Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Teo Palade   
Miercuri, 24 Octombrie 2018 18:29

Armata RomanieiSe apropie Ziua Armatei. 25 Octombrie vine cu tenacitatea de neoprit a timpului. Prin urmare, zic eu, este vremea s? întreb?m: Ce mai faci tu, Armat? Român?? Ne r?spunde, indirect, prea proasp?tul ministru al ap?r?rii. Ne r?spunde f?r? s? vrea ?i f?r? a ?ti c-o face, semnând la început de octombrie Ordinul M124/04.10.2017.

Ce este M 124/2017? Este Ordinul prin care ofi?erii, mai?trii militari ?i subofi?erii arunca?i mai ieri la gunoi ca „excedent de efectiv", ca „balast inutil" în plutirea noastr? glorioas? spre N.A.T.O., pot fi rechema?i în caz?rmi. Reactiva?i! Este Ordinul prin care, în mod explicit, ni se spune c? Armata nu se simte deloc bine. C? este foarte bolnav?. Întreba?i, ?i orice doctor de Armate din lumea asta v? va spune c? Armata României trebuie cuplat? la aparatele de resuscitare, c? în ultimele ?apte decenii aceast vital organ al statului nu s-a sim?it niciodat? mai r?u. Este Ordinul prin care se recuno?te c? s-a ajuns la limit?!

Armata Român? a r?mas f?r? tehnic? de lupt?, este în c?utare de armament la mâna a doua ?i (culmea!) nu mai are nici m?car militari. Armata noastr? ?i-a pierdut viitorul iar prezentul este torpilat tâlh?re?te de politicieni idio?i, iresponsabili sau pur ?i simplu tr?d?tori de neam, de tot felul de olgu?e ori werneri ridica?i în pozi?ii cheie de imensul val infect al degrad?rii sociale române?ti.

Ne mai r?spunde la întrebare, vizibil ?i intens mediatizat, chiar modul în care dumneaei, Armata, î?i serbeaz? ziua. V? gândi?i probabil la o demonstra?ie de for??, la o defilare fulminant? cu tehnica de ultim? or? intrat? în înzestrare, la miile de militari c?li?i prin antrenamente profesionale care m?r??luiesc caden?at în v?zul întregii lumi... R?zgândi?i-v?! Cu totul altceva face Armata Român?! Precum o trup? rock în declin, Armata dore?te a se face cunoscut? organizând ?i sus?inând spectacole muzicale. Unde? În supermarket. Adic?, b?ie?i ?i fete echipa?i cu epole?i ?i eghile?i se mi?c? ritmic printre produsele de larg consum pe muzica de fanfar? ?i mânuiesc iscusit, în stil americ?nesc, pu?coace din secolul trecut. Undeva, în fundal, nelipsitele majorete americanizate ?i ele, semiîmbr?cate, î?i mi?? fundule?ele împodobite cu funduli?e roz pe ritmul grav al tubei mari.

Desigur, ca un simbol al prieteniei de nezdruncinat cu armata de peste ocean, pe patul fiec?rei b?trâne arme este lipit, decorativ ?i la vedere, steagul României. Tot în cinstea Zilei sale, Armata a adus aici, în plin moll, expozitii cu armamentul din dotare. Spre exemplu, în speran?a c? va relansa exportul de produse militare, lâng? un stand cu desuuri fran?uze?ti (doar suntem parteneri de alian??!) o tân?r? ?i dr?gu?? cadet? prezint? cu lux de am?nunte amatorilor de shopping r?t?ci?i prin magazin vesta antiglon? pentru femei. Produc?ie româneasc? 100%!

Ce mai faci tu, Armat? Român?? O întrebare la care, internat? la reanimare, Armata ar vrea s? r?spund? ridicându-?i din când în când masca de oxigen de pe fa??, preocupat? (din bun? cre?tere) s? nu deranjeze cu cotul numeroasele perfuzoare din imediata vecin?tatea t?rgii de suferin??. Un perfuzor injecteaz? cu întreruperi bugetul de 2% din PIB. Doar c?, inutil. Fluxul financiar nu ajunge la ea. O dren? plasat? discret conduce banii spre destina?ii transoceanice. Un alt perfuzor picur? timid un ceva ce nu se vede dintr-un recipient vopsit strident în ro?u. Pe etichet? scrie: „Sporuri la sold?". Cel de al treilea, mai periculos ca o ciuperc? otr?vitoare, manevrat de m?run?ica infirmier? Olgu?a, umfl? vena cu bloc?rile de pensii în amestec cu injuriile suburbane adresate public militarilor de toate categoriile. În jurul t?rgii, pe post de brancadieri amatori, cei trei mini?tri schimba?i doar în 2017 se str?duiesc s? n-o lase s? vorbeasc? îndesându-i masca pe figur? ?i balansând periculos dispozitivul sanitar.

Ce mai faci tu, Armat? Român?? Dac? ar mai avea puterea necear? rostirii câtorva cuvinte ?i i-ar reveni pierdutul curaj de ripost?, ea ar da un r?spuns simplu ?i direct: „Voi nu vede?i, impoten?ilor? Sunte?i orbi? Mor! Mi se sap? deja groapa la Cimitirul Ghencea. Militar... înc?.
La Mul?i Ani, de Ziua Ta, fost? Armat? a României !

Grafica - I.M.

footer