Revista Art-emis
S?rb?tori ?i nu prea PDF Imprimare Email
Dr. Nicolae Bala?a   
Miercuri, 18 Ianuarie 2012 21:25
Nicolae B?la?aS?rb?torile de Cr?ciun, la Grays, f?r? niciun farmec. Nu tu un gui?at de porc înjunghiat, nu tu Ghi?? în fl?c?ri, nu tu ?oric, nu tu sânge pe vârful nasului, pus de mo? Gheorghe semn! De pomana porcului, nici pomeneal?! Iar de aici, lipsa mirosului de ?uic? fiart? ?i a jum?rilor f?cute în tigaie de mamaie. Cu mur?turi! Ce vorbe?ti, domnule, minune mare! La englezi, pe str?zi, doar lumini, din plin, apoi cadouri ?i iar cadouri! Ni?te cutii plimbate, câteva zile, dintr-o parte în alta, apoi aruncate cu sacii în strad?.
La mas?, fel ?i feluri din curc? împ?nat?, piperat?, una peste alta, parfumat?. ?i totu?i, teioas? ?i f?r? gust. Am înghi?it în sec cu gândul la cârna?ii f?cu?i de bunica. Parc? îi vedeam ag??a?i pe horn, la afumat, al?turi de ?uncile fierte în vin, date cu boia f?cut? din ardei.
Pân? dup? Anul Nou, am avut vacan??. Tabitha nu m? mai b?tea la cap când cu una, când cu alta. Aproape ziua toat?, st?team în cas?. Chestiunea asta îns? nu-mi pica tocmai bine. M? plictiseam de moarte, mai ales c? nu puteam s?-i spun vrute ?i nevrute despre tr?zn?ile f?cute pe la mamaie prin curte. Ca s? ne treac?, totu?i, cumva, timpul, priveam împreun? pe fereastr? ?i gândeam fiecare spre partea sa de lume. Ea, la de?ert, la troglodi?i sau la c?mile, eu, la satul meu , la dealurile înz?pezite ?i la bunica b?gat? în r?zboiul de ?esut velin?e în i?e.
- Uite, cum s?-?i spun... la noi, în seara de Cr?ciun, mamaie las? suveica ?i face caltabo?i. Apoi, se închin?, pup? icoana ?i a?teapt? s? vin? copiii cu steaua. Dup? ce-o colind?, ea î?i ia sarsanaua plin? cu nuci ?i colaci, ciobul cu t?mâie, ?i se suie sus, la cei din cimitir, s? le spun? despre una, despre alta, de pe aici, de prin lume, c? e ?i nu prea, cine ?tie ce vreun bine. La voi?
- Kuskusu...
- E, cu?cu?! Las?-l, c? mi-ai mai spus! De p?sat ai auzit?
- Kuskusu...
- Of! Ne în?elegem ca turcul cu pistolul! Ai vo?tri se duc la cimitir cu lumânare?
- Kuskusu, and chicken, spices... Roast Arabic! (cu?cu?, cu pui, mirodenii... Friptur? arab?)
- Un drac b?l?at, vorba lui mo? Gheorghe! Nu în?elegi c? puiul vostru nu are gust? ?la, liber prin curte, crescut de mamaie cu boabe ?i huroaie... Ehe, ce ?tii tu?! Stai aici cu capul în nori! C? de unde la englezii ??tia, mai ales iarna, soare?!! În loc s?-?i vezi de caprele tale, prin de?ert. ...De, ?i eu de ra?ele mele de pe balt?! De-ai ?ti cum se vaiet?... Unele sunt îns? mute! Le-a închis pliscul Cel de sus. Cic? au dat prea mult din clan??. Adic? au fost prea limbute. A?a c?, ai grij?, m? cam ba?i la cap cu tot felul de... M?car de-ar fi bazaconii! Numai c? pentru ?lea î?i trebuie minte... ?i un loc al t?u în lume l?sat de însu?i Dumnezeu.
- Alah!
- Mda! Mi-a spus mami: Dumnezeu, la voi.
- Yes, bud, Alah u Acbar! (Da, dar Dumnezeul Cel Mare.)
- Nu m? lua pe mine cu chestiuni dintr-?stea. Dumnezeu, ?i-al meu, ?i-al t?u ?i al celui ce s-a dus ?i al celui ce-o s? vin? oricând ?i oriunde în lume. Mi-a spus mamaie ?i afl? c? ea st? de vorb? cu tataie, pe lumea ailalt? dus. Ce ?tii tu?! Iar el i-a spus c? Cel de sus e Cel de sus! Adic? El este Cel ce este. Bag? la cap! C? n-o s?-?i spun de mii de ori ca popa la babe surde!
- I, baby? (eu copil?)
- Of, asta confund? baba cu pu?toaica! Cum s-o zice, în engleze?te, hoa?c?? M? rog, hoa?c? surd?. Deaf! În?elegi?
- Not!
- Not or not too? (Nu sau nu prea?) P?i atunci s? te înv?? o idee române?te, de prin sat de la mine, c? f?r? s? ?tii asta, mira-m-a? s? te descurci prin lume!

Cu doar trei zile înainte de Anul Nou, toate planurile au fost date peste cap. Katy a c?zut seara, târziu, la bar, de pe o scar?. ?i-a rup mâna dreapt? din um?r. Mami s-a întors cu ea plângând, de la spital, dup? miezul nop?ii. Când am v?zut-o, m-am speriat. Tremura toat? ?i p?rea desfigurat?. Când s-a mai lini?tit, ?i-a sunat familia din România. Nu am în?eles nimic. Au vorbit în ungure?te. Oricum, pe tot parcursul convorbirii, i-au curs lacrimile pe obraz.
- Ce-am s? m? fac? Cu ce am s?-mi între?in copilul? – s-a plâns Mariei.
- Stai lini?tit?! Ne vom descurca, o s? fie bine!
- Dac? îmi frângem coloana ?i muream sau, mai r?u, îmi blestema restul zilelor în c?rucior, paralizat??
- Mul?ume?te-I lui Dumnezeu c? e doar atât! Ai s? vezi, o s?-?i treac?!
Noaptea de Anul Nou am petrecut-o în cas?. Am stat toate patru la mas? în camera de la parter. Tabitha a preg?tit meniul. La miezul nop?ii, am desf?cut totu?i o sticl? de ?ampanie, am ciocnit ?i ne-am pus în gând câte o dorin??. Pentru prima dat?, am gustat ?i eu din vinul spumat. Nu mi s-a p?rut grozav de?i b?utura p?rea dulce. La un moment dat, m-am strâmbat, semn c? licoarea nu era tocmai pe gustul meu. Abia atunci Katy a schi?at un zâmbet în col?ul gurii. Câteva clipe mai târziu, a sunat-o Lajo?, b?iatul ei. Katy s-a luminat dintr-o dat? la fa??. Au vorbit mult. Câteva clipe, mi l-a dat ?i mie la telefon. Luat? prin surprindere, m-am emo?ionat ?i abia i-am putut spune ,,La mul?i ani!". Când el mi-a spus c? i-a zis Katy c? sunt o frumoas?, m-am ro?it toat? ?i mi-a picat receptorul din mân?. Atunci, ceva s-a întâmplat în sufletul meu, chiar dac? nimeni nu a sesizat. Tot în acel moment, m-am sim?it pentru prima dat? firav?, mai feminin? ?i suficient de vulnerabil?. Un sentiment ciudat pentru o copil? ce a?tepta s? mearg? la ?coal? în toamna anului abia început. Zi de zi, încercam s? fiu eu, cea denainte, ?i nu reu?eam. Vocea lui Lajos r?m?sese undeva, în mine ?i nu o putea nicicum scoate.
- Sara, mami, ce e cu tine? – m-a întrebat Maria la câteva zile dup? aceea, într-o sear? când a venit acas? oarecum bine dispus?.
- Nimic.
- Nu se poate, nu e?ti tu!
- P?i, cum nu?!
- Nu, c? doar te ?tiu! Hai, îmi spui?
- Mami, ?ie ?i-a spus cineva, zilele de acum, c? e?ti o frumoas??
- E, ?i cu tine! Dar ce ?i-a venit?
- Atunci am s?-?i spun eu.
- Ooo! Mânca-o-ar mama! Dac? îmi spui tu e ca ?i cum mi-ar fi spus lumea toat?...
- Inclusiv tati? C? zici c? am un t?tic, nu?
- Da, c? Dumnezeu n-a vrut s? fiu ?i eu o Fecioara Maria!
- L-ai fi f?cut iar pe Dumnezeu, iar eu...
- Nu, puiul meu, El e de dinainte de a fi fost n?scut om... Nu prea ?tiu cum s?-?i spun ca s? în?elegi. Nu de-alta, dar nici eu nu prea ?tiu. Oricum, trebuie s? m? crezi c? doar tu e?ti îngera?ul meu.
- ?i tati?
- Tati t?u?! Deocamdat?, o amintire pe care am s? ?i-o povestesc într-un mâine, când vom fi doar noi dou? într-un fel de paradis...
- Ehe, lunge?te-mi, Doamne, via?a, vorba lui mo? Gheorghe, ca s-o v?d ?i pe asta!
- Mda, parc?, încet, încet, î?i vii acas?. Dar tot nu mi-ai spus?
- Mami, Lajos mi-a zis c? sunt frumoas?!
- Da? I-auzi, afurisitul! Dar, nu e r?u... Ce-a?i fi vrut eu s? fiu în locul t?u!
- Adic? s? fii iar mic??
- Da, ?i s?-mi zic? mie ce ?i-a zis ?ie pu?tiulic?.
- Eu nu! Mai bine mare...
- Mda! Ai dreptate, cam tot la asta m? gândeam acum ?i eu. S? fii mare, mare ?i s? ai lumea la picioare...
- Nu chiar lumea, ?i nici la picioare...
- Atunci?
- Lâng? mine ?i tot timpul, pe cine vreau eu.
- De exemplu...
- Acum a? vrea-o pe mamaie. Of, s? o iau de urechi ?i s?-i trag o mam? de b?taie!
- Ca s? vezi! Dar de ce?
- C? m-a l?sat s? plec cu tine în lume. Uite a?a, câine surd la vân?toare. M?car tu ai serviciu, munce?ti, ai treburile tale, dac? le-ai avea, dar eu?
- ?i tu faci gimnastic?, înot, una, alta... Într-un fel, î?i ordonezi via?a.
- Ei ?i cu tine, p?i dac? o fac de-acum, mai târziu cu ce am s? m? ocup?

Timp de aproape o lun?, Katy a stat acas?. O vedeam chinuit? ?i, în acela?i timp, îndurerat?. St?tea pe marginea patului, iar când o sc?pam din priviri, parc? se rezema de marginea vie?ii ?i l?crima. Alteori, o surprindeam zâmbind amar în umbra unor amintiri ce o urm?reau mai st?ruitor decât umbra zilelor însorite. Când Maria era acas? ?i st?teau al?turi, vedeam cum teama de singur?tate, de necunoscut, le îndârjau în a fi al?turi. De?i nu sem?nau la chip, parc? erau surori. ?ineau una la alta. Uneori, mi se p?rea c? se iubeau asemenea perechilor de îndr?gosti?i. Atunci, m? înfuriam ?i voiam cu orice chip s? plec, s? m? întorc în sat la bunica. Cu toate acestea, nu le-am suspectat niciodat? de faptul c?, dup? e?ecul lor în dragoste, probabil, undeva asem?n?tor, ar fi putut deveni lesbiene. Totu?i, ambele evitau discu?iile despre b?rba?i ?i mai ales despre cei cu care î?i f?cuser? copiii. Maria nu l-a bârfit niciodat? pe tati ?i nici Katy nu tr?nc?nea ceva despre cel cu care îl f?cuse pe Lajos.
Dup? lunga perioad? de convalescen??, Katy s-a eliberat de apartul ce i-a sus?inut mâna. A f?cut apoi gimnastic? de recuperare ?i a reînceput lucrul. Lini?tea p?rea a se reinstala în cas? ?i zâmbetul, pe buzele fiec?reia dintre noi.
- My dear... (draga mea) – încercam eu un dialog prietenos cu Tabitha, îns? nu îmi r?spundea. Intuia c? îi preg?tesc o capcan? din care, de cele mai multe ori, victorioas? eram doar eu, chiar dac? ne amuzam ?i una ?i cealalt?. Tabitha! - Insistam când vedeam c? nu m? bag? în seam?.
- Yes, dear! (da, drag?!)
- Ooo, my lady, I want to take you with me in Romania marry a bo?orog! (Ooo, doamna mea, vreau s? te iau cu mine în România s? te c?s?tore?ti cu un...)
- God, a gentleman! (Dumnezeule, un domn!)
- Bo?orog, Tabitha! Hodorog, ?tii ce e ?la?
- Waw! Yes, a gentleman... (waw! Da, un domn...)
- Vrabia m?lai viseaz?! De unde, scumpo, atâ?ia domni când ho?ii, la tot pasul, iar prostia-i patima timpurilor?!
- Yes, a gentleman full of muscle! (Da, un domn plin de mu?chi)
- Full of muscle... Full of muscle and no brain! (plin de mu?chi ?i f?r? creier!) C? dintr-?sta e în col? la m?celar!
- Tabitha, la bunica în sat, doar bo?orogi!
- Waw, yes boss?! (waw, da ?efi boga?i?!)
- Nu! Cum s?-?i explic, în engleza asta a ta? De exemplu, pentru tine, dup? cum v?d, ar fi bun, la început, Staro?. Face înghe?at?, are capr?, are iap?, numai c?... ?sta are ?i bab?! Dac? o fi murit aia, te-ai aranjat! În?elegi?
- Not!
- Vezi, dac? nu ?tii române?te?! Oricum, acum, mai bine! Adic?, ,,better!'' De-asta am s? te iau cu mine. S? vezi ?i tu cum e când pe lumea asta, când pe cealalt?... S?-?i spun? ?i ?ie mamaie povestea cu dracu împ?iat coco?, cu creast? în cap pe loitra carului ?i Litr? beat, întors din Infern, la Gorici, pe margine de ?an?, s? mai bea o cinzeac?... Iar cump?na: scâââr?! Ehe! Atunci s? te v?d?! Ai s? te pi?i pe tine! Ca M?ria beat?, întoars? de la cârciuma asta nou?, privat?! Pe vremuri, de la mat! Mat! Tu ?tii ce e ?la mat? (You know what is mat?)
- Not!
- Vorbesc cu lemnele! Un drac b?l?at! Cum s-o traduce asta?! M? rog, devil (diavol). Bine zice mo? Gheorghe: ,,f?, z?p?cito, parc? n-ai fi nici pe-aici, nici pe lumea ailalt?! Ai?!'' Ce zici? Of, of, of! Dar mai bine, las?... footer