Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 21 Octombrie 2018 21:23

Petru Romo?anNu exist? nici un stat paralel, tovar??i! V? umbl? goange, mu?te prin cap. Statului paralel nu-i face nici o pl?cere s? se vorbeasc? despre el. Care Deep State? Care État profond? Care Stat Paralel? Un sondaj CURS, oportun scos din p?l?rie, ca iepurele lui Iosefini, ne asigur? c? nici m?car aleg?torii P.S.D. nu cred în existen?a statului paralel. Doar 36 % dintre votan?ii P.S.D. cred în aiureala cu statul paralel. 35 % dintre ei îl dezavueaz? pe liderul lor, Liviu Dragnea, cel cu discursul din pia?? la marele miting al coali?iei de guvern?mânt. Oare de ce nu fac institutele de sondaje ni?te cercet?ri în pia?? despre chiar institutele de sondaje ?i despre sociologii care le servesc?

În ultimii 10-15 ani, România a disp?rut de pe radarul diploma?iei mondiale. Contribu?ia româneasc? la marile curente de idei ?i de fapte interna?ionale s-a apropiat de zero. Mai întâi, fostul pre?edinte Traian B?sescu, sub patronaj american azi identificat, a inventat protocoalele SRI-parchete ?i celelalte, ?i le-a pus în aplicare. Justi?ia a fost compromis? pentru mult? vreme. În al doilea mandat al s?u, Traian B?sescu ne-a livrat Angelei Merkel ?i Germaniei, frumos împacheta?i ?i lega?i cu fundi?? ro?ie. Votul nostru la UE a fost aliniat pe pilot automat pe votul Germaniei. În rest, mucles ! ?i Disziplin.

În mod spectaculos, din senin, s?pt?mâna trecut?, România a ie?it în eviden?? f?r? s? avertizeze pe nimeni. Premierul Viorica D?ncil? l-a vizitat pe Recep Tayyip Erdogan, pre?edintele Turciei (de ce nu pe premier ?), cel mai incomod partener al momentului pentru partenerul nostru strategic S.U.A. Simultan, pre?edintele Klaus Iohannis l-a vizitat pe prim-ministrul italian (a?a a ap?rut în transmisiunile oficiale), nu pe pre?edintele Italiei. Italia e azi, cu combina?ia Lega-Cinque Stelle aflat? la guvernare, oaia neagr? a Europei, cea mai antimerkelian? ?i eurosceptic? ?ar? U.E. Dup? Marea Britanie, se în?elege.

La câteva zile dup? cele dou? vizite neobi?nuite în str?in?tate ale principalilor factori politici s-au deschis discu?ii la un bun nivel pentru îmbun?t??irea rela?iilor cu Rusia. Tot din senin a ap?rut anun?ul urm?tor: „Camera de Cooperare Economic? ?i Cultural? Româno-Rus? ?i Grupul de Pres? Bursa, în parteneriat cu Academia de Studii Economice Bucure?ti, Asocia?ia Financiar Bancar? pentru Cooperare EuroAsiatic? ?i Uniunea Întreprinz?torilor ?i Industria?ilor din Federa?ia Rus?, organizeaz? Masa rotund? dedicat? dezvolt?rii rela?iilor financiar-economice româno-ruse cu tema : „România ?i Rusia în c?utare de noi formate de cooperare"." Evenimentul a avut loc în 18 octombrie, începând cu orele 9.30, la Academia de Studii Economice, Aula Magna.

Tot în aceste zile a ap?rut, tot din senin, pe un site alternativ foarte citit (gânde?te.org), o informa?ie, o presupunere cum c? noi am fi fost prelua?i de D.G.S.E., Serviciul de Informa?ii Externe Francez, dup? ce lupta dintre C.I.A. ?i B.N.D. pentru România ar fi dus la un rezultat nul, un fel de remiz?. E greu de crezut c? serviciul francez ar fi la curent cu victoria sa nea?teptat?. Conform practicii încet??enite în materie, pare mai plauzibil? o opera?iune de intoxicare ?i acoperire. Asemenea lucruri sunt atât de neverificabile, încât ele trebuie luate doar sub beneficiu de inventar ?i pot fi confirmate sau infirmate doar în timp. Este Klaus Iohannis candidatul Germaniei sau Dacian Ciolo? candidatul Fran?ei ? Sau amândoi sunt ai Deep State-ului român ? Nimeni nu poate aduce probe serioase ?i definitive într-un sens sau în altul.

Dar s? revenim la chestiunea zilei. E evident c? se întâmpl? mut?ri de amploare în politica extern? actual? a României. Dar cine le face ? Pre?edintele Klaus Iohannis ?i premierul Viorica D?ncil? nu se pot pune de acord nici dac? ar vorbi despre starea vremii, despre buletinul meteo. S? aib? Liviu Dragnea ?i C?lin Popescu T?riceanu, dou? piese modeste pe tabla de ?ah a diploma?iei, asemenea dinamice viziuni politice globale ? Sau Teodor Mele?canu, între dou? mo??ieli, s? fie capabil de organizarea unor asemenea mi?c?ri de anvergur? ? S? fie statul paralel cel care le pl?nuie?te ?i le pune în oper?, ?i nou? nu ne spune nimic ? Sau s? fie „protectorii" no?tri externi care, dup? cum am v?zut, nu pot fi nici S.U.A. ?i nici Germania, c? doar nu-?i bat singuri cuie în talp??!

La astfel de întreb?ri nu exist? nici un r?spuns public sau oficial de luat în considerare. În orice caz, un Deep State român ne-ar fi de mare folos în aceste circumstan?e. Ar însemna c? România mai exist? totu?i pe hart? ?i nu e doar pionul unor for?e oculte globale. Poate ar mai fi o sugestie de f?cut în direc?ia institutelor de sondaje : nu ar fi interesant? o cercetare de pia?? pe tema „cred românii c? exist? asemenea for?e oculte globale" ?

footer