Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Marinela Belu-Cap?a   
Duminică, 16 Octombrie 2011 14:15
Marinela Belu CapsaMult timp mi-am dorit s? vizitez Barcelona, ora?ul lui Gaudi, în special pentru a admira catedrala Sagrada familia ?i parcul Guel, amenajate tot dup? planurile lui. Anul acesta, în sfâr?it, am reu?it s? fac aceast? c?l?torie într-o excursie organizat? de o Agen?ie turistic?, prilej cu care am putut vizita mult mai mult decât mi-a? fi imaginat. Înc? din prima sear? de la sosirea în sta?iunea Blanes, a?ezat? pe malul M?rii Mediteraneene, ghida, o românc? frumoas? ?i inteligent?, ne-a propus s? mergem a doua zi s? vizit?m Figueras, ora?ul lui Salvador Dali. Cum totdeauna am admirat picturile lui suprarealiste, am acceptat imediat. A?a c?, dis-de-diminea??, dup? micul dejun, am fost îmbarca?i, vreo 30 de turi?ti, într-un autocar curat, cu aer condi?ionat ?i cu un ?ofer spaniol foarte politicos. Din fuga ma?inii, pe o autostrad? ce ?erpuia printre leandrii ce m?rgineau drumul, admiram câmpurile bine îngrijite, livezile înc?rcate de fructe, p?durile de platani ?i brazi, vârfurile mun?ilor ce desp?r?eau Spania de Fran?a, satele ?i ora?ele în care nu z?reai niciun locuitor, semn c? to?i munceau pe undeva. Pentru a fi în tem? cu ceea ce vom vedea, Maria, ghida noastr? a vorbit tot timpul, prezentându-ne date importante din via?a lui Salvador Dali, despre care, recunosc, nu ?tiam prea multe. A?a am descoperit un om interesant , foarte interesant, pe care vreau s? vi-l prezint ?i vou?.

Salvador Dali s-a n?scut la 11 mai 1904 în ora?ul Figueras, la nou? luni dup? moartea fratelui s?u Salvador. P?rin?ii, tat?l notar ?i mama casnic?, i-au dat celui de-al doilea b?iat tot numele Salvador, în amintirea celui disp?rut, ca simbol al salv?rii sufletului lor îndurerat. Când Salvador Domingo Felipe Jacinto avea trei ani, p?rin?ii l-au dus la cimitir s? vad? mormântul fratelui lui, moment care l-a marcat profund când ?i-a v?zut numele scris pe o cruce ?i de atunci s-a considerat a fi reîncarnarea celuilalt, motivul dedubl?rii ?i al mor?ii obsedându-l toat? via?a. De aceea, el vorbea despre el numai la persoana a treia, considerându-se doar un trup viu ce g?zduia sufletul celui mort, deci un le? urât mirositor. Copil fiind, era foarte alintat de mama lui, pe când tat?l încerca s? echilibreze dragostea mamei fiind mai dur cu b?iatul, uneori îns? era prea dur. Când era b?tut, considera c? e b?tut sau certat fratele lui, nu el. În mod voit Salvador î?i chinuia slujnicele furând mâncarea ?i f?când pipi pe ea, iar pentru a-?i sup?ra p?rin?ii, f?cea pipi în pat, nu la toalet?. ?coala primar? a f?cut-o la ?coala public?, pentru s?raci, unde se considera a fi mai bun decât ceilal?i colegi, pe care-i b?tea f?r? motiv. În timpul orelor dormea în banc? sau se uita pe geam la plopii din curtea ?colii, refuzând s? participe la lec?ii. În fapt, era încurajat ?i de înv???torul lui , un b?rbat excentric, ateu, care colec?iona obiecte vechi ?i promova ideea c? Dumnezeu nu exist?, de unde pendularea artistului între credin?? ?i necredin??. Înc? de mic Salvador a început s? deseneze pomi, frunze, flori. Într-o var?, tat?l l-a trimis pe b?iat la Moula de la Torre, la prietenul lui, pictorul Ramon Pichot, care l-a înv??at s? deseneze ?i s? picteze, lucrând câte patru ore pe zi, stând într-o sp?l?torie, în cad? ?i desenând sau pictând.
Salvador DaliPentru c? nu ?tia bine nici castiliana, nici catalana, limbi total diferite fa?? de spaniol?, p?rin?ii l-au dat mai departe la ?coala francez?. Ca elev, a participat la un concurs de pictur? unde a câ?tigat premiul cel mare, iar drept recompens?, a primit un costum de rege, de la tat?l s?u. De acum tân?rul va umbla prin cas? în costum de rege, vrând s? se comporte ca un geniu, dup? imagina?ia lui. Odat?, tat?l s-a sup?rat a?a de tare, încât l-a închis într-o camer? întunecoas?, de unde n-a mai ie?it trei zile ?i, de fric?, Salvador vedea personaje ciudate, cu o form? neuman?, pe care le transpunea în desenele lui. Tot în aceast? perioad? a f?cut o pasiune ciudat? pentru sora lui, Ana Maria, pe care a pictat-o din spate, stând la fereastr?, privind marea, tablou ce este considerat a fi începutul picturii sale suprarealiste. Când el avea doar 17 ani, a murit mama artistului, spre disperarea acestuia care s-a sim?it tr?dat, min?it, p?r?sit, de aceea urla ca un nebun, spunea cuvinte rele ?i a urinat pe mormântul ei, ca s-o pedepseasc? pentru c? a murit. De atunci s-a cuib?rit în sufletul lui ura pentru femei, preferând compania tinerilor. În anul 1921 a intrat la Academia de Arte Frumoase San- Fernando din Madrid unde s-a împrietenit cu scriitorul Federico Garcia Lorca, homosexual, ?i cu regizorul Luis Bunuel, cu care va realiza ?ocantul film „Câinele andaluz". Fiind un tân?r rebel care-i incita pe studen?i s? se r?scoale contra sistemului de înv???mânt, a fost exmatriculat ?i s-a întors acas?, la Figueras. Acum a început s? poarte favori?i, pantaloni scur?i, pardesiu lung ?i s? fumeze pip?, ceea ce era foarte ciudat pe atunci. Tot atunci l-a citit pe Freud, pe care l-a ?i cunoscut personal, trezind în el voca?ia pentru sondarea incon?tientului în pictur?. În 1926 a plecat la Paris dup? ce a fost ajutat de Pablo Picasso s? expun?, o prim? expozi?ie personal? având-o în foaierul teatrului din Figueras. În Fran?a a fost ajutat în continuare de Picasso, aici cunoscându-i pe Andre Breton ?i Paul Eluard, intelectuali suprareali?ti. Din cauza comportamentului s?u exagerat excentric, a fost exclus din grupul suprareali?tilor în 1934, ceea ce nu l-a afectat spunând „ suprarealismul sunt eu", creând o nou? metod? în pictur?, paranoico – critic? din care au rezultat imagini surprinz?toare prin fantezia lui ce stupefiaz? ?i azi.

În 1929 a cunoscut-o pe Gala Diaconov, so?ia lui Paul Eluard, de care s-a îndr?gostit. Aceasta, la început nu l-a pl?cut, dar timiditatea lui ascuns? prin gesturi excentrice - râdea isteric, f?cea ca m?garul în public, se t?v?lea pe jos - a f?cut-o s?-l priveasc? cu al?i ochi. Salvador i-a invitat, pe Gala cu Paul Eluard ?i cu fiica lor, Cecile, în Spania ?i aici s-au apropiat unul de altul, încât Gala a r?mas cu Dali, cei doi divor?ând. Gala era o rusoaic?, divor?at?, mai b?trân? cu 10 ani decât Dali, motive pentru care tat?l artistului n-a fost de acord cu aceast? c?s?torie, de aceea s-au c?s?torit doar civil, martor fiind chiar Paul Eluard. Fiind în conflict cu tat?l, cei doi s-au mutat într-o cas? foarte mic? ?i simpl?, unde erau tare ferici?i. Cunoscut în lumea arti?tilor, erau invita?i la diferite petreceri unde Dali mergea îmbr?cat fie în scafandru, fie avea pe cap o p?l?rie pantof, totul pentru a atrage aten?ia asupra lui, considerându-se un geniu, superior tuturor. În perioada 1939-1948 se autoexileaz? în America, departe de r?zboi, unde au fost primi?i foarte bine ?i unde s-a autoproclamat Geniu. Aici a fost recunoscut ca mare artist, fiind invitat la toate petrecerile din lumea intelectualilor ?i a politicienilor, ?i unde organizau ?i ei petreceri, adev?rate orgii la care participau actori, pictori etc. Pentru a atrage aten?ia asupra lui, cobora dintr-un automobil plin cu conopide, ie?ea dintr-un cub metafizic sau mergea pe strad? mi?când un clopo?el. Acum le-a cunoscut pe Samanta Fox ?i pe Amanda Leer, aici a scris jurnale autobiografice, a creat costume pentru teatru, a lansat parfumuri cu miros ciudat, în recipiente sub forma unor buze sau a unui nas de femeie, a desenat bijuterii realizate din pietre pre?ioase, sub forma unor îngeri, unora mi?cându-li-se inima sau aripile.
Salvador Dali
În timpul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial, generalul Franco a fost preocupat ?i de lansarea turismului în Spania ?i de aceea a f?cut demersuri pentru readucerea talentelor plecate din ?ar?. Dac? Picasso a refuzat oferta, Dali a acceptat ?i s-a împrietenit cu generalul care l-a ajutat s? cumpere cl?direa Teatrului din ora?ul s?u natal, Figueras, pe care l-a transformat în Teatru - Muzeu. Amenajându-l, a pus deasupra scenei o cupol? care s? se transforme într-un diamant când bate vântul, cerul fiind albastru – totul pare a fi un diamant. La vechea cl?dire a ad?ugat un turn, Tore Galateea, în care se g?se?te dormitorul pictorului. Obsedat de motivul oului, al na?terii, Dali a pus pe acoperi? Ou? imense, ce se v?d de la mare distan??. Tot el a ornat s?lile, a ales tablourile ce sunt expuse ?i azi, obiectele de mobilier suprarealiste, stranii, în special patul lui care are picioare de ?erpi ?i crocodili, în camer? având un cal alb, împ?iat, în m?rime natural?. Ast?zi, directorul muzeului este Antoni Pichot, nepotul fostului pictor de la care a înv??at Dali arta picturii. Dintre ciud??eniile ?i fanteziile stranii ale lui Salvador Dali mai amintesc musta?a lui dat? cu miere, pentru a sta dreapt?, mereu bâzâit? de mu?te, ceea ce nu-l deranja, considerându-se un cadavru viu, mu?tele fiind primele semne ale existen?ei unui le?, fiind, de mic, obsedat de moarte. În plus, nu-?i f?cea baie decât de vreo dou?-trei ori pe an, considerând c? a?a e mirosul lui normal. Din dragoste pentru Gala, acesta îi face cadou un castel în satul Pubol, nu departe de Figueras, ea acceptându-l cu condi?ia ca Salvador Dali s? vin? la castel numai dac? î?i anun?? vizita ?i ea o va accepta. Au fost multe situa?ii când aceasta nu l-a primit în castelul ei. În 1982 Gala a murit subit. Lovit din nou suflete?te, artistul nu a participat la înmormântare, dar s-a mutat în castel, pentru a fi aproape de ea. De la o lumânare va da foc castelului, refuza s? mai m?nânce, a devenit moroc?nos, a încercat s? se sinucid? de mai multe ori, sau accepta s? m?nânce doar printr-un tub, pe nas. Bolnav fiind, având probleme cu respira?ia, a fost vizitat la Teatrul-Muzeu, unde locuia, de regele Juan Carlos I care l-a declarat marchiz. La 23 ianuarie 1989 a decedat în camera lui din Tore Galateea, iar trupul ?i l-a donat muzeului, fiind înmormântat perete în perete cu WC-ul damelor, pentru c? îi pl?ceau bârfele femeilor ?i a vrut s? le aud? ?i dincolo de moarte.

Impresionat? de atâtea informa?ii, am p??it cu emo?ie ?i curiozitate în muzeul care te uime?te înc? de la exterior prin arhitectura lui ciudat?, cu ou?le aliniate pe acoperi?. Cl?direa are dou? corpuri cu 22 de camere. În holul principal este expus? ma?ina artistului în care, dac? pui o moned?, plou? toren?ial. Sus, spre tavan, este corpul unei femei foarte grase având o umbrel? de care atârn? multe baloane-prezervative. Deasupra fostei scene se afl? imensa cupol? de sticl?, pere?ii fiind decora?i cu tablouri celebre. Urmeaz? diferite înc?peri, una fiind dedicat? actri?ei Mae West pe care o descifrezi doar dac? observi c? buzele sunt o canapea, ?emineul este nasul, draperiile sugereaz? p?rul, iar tavanul este o cl?dire a actri?ei, dormitorul fiind alc?tuit din plante exotice. În toate celelalte înc?peri sunt expuse tablouri ?i desene ale lui Salvador ?i ale multor prieteni ai s?i, toate f?când parte din colec?ia lui personal?. Cea mai ciudat? înc?pere este dormitorul în care a tr?it ?i a murit artistul. Dup? dou? ore de admira?ie ?i uimire, am p?r?sit ora?ul cu un sentiment de încântare, dar ?i cu o stare stranie, pe retin? r?mânând imaginea ceasului curg?tor ce domina peretele din spatele patului marelui artist. Despre Gala, so?ia lui, am aflat alte multe lucruri interesante pe care le-am auzit. Dar despre ea, alt?dat?...
footer