Revista Art-emis
Poeme inedite - Orlando PDF Imprimare Email
George Anca   
Sâmbătă, 10 Septembrie 2011 12:41
Anca GeorgeCuprins: Artus/ pa?ii r?spântiilor/ rouei/ întrebatu-ne-am/ târ??te-m?/ latr?-m?/ vrut-am/ Orlando/ a?teptare de umbr?/ m-oi închina/ tu cu/ Gayatri/ bas Bach/ euforie brâncovean?/ l?sându-ne b?trâni/ dan?ul de s-ar rupe/ plecasem ghid/ margarete//

artus

scrise haine pe post de hiene/ dezbr?ca?i-m? dendro caloiene/ mormintele nu se mai m?nânc?/ incanta?ie dat? din brânc?// avem interzis jarul stejarului nene/ busturi usuc?-ne aliene/ ne-om rescrie umbrele înc?/ pân? la zece f?-ne românc?// las' brustur ia-?i ghimpii gim/ flori de salcâm Ierusalim/ s?pt?mâna viitoare tei înflorim// ?i ce mai Rilke p?s?ri ghind?/ chindie veveri?? armind?/ pune muzica tagorind?//

pa?ii r?spântiilor

pa?ii r?spântiilor/ în a?ternutul crucii/ pic?turi de muson/ p?s?rilor unison// metoda b?l?ii pân?/ la casa lui Perpessicius/ din facerea calamburului/ îmi intru în galantar// picarro r?t?citor în Toboso/ nu v-a?i cioplit neconverti?i/ reteaz? Yama pe/ întreruperea fluen?ei// locul pasului nef?cut/ nu step r?gu?itei scene/ a?a ?i cine e p?suitorul/ need greed mahatma// în locul aparigraha ro/ de nu cumva mai pe sear?/ ne c?p?tuim refuzul/ în c?lc?tura ?enilei// m? alegi m? în?elegi/ î?i sunt ce-mi e?ti/ c?lc?m ursul c?lc?tor/ de schizofrenie striuri// n-a mai r?mas nimic/ din plini goi/ a trece dealul/ carbid dr?goi// se cose?te costreie/ p?suitorului de moarte/ pe când hambarul/ trezi nambardarul// r?sura arsura/ paharelor v?rsate/ oprire aparigraha/ în pustiirea merelor// sac de clopote goale/ pe cântar nici animale/ abstinen?? femeiasc?/ na?ul s? tr?iasc?// plictisul armoniei/ latr?-m? din mausoleu/ la num?r?toarea stelelor/ mai o carling? argoul// caducitate acadian?/ în mla?tina louisian?/ euforie agonic? bace/ Creang? Iancu Belimace// salt psalt s?ri?i r?s?ri?i/ linti?ei dimpotriv? cormoran/ conturul Arcturus lentilelor/ pelasgii lui Densusianu// h?mesi?i dou? vorbe/ agonic? paia??/ mai piftie/ boemei ftizie

rouei

rouei ladro ce nespunând/ ne prinde de pe urm?/ conglomera?ie eliptic?/ de martori dezlega?i// odihn? în z?c?mânt/ euforia rena?terii/ ziurire z?urde?te/ v?d ce lumin? aprind// Raymond î?i întoarse spatele/ noroacele p?catele/ teatru cu pies? postum?/ joac?-m? în Shalimar mum?// a patra oar? cu Noica în/ Nestor Babel Abel Cain/ apa sfârâie cid/ masculinitate carbid// filmezi sudur?/ de antipozi siamezi/ pas?re cap radical/ tulpinii spre Yama// plecarea ajunsului/ aborigen mângâiosului/ te fabrici aur?/ din cioara zgur?// parte de frate mens/ Vicinei albigens/ subteran în Amiens/ bate-mi în cap fens//

întrebatu-ne-am

întrebatu-neam când vii/ atâtor p?s?ri unison/ pe teorii înc? poetice// cose?te costreie/ c?lindarul de rou?/ din ales?turi c?rare// pahare v?rsate/ în pustiirea merelor/ dup? calendarul refuzului// ?es?tur? apus? ?est/ înconjurul briciului catapeteasm?/ la mor?ii fericirii ales?tura// vers invers eres carantin?/ a ne împ?rt??i hor?/ cataractele ochilor//

târ??te-m?

târ??te-m? sac de clopote goale/ ba nu ?i-a? zice negrul mierl?/ frunza nucului cucului the bale/ ca alt actor juc?u?'m? gherl?/ back abac moscului perl?/ ?oarecilor b?tu?i de ?perl?/ nu-mi crezusem zale bale/ pe cântar nici animale/ fii serios planturos musc/ masc? moscovit? Trusk/ nume de pe la clone/ bine de mama Leone/ flu?turate asocia?ii/ chihlimbarului na?ii/ ia-?i-i geala?ii na-?i-i/ de-o abstinen?? femeiasc?/ na?ul s? tr?iasc?//

latr?-m?

latr?-m? din mausoleu/ la num?r?toarea stelelor/ sinele l?tr?turii în p?s?ri// lanterna alternativei/ în mla?tina louisian?/ caducitate acadian?// Creang? Iancu Belimace/ avara violen?ei Zi?a/ grec în tren spre Bucure?ti//

vrut-am

vrut-am t?râm de Marioar?/ oasele fetelor mun?i hotar?/ cum le-ai vindeca le vorbe?ti/ soru-meo ?i tu plecat? din Bude?ti// sânget nici sfânt nici get s?get/ danii tot voievodalului nucet/ prea tare apretare guler berii/ a nu mai r?s?ri la gât misterii// de cum Gl?vile Ruda p'unde/ ne e vara halucina?ie funde/ croncane Kojeve via Ricoeur/ recunoa?tere mitralior/ dor de mers pân?-n pârn?i/ sunt la Aiud Marioar? h?i//

Orlando

Orlando te-a îngropat la Târgovi?te/ în forma liceului Ien?chi??/ t?iere pân? la Cercel contamin?m// cum s-ar dori frapare c?pitan/ basarabi cu neveste balcan// incant?m piatra arip? îngerului/ în negritudinea costumului/ nu ne ?tim ocupa?ia/ pe ce b?t?tur? sub clo?c?// avem o dreapt? cu t?mâie ham/ caii l?tr?turilor param pam pam// mai la mijloc mai sub unul/ dintr-o deflorare fertil?/ de ne mai liberar?m de walkirii/ împleticite Gangelui trib// scoatem capul din nuc?/ aici e?ti oache? pui de veveri??// pe mâna stângii din tei în tei/ ne vie?uim peninsularitatea/ Nalanda cu universitatea/ a ne ad?posti de muson//

a?teptare de umbr?

a?teptare de umbr? thirtankara/ ca alt?dat? întreirea/ rari voievozi abia odoare// pentagoane sub întuneric/ pe ce mânc?m scalda în sânge/ din sl?nicul de-a martirii// câmp magnetic de icoan?/ abia topirii amânare/ dar unde-s nem?ii// perenitate pe rezisten??/ ne-am cam s?turat de l?trat/ c?lc?m în picioare nemernicii// onomaturg prozodic edific?/ ruin? liberând fiindul/ ?l cu divinul i-a scris prefa??//

m-oi închina

m-oi închina spre mormântul t?u/ în suta de pa?i nicopola?i/ cui ne mai e mam? Dumnezeu// gruparea se delas? jap/ carolingieni nu Bizan?/ c?-l pe ziditor r?stigne?ti// de-am venit pe jos cu Iisus Hristos/ de-am venit pe sus cu Hristos Iisus/ hai ?i pân' la Cern?u?i Jan Hus// exist? file rupte din caiete/ pentadic în cinci acte Faust/ primul dic?ionar filosofic// nemurie în lumea plane?ilor/ bucuria nenorocului de a fi român/ demiurgie devenire circular?//

tu cu

tu cu nevast? eu cu doctor/ el cu filosof a transpira/ sp?l?tura cire?elor// pe Vultureni negrule/ la Cuvioasa Parashiva/ clopot de fil Lange// ne-ajunse teiul pe Boccaccio/ aceluia?i cult Nelo goal?/ Pâini?ului taie Yama Lumini?ului// cruce frunzi?ului câini? din?i?/ coti?i înte?i? plac?-v? ciori?/ tinere?i? cu cani? cuca tri?// pocni?i m?turoaie nepu?c?ria?e/ pe ceai pr?f?ria inciner?rii/ ?i te adusei la Zalmoxe//

Gayatri

Gayatri se incanteaz? pe sine/ oi aprinde ?i candelele diwali/ via Dyonisos prehomeric// tinerele mame s?lcetului/ frustrarea str?moa?? begetului/ nemaiîncetul încetului zetului// r?m?sesem lumânare de pe urm?/ aprind la vii la ?coal? citi?i premian?ii/ mi-e mil? de orga ce-o ascult// de-oi mai ajunge sculpturilor/ ?igange dincolo de Gange/ asocia?ia patrio?ilor români//

Bas Bach

bas Bach fior voracit??ii/ pe furate gal galilean/ însp?imânturi din p?mânturi// cine nu ?tie nepotul lui Rameau/ neam?ul din Bach în sine/ ?i eu am ad?ugat ?i o poz?// tuburile ar?tate ?i claviatura/ ori evlavia ori tevatura/ unde dropiile adirittura// Paganini organist/ în univers ventrilog/ singularit??ii topit// ce se poate face cu Bach/ de sufletul ba?ilor continui/ eboucha Debussy Bizan?// fiecare simte altfel/ toccata dup? fug?/ solz f?cându-se org?//

euforie brâncovean?

euforie brâncovean? concert/ basistul are scaunul cel mai sus/ diferen?a diamantului de jos// zefirul pe trovant pronaos/ ?i tu cu ultraviolete mame/ prurit ontologic nu spuma// xilofoane saxofoane pe sear?/ scheaun? muzic? contemporan?/ ordine talentului instant// temele inspira?iile de nu/ ?i instrumentele se extrag/ din materia sonor? primordial?// o concomiten?? na?tere-înviere/ cu avataruri multicanonice/ peste aparen?a numainaturii// mi-e mai u?or s? te a?tept/ decât s? m? cau?i cum/ nici eu nu ?i-am fost acas?// în loc s? m? învârt pân? când/ statuia s-o ridica în/ picioare luându-se dup? mine// cât o mai ?ine botezul oglind?/ rimeaz? ca Rilke frunza gotic?/ mai vedem ?i luminozitate// pe scen? dai tu banii când vorbim/ ca una tr?d?torilor veli?i/ mi se cinste?te iama dat? bârfe// recizeleaz? gib? zbor la nuc/ pictura cenu?ii reîntrupate/ n-am tem? concre?ilor priz?// mai alearg?-mi b?l?ii samara/ de-o miorl?it? salvare/ în consonan?? cu agia// necompus? spinare de raze/ ?ase ra?e neîns?mân?ate/ de mac amintire prero?ie// afrodisiac? num?r?toarea ra?elor/ nordici seduc?tori la rece/ hrube fâlfâind dezagregare// atâta trestie altdat potec? mustind?/ ca-n grajdurile vacii berze/ ?iparul ajungându-?i rociul// alt?dat? ocol a?teptarea de-a doua/ dinainte de moarte pre moarte/ ce încântare ruptura de zei// parc? nu ne-am fi dat seama/ de întrecerea melancoliei/ la limita compozi?iei//

l?sându-ne b?trâni

l?sându-ne b?trâni nepublica?i/ în vale de pierdu?i danta?i/ b?tu?i d'antan nu ne l?sa?i// ?inu?i spioni spini galioane/ prin vânt arab venit Ioane/ ai vo?tri pe armate negermane// ce nu ?tiusem marea taie/ din cri?a vaporoas? raie/ raiaua raiului pâraie// cum la oprire pas din drei/ cu trei pe vers alai m?lai/ salvat? paparuda pe parai// mai terza rima Her?a prima/ hai Inamori-n Fukushima/ l-am nominalizat la Nobel ?i m-a// cre?tini de nebuni c?uta?i/ într-o bun?tate Carpa?i/ f?r? filtru cu du?i nemaifra?i//

dan?ul de s-ar rupe

dan?ul de s-ar rupe cu gleznele/ bâiguire hazardului teatralizat/ cum te-ai retrage la toamn?// dent estet dant iste? maslu/ de ob?te aghiasma mic?/ rotary construc?ii fund de ochi/ Sorana chema b?trâni liberi/ ba d?dea personal telefon/ dar ce naturist? în Tineretului// candele aprinse în cinci lumân?ri/ încurca?i în funii secrete de cap/ ne cert?m ca chioru' cu regele/ jacheta în saco?a neagr?/ cine o mai veni intemperiilor/ cum ?i trecutele sânziene// târgovi?tenii or fi totu?i pe drum/ dar br?ileanul dar craioveanul/ ve?ted? ?leaht? din zi de ceap?// Nana c? s? nu fure proza Platei/ Plata c-ar vrea s? fie furat?/ nu ?i gardul de fier în beton// a?a ?i tr?darea basarabilor/ din Plata Rina cu Tismana/ gorjenii cu mehedin?encele// deodat? nemaijoac? dar primit/ de ai credin?ei hamali între noi/ cum c? nimeni ?i de-ar avea loc// ?â?nea-n oglind? nu la abator/ ?i doctorul nefiindu-i cald/ s-o pronun?a satirei n?iste// a câta arunc?tur? de t?i? Yama/ din versuri personaje oratoriu/ scenarii inversate la culeg?tor// de-l va picta Neculai pe Danion/ din Shantiniketan în Câmpulung/ nea Tudoric? mai zi-mi cavalere// lele lulea aleluia/ bine?ea copacilor mierle/ veveri?a leag? apostolii// teatreme lunecate role/ gr?dini?ei pe brânci/ euforie avataric?// ai lui ?acote suiau coasta/ nu mi-ai spune regie asta/ pâlcuri de însingura?i tasta// retr?ind vederea/ pe muzica din cârduri/ desantate dep?rt?rilor/ avatarele vorbesc singure/ la mobil pe webcam/ care v? ?i vede?i// vivando follow the arrow/ e?ti în stare s? convingi/ bontul s? pupe proteza// las? lesa Silvia siluit?/ în mintea ta frumoas?/ pa?ii dic?ionarului cais//

plecasem ghid

plecasem ghid la munte/ efect dic?ionar/ din vii neîn?epatul/ de acul cui acar// ucide-ariergarda/ liberatore bard/ compasului saline/ sardiniene s'ard// poate strigoii/ vârghinilor gard/ el ?i pe azi/ filmeaz?-le Godard// copii de gr?dini??/ la vale viezuri deal/ s-a dus cu Salonicul/ uleiul ideal// ne-ntors pornirii-n/ sus n?l?ate/ dhi-o-io-nam/ pra-cho-da-ya(-te)// venit-au s? alerge/ g?sir? scurt?tura/ aluzie la ploaie/ Antu?a tat'armura// soroaice crinerie/
gladiole/ de te-o mai plânge Franco/ soa?a Iole//

margarete

margarete o lad? de buchete/ festivalul teatrului cu poveste/ cire?ele de ieri re?elelor// priporul prapure purii/ mâine c? poimâine fantezii/ peripatetice ?i ce învii// fiu de neam? r?mas din r?zboi/ de mi se p?rea turc/ a vorbi ?i de Tache// orice lucru care atârn?/ e un bec ?i l-am/ în?urubat de pe scar?// joac?-?i commedia/ dell'arte la Pietro?i?a/ vieux garcon// mulsoarea vacii/ sub Calea Lactee/ Akash Ganga// pe sub ploaie/ topitei cânepe/ costum scafandru// credin?a de sine/ Orlando prin Bârgaie/ conubiu amanet// ispa?? hramul/ uciga?ilor te mai porni/ peste fertilitate// pe orice vreme/ calmei Antarctici/ salutare// paznic în chio?c/ pelerin? alb?/ troscot de picuri//

(vara 2011) footer