Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Marian Ioan   
Duminică, 14 Octombrie 2018 17:45

Din cauza lui Dragnea...De-a lungul istoriei, eu n-am auzit de vreo b?t?lie pe via?? ?i pe moarte care s? fi fost câ?tigat? de români. Am zis de români, nu de vreo alian?? în care fuseser? constrân?i s? intre ?i românii. Mald?re de justific?ri s-au adus întotdeauna, înso?ite, întotdeauna de mald?re de acuza?ii, preponderent la adresa str?inilor, str?ini pe care, nu cu mult timp înainte de a-i acuza, îi adulasem, ca s? nu zic direct c?-i pupasem în fund.

Se pare c? pe români nici nu i-a interesat niciodat? s? dezlege cauzele înfrângerilor. Dac? i-ar fi interesat, poate ar fi descoperit c? ei au pierdut întotdeauna pentru c? folosesc scuturi false. Iar prin scuturile false, ?rapnelele du?mane p?trund ca-n brânz?. Sunt multe tipuri de scuturi false folosite de români. Eu am identificat doar scutul manufacturat din lozinci. Dac? ar fi fost din lozinci în care românii cred, cu siguran?? acele scuturi nu ar fi cedat, dar erau din lozinci în care foarte pu?i români credeau, marea majoritate nici nu credeau, dar nici nu-i interesa, ba chiar erau împotriva propriilor lor credin?e. Cu toate astea, ei î?i f?ceau scuturi din acele lozinci.

Cel mai nou scut este cel sub care marea majoritate a românilor cu drept de vot încearc? s? ascund? faptul c? ei nici nu cred în Dumnezeu, contrar vr?jelilor istoricale cu care se înconjoar?, ?i sunt ?i homosexuali, contrar vr?jelilor despre b?rb??ia lor, despre sudezele care veneau în România dup? b?rba?i române?ti ?i alte vr?jeli de acela?i gen. Ba, chiar se opun ideii ca cei care nu doresc copii, c?ci, dac? i-ar dori, i-ar face a?a cum i-a l?sat Dumnezeu, s? nu poat? înfia copii, gândindu-se c? a?a mai pot face ?i ei un ban, c? organele de copii se pl?tesc mai bine decât ale nonagenarilor care ?i le ofer? când ajung pe patul de moarte.

Acest scut fals se nume?te „Din cauza lui Dragnea". Îl folosesc reprezentan?ii bisericii, care, ?tiindu-se ei în?i?i cu musca pe c?ciul?, n-au avut cum s?-i conving? pe enoria?i s? mearg? la referendum. Îl folosesc partidele politice, constituite, bag seama, preponderent din... Da' liderii lor sunt nelipsi?i de la mângâiatul moa?telor ?i de la alte vr?jeli d-astea pretins religioase. ?i, desigur, acei lideri se prezint? imediat când sunt chema?i la ordin de caraghiosul ambasador care se roag? de români s?-i dea un ?ut în spate, dar românii prefer? s?-i lustruiasc? pantofii ?i, apoi, s?-?i dea singuri cu ?utu-n fund.

Îl folosesc cei din a?a-zisa „Alian?a pentru Familie", alian?? constituit? doar pentru a suge ni?te bani de la stat, nicidecum pentru c? membrii ei ar crede în ceva. Dac? ar fi crezut, nu ar fi fost str?zile pustii în zilele referendumului.

Îl folosesc limbi?tii care se dau în stamb? prin presa scris? ?i prin aia imaginat?, adic? aia cu imagini, ei fiind pl?ti?i chiar de ?ia din ??rile în care promiscuitatea ?i drogurile conduc guvernele. Limbi?ti care, ?i ei sunt homosexuali, c?ci, altminteri, dac? n-ar fi fost, oricâ?i bani li s-ar fi dat, n-ar fi putut s? fac? ceea ce fac.

Îl folose?te administra?ia preziden?ial?. Având în vedere cine ?ine h??urile acolo, asta nu m-a surprins, m-ar fi surprins dac? nu ar fi fâlfâit ?i ei acest scut fals.
Fiindc? îi cunosc pe români, s? nu mai fiu nevoit s? r?spund unor comentarii f?r? leg?tur? cu subiectul abordat de mine, precizez c?:
- nu sunt membru P.S.D.;
- nu sunt parlamentar;
- nu sunt teleorm?nean, nici n-am avut serviciu pe acolo, n-am nici rude prin Teleorman.

Este adev?rat, sunt Rapid-ist, cum se zice c? ar fi ?i Dragnea, dar eu sunt Rapid-ist de pe vremea când Dragnea nici nu se n?scuse. De?i, în dulce spiritul românesc, s-ar putea invoca ?i faptul c? eu sunt Rapid-ist „din cauza lui Dragnea".

footer