Revista Art-emis
Omul frumos - microcosmos ┼či microteos PDF Imprimare Email
Claudiu Popescu, Dr. ├«n ┼×tiin┼úe Medicale   
Marţi, 18 Octombrie 2011 22:27
Dr. Claudiu Popescu?tiin?a medical?, biologia molecular? ?i fizica au conlucrat la descoperirea m?re?iei omului ?i au legitimat afirma?ia c? omul este, m?car prin trupul s?u, o sintez?, un rezumat al Universului perceptibil ?i intuit. S-a spus c? omul este cel mai m?iestrit animal ?i c? numai moartea ´┐Żi ?tirbe?te regalitatea. Semnul nostru fiind Crucea, nu credem despre om c? este animal, de?i uneori se comport? ca un animal, dup? cum ne v?de?te Sf´┐Żntul Ioan Gur? de Aur: ´┐Żarunci cu picioarele ca un m?gar, sari ca un taur, nechezi dup? femei ca un arm?sar, e?ti lacom la m´┐Żncare ca un urs, ´┐Ż?i ´┐Żngra?i trupul ca un cat´┐Żr, e?ti ranchiunos ca o c?mil?, r?pe?ti ca un lup, te m´┐Żnii ca un ?arpe, r?ne?ti ca o scorpie, e?ti ?iret ca o vulpe, lup?i ´┐Żmpotriva fratelui t?u ca demonul cel r?u", ba uneori mai r?u dec´┐Żt animalele care au numai una din aceste r?ut??i. Complet´┐Żnd ?irul argumentelor c? omul nu este numai un animal, spunem c? ´┐Żns??i r?utatea omului pledeaz? pentru superioritatea lui, ´┐Żntruc´┐Żt animalele respect? legea naturii ?i ´┐Ż?i ocrotesc speciile lor, pe c´┐Żnd omul nu o respect?, fiind parc? du?manul s?u ?i al semenilor s?i, indivizi ai aceleia?i specii, ba chiar caut? binele altor specii, total contrar firii ?i biologiei, c´┐Żnd, spre exemplu, cheltuie?te bani buni pentru a face tomografii veterinare pisicilor bolnave. Iar c´┐Żt pive?te moartea, cu adev?rat ´┐Żi este lui tragic? dac? o prive?te cu ochii de carne. Dar dac? ia aminte cu ochii ´┐Żn?eleg?tori, vede c? cea mai mare tragedie a Universului nemilos nu este ca omul s? moar?, fie el r?pus chiar de stihii, ci este ca omul s? moar? (pentru totdeauna) ucis de sine ´┐Żnsu?i.
Omul probeaz? ?i folose?te toate legile ?tiute ale Universului, ´┐Żn ultim? instan?? prin faptul c? trupul lui are mas?. Numai c´┐Żteva exemple: optica, prin ochi; termodinamica, prin metabolism; mecanica, prin locomo?ie; gravita?ia, prin circula?ie; electronica, prin cogni?ie; cuantica, prin microfiziologie celular? etc. ´┐Żndemna?i de studiul filogenetic al creierului, afirm?m c? trupul omului este o unealt? mai iscusit? dec´┐Żt toate celelalte, pozi?ie simbolic sau nu reprezentat? ?i de sta?iunea biped?. Taina este c? omul, fiind iubit ?i creat de Dumnezeu, se bucur? de chipul Creatorului s?u ?i de ´┐Żmp?rt??irea cu atributele dumnezeie?ti: frumuse?ea (privit? f?r? patim?), ´┐Żn?elepciunea, ra?iunea, iubirea. Astfel c? omul, ´┐Żnsufle?it afl´┐Żndu-se, de?i are trup, poate deveni dumnezeu prin ´┐Żnfiere, se poate na?te din Duh ?i din ap?. ´┐Żntinderea necuprins? a Universului pe l´┐Żng? micimea omului este tocmai dovada importan?ei acestuia, pentru c? el, la vedere, este aisberg, ad´┐Żncimea lui fiind m?re?ia mai presus dec´┐Żt cea a Materiei. Cu at´┐Żt mai mult cu c´┐Żt crede c? ´┐Żnsu?i Dumnezeu Creatorul S-a ´┐Żnomenit pentru ca omul s? se poat? ´┐Żndumnezei.
Se na?te a?adar ´┐Żntrebarea: pentru ce omul, rezumatul Universului ?i icoana lui Dumnezeu, abdic? de bun?voie de pe tronul dat ?i prefer? s? fie slujitor materiei, robind ?i v´┐Żnz´┐Żnd coroana lui care ´┐Żi era ra?iunea? Deoarece, dup? cum ne spune Sf´┐Żntul Marcu Ascetul, ´┐Żcuno?tin?a adev?rat? s-a d?ruit oamenilor de c?tre Dumnezeu, ca har ´┐Żnainte de har, ?i ea ´┐Żnva?? pe cei ce se ´┐Żmp?rt??esc de ea s? cread? ´┐Żnainte de toate ´┐Żn Cel ce le-a d?ruit-o". Din cauza orbirii ?i uit?rii. Nu vede c? ?i-a ie?it din fire, ?i astfel ´┐Ż?i face alta, ?i uit? c? este chemat s? fie teofor ?i teolog. C?ci, rezum´┐Żnd simbolic neamul omenesc, un sculptor, ´┐Żnf?ptuitor cu lucrul, un poet, ´┐Żnf?ptuitor cu cuv´┐Żntul, ?i un duhovnic, ´┐Żnf?ptuitor cu harul pot fi ´┐Żndeob?te ?i deopotriv? teologi, pentru c? fiecare are puterea de a face cel pu?in o icoan?, anume icoana frumuse?ii lui Dumnezeu, primul din materie, al doilea din cuv´┐Żnt, al treilea din om ?i fiecare din el ´┐Żnsu?i.
footer