Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col (r) Dorel Pietrareanu   
Joi, 15 Decembrie 2011 21:10
Col.(r) Dorel Pietrareanu
- Nisip, nisip, nisip... -

Unele dintre cele mai nepl?cute situa?ii erau generate de furtunile de nisip. Am avut „?ansa" s? m? prind? furtuna de nisip, atât când eram în patrul? cu ma?ina prin de?ert, cât ?i în patrula aerian? cu elicopterul sau cu avionul lui Dietmar, elve?ianul despre care am mai vorbit. Vântul fierbinte se isca brusc, din senin, antrenând o mare cantitate de nisip foarte fin, pe care o ducea de-colo-colo. Venea pur ?i simplu ca un perete de nisip, iar particulele acelea mici, mici, mici î?i intrau ?i-n... peste tot... Nu mai vedeai ?i nu mai auzeai nimic, doar vuietul sau ?uieratul vântului care r?scolea ?i amesteca nisipul, în tot felul. Nu mai era nimic în jur decât nisip, nisip, nisip. Venea ca un t?v?lug, care m?tura totul în cale. A?i v?zut ce senza?ie nepl?cut? ave?i atunci când, din gre?eal?, îndrepta?i jetul fierbinte al feonului c?tre fa??!? Ei bine, la aceasta mai ad?uga?i ?i nisip fin, din bel?ug, ?i închipui?i-v? rezultatul. Cam a?a era! Fuseser?m instrui?i ca, în astfel de situa?ii, s? ne oprim ?i, dac? nu avem unde s? ne ad?postim dup? vreo cl?dire, vreun parapete, vreun dâmb, vreo dun? ori vreun alt „obstacol", s? oprim deplasarea, s? întoarcem ma?ina cu spatele c?tre direc?ia de deplasare a imensului nor de nisip, s? nu oprim motorul, s? preg?tim gradenele de lemn ?i lope?ile pe care le aveam tot timpul cu noi, ?i din când în când, dac? putem ?i dac? avem curaj(!), s? ie?im din ma?in? ?i s? s?p?m pe lâng? ro?ile acesteia, pentru a ne fi mai u?or s? ie?im din „parcarea" for?at?, când s-o potoli dihonia.

Atunci când ie?eam afar? din ma?in?, aveam grij? s? înl?tur?m nisipul ?i din ?eava de e?apament. Riscam fie s? ne asfixiem în ma?in?, fie s? ni se opreasc? motorul. În ma?in? nu prea aveai ce face. Ma?ina se balansa mai tare decât un vapor pe o mare în furtun?. Ne uitam unul la altul ?i zâmbeam tâmp. Dup? o furtun? din astea m-am apucat ?i am citit Biblia, pe care mi-o adusesem din ?ar?, când fusesem în concediu, dar pe care o uitasem pe mas?, la mine în camer?, în de?ert. Te înva?? multe de?ertul! Dup? furtun?, urma calvarul scoaterii ma?inii din „ve?mântul" de nisip ?i deplasarea c?tre baz?. Fire?te, „mai lung? ne p?rea calea" la întors în baz?, deoarece, de foarte multe ori, ne opream s? înl?tur?m gr?mezile de nisip care ne blocau drumul. În afara drumului marcat de jaloane nu puteam ie?i, pentru c? zona nu fusese deminat? ?i d?deam de alt bucluc! De multe ori, de-a lungul drumului, unele jaloane abia se mai z?reau! Nici în ?coala militar? nu am muncit la s?pat tran?ee ?i nici la mama acas? nu am s?pat la pus brazde, a?a cum am s?pat în de?ert, dup? furtunile de nisip, s? ajungem înapoi în baz?! ?i ce ferici?i eram când, odat? ajun?i în baz?, dup? o astfel de experien??, ne delectam cu câte o bere rece! Ce pu?in îi trebuie omului s? fie fericit!

Într-o zi, zburam cu elicopterul pe deasupra zonei demilitarizate, de-a lungul grani?ei dintre cele dou? ??ri când, am v?zut undeva în dreapta noastr?, la câteva sute de metri cum, n?valnic venea spre noi peretele de nisip. Colegul meu de patrul?, abia îl întrebase pe pilot de ce se zgâl?ie a?a elicopterul. Nu era o senza?ie prea pl?cut?. Ini?ial am crezut c? este iar vorba de vreo ghidu?ie a pilotului, dar acesta ne-a ar?tat spre dreapta ?i am priceput singuri r?spunsul. Din fericire, eram în apropierea unei baze de-a noastr?, am luat leg?tura prin sta?ia radio cu ofi?erul de serviciu din acea baz? ?i i-am cerut permisiunea s? ateriz?m de urgen?? acolo (fiecare baz? avea un loc propriu pentru aterizarea elicopterelor) ?i l-am rugat s? ne deschid? por?ile, s? ne ad?postim. Ajuns la câ?iva metri de locul de aterizare, la 1-2 metri în?l?ime, împreun? cu colegul am s?rit din elicopter pe nisipul fierbinte ?i ne-am culcat pe burt?, iar elicopterul a aterizat pe locul cimentat. Dup? ce elicea s-a oprit din rota?ie, împreun? cu pilotul ?i cu colegii din baza care ne primise, am ancorat elicopterul cu tot ce am avut la îndemân?, pentru a nu fi smuls de vântul furtunii. Am plecat de acolo, dup? vreo patru ore, timp în care gazdele noastre, tot observatori militari, s-au dovedit foarte ospitaliere. Pilotul a primit o sticl? la pachet. S? se bucure ?i el de via??. Slujba-i slujb?, drujba-i drujb?!
- va urma - footer