Revista Art-emis
In loc de biografie PDF Imprimare Email
Elena Hanganu, Italia   
Vineri, 13 Mai 2011 17:21
Hanganu ElenaCe stranie e via?a! Conform legilor abia la vârsta de 65 de ani po?i întrerupe definitiv munca îns? la 45 de ani deja e?ti considerat prea b?trân pentru a ?i se oferi oportunitatea de a munci. Dac? te bate Domnul cu norocul de a fi expediat de la locul de munc? taman când te g?se?ti în pragul vârstei de 45 de ani, ai toate ?ansele s? îngro?i rândurile celor ce frecventeaz? un bine cunoscut loc numit- cantina s?racilor.
Mda! Am exact 47 de ani- "e?ti un domn bine!"- ar spune doamnele single care, de fapt sunt c?s?torite cu locul de munca...care va s? zic?: cariera. Ce s? v? spun?! C? totul a început chiar a doua zi dup? fericita mea aniversare de 45 de toamne când ?eful tinerel (are cca. 34-35 de ani) m-a chemat frumu?el în birou. AH! am zis eu, frecându-mi mâinile cu patos. S? vezi c? m? face dr?gu?ul director administrativ. Scumpul de el, gândeam eu, a a?teptat s?-i treac? mirosul de mititei ?i cârn?ciori de cas? perpeli?i pe gr?tar dup? haleala de la petrecerea mea ?i acu vrea s?-mi mul?umeasc?. Se împliniser? 20 de serviciu onest - c? nevast?-mea m? ?ipa la cap ?i dac? g?sea un pix cu ini?ialele firmei, m? obliga s?-l pun în geant? ?i s?-l restitui; vede?i voi, ea e religioas?, cre?tin? de-adev?ratelea. Apropo, cred c? ?i eu am fost cre?tin pân? în luna noiembrie...sau nu mai ?tiu. A?a cum v? spuneam, dup? 20 de ani munci?i în 2, 3 birouri (din aceea?i firm?), visam la biroul ?la p?tr??os cu canapea din piele, colorat cu totul în albastru, cu bibliotec? cât peretele ?i mobilier de nuc pe a c?rui u?? scria: Director administrativ. În diminea?a de luni, noiembrie 12, mi-am târât costumul de doi bani în biroul ?efului cu speran?ele ag??ate de-un stâlp la Poarta Raiului (doar c? în locul Sf. Petru era ?efule?ul meu cu accent fran?uzit). Curios e c? m-a felicitat din prima; zice:
- S? tr?i?i domnule Cezar! V? felicit pentru c? a?i reu?it s? ne r?mâne?i fidel pentru 20 de ani, înc? de pe vremea când tata punea bazele acestei firme... (bla, bla, bla), î?i continu? discursul de parc? ar fi descoperit o revela?ie a artei oratorice. F?r? a?i face prea multe mustr?ri de con?tiin?? declar? ?âfnos c? îi pare r?u dar trebuie s? se despart? de cuno?tin?ele ?i experien?a mea, ?i implicit de mine.
A încheiat conversa?ia cu mine aruncându-mi o privire stupid? acompaniat? de jalnicul refren „C'est la vie, mon ami!". Apoi pretinse s?-mi iau catrafusele din birou cât mai rapid.

Costernat de splendida veste pe care o primisem am f?cut ce trebuia ?i m-am întors acas? la nevast? ca s?-i dau de ?tire. Femeia zice:
- Doamne, b?rbate vom muri de foame c? tu e?ti b?trân de-acu ?i nici la pensie n-avem speran?e! ?i a continuat s?-l blagosloveasc? pe boss-ul meu - de fapt, ex boss-ul meu - de parc? uitase c?-i cre?tin?. S?raca de ea, n-am luat-o la rost, am l?sat-o s?-?i spun? oful pân? a obosit. Eu - despre mine ce s? v? mai spun; eram dezorientat. Dup? câteva zile de teribil? mânie orientat? c?tre to?i ?i toate (vorba proverbului englez Anger is a short madness), devenisem un be?ivan letargic; un ins complexat nu doar de avutul ?i fericirea altora ci ?i de necazul lor- aiurea! Fiic?-mea aia mare care înv??a la liceul de ?tiin?e socio-umane îmi zice într-o sear? pe când m? aghezmuiam c-un strop de votc? proast? - ?i aia luat? pe caiet de la barul din col?:
- Tati eu cred c? te g?se?ti în pragul crizei de identitate caracteristic? vârstei tale! A?! zisei eu în gândul meu - singura criz? de pe aici e absen?a unui loc de munc?. Totu?i, afirma?ia ei m-a l?sat masc?; dar mai masc? am r?mas când, dup? vreo juma' de an - taman dup? ce a împlinit 18 ani - a fugit cu gagiu-su' în Spania. M-am cutremurat când nevast?-mea, maltratând col?ul batistei îmbâcsite cu lacrimi, a venit s?-mi spun? ce f?cuse fiica noastr? Eliza (elev? înc? în clasa a XII-a). Hîîîm! M-am enervat pe loc ?i-am zis c-o dezmo?tenesc- ah! de unde atâta mo?tenire c? vândusem tot, mai aveam doar casa. Zile în ?ir am vânat anun?urile de prin ziare sau de pe la Agen?ia Local? pentru Ocuparea For?ei de Munc? îns? lumini?a de deasupra locului de munc? nu se vedea la cap?tul tunelului. Ba eram prea b?trân, fie aveam prea mult? experien??, alteori îmi spuneau c? n-a? face fa?? muncii fizice...scuze, scuze ?i o singur? cauz?: vârsta mea de 45-46 de ani. Dup? mai bine de vreun an s-a f?cut auzit? Eliza. La început vorbea la telefon numai cu mam?-sa, îi mai trimitea ?i bani- ace?tia din urm? c?deau tocmai bine. Încet, încet, rela?iile s-au ameliorat iar dup? cca. un an juma' un tinerel (cam tot ca al? care m-a concediat) m-a angajat manipulant la un depozit en-gross îns? munca fizic? mi-a omorât ?alele.

De curând s-a întors Eliza din str?in?tate: are ma?in? cu destui cai putere, haine cool ?i mâna larg? la verzi?ori; ba chiar ?i-a luat angajamentul s?-?i sus?in? sora mai mic? la universitate. Cam asta-i tot! spuse Cezar M. – b?rbatul concediat la 45 de ani, tat? a dou? fete (Eliza ?i Aurora) - psihologului care-?i plimba pixul printre degete.
- Mi-a?i cerut o scurt? biografie! concluzion? Cezar. Psihologul confirm? înclinându-?i capul agitat de fire capilare dezordonate. În loc de biografie v-am povestit implica?iile pe care le-a avut schimbarea care m-a trezit la o alt? realitate. Restul nu conteaz?! spuse Cezar întinzând doctorului o bancnot? de 50 de euro.

Elena Hanganu - Scurt? prezentare

S-a n?scut în anul 1985 în comuna Dofteana, jude?ul Bac?u ?i locuie?te în ITALIA. A absolvit Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", Ia?i, Facultatea de Filosofie ?i ?tiin?e Socio- Politice, specializarea Asisten?? Social?, promo?ia 2008
A fost publicat? în volumele:
- „Noaptea curcubeielor lungi"- antologie de proz?, eseu, umor- ap?rut la Editura InfoRapArt, Gala?i, iulie 2010.
- „Antologia vinovatelor pl?ceri", vol.I, ap?rut la Editura ARTPRINT cu sprijinul Asocia?iei Culturale Maria Domina.
A publicat proz? scurt? în Revista Literar? BOEMA- Nr.18, august 2010 ?i în Revista Oglinda Literar?- Nr. 108, decembrie 2010.
A fost nominalizat? în cadrul Concursului Interna?ional de Poezie STARPRESS, 2010. footer