Revista Art-emis
Exerciţiu monosilabic PDF Imprimare Email
Claudiu Popescu, Dr. ├«n ┼×tiin┼úe Medicale   
Marţi, 11 Octombrie 2011 17:55
Popescu Claudiu- Schema principial? a sc?rii -

´┐ŻCa s? urc?m pe scar?, mai ´┐Żnt´┐Żi dezlipim piciorul de pe p?m´┐Żnt ?i apoi ne suim pe treapt?" (demosophia)


1. nu-ul fundamental

Mycobacterium tuberculosis. O specie perfid? de bacil, care, impropriu spus, mi-a salvat via?a. A?a a r´┐Żnduit Dumnezeu, ca prin ftizie s? scap de reeducarea din Pite?ti ?i s? m? transfere la a?a-zisul sanatoriu T´┐Żrgu-Ocna. Era ca ?i cum ie?eam din pu? c?tre lac, dar bucuria c? n-am pierit de m´┐Żna tor?ionarilor ?i c?, slav? Domnului, n-am propov?duit de groaz? vestea rea a comunismului parc? mi-au mai ´┐Żnt?rit pu?in trupul ros de oftic?. Dup? c´┐Żteva zile lejere ´┐Żn noua ´┐Żnchisoare, tusea ?i sl?biciunea m? constr´┐Żngeau s? accept, matematic vorbind, c? ?i eu, ca mul?i al?ii dinaintea mea, al?turi de alt trup mort ?i infectat, voi sf´┐Żr?i pe n?s?lia de la poarta ´┐Żnchisorii, aruncat din co?ciugul temporar ´┐Żn groapa comun? de la cap?tul cimitirului vechi, f?r? cruce, f?r? alt indiciu c? acolo zac temple ale Duhului Sf´┐Żnt. Certitudinea mi se ´┐Żnt?rea cu fiecare zi petrecut? la capul bolnavilor din camera 4, mai ales din cauza neputin?ei de a-i ajuta. Unul dintre ei, un fost student la drept, despre care auzisem c? fusese conduc?torul unei Fr??ii de Cruce din Ia?i, m-a mi?cat ´┐Żn mod deosebit c´┐Żnd mi-a explicat, v?z´┐Żndu-m? oft´┐Żnd, c? ?i cuv´┐Żntul bun, de m´┐Żng´┐Żiere, de ap?rare, asem?n?tor cu cel al lui Dismas, este cel pu?in la fel de bun ca antibioticele necesare. Avea o cunoa?tere foarte profund? a sufletului omenesc. Bacilul diseminase ´┐Żn tot corpul ?i-l ?inea la pat. Primea multe vizite de la ceilal?i de?inu?i, cu care vorbea ´┐Żndelung, sf?tuindu-se reciproc, numai pe subiecte duhovnice?ti. C´┐Żnd r?m´┐Żnea singur, ´┐Żl surprindeam rug´┐Żndu-se, cu capul u?or aplecat spre piept, respir´┐Żnd u?or. Mai polemiza cu pastorul muribund din patul de al?turi, c´┐Żt ´┐Żl ?inea vlaga. ´┐Żn vremea aceea, amicul meu Leonida reu?ise s? fac? rost de ni?te streptomicin?, destul? c´┐Żt s? amelioreze considerabil suferin?a. ´┐Żl impresionase tr?irea studentului ?i felul ´┐Żn care ´┐Ż?i anun?ase data mor?ii, cer´┐Żnd ?i o cruce s? o pun? ´┐Żn gur?, pe dreapta, pentru a fi recunoscut dac? cineva, vreodat?, ar fi vrut s?-l identifice dup? dezgropare. ´┐ŻPrietene, ´┐Żmi zise Leonida ´┐Żn ?oapt?, ia medicamentul ?i du-i-l neap?rat, vezi cum i-l administrezi s? nu te vad? garda!". Intr´┐Żnd ´┐Żn camera muribunzilor, l-am auzit ´┐Żntreb´┐Żnd de c?ma?a arhimandritului, pe care voia s? o poarte p´┐Żn? ´┐Żn ultimul moment. Fa?a ´┐Żi era vesel?, de parc? a?tepta eliberarea.
- Am ni?te streptomicin? pentru tine de la Leonida.
- Eu oricum mor, ´┐Żmi r?spunse f?r? s? se uite la pachet. D?-o pastorului, poate scap? ?i mai ajut? pe cineva din ´┐Żnchisori.
- Dac? se va sup?ra Leonida c´┐Żnd va afla c? ai dat-o, m? rog, altcuiva?
- Devreme ce mi-a dat-o, este a mea ?i eu o dau altcuiva.
- Ascult?-m?, ai destul grame aici c´┐Żt s? te pui pe picioare, sau m?car s? te lase pu?in tusea ?i s´┐Żngerarea. Cred c? te-ai s?turat s? bole?ti. E o gur? de aer de care ai absolut? nevoie, nu se poate s? r?m´┐Żi at´┐Żt timp ´┐Żn durere, poate te va r?pune. Nimic altceva nu-?i poate u?ura boala. Prime?te-o!
El se ´┐Żntoarse complet c?tre mine, privindu-m? cu bl´┐Żnde?e, ´┐Żngrijorat parc? de cele ce auzea.
- Nu! ´┐Żn robie ?i ´┐Żn durere fiind, nu mi-e fric? de moarte, pentru c? aceast? robie, dus? ´┐Żn Hristos, ´┐Żmi va elibera sufletul, iar libertatea pe care mi-ar aduce-o pl?cerea din u?urare, f?r? Dumnezeu, mi l-ar ´┐Żnrobi. Fii bun ?i f? ceea ce te rog, pentru c? ?i tu ?tii c? Dumnezeu lucreaz? p´┐Żn? acum.
Tot Domnul m-a ?inut pe picioare p´┐Żn? ´┐Żn ziua aceea proorocit?, c´┐Żnd studentul ´┐Ż?i ceru iertare de la to?i cei str´┐Żn?i ´┐Żn jurul lui, ´┐Ż?i lu? la revedere cu n?dejdea la ´┐Żmp?r??ie ?i adormi cu un z´┐Żmbet ´┐Żngeresc pe fa?a-i luminoas?.
 
2. da-ul fundamental
´┐Żn 1959 am primit ordin s?-l recrutez pe Radu. Se apropia Ziua Muncii ?i partidul hot?r´┐Żse c? avea nevoie de cele mai pricepute condeie pentru a zugr?vi puterea clasei muncitoare. ´┐Żi citisem ?i eu din fabule, nu mai ?ineam minte ceva propriu-zis, dar r?m?sesem cu un gust pl?cut. ?tiam c? scrie pe ´┐Żn?elesul omului, ca rapsodul popular. De aceea puteam s? ´┐Żn?eleg ?i succesul pe care l-a avut ´┐Żnainte de r?zboi, atunci c´┐Żnd se spunea c? orice rom´┐Żn care ?tie s? citeasc? are ?i o carte de-a lui Radu prin cas?. Am g?sit chiar ´┐Żn biblioteca din apartamentul p?rin?ilor o carte de poezii. I-am dat ´┐Żnt´┐Żlnire prin telefon la f´┐Żnt´┐Żna din Ci?migiu. De?i m? a?teptam s? fie ´┐Żn v´┐Żrst?, am fost uimit s? aflu un b?tr´┐Żn. Poate faima lui m-a descump?nit pu?in, dar nu destul s? uit c? am ´┐Żn fa?? un fiu al poporului, c?ruia am menirea s?-i cer ´┐Żn numele celor care ´┐Żl ap?r? dreapta ´┐Żntrebuin?are a talentului ´┐Żnn?scut.
´┐Ż´┐Ż- S? tr?iasc? tovar??ul Bard?! ?ti?i cine s´┐Żnt.
- ?tiu, de aceea am ?i venit. Spune?i-mi, cu ce v? pot ajuta?
- S? ne a?ez?m ´┐Żnt´┐Żi pe o banc?, nu?
- Nu a? vrea s? v? re?in foarte mult, zise Radu a?ez´┐Żndu-se, a?a c? v? rog s?-mi spune?i despre ce e vorba.
- ´┐Żmi plac oamenii ca dumneata, nu pierd timpul. Iat? despre ce e vorba: de 1 mai vrem s? facem ceva deosebit ca ´┐Żn fiecare an, inclusiv ´┐Żn ziare, de aceea vrem s? ne scrie?i ni?te poezii despre muncitori, despre patrie, comunism ´┐Żn general.
- Nu ?tiu dac? v? pot ajuta, domeniul meu forte e fabula.
- N-are nimic, ?i-am citit ?i ni?te poezii, te pricepi de minune.
- A scrie o poezie bun? dureaz? mult. Nu cred c? am timp, mai s´┐Żnt zece zile.
- Ei, talentul dumitale va rezolva aceast? mic? problem?, mai ales c? scrii pentru compatrio?i ?i pentru partid ?i astfel e?ti motivat. ´┐Żncepuse s? m? dezam?geasc?, se fofila ca to?i tr?d?torii de neam c´┐Żnd venea vorba s? participe la prop??irea sistemului socialist. ´┐Żmi doream s? nu fiu for?at s? m? enervez, pentru c? individul mi-era simpatic.
- Am s? analizez propunerea dumneavoastr? ?i v? anun? ´┐Żn scurt timp.
- M?i Radule, am zis schimb´┐Żnd tonul, nu e propunere, e un ordin, ´┐Żn?elegi?
- M? rog, ?i dac? m-a? afla ´┐Żn imposibilitatea de a accepta propunerea?
- Ocna, gherla, ?tii ce e aia? Nu discut?m!
- Care ar fi motivul? Nu v?d nimic just.
- Motiv? reu?i s? m? scoat? din s?rite. Crezi c? dac? e?ti fiu de plugar, gata, ai sc?pat? Crezi c? nu ?tim c? ai fost legionar? S? vezi tu ce te a?teapt? la Pite?ti! De fapt, nici nu ?tiu cum ai sc?pat at´┐Żta timp f?r? s? fii anchetat sau interogat, dar a sosit vremea!
- Nu m? impresiona?i cu astfel de amenin??ri. ´┐Żn veac nu voi scrie rime cu tractoare ?i popoare.
- Hai s? o lu?m altfel, Radule. Ai 74 de ani, locuie?ti ´┐Żn Bucure?ti bine mersi ´┐Żn buricul t´┐Żrgului ca un boier, ai nevast?, c´┐Ż?tiga?i decent, mai scrii, mai te ´┐Żnt´┐Żlne?ti cu putregaiuri de ziari?ti, m?n´┐Żnci bine, c?rni??, l?ptic, te mai duci duminica pe la biseric?, o via?? lini?tit?. De ce vrei s?-i dai cu piciorul? Scrie ni?te am?r´┐Żte de strofe ?i te l?s?m ´┐Żn pace. ´┐Żn ´┐Żnchisoare te a?teapt? b?taie, foame, izolare, geamuri ´┐Żnchise ?i vopsite ?i ni?te gardieni care-?i vor face ?el ´┐Żn via?? din a te umili. O s?-?i la?i oasele pe acolo, ne?tiut, neauzit, lep?dat ca un animal ciumat. Asta vrei? Radu m? privi ´┐Żncruntat, ´┐Ż?i a?ez? bine haina pe umeri ?i-mi r?spunse:
- Da! ´┐Żn libertate ?i ´┐Żn pl?cere fiind, nu mi-e fric? de moarte, pentru c? aceast? libertate, dus? f?r? Hristos, m? va ´┐Żnrobi ´┐Żn patimi, iar robia pe care mi-ar aduce-o durerea din str´┐Żmtorare, cu Dumnezeu, m? va elibera de patimi. A?a c? f? ceea ce ai de f?cut ?i ne vedem la Judecat?, eu mort viu, tu viu mort. Din c´┐Żte am auzit, banditul a murit ´┐Żn ´┐Żnchisoare, cam dup? un an, f?r? lum´┐Żnare, p?zit de doi de?inu?i. O piedic? ´┐Żn minus pentru dezvoltarea societ??ii egalitare.
´┐Ż Claudiu Popescu
09.10.unsprezece
footer