupilor!” Ion Maldarescu 4346
37 In memoriam - Prof. univ. dr. docent Titu Georgescu Ion Maldarescu 2529
38 Paralele plastice Ion Maldarescu 2280
39 Prof. dr. Corneliu Tamaş - istoric, cercetător, scriitor, publicist Ion Maldarescu 3585
40 Dr. Constantin Ioniţescu Ion Maldarescu 7912
41 Şerban C. Andronescu (1924-2004) Ion Maldarescu 2909
42 Nicolae Rotaru - „un condeier cu simţul distilării valorilor” Ion Maldarescu 4899
43 P.S. Emilian Lovişteanul - Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului Ion Maldarescu 3303
44 Î.P.S. Gherasim Cristea - Vlădică şi cărturar Ion Maldarescu 3178
45 George Pomuţ, generalul român care a „cumparat” Alaska Laurenţiu Dologa 647
46 Michael Wittmann - „Baronul Negru Laurenţiu Dologa 864
47 Remember Artur Silvestri (19.03.1953 - 30.11.2008) Magdalena Popa Buluc 1204
48 Conf. univ. dr. Gheorghe D. Iscru Maria Diana Popescu 4090
49 Prof. univ. dr. h.c. Gheorghe C. Mihai Maria Diana Popescu 5114
50 Dr. Horia Mureşian - Doctor în Ştiinţe Medicale, premiat de Academia Română Maria Diana Popescu 18037
51 Petru Soltan - Academician, Republica Moldova Maria Diana Popescu 4929
52 Nicolae Paulescu - Omul de ştiinţă şi teologul Medic Claudiu Popescu, Doctor în Ştiinţe Medicale 11019
53 Sergiu Celibidache, filosoful cu baghetă (2) Mihai Mincan 1172
54 Sergiu Celibidache, filosoful cu baghetă (1) Mihai Mincan 1137
55 Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Basarabia Nicolae Dabija & Ion Ungureanu, Chişinău 3194
56 Părintele Dumitru Stăniloae, teolog şi trăitor al Dumnezeirii P. S. Emilian Lovisteanul 1742
57 Ştefan Ştefureac Petru Grior, Cernăuţi 972
58 Un cărturar bucovinean - Constantin Berariu Petru Grior, Cernăuţi 985
59 Indianistul Florin Deleanu - opera şi viaţa Prof. dr. Florin Agafiţei 2693
60 Premiul Nobel şi Cultura Recunoştinţei Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 1874
61 Joseph Moses Juran - părintele managementului calităţii Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 4408
62 Ion I. Agârbiceanu și istoria laserului cu gaz Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2508
63 Nicolae Vasilescu-Karpen Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2548
64 Dragomir Hurmuzescu - părintele radiofoniei din România Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 1937
65 Constantin I. Budeanu şi... puterea deformantă Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2251
66 Iubirile lui Octavian Goga Prof. Ion Ionescu Bucovu 1418
67 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (4) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 616
68 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (3) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 650
69 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (1) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 629
70 Omagierea ilustrului Nicolae Titulescu Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 2690
71 Constantin Stere - doctrinarul Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 1315
72 Miron Cristea (1868-1939) Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 1259
73 Aurelian Sacerdoţeanu Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 3750
74 18 august 1944 - ultima luptă a comandantului Prof. unuiv. dr. Valeriu Avram 601
75 In memoriam - Ion Mincu (1852-1912) Radu Moţoc 4328
76 Robert Ficheux „Moţul francez” Redactia ART-EMIS 667
77 Au început să se mişte popoarele Redactia ART-EMIS 1192
78 Hanna Reitsch, femeia-pilot cu cele mai spectaculoase recorduri mondiale Redactia ART-EMIS 1472
79 „Aşa mergem din veac în veac, ca drumeţul în calea lupilor!” Redactia ART-EMIS 1620
80 „Capetele luminate ale românilor” - Grigore Gheba Remus Radu 2840
81 Gânduri spre neuitare Serban Alexianu 1318
82 Profesorul de Drept public Gheorghe Alexianu Şerban Alexianu & Conf. Univ. Dr. Maria Orlov, Chişinău 2678
83 Gheorghe Alexianu, înnobilat Teodor Papuc 1655
84 Arhitectul Cezar Lăzărescu - primul proiectant al Casei Poporului Tudor Voicu 3767