Revista Art-emis
8 Martie 2015, Prim?vara, diminea?a anului PDF Imprimare Email
Emil Pro?can   
Duminică, 08 Martie 2015 13:17

8 Martie 2015, Prim?vara, diminea?a anuluiFemeia este ceea ce noi constat?m c? dorim a fi form? a frumosului. Este starea de veghe domesticit?, este lacrima travestit? în zâmbet, este partea frumoas? a suferin?ei. Femeia poate fi mam? sau iubit?! Fiecare mama poart? în ea mun?ii, copacii, cerul, apele, adic? tot ce este sfin?it pe acest p?mânt ?i trebuie înl?n?uit genera?iilor hot?râte a se na?te, pentru ca astfel copilul s? le cunoasc? la pieptul ei. Femeia este ploaia, furtuna, lumina tr?snetului, dar ?i z?pada, curcubeul, soarele. De aceea mama zâmbe?te când î?i mângâie copilul. Toate acestea definesc iubirea. Femeia este fiecare anotimp în parte ?i toate la un loc. Când femeia devine mam? devine form? a bog??iei ?i frumuse?ii p?mântului, este forma vital? a p?mântului. Dup? ce d? via??, femeia nu mai poate fi niciodat? iubita cuiva a?a cum pân? atunci a fost! Ceva din ea se duce ireversibil cu fiecare na?tere, în fiecare form? de via??, ce Dumnezeu o z?misle?te împreun? cu ea! Dragostea o face universal?! Femeia este Maica Domnului cea mai la îndemân?! În asta const? frumuse?ea ei ?i a vie?ii noastre! Nu vreau   s? folosesc aprecieri, epitete sau alte forme de exprimare exagerate! Chiar m? feresc de limbajul sec al lemnului, eu doar m? gândesc la femeie, la menirea ei, la mâniile ?i sufletul ei. M? gândesc la mama mea care m-a f?cut s? simt ?i s? duc cu mine cel mai puternic sentiment de dragoste pe care l-am cunoscut pe acest p?mânt. Afec?iunea mamei mele pentru mine a fost total?, necondi?ionat? ?i am convingerea c? a?a sunt toate mamele acestei lumi. M? gândesc la mama mea care nu mai este ?i la neputin?a mea de a-i ar?ta mai mult? recuno?tin??. Suntem pentru c? sunte?i! Mersul cop?cel, dragostea ?i înv???turile despre via?? voi ni le-a?i dat! C?ldura caselor ?i a fiec?rui c?min tot mâinlor voastre se datoreaz?!

S?rut mâna femeie ce dai via??, rost ?i frumuse?e vie?ii!

Ast?zi, noi fii t?i, de aici ?i de oriunde, ne aplec?m cu smerenie ?i recuno?tin?? în fa?a sfin?eniei tale ?i-?i mul?umim! Pentru c? suntem stângaci ?i nu totdeauna ?tim s? ne ar?t?m dragostea ce v-o purt?m, Dumnezeu a dat Prim?vara spre a v-o închina cu toat? splendoare luminii de flori ?i de zâmbet! Mânat de prim?vara ce-?i a?terne frumosul vie?ii peste „ravagiile” iernii din jur ?i din noi, primi?i aceast? încercare de a v? transmite respectul ?i dorin?a de a avea lini?te, s?n?tate, zâmbet ?i de a v? fi mai bine! În dorin?a de a omagia Femeia ?i în încercarea de a g?si cuvintele cele mai potrivite, recunosc c? a trebuit s? fac incursiuni în cât mai multe ipostaze în care Femeia se poate defini. Recunosc c? de mâinile ei se leag? mare parte din micile ?i marile noastre trebuin?e ?i chiar r?sf??ul nostru. Nu îmi propun s? omagiez femeia speculând acest prilej ce-mi permite a o face, pentru c? mi se pare a fi un troc inechitabil între ceea ce mâinile ei fac ?i cuvintele ce a? putea s? i le adresez acum, indiferent cât de lucitoare ar fi. Vreau doar s? recunosc c? , acum, gândindu-m? la ce a? putea s? spun, am realizat parte din zbaterile ei, din alerg?rile ei ?i mai ales din dragostea ei. Cunosc femeia prin mama mea de la care am primit dragostea dumnezeiasc? a vie?ii, a dreptului de a fi. Prin mama mea am cunoscut mun?ii, câmpiile, apele, Cerul, via?a! La mama mea am cunoscut prima dat? zâmbetul, mângâierea, lacrima! Toate erau adev?rate! De aceea sunt acum intacte în mine! Prin mama am cunoscut tot ce exist?, precum port în mine tot ce am ?i ea m-a purtat! Dac? a? râde acum a? folosi râsul ei! Tot de la ea am cuno?tin?? de lacrim?! Dac? a? vrea s? mul?umesc a? folosi tot cuvintele ce ea m-a înv??at! ?i atunci ce s? fac cu inten?ia mea de a aduce mul?umire femeii?

Cred c? Dumnezeu ?tie de neputin?a mea de a face acest lucru ?i de aceea a trimis acum pe P?mânt Prim?vara, adic? flori, miresme, p?s?ri, soare, c?ldur?, lumin?! Eu doar sunt obligat acum s? recunosc c? sunt pentru tine Femeie! Prime?te toate aceste minuni ale lumii ce prim?vara aduce ?i pune?i-le la piept în dreptul inimii, la pieptul unde am înv??at despre via??! S? ai s?n?tate ?i aceia?i putere de a ierta! La mul?i ani!

8 Martie este ziua în care infinitul se ridic? cu fa?a spre Cer s? respire miracolul Prim?verii, adic? al vie?ii! Cândva s-a hot?rât ca aceast? zi s? fie dedicat? Femeii! Eu cred c? ea ne este dedicat? nou? b?rba?ilor ca o posibilitate expres? de a omagia pe cea care ne poate fi prieten?, iubit?, sor?, mam?! De n-ar fi fost aceast? zi nu bag mâna-n foc c?-n importan?a noastr?, absorbi?i de probleme, nu am fi trecut la fel de indiferen?i mai departe.

footer