Revista Art-emis
Noi ?i p?durea, la lupta cea mare PDF Imprimare Email
Marian Ioan   
Vineri, 10 Mai 2013 15:26
Ioan Marian, art-emisNu mai ?in minte cum ar?tau p?durile de pe aici pe vremea când eram mai mult daci ?i mai pu?in... ce om mai fi acuma. M? uit, îns? la cum arat? acuma. Oare ce le-o fi făcut s? ajung? a?a? Pe vremea aia, p?durile erau alc?tuite din copaci care în?elegeau s? se lase sacrifica?i pentru a deveni baraje în calea n?v?litorilor, sau ad?posturi pentru cei care îngrijeau p?durile, sau plute. Sigur, acceptau ei s? devin? ?i lemne de foc, dar atunci se revolta ceva în ei astfel c?, dac? le c?deai în fl?c?ri, te cam pr?jeau.

Dar acum? Acum, dup? ce au trecut pe aici ba romanii, ba hunii, ba le?ii, ba ru?ii, ba grecii, ba turcii, iar ru?ii, apoi nem?ii ?i iar ru?ii, iar acum au venit, în sfâr?it, ?i americanii, acum, zic, cu ce p?duri ne-am ales? C? dac? te ui?i mai atent vezi c? mai sunt câ?iva copaci scorburo?i, din care nu prea mai po?i scoate nimic, iar restul copacilor sunt din ?ia din care nu se pot face decât ... cozi de topor. Iar ??tia nu fixeaz? nici solul, nu ?in nici toren?ii de ape, nu fac nici umbr? ?i nici m?car nu dau frunze care s? îngra?e solul. A?tia doar cad peste tine când ?i-e lumea mai drag?. Incerci s? te adăposte?ti lâng? unu ?i te treze?ti descoperit. Dac? vrei s?-?i faci acoperi? din el, te treze?ti c?-?i plou?-n cas?. Plut?? Fii prudent, c? te duci la fund cu pluta f?cut? din ei când nici nu te a?tep?i! Lemne de foc? P?i î?i scot ??tia un fum de nici nu mai po?i respira. Cozi de topor, atât se poate face din ei. Si, uneori, ?i be?e d-alea pentru steaguri. Be?e care, după defilare, sunt folosite la cotonogirea „?lorlal?i".

Cam asta s-a ales din p?durile dacilor, acuma când noi am devenit... ce-om fi devenit.

Hai la lupta cea mare!

A devenit aproape un lait-motiv al zilelor noastre afirma?ia c? politicienii fur?. N-am auzit despre nici unul zicându-se altceva. Nici m?car despre acela „s?rac dar cinstit". ?i lu ?la, tot ho? ?i bandit îi zic unii ?i nu sunt pu?ini. Dac? eu m? num?r sau nu printre cei ce zic despre politicieni c? nu i-ar interesa decât cum s?-?i sporească averile? Bine-n?eles! Numai c? pe mine nu m? mir?, ba chiar asta m? ?i a?tept s? facă. De ce? P?i nu se afl? România în etapa trecerii de la proprietatea socialist? la proprietatea privat?? ?i cine avea în România propriet??i din care s? se poată fura pentru a se putea constitui propriet??i private? C?ci Vest s?lbatic la noi nu prea se g?se?te, nici indieni c?rora să le întinzi pielea pe b?? ?i s? le iei pământul. La noi, numai statul avea propriet??i. Numai statul, c? am?r??tenii n-aveau, ei doar construiau socialismul, nu-l ?i mulgeau! Si cine poate fura de la stat, care are poli?ie, are justi?ie, are procurori (observa?i c? procurorii nu fac parte din justi?ie!), are jandarmi, are... dar ce nu are? Numai guvernan?ii, nu? C? ei, fiind chiar statul, nu sunt opri?i nici de lege ?i nici m?car de jandarmi. A?tia, adic? jandarmii ?i justi?ia ?i procurorii, îi prind doar pe ?iganii care fur? ?in? de cale ferat?, pe babele de la ?ar? care-?i fur? una alteia ou?le de sub g?in? s? nu le?ine de foame ?i pe al?ii cam tot a?a. Atunci, cine s?-i opreasc?? Poporul!?! Haida, de! Ce treab? are poporul cu ?ia care fur? en-gros? Pe popor îl intereseaz? s?-i mai rămân? ?i lui câte ceva de ciugulit. Numai c? o anumit? parte a popula?iei nu prea e de acord s? fure numai „?ia". ?i s-au apucat ?i ei de furat. Au pus mân? de la mân?, s-au organizat, au atras ni?te judecători, ni?te poli?i?ti, ni?te procurori, ni?te paznici de pu?c?rii, ni?te medici, chiar ?i ni?te politicieni nemul?umi?i c? ei nu ajungeau la caimacul ?la mai gros, ?i ?i-au tras clanuri. Mam?, ce furie i-a apucat pe politicieni când au v?zut c? au concuren??! S?-i fi v?zut cum au început s?-?i dea la geoale furio?i (am zis, la geoale, nu la geoane!), s? se demisioneze între ei, s? se acuze, s? se amenin?e, s?-?i pun? ??rână în cap, s? dea afar? poli?i?ti, medici, avoca?i, ?efi de pu?c?rii! Dar toate astea s-au petrecut numai pe ecranele televizoarelor în fa?a c?rora st? popula?ia cu sufletul la gură. Si ce se-ntâmpl? între timp, „afar?", nu „pe ecrane ?i-n ziare"!?! Continu?, ?i înc? în ritm înver?unat... constituirea propriet??ilor private! Adic?... exact! Nu m-a? mira ca într-o bun? zi, ace?ti lupt?tori pe frontul constituirii propriet??ilor private din proprietatea statului, din ambele tabere, s? fac? un miting de protest împotriva celor ce le zic ho?i. Si ce ar cânta ei atunci: Hai la lupta cea mare,/ Ho? cu ho? s? ne unim/ Proprietatea a mai mare/ S? ne-o z?mislim!

Parc?-i aud pe unii dintre ei, dup? ce le spune cineva ce am scris, c? ei nu citesc: „Ia uite-l pe criptocomunistu' ?sta! E împotriva propriet??ii, a democra?iei! Huuuooo, 're-ai al dracu' de bol?evic!" footer