Revista Art-emis
Urechi?tii comit anomalii lingvistice PDF Imprimare Email
Marian Ioan   
Duminică, 10 Februarie 2013 22:22
Ioan Marian, art-emisUrechi?tii au preluat puterea

Citesc ?i mă crucesc! Cic?, un trimis al României la o Conferin?ă a O.N.U. s-a cărat din sal? atunci când un vorbitor a zis ceva ce nu-i plăcea, în semn de protest. Probabil, acelui func?ionar nu-i spusese nimeni că el nu este Dumnezeu ci doar un simplu reprezentant al unor autorită?i statale, recte al celor din România. Din umilele mele cuno?tin?e, ?tiam că în situa?ii de această natură, trimisul la o astfel de activitate trebuie să stea până la cap?t, chiar dacă nu-i place ce zice vorbitorul, sau, mai ales atunci. Pentru c? el, acel trimis, trebuie să în?eleag? tot ce zice acel vorbitor, ca s? poată oferi argumente complete ?i corecte, pe baza c?rora să fie proiectată reac?ia autorită?ilor statale, dacă este cazul. Participarea la astfel de ac?iuni nu este similar? paradelor de modă unde dac? nu-?i place pleci! ?i nici mersului la cârcium? unde, de asemenea, dac? nu-?i place cum vorbesc mesenii al?tura?i, te cari. Altminteri, ar însemna ca solda?ii să se care de pe front când încep nemernicii de inamici s? arunce cu ?rapnele în ei, pentru c?, nu-i a?a, bie?ii solda?ii nu prea sunt de acord cu acele ?rapnele, c?-i deranjează la urechi ?i le p?tează ?i uniforma..

Se pare, îns?, c? sub acoperirea poalelor mai marilor zilei, urechi?tii au preluat puterea. Iar ??tia nu sunt capabili s? gândeasc?, ci se mul?umesc cu ceea ce le spun al?ii, care fie stau ?i ascult? până la sfâr?it, fie spun ce vor ei, potrivit propriilor lor interese. ?i uite-a?a, urechi?tii ne aservesc cui vrea mu?chii lor.

Anomalii lingvistice în Parlament

Toată lumea sus?ine că politica o fac partidele ?i că, în Parlament, sunt reprezentan?ii partidelor. Tot partidele sunt invitate la consultări la Cotroceni, partidele fac ?i desfac alian?e. Dacă ar fi întreba?i, sunt sigur că măcar 90% dintre cetă?eni ar răspunde c? sintagma „partide" ar fi pluralul de la partid. Ceea ce ar fi o mare prostie, când e vorba de România! Pentru c㠄partidele" care au la singular forma „partid" sunt grupări de oameni pe care-i une?te o ideologie, care au ni?te idealuri comune. In România, îns?, „partide" este pluralul de la „partid?", nu de la „partid"! Iar acea „partidă" nu este nici partida de table, nici partida de tenis. Este, pur ?i simplu, acea „partidă" a cărei semnifica?ie vulgar? derivă din expresii precum: „Aia e o partid? bun?. Are cas?, m?-sa e doctori??, are ?i ni?te p?mânt. E o partid? foarte bun?, c? e ?i cam prostu??!".
Îi invit pe naivii ca mine, care î?i imaginau c? în România partidele ar face politic?, ?i care nu în?eleg logica dup? care ni?te mini?tri sunt declara?i incompeten?i, sau chiar ho?i, iar apoi sunt imediat repu?i în func?ii, care nu în?eleg cum de clamează to?i că vor corectitudine, cinste ?i decen?ă, dar îi votează ?i îi aleg în func?ii înalte pe mincino?i, derbedei ?i ho?i, să cugete la acest aspect. Ii asigur că vor privi mai deta?at „dansul partidelor" ?i le vor în?elege mai bine mi?cările.

Ce „partid?" bună este România asta! Are p?mânt, are păduri, are lacuri ?i, mai presus de orice, e ?i cam prostu??! footer