Revista Art-emis
Adev?rul din spatele minciunilor PDF Imprimare Email
Marian Ioan   
Luni, 18 Martie 2013 13:23
Ioan Marian, art-emisOamenilor le plac minciunile

Nu-mi ies din cap ni?te întreb?ri generate de ceea ce se întâmpl? prin lumea asta. Nu c? m-ar interesa! Nu m? mai intereseaz? de multă vreme ce se întâmpl? în lume. Cam de când am în?eles că degeaba m? intereseaz?. Dar întreb?ri n-am cum s? fac să nu-mi mai încol?easc? în minte. Cred c? acolo, în mintea mea, de când am început s? uit pe rupte, terenul a devenit fertil pentru întreb?ri. Mai ales d-alea de ner?spuns:
- Pentru cine au jucat, de fapt, fioro?ii antisemi?i, care, prin ac?iunile lor, au generat curentul antisemit, care a f?cut ce a f?cut, iar la sfâr?itul a ceea ce s-a întâmplat, finan?ele mondiale au înc?put în mâinile... semi?ilor?
- Pentru cine joac?, de fapt, cei care au îngrozit lumea cu ideea terorismului islamist, care a generat r?zboiul împotriva terorismului islamist, care a avut ca rezultat moartea lui Sadam Hussein ?i a lui Moamar Gadhafi, doi indivizi care... cam luptau împotriva islamismului? Intre timp, islami?tii antiislami?ti umplu Europa cu moschei, iar pe unde au disp?rut liderii anti-islami?ti, au fost înlocui?i de lideri islami?ti (vezi Egipt).
- Pentru cine joac?, de fapt, marii anticomuni?ti, care au a?â?at ?i între?inut lupta împotriva comunismului, lupt? la cap?tul c?reia americanii s-au l?udat c? au învins comunismul, dup? ce luaser? b?taie în r?zboiul din Vietnam pe care l-au dus ca s? st?vileasc? invazia comunismului? Intrebarea asta o pun pentru c?, dup? victoria împotriva comunismului, num?rul celor care zic c? parc? era mai bine în comunism dep??e?te cu mult num?rul celor care erau membri ai partidelor comuniste, de?i nu credeau în ele.
- A?tia care tot ?ip? în România „Jos comunismul" ?i acuma, dup? 23 de ani, dar care iau m?suri ca pe vremea comunismului, pentru cine joac?, de fapt?
- A?tia care, prin ceea ce fac ?i ceea ce spun, pun România în pozi?ie dezavantajoas? în raport cu cei care ne pot asigura resurse energetice ?i pia?? de desfacere pentru produsele române?ti, pentru cine joac?, de fapt? Cu alte cuvinte, care o fi adev?rul din spatele minciunilor cu antisemitismul, antiislamismul ?i anticomunismul? C? nu contează ce spune omul, mai ales ?la coco?at pe cai înal?i, ci care sunt efectele spuselor lor. Din p?cate, oamenilor le plac minciunile.

Aud c? în Libia, lupta împotriva terorismului islamist a dat primele roade imediat dup? uciderea dictatorului. Noile autorit??i, impuse „democratic", au adoptat legea islamic? ?i au dat drumul la poligamie. In ritmul ?sta, parc? v?d c? peste câ?iva ani va apare Uniunea Comunisto-Islamist? American?, iar marii anticomuni?ti români vor decreta mintena? România stat comunist. S? nu mi se spun? „B?i, ce întreb?ri pui ?i tu!", c? ?tiu. R?spunsuri n-am!

Da?i milit?ria jos din pod!

Incep prin a m?rturisi c? am folosit inten?ionat acest titlu, numai pentru a atrage cât mai mul?i cititori. Adic? ?i pe cei avizi de senza?ional, ?i pe cei curio?i, dar ?i pe cei care chiar cred c? militarizarea ar fi o solu?ie. Eu, îns?, nu acolo „bat". Cei care au f?cut armata ?tiu c? înainte de a intra un soldat în postul de santinel? era verificat de medic. S? se vad? dacă este s?n?tos ?i, mai ales, dac? este în deplin?tatea facult??ilor mintale. C?ci, o santinel? are ?i ceva gloan?e pe ?eav?. Mai ?tiu cei care au f?cut armata c? nici măcar Subofi?erul de Serviciu pe Punctul de Control nu intra în serviciu f?r? s? fie verificat de medic, chiar dac? nu avea gloan?e pe ?eav?. Iar despre Ofi?erul de Serviciu pe Unitate nici nu mai zic! Ala nici nu se punea problema s? intre în serviciu f?r? aviz medical, aviz care era ?i consemnat în registru, ca s? constituie document oficial care constata starea de s?n?tate a respectivului ofi?er, astfel încât s? existe certitudinea c? acel om va ac?iona cu deplin discern?mânt în exercitarea atribu?iilor ce-i reveneau. Si toate astea în condi?iile în care cei men?iona?i anterior exercitau acele atribu?iuni pe parcursul a numai 24 de ore, nu pe parcursul câtorva ani.

Oare, mini?trii, nu or avea ?i ei ni?te responsabilit??i m?car de nivelul unui Subofi?er de Serviciu pe Punctul de Control? Sau premierul? Ca s? nu mai pomenesc de pre?edinte, care este tot parte a executivului. Cred c? dac? s-ar fi instituit controlul medical, unii n-ar mai fi ajuns mini?tri, defec?iunile lor fiind vizibile cu ochiul liber, delirul verbal ?i privirile adâncite în propriul interior fiind semne mai mult decât evidente ale unei suferin?e care se accentueaz? ?i se amplific? pe m?sura exercit?rii actului ministerial. Iar aceste defec?iuni, din p?cate, nu se vindec? nici m?car prin „reevaluare" preziden?ial?. Dac? premierul ?i mini?trii ar fi fost controla?i înaintea ?edin?elor de guvern, cu siguran?? nu ar mai fi fost adoptate atâtea HG-uri ?i proiecte de legi care au fost anulate a doua zi, fie pentru că erau neconstitu?ionale, fie pentru c? erau în total? contradic?ie cu alte HG-uri adoptate de aceea?i mini?tri. Dac? pre?edintele ar fi fost controlat înainte de a promulga legi, nu ar mai fi promulgat legi pe care nu le respect? el însu?i declarând non-?alant c? î?i asum? responsabilitatea. P?i cum ar veni ca o santinel? s? îi împu?te pe ?ia care-i ies în cale, iar dup? aia s? zic? „Imi asum responsabilitatea" ?i s? se duc?, bine merci, s? bea o bere cu colegii? Iar dac? ar fi fost controla?i ?i membrii guvernului ?i pre?edintele înaintea ie?irilor în spa?iul public, ar fi fost evitate multe declara?ii care incit? la ur?, sau care provoac? panic? în rândul popula?iei, sau care denigreaz? categorii socio-profesionale, sau care incit? oamenii unii împotriva altora, sau care pun România în dificultate în rela?iile cu al?i parteneri...

D-aia zic: da?i milit?ria jos din pod! Adic?, b?ga?i controlul medical obligatoriu, ca la Armat?, ?i verifica?i starea de s?n?tate a celor care ar trebui s? manifeste maxim? responsabilitate dar care se dovedesc, adeseori, a fi total iresponsabili! Adic?, tot cam cum eram eu când eram mic ?i f?ceam numai nef?cute, de?i nu eram nici ministru ?i nici m?car pre?edinte. Numai c?, pe atunci, dup? fiecare nef?cută îl auzeam pe tata zicând: „Ei, las' c? dau eu milit?ria jos din pod dac?-i vorba p-a?a!". Consecin?a era nu c? luam eu papar?, ci c? nu mai f?ceam nef?cute. M?car o perioad? de timp. E adev?rat c? nu m? ?inea patru ani, dar eu nici nu hot?ram soarta na?iunii.
Din p?cate, tata s-a dus ?i v?d că nu prea mai are cine să dea milit?ria jos din pod! footer