Revista Art-emis
Personalităţi
Nr. Titlu articol Autor Afişări
1 Erich Hartmann - Cavalerul Aerului din Luftwaffe 5432
2 Constantin Stere, exponent al Naţiunii Române Acad. Dan Berindei 1935
3 Marin Lungu, prea mic pentru pentru o ţară atât de absentă! Acad. Dumitru Radu Popescu 2843
4 Militari din Basarbia - Nadia Russo Alexandru Moraru, Chişinău 2701
5 Capetele luminate ale românilor - Istoricul Gheorghe Buzatu Alexandru Moraru, Chişinău 2906
6 Comandor Dan Vizanty Ana Maria Vizanty 3122
7 Stavros Deligiorgis Angela Bratsou, Grecia 2895
8 Olga Greceanu, minunea uitată Carmen Anghel 2610
9 Nicolae Paulescu - Omul de ştiinţă şi teologul Claudiu Popescu, Dr. în Ştiinţe Medicale 13084
10 Generalul Radu Korne Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1065
11 Generalul Leonard Mociulschi Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu 1376
12 Făuritori ai Unirii Basarabiei cu România - Lt-col. Gheorghe Andronache (1893-1970) Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.Ş.R. 651
13 Făuritori ai Unirii Basarabiei cu România. Ion Pelivan - un lider politic și militar al Basarabiei (1876-1954) Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.Ş.R. 1033
14 Valeriu Troenco, comisarul cu moral de fier Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, Membru A.O.Ş.R. 2402
15 Mihail Moruzov, alias „inginerul Mihail Ştefănescu” Col. (r) Dr. Tiberiu Tănase 1809
16 Gheorghe Ţiţeica - Strămoşii, viaţa şi urmaşii (2) Col. (r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea 4137
17 100 de ani de la moartea lui Aurel Vlaicu Col.(r) Ioan Galdea 3760
18 Gheorghe Ţiţeica - Strămoşii, viaţa şi urmaşii (1) Col.(r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea & Ing. drd. Cristina Neamţu-Rizea 7069
19 Primul călugăr şi stareţ al Mânăstirii Brâncoveanu, părintele ieromonah Arsenie Boca Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.Ş.R. 3211
20 Pr. Paul Mihail - Jurnal, iunie 1940 Conf. univ. dr. Vasile Soimaru 1546
21 România în conştiinţa europeană Constantin Noica 656
22 Personalităţi române şi faptele lor - Gheorghe Buzatu Constantin Toni Dârţu 3654
23 Lăsaţi-mă ce sunt! Contraamiral (r) Eugen Laurian 1222
24 Profesorul Simion Danilă, traducătorul lui Nietzsche Cornelia Ştefănescu 2066
25 Dan Vizanty - Lupul Carpaţilor - Asul uitat al aviaţiei româneşti Cosmin Zamfirache 2610
26 Generalul Stan Poetaş Cristian Negrea 1248
27 Ion Antonescu, o personalitate militară românească de prim rang Cristian Negrea 2594
28 Lăsaţi-mă să zbor! Smaranda Brăescu, fata cu capul în nori Dan Antoniu, Cercetător istoric 847
29 Ronald H. Coase, mentor și prieten spiritual Dr. Alex Berca, S.U.A. 2670
30 150 de ani de la naşterea savantului Dragomir Hurmuzescu (1865-1954) Dr. arh. Alexandru Budişteanu 2026
31 Gheorghe Tătărescu - regretul de a nu fi general Dr. Lucian Ienăşescu 1594
32 Ernest Bernea - gânditor creştin, promotor şi filozof al culturii româneşti autentice (2) Dr. Stelian Gomboş 951
33 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina (2) Dr. Stelian Gomboş 987
34 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina (1) Dr. Stelian Gomboş 968
35 Herman Oberth, un pionier al zborului cosmic Dr. Vasile Mărculeţ & dr. Ioan Mărculeţ 2872
36 Ernest Bernea - gânditor creştin, promotor şi filosof al culturii româneşti autentice (1) Drd. Stelian Gomboş 873
37 Panait Istrati - Între datorie morală şi sursă de existenţă (2) Gabriel Dragnea 3174
38 Panait Istrati, între datoria morală şi sursa de existenţă (1) Gabriel Dragnea 2663
39 Omul istoriei și istoria omului. Academician Dinu C. Giurescu așa cum l-am cunoscut General Br. (r) Aurel I. Rogojan 898
40 Generalul-colonel Iulian Vlad, un profesionist în fruntea Securităţii General Br. (r) Prof. univ. dr. Cristian Troncota 3030
41 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat (5) General Col. (r) Iulian Vlad 1274
42 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (4) General Col. (r) Iulian Vlad 1228
43 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (3) General Col. (r) Iulian Vlad 1313
44 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (2) General Col. (r) Iulian Vlad 1145
45 „Eu nu știu pentru ce am fost condamnat!” (1) General Col. (r) Iulian Vlad 1108
46 Generalul Eremia Grigorescu - simbol al vitejiei românilor General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 580
47 Generalul David Praporgescu - erou al Neamului Românesc (4) General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 1310
48 Generalul David Praporgescu - erou al Neamului Românesc (3) General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 1200
49 Generalul Ioan Emanoil Florescu - Cariera militară General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan 3542
50 Saga sufletului sacrificial Grigore Grigorescu, Chişinău 1274
51 Fidel - „El Lider Maximo” Ing. Ovidiu M. Curea 1452
52 120 de ani de la naşterea poetului şi filosofului Lucian Blaga Ioan Galdea 1912
53 Octavian Goga - „poetul pătimirii noastre” Ioan Galdea 3295
54 Aşii aerului - Hans-Ulrich Rudel Ion Maldarescu 2853
55 Ilie Gorjan - generalul dintre „liră şi scut” Ion Maldarescu 1933
56 Uca Maria Marinescu Ion Maldarescu 3355
57 Nicolae Iorga - „Drumeţ în calea lupilor!” Ion Maldarescu 5555
58 In memoriam - Prof. univ. dr. docent Titu Georgescu Ion Maldarescu 3629
59 Paralele plastice Ion Maldarescu 3052
60 Prof. dr. Corneliu Tamaş - istoric, cercetător, scriitor, publicist Ion Maldarescu 4716
61 Dr. Constantin Ioniţescu Ion Maldarescu 9968
62 Şerban C. Andronescu (1924-2004) Ion Maldarescu 3887
63 Nicolae Rotaru - „un condeier cu simţul distilării valorilor” Ion Maldarescu 6202
64 P.S. Emilian Lovişteanul - Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului Ion Maldarescu 4480
65 Î.P.S. Gherasim Cristea - Vlădică şi cărturar Ion Maldarescu 4193
66 George Pomuţ, generalul român care a „cumparat” Alaska Laurenţiu Dologa 1582
67 Michael Wittmann - „Baronul Negru Laurenţiu Dologa 1920
68 Remember Artur Silvestri (19.03.1953 - 30.11.2008) Magdalena Popa Buluc 2079
69 Conf. univ. dr. Gheorghe D. Iscru Maria Diana Popescu 5473
70 Prof. univ. dr. h.c. Gheorghe C. Mihai Maria Diana Popescu 6789
71 Dr. Horia Mureşian - Doctor în Ştiinţe Medicale, premiat de Academia Română Maria Diana Popescu 20914
72 Petru Soltan - Academician, Republica Moldova Maria Diana Popescu 6075
73 Sergiu Celibidache, filosoful cu baghetă (2) Mihai Mincan 2196
74 Sergiu Celibidache, filosoful cu baghetă (1) Mihai Mincan 2086
75 Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Basarabia Nicolae Dabija & Ion Ungureanu, Chişinău 4795
76 General-Feldmarschall Erwin Rommel - „Wüstenfuchs” (Vulpea Deşertului) Nicu Pârlog 1218
77 Părintele Dumitru Stăniloae, teolog şi trăitor al Dumnezeirii P. S. Emilian Lovisteanul 2749
78 Ştefan Ştefureac Petru Grior, Cernăuţi 1810
79 Un cărturar bucovinean - Constantin Berariu Petru Grior, Cernăuţi 1849
80 „Nicolae Iorga aşa cum l-au cunoscut” (5) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 705
81 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (4) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 469
82 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (3) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 592
83 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (2) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 647
84 „Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut” (1) Pr. Dr. Al.Stănciulescu Bârda 702
85 Indianistul Florin Deleanu - opera şi viaţa Prof. dr. Florin Agafiţei 3866
86 Premiul Nobel şi Cultura Recunoştinţei Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2805
87 Joseph Moses Juran - părintele managementului calităţii Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 5929
88 Ion I. Agârbiceanu și istoria laserului cu gaz Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 3460
89 Nicolae Vasilescu-Karpen Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 3552
90 Dragomir Hurmuzescu - părintele radiofoniei din România Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 2753
91 Constantin I. Budeanu şi... puterea deformantă Prof. Dr. Ing Gheorghe Manolea 3301
92 Iubirile lui Octavian Goga Prof. Ion Ionescu Bucovu 2754
93 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (4) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 1619
94 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (3) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 1456
95 Traian Vuia, un pionier al aviaţiei mondiale (1) Prof. univ. dr. George G. Potra (+) 1514
96 Omagierea ilustrului Nicolae Titulescu Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu 3649
97 Mareșalul Ion Antonescu - Cronologie (2) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 1202
98 Mareșalul Ion Antonescu - Cronologie (1) Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+) 1549
99 Alexandru Moșanu - pilonul de granit al Rezistenței basarabene. In memoriam Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 524
100 Destin de istoric tutelat de Zeița Clio Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 1295
101 Constantin Stere - doctrinarul Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chişinău 2409
102 Basarabia în preocupările științifice ale marelui geograf francez Emmanuel de Martonne (3) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chișinău & Drd George V. Ursu, Suceava 1184
103 Basarabia în preocupările științifice ale marelui geograf francez Emmanuel de Martonne (2) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chișinău & Drd George V. Ursu, Suceava 1294
104 Basarabia în preocupările științifice ale marelui geograf francez Emmanuel de Martonne (1) Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chișinău & Drd George V. Ursu, Suceava 1166
105 Florin Constantiniu, cel mai complet şi temeinic istoric român din ultima jumǎtate de veac Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 995
106 Dinu C. Giurescu - un mare istoric, un mare patriot român Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 1014
107 Miron Cristea (1868-1939) Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 2210
108 Aurelian Sacerdoţeanu Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 5336
109 Steaua maestrului Ion Ungureanu (2) Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Chişinău 1039
110 Steaua maestrului Ion Ungureanu (1) Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, Chişinău 1044
111 18 august 1944 - ultima luptă a comandantului Prof. unuiv. dr. Valeriu Avram 1705
112 Maria Cantacuzino (1817-1898) Radu Moţoc 1191
113 In memoriam - Ion Mincu (1852-1912) Radu Moţoc 5749
114 Vlad Pohilă 65. „Libertatea în a gândi, libertate în a scrie” Redactia ART-EMIS 1065
115 „Ştiinţa lui Paulescu şi « neştiinţa » altora” Redactia ART-EMIS 836
116 Robert Ficheux „Moţul francez” Redactia ART-EMIS 1837
117 Au început să se mişte popoarele Redactia ART-EMIS 2398
118 Hanna Reitsch, femeia-pilot cu cele mai spectaculoase recorduri mondiale Redactia ART-EMIS 2342
119 „Aşa mergem din veac în veac, ca drumeţul în calea lupilor!” Redactia ART-EMIS 2507
120 „Capetele luminate ale românilor” - Grigore Gheba Remus Radu 4102
121 Gânduri spre neuitare Serban Alexianu 2306
122 Profesorul de Drept public Gheorghe Alexianu Şerban Alexianu & Conf. Univ. Dr. Maria Orlov, Chişinău 3567
123 Gheorghe Alexianu, înnobilat Teodor Papuc 2647
124 Arhitectul Cezar Lăzărescu - primul proiectant al Casei Poporului Tudor Voicu 4893
125 România și marile ei simboluri din Primul Război Mondial - Mareşal Alexandru Averescu Valeriu Lupu, Dr. în ştiinţe medicale 1115
126 România și marile ei simboluri din Primul Război Mondial - Regina Maria Valeriu Lupu, Dr. în ştiinţe medicale 1232
127 România și marile ei simboluri din Primul Război Mondial - Slt. Ecaterina Teodoroiu Valeriu Lupu, Dr. în ştiinţe medicale 1234
128 Mihail Kogălniceanu - 200 ani de la naștere Veronica Boldișor, Dr. în istorie, Chişinău 553