Revista Art-emis
Marionete PDF Imprimare Email
Ben Todic?, Australia   
Miercuri, 14 Februarie 2018 15:53

Ben Todica-Papusile mortiiNu ?tiu dac? a?i vizionat filmul meu, intitulat „P?pu?ile Mor?ii". Un film despre starea unei familii ?i dizolvarea ei - poate. Povestea unui tat? care a venit din îndep?rtata Moldov? în Banat, la minele de uraniu. Aici a muncit din greu, câ?tigând toate onorurile guvernului, pân? la „Ordinul Muncii" - clasa I. Dup? ce a ie?it la pensie, partidul l-a abandonat ?i, de?i au fost ortodoc?i, au trebuit s? accepte mâna poc?i?ilor penticostali „underground" pentru a putea r?zbi mai departe. Apoi, a venit „revolu?ia" cu „democra?ia", care le-a diminuat puterea pensiei ?i i-a f?cut s? se apropie ?i mai mult de fra?ii poc?i?i. Dup? 39 de ani de munc? grea în minele de uraniu, tata a murit în urma unui accident de munc? în min?. O piatr? i-a c?zut în cap de la înal?imea pu?ului minier, unde f?cea revizia ?i între?inerea lui, i-a spart craniului ?i o ven?.

Mama a r?mas singur? cu b?iatul cel mic, Ghi??, handicapat mintal în urma na?terii sale prin cezarian? la spitalul din Oravi?a. Acesta, dintr-o rela?ie trec?toare cu o persoan? singuratic?, pierdut? prin via??, are o fat?, care la vârsta de 10 ani a n?scut primul copil, iar la 11, pe-al doilea. Asta s-a întâmplat pentru c? mama s-a îmboln?vit grav ?i a c?zut la pat. Boala ei a fost efectul unei vechi cezariene, când a fost cusut? cu a?? normal? (de croitorie) în interior. Mai târziu, spitalul a motivat c? nu a avut a?? chirurgical?, care se tope?te la nivelul organului operat ?i cusut, dup? vindecare. A?a folosit? a infectat interiorul, f?când-o pe mama s? puroieze mul?i ani. La suprafa??, cus?turile s-au vindecat ?i mai târziu s-au transformat în cancer, care i-a cauzat moartea acum/în film. Deci mama nu a mai putut avea grij? de nepoata ei ?i, fiind frumu?ic?, sigur a devenit victim?.

Ag??at de fiecare firmitur?, de fiecare gest ?i imagine

Am fost anun?at în Australia c? mama mai are o lun? de tr?it ?i am f?cut tot posibilul s? vin acas?, s?-i fiu al?turi în greaua suferin??. Eu am p?r?sit România în 1979, iar sora mea locuie?te în Timi?oara înc? de pe b?ncile Liceului industrial de construc?ii, din 1968. Filmul este starea de fapt în care se afla România în 2006. Am încercat s? surprind f?r? mil? toate lucrurile noastre rele ?i bune care ne formeaz?. M-am ag??at de fiecare firmitur?, de fiecare gest ?i imagine de parc? ar fi fost ultimul drum al meu în raiul copil?riei, nu doar al mamei. V? scriu toate astea ?i v? recomand filmul pentru c? cineva mi-a recomandat s? vizionez „Laviathan" al lui Andrei Swjiaginzew. Pe el l-a costat filmul 400 de mii de ruble, parc? a?a declara la Cannes, într-un interviu. Pe mine m-a costat doar dragostea de a împ?rt??i via?a, a?a cum este. V? recomand s?-l urm?ri?i în lini?te ?i în ordinea episoadelor, pentru c? urm?ri?i versiunea lung? a filmului. Filmul acesta e la fel de orfan precum întreaga ?ar?.

Stai într-o camer? cu cea mai drag? fiin??, care moare încet în fa?a ta, cu cerul deschis

E atâta durere când î?i pierzi mama încât unii î?i smulg p?rul din cap, le?in?, înnebunesc de durere ?i plâns, bocesc continuu; noi, care am ales comedia, pretindem c? totul e normal ?i spunem bancuri, pove?ti, glumim. ?i mai e ceva în cazul nostru, care ne întâlnim dup? 40 de ani de desp?r?ire ?i c?dem exact în momentele copil?riei noastre ca s? comunic?m. Sunt momente supranaturale. Stai într-o camer? cu cea mai drag? fiin??, care moare încet în fa?a ta cu cerul deschis pentru transferul sufletului ?i to?i îngerii buni ?i r?i au acces la moment ?i cei mai n?stru?nici se joac? cu codi?a lor prin sufletele noastre ignorante de p?mânteni. Acomod?m actul nebunatic de a râde de moarte.

Mama a devenit p?pu?a copil?riei noastre s?race

Noi ne-am întâlnit copii ?i ne continu?m joaca întrerupt? a copil?riei, fiind din nou împreun? lâng? fiin?a care ne-a dat via??, ne-a al?ptat ?i ne-a b?tut cu varga ca s? fim cumin?i ?i s? cre?tem mari, s? înv???m bine ?i s? fim buni români. Mama a devenit p?pu?a copil?riei noastre s?race, în care am crescut doar cu pâine înmuiat? în zah?r ?i ceai, f?r? juc?rii adev?rate. M? jucam cu pietrele prin nisip pretinzând c? sunt ma?ini, iar seara când eram singuri în cas? t?iam fire de p?r din podoaba capilar? a sor?-mi ?i îl ardeam în sob?, iar în cas? miroasea ca la Cr?ciun când se pârjoleau porcii. Mama a primit o p?pu?? frumoas?, cadou de la tanti Todu? pentru sora mea ?i pentru c? nici ea nu se jucase niciodat? cu o p?pu?? adev?rat?, o ?inea în camera de curat, închis? ?i aranjat? frumos pe un mileu, în vârful patului. A?a am ajuns ?i eu s? procedez când m-am însurat ?i am avut b?iatul; doream s?-i cump?r cele mai scumpe ?i frumoase juc?rii din magazine ca s? m? pot ?i eu juca cu ele. Mamei, oricum nu-i p?sa de glumele noastre stupide sau c? o filmez pentru c? eu a?a am crescut de mic copil, filmând cu aparate de filmat f?cute de mine din lemn ?i cutii de conserv? din lada de gunoi, ca obiectiv, cu trepied f?cut din l?nte?i adu?i de tata de la min? ?i turnam filme imaginare pe dealuri.

Cea mai mare comoar? suntem noi

Pentru mama eram de acum firmiturile vie?ii, care sclipesc cu vitez? în durerea mor?ii. Voi, criticii vorbi?i de împu?c?turile vie?ii, ale „revolu?iei" ?i ale furiei oamenilor cu gloan?e ?i Kala?nikoave. Oare nu vede?i împu?c?turile încete ?i continue de zeci ?i sute de ani care devoreaz? sufletele oamenilor? V? pas? c? aurul nostru e la ru?i ?i dac? îl scoate?i de acolo, ce crede?i c? se va întâmpla cu el? Va ajunge la americani sau...? Unde? Tot f?r? el am fi, f?r? s? apreciem c? cea mai mare comoar? suntem noi ?i s-o punem în practic?. Alege?i în conducere oameni care fur?, dar s? fure ?i pentru ?ar? un pic, c? aici e familia, raiul de pe p?mânt, acasa ?i copil?ria. Nu pune?i în conducere oameni care se comport? ca alcoolicul, care vinde tot din cas? pentru un de? (pahar de tuica). Ar?ta?i c? v? pas?, pedepsi?ii pe criminali ?i sus?ine?ii pe cei care î?i iubesc ?ara ?i locuitorii ei. Aurul nu se p?streaz? în b?ncile imperiilor, ci împr??tiat prin casele românilor, a?a cum fac ?iganii. Dac? ?i românul ar avea câteva kg de aur în cas?, cât? comoar? ar avea România? ?iganii nu-?i sparg casele unii altora s?-?i fure aurul pentru c? to?i au, ca ?i americanii pistoale. Se împu?c? între ei dar mai rar, de mai pu?ine ori decât furturile din România.

„Boala Miresei"

Dar s? revin la starea noastr? din cas?. Mamei nu-i p?sa de jocul nostru pentru c?, nu cred c? realiza în acele ultime clipe pline de dureri c? noi nu am fi fost împreun? vreodat?. Cu pensionarea tat?lui meu, la câ?iva ani dup?, a sosit ?i poc?in?a, iar trei-patru ani mai târziu l-a urmat ?i mama, apoi cel mic, Ghi?? ?i, mai târziu feti?a lui. Biserica Ortodox? Român? a fost paralizat? de comuni?ti ?i noi, de?i to?i boteza?i în ea, nu am avut nicio mân? de ajutor, nicio f?râm? de speran?? de la ei. Dup? c?derea comunismului, ea a continuat sub aceea?i paralizie pe care eu am denumit-o „Boala Miresei", adic? mereu s? fie curtat? f?r? ca ea s? fac? sau s? arate vreo înclinare de salvator, mângâiere ?i c?utare a fiilor ei cre?tini pierdu?i, înstr?ina?i ?i în nevoie, l?sând loc altor credin?e s?-i consoleze ?i încorporeze în acela?i timp.

Iubim merele frumoase de plastic, goale pe din?untru ?i refuz?m adev?ratul m?r zbârcit pe dinafar? din fânul din ?ur?

Noi avem filosofi mari. România, o ??ri?oar? atât de mic? a produs cei mai mul?i oameni de seam? ai lumii, îns? niciunul de for??, ci în majoritate blajini sau poate avem îns?, „cumva mereu am avut grij? s? fie tra?i pe roat? sau da?i pe mâna imperiilor ca Brâncovenii, s? fie executa?i. Când zic for??, zic s? loveasc? intens în injusti?ie ?i implementare de respect ?i protec?ie pentru ceea ce suntem ?i avem. V? uita?i ?i premia?i filmul lui Andrei la Cannes ?i e „OK!", pentru c? to?i iubim merele frumoase ?i îmbietoare de plastic, îns? ele sunt pentru „pia??", pentru „estetic?", goale pe din?untru ?i ne ascundem, refuz?m, fugim de adev?ratul m?r zbârcit pe dinafar? din fânul din ?ur? - ?inut peste iarn?, îns? cu adev?rat plin de arom? ?i gust.

--------------------------------------------------
[1] Ben Todic?, Marionetele mor?ii 1 - https://www.youtube.com/watch?v=Z2i9Mpe9ZJc
Ben Todic?, Marionetele mor?ii 2 - https://www.youtube.com/watch?v=6zCHe3baGLU
Ben Todic?, Marionetele mor?ii 3 - https://www.youtube.com/watch?v=BT7H4B02aN0&list=PL6MPKogoMopTlkl3OllEzLKrf5E0NrwKM

footer