Revista Art-emis
Scrisoare c?tre p?rin?i PDF Imprimare Email
Lilia Cazacu   
Luni, 30 Decembrie 2013 09:31

CopilRomâne, s? fii bun!

…Înc? am mânu?ele mici; atât de mici încât sunt mult prea stângace ca s? îmi fac patul singur, s? arunc mingea sau s? desenez frumos, linii drepte, perfecte. Te rog, nu te a?tepta s? le fac pe toate perfect pentru c? sunt înc? atât de mic! Te rog, atunci când îmi dai treab?, las?-m? s-o fac singur ?i te mai rog s? nu o mai faci înc? o dat?. Pentru c? astfel voi sim?i c? te-am dezam?git ?i c? nu am f?cut fa?? a?tept?rilor tale. Te-a? ruga s? vezi partea bun? a lucrurilor - m-am chinuit s?-mi leg ?ireturile ghetu?elor singur, chiar dac? a rezultat doar un nod greu de desf?cut.

Atunci când ie?im la plimbare, te rog s? faci pa?ii mici pentru c? picioru?ele mele sunt înc? atât de micu?e. Iar eu vreau s? ?in pasul cu tine. Sunt la început de drum, lumea aceasta îmi este înc? atât de necunoscut? încât am nevoie de timp ?i de îng?duin?? s? o în?eleg ?i s? o traduc în lumea copil?riei mele. Ai r?bdare, te rog, cu mine pentru c? toate acest lucruri din jurul meu mi se par minunate ?i a? vrea s? le în?eleg a?a cum le în?elegi ?i tu. Las?m? s? aflu totul în ritmul meu ?i nu m? pedepsi pentru curiozitatea mea. Înc? te mai rog s? nu m? limitezi inutil. Nu te enerva când întreb prea mult, prea des ?i, de multe ori, acela?i lucru de zeci de ori. Eu nu cunosc lumea din jur a?a cum o cuno?ti ?i te am doar pe tine s? te tot întreb.

Atunci când îmi impui limite ?i reguli te asigur c? nu m? sup?r. Le voi respecta cu siguran?? dac? e?ti consecvent în aplicarea lor. Îns?, te rog s? nu spui ast?zi într-un fel ?i mâine în altul pentru c?, astfel voi deveni confuz ?i nu voi mai în?elege ce am voie ?i ce nu am voie. Nu m? compara cu nimeni, nici cu fra?ii sau surorile mele ?i nici cu prietenii sau colegii mei. Eu sunt unic ?i niciodat? nu voi fi ca ceilal?i. Sunt convins c? am ?i eu ceva special, trebuie doar s?-?i faci timp s?-mi descoperi p?r?ile bune.

Eu nu voi fi pentru mult timp copil. Te rog, a?adar, s? m? la?i s?-mi tr?iesc copil?ria, s? m? bucur de micile bucurii oferite de aceast? perioad?. Nu-mi înc?rca programul cu tot felul de lucruri inutile, nu m? pune s? renun? la juc?rii, la somnul dulce ?i la jocul din curte cu Grivei.

Nu m? pune s? fac treburi grele, mult prea grele pentru vârsta mea fraged?. Eu vreau doar s? m? joc. Sufletul meu este atât de sensibil ?i de ginga? încât, te rog s? nu-mi r?ne?ti sentimentele. Nu m? pedepsi prea aspru atunci când gre?esc. Fii în?eleg?tor, iart?-m? ?i înva??-m? cum s? nu mai gre?esc. Dac? m? vei critica mereu voi deveni un om limitat, f?r? încredere în sine. Mi-ai putea critica faptele, nu pe mine ca persoan?, c?ci astfel, cu timpul, m-a? sim?i inutil. Respect?-mi drepturile de copil ?i demnitatea. Nu m? umili ori de câte ori te superi pe mine sau pe altcineva. Nu folosi violen?a fizic? ?i verbal? pentru c?, astfel, voi înv??a doar s? m? ascund de tine, s? mint ?i s?-mi fie mereu fric?. De-ai putea s? le înlocuie?ti cu blânde?e, iubire ?i în?elegere!

Te rog s?-mi p?strezi sufletul curat ?i nu m? înv??a lucruri rele. Tu e?ti modelul meu. Nu m? min?i pentru c? astfel voi crede c? minciuna este o normalitate; nu folosi for?a pentru c? atunci când voi cre?te mare o voi folosi ?i eu în rela?iile cu cei mai mici decât mine; nu m? critica pentru c? astfel voi înv??a s? judec pe al?ii; nu m? respinge pentru c? voi crede c? nu m? dore?ti ?i c? sunt o povar? pentru tine. Ajut?-m? s? înv?? valorile morale: credin?a, adev?rul, cinstea, încrederea, bun?tatea, iubirea.

În întreaga lume exist? mul?i copii a c?ror copil?rie este marcat? de durere, violen?? ?i teroare fizic? ?i psihic?. O copil?rie tr?it? la negativ formeaz? maturi cu traume psihice, maturi care, fie ajung s? se identifice cu tor?ionarul care i-a marcat copil?ria, fie se închid în sine, neafirmându-?i personalitatea. O copil?rie lipsit? de iubire, ocrotire ?i blânde?e formeaz? oameni care vor deveni, la rândul lor, violen?i. Nu i-am putut în?elege niciodat? pe p?rin?ii care ?i-au snopit în b?taie copiii pentru te miri ce motiv. Când am mai asistat în copil?rie la scene de acest gen, m-am uitat speriat?, îngrozit?, gândindu-m? c? sunt un copil extrem de fericit atunci când mama, în loc de b?t?i, ne d?dea bomboane ?i ne mângâia cu dragoste, iar tata, în loc de palme, ne plimba pe umerii lui la?i ?i se juca „de-a calul” cu noi.

Mi-e mil? de ace?ti copii, oropsi?i de soart?, de nenorocul de a avea p?rin?i care nu apreciaz? adev?rata fericire de a avea un copila?, adev?rata bucurie sufleteasc? de a-i asculta respira?ia atunci când doarme, de a te bucura de primele cuvinte ?i de prima not? de zece. Nimic nu poate fi mai sfâ?ietor ?i mai nedrept decât ochii înl?crima?i ai unui copil. Te rog, nu te a?tepta s? le fac pe toate perfect pentru c? sunt, înc?, atât de mic?!

A veni Cr?ciunul, au venit S?rb?torile ?i te rog, nu uita, Române, s? fii bun!

footer