Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Vasile Balboja   
Joi, 29 Decembrie 2016 18:08

Vasile BolbojaSe apropie vijelios, de neoprit. Anul Nou. Cel cu num?rul „2017". S? consemn?m: în curând va mai trece un an peste noi. A fost bine, a fost r?u? Toate, în lumea larg?, în lumea româneasc?, au un grad de relativitate. Fiecare î?i cânt?re?te cu un cântar propriu, ce a câ?tigat, ce a pierdut în anul ce trecu... Mo?ii ?i str?mo?ii no?tri, la grani?a dintre ani, uitau de toate cele greut??i din anul ce a trecut ?i aveau t?ria b?rb?teasc? s? numere doar cele spuse, în atât de frumosul ?i arhaicul lor limbaj: „cele bune". Noi, cei de azi, de ce am proceda altfel decât cei din stirpea celor din care ne tragem? S? trecem optimi?ti, anul care ne a?teapt?, prin poezie ?i cantec: Sose?te Mircea Rusu ?i ne spune în binecunoscutul lui stil ardelenesc: „Omul bun ?i pomul copt/ Stau la margine de drum". C? a?a suntem noi, românii, ospitalieri ?i buni la suflet. Dar este iarn?, sunt întâlniri de tain?, renumitul grup folk de pe timpuri, „Ecoul" (Magdalena Finna-Pu?ca? - Sorina Bloj), ne ?opte?te discret feminim, senzual, adolescentin: „În seara asta mam?, lumea e a mea/ O lume de dou?zeci de ani". E sear? târziu, este frig... am vrea s? închidem por?ile dar popose?te un menestrel ce pare din alte timpuri ?i de pe alte t?râmuri, Dan Andrei Aldea: „Om bun deschide-ne poarta/ D?-ne o coaj?, ?i nu ne goni/ ?i-n schimb î?i vom alunga triste?ea/ Cu vesele cântece ?i poezii". Între timp s-a pornit o ninsoare abundent? ?i Adrian P?unescu prin vocea „omului de la munte", bra?oveanul Victor Socaciu, decreteaz?: „Ninge sfânt ?i p?gân/ Numai ochii ne r?mân/ Desp?r?irea s-o mai vad?/ C? în rest noi ne-am stins/ ?-am ajuns de atâta nins/ Ni?te oameni de z?pad?". Nu, n-am ajuns ni?te oameni f?r? suflet, acoperi?i de z?pad?, pentru c? ne amintim de marele prozator, Marin Preda, acel ??ran autentic al „sudului" ajuns unul dintre vârfurile literaturii române. Acela care afirma c? pentru el Cr?ciunul f?r? gui?atul porcului înjunghiat... nu era Cr?ciun. Acela?i Adrian P?unescu (prin vocea uitatei Valeria Gr?m?ticu) ne reaminte?te: „În lumea p?mântean? nu mai e?ti/ În lumea literar? nici atât/ Finalul veacului e mai urât/ F?r? lumina mâinii ??r?ne?ti". Hmm! Am trecut în primul veac din alt mileniu ?i, ca ?i atunci, dar mai ales acum, ne întreb?m: despre care ??rani vorbim? Melancolicul George Bacovia, prin vocea prolificului Nicu Alifanits ne îndeamn? ?i ne avertizeaz?: „Te uit? cum ninge decembre/ Potop e-napoi ?i-nainte". Ne continu?m colindul nostru sentimental-poetic. S? ne bucur?m: „Din ce beau eu câte-un pic/ Casa mândrei nu i-o stric/ Ba mai tare i-o ridic". Ca a?e suntem noi românii, aici de veacuri cum reiese ?i din urm?torul cântec: „Fost-am omul p?durii/ ?i nu m-or mânca lupii/ Mai v?zut-ai om de treab?/ S? nu-i fie lumea drag?". Noi, românii, am v?zut (?i am tr?it pe propria noastr? piele) de „oameni de treab?" cum am fost ataca?i din toate p?r?ile. Alt?dat? dar ?i acum... S? mergem mai departe printre vicisitudinile istoriei... tot prin vers ?i cântec. C? la por?ile noastre au venit, iar??i, marile s?rb?tori cre?tine?ti: Na?terea Domnului, Anul Nou, Boboteaza. Suntem sentimentali ?i ne amintim de „Casa b?trâneasc?" a lui Arcadie Donos: „Cas? b?trâneasc?/ Pleoap? în p?mânt/ Lunga a?teptare/?i-a s?pat mormânt// A r?mas doar hornul/ Ochi deschis spre cer/ P?s?ri c?l?toare/ Obosesc ?i pier". Dar noi, oamenii, cel pu?in prin genera?iile urm?toare nu trebuie s? obosim ?i s? pierim precum casa b?trâneasc? a lui Arcadie Donos. Piere doar tot ce este material-b?trânesc. Noi, oamenii, r?mânem mereu tineri. Prin aceia pe care îi z?mislim, îi cre?tem ?i îi educ?m. Chiar dac? sensibilul poet, Romulus Vulpescu, ne avertizeaz?, prin vocea inegalabilului Tudor Gheorghe: „Vine o vreme/ Vine o veste/ Vine o vârst?/ Vine o vam?...". S? încheiem într-un ton optimist. Acesta vine din nordul ??rii prin vocea m?iastr? a lui ?tefan Hru?c?: „Am venit aici la voi/ Cum e datina la noi/ Scula?i gazde nu dormi?i/ Vremea e s? v? trezi?i/ Casa s? v-o aranja?i, flori de m?r/ Masa s? v-o înc?rca?i, flori de m?r".

Noi, romanii, a?a cum am f?cut de veacuri o vom face ?i acum când trecem peste grani?a
noului sosit la poarta timpului, 2017!

footer