Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu, Chi?in?u   
Luni, 10 Septembrie 2018 18:44

Arestari RMAfl?m din pres? despre cazul penibil, comis de conducerea Republicii Moldova: pe data de 6 septembrie 2018, diminea?a, persoane mascate, în stil mafiot, au r?pit ?apte oameni, turci de origine, profesori de 20 de ani ai Liceului Teoretic „Orizont" din Chi?in?u, ?i - f?r? a le aduce careva învinuiri, - i-au dus cu for?a la aeroportul Chi?in?u[1]. Reprezentan?ii Serviciului de Informa?ii ?i Securitate al Republicii Moldova (S.I.S.), subordonat Parlamentului, Adrian Candu fiind pre?edinte, Vl. Plahotniuk fiind ?ef al Partidului Democrat din Moldova (P.D.M.) - au declarat presei, cum c? cei ?apte ar fi suspecta?i de leg?turi „cu o grupare islamist?, despre care exist? indicii c? desf??oar? ac?iuni ilegale în mai multe ??ri"[2]. Deci, nu probe concrete, ci doar acuza?ii dedovedite!

Ofi?eri S.I.S. au mai spus cum c? „se desf??oar? o opera?iune complex? pe linia prevenirii amenin??rilor la adresa securit??ii na?ionale"[3]. O, de când, a?a patos patriotic? Dar atunci când separati?tii din Tiraspol au organizat manevre militare cu trecerea Nistrului, atunci când cet??eni ai Republicii Moldova au fost sco?i din casele lor, tot de separati?ti, pentru a fi închi?i în temni?ele din Transnistria sau chiar omorâ?i, dar în câte alte cazuri, unde au fost"?

Nu în zadar domnul Vitalie Pârlog, la scurt timp dup? numirea în func?ia de ?ef al S.I.S., a ?i p?r?sit-o. ?tia omul ceva. Ceva ce era peste puterile lui, peste norma sa moral?.
Revenind la turci . Ei au fost du?i la aeroportul din Chi?in?u, urca?i cu for?a într-un avion, pilotat de aviatori armeni (!) ?i du?i în Turcia. Conform UNIMEDIA[4], turcii din Republicii Moldova au ajuns într-un penitenciar de lâng? Istanbul. Nu este greu de intuit ce zile îi a?teapt? pe ace?ti oameni nevinova?i: vor fi tortura?i, supu?i unor chinuri de groaz?. Asta pentru c? regimul Recep Erdogan nu sufer? opozan?i, reali sau imaginari. Iar ei, s?rmanii, au cerut azil politic în Republica Moldova. Iat? în ce const? tic?lo?ia conducerii de la Chi?in?u: în loc s?-i apere, s?-i ocroteasc?, Plahotniuk et K° i-a dat pe mâna c?l?ilor!
Primul dintre oficiali, care a reac?ionat la mâr??vie, a fost chiar beneficiarul „afacerii", tot el - pre?edinte al Republicii Moldova, care s-a gr?bit s? învinuiasc? presa de „standarde duble" ?i cum c? au fost „expulz?ri mai urâte". Probabil se refer? la unii diploma?i ru?i, declara?i „persona non grata". Dodon inten?ionat „încurc?" prim?ria cu p?l?ria. Peste diploma?ii ru?i nu au dat masca?ii, nu i-au trântit la p?mânt, ca în cazul turcilor, ei au plecat nestingheri?i. Dar... au plecat ei oare?

Noi n-am uitat: Dodon a tr?it rege?te câteva zile în Turcia, pe contul guvernului acestei ??ri; tot Turcia repar? cl?direa pre?edin?iei. Iar ca mul?umire pentru astfel de oferte, iat? ?i sacrificarea acestor profesori pa?nici, care î?i c?utau de via?a lor ?i-i instruiau pe copii. Apropo, Liceul Teoretic „Orizont" a fost (c? de acum încolo, e clar, nu va mai fi!) unul din cele mai puternice din Republica Moldova.

Deloc întâmpl?tor, expulzarea a avut loc pe data de 6 septembrie, iar pe data de 7 septembrie, la Teheran a avut loc întâlnirea pre?edin?ilor Vladimir Putin (Rusia), Recep T. Erdogan (Turcia) ?i Hassan Rohani (Iran). Ziari?tii au eviden?iat rela?iile cordiale, existente între pre?edintele rus ?i cel turc[5]. Iat? cum Dodon face un cadou pre?edintelui turc, aflat în preajma pre?edintelui rus.

Ascultându-i pe unii „anali?ti politici" pro-guvernamentali, constat c? o cât de sumar? informare despre politica promovat? de actualul pre?edinte al Turciei nu stric?. Unii afirm? cum c? profesorii tr?da?i de statul R. Moldova, ar fi promovat Islamul.
Aten?ie la cele scrise de doamna Sabina Fati, care a c?l?torit în Turcia ?i s-a convins c? pre?edintele R. Erdogan a revenit la idealurile islamice, „a adoptat o strategie de abandonare a statului secular [laic], l?sat mo?tenire de Ataturk"[6]. Aceea?i autoare scrie c? num?rul moscheilor a crescut de la 60.000, în 1987 la peste 85.000 în 2018[7]. Din discu?iile, purtate de Sabina Fati cu cet??eni turci, se poate constata o islamizare treptat?, o manipulare a copiilor de la gr?dini?e în sensul islamiz?rii. Iat? cine este islamizatorul adev?rat al Turciei, - R. Erdogan -, nu ni?te profesori nevinova?i din Chi?in?u!

Fostul ?ef-interimar al S.I.S., dl Valentin Dediu are dreptate în ceea ce scrie: imaginea ?i a?a destul de ?ifonat? a Republicii Moldova va fi ?i mai terfelit?[8]. Dovada? Republica Moldova a înc?lcat o serie de angajamente interna?ionale, pe care, iat?, nu le respect?, lovind nemilos în Ministerul Educa?iei, Culturii ?i Cercet?rii. Conform „logicii" lui Dodon-Plahotniuk, profesori „terori?ti" ar fi fost „propagatori ai Islamului în rândul elevilor".Cu certitudine, de acum încolo nimeni nu poate avea încredere în statul Republica Moldova, iar pentru c? regimul Erdogan lupt? cu liderii acestora, urm?torii expulza?i ar putea fi curzii, stabili?i în aceea?i Republic? Moldova. Ar putea fi refugia?ii din zonele de est ale Ucrainei, care au fugit de teroarea separati?tilor pro-ru?i; asta cu atât mai mult cu cât Dodon este un simpatizant deschis al lui Putin ?i al lui Krasnoselski, liderul separatist de la Tiraspol.
Desigur, în?iruirea poate continua, dar, deocamdat?, ne oprim aici.
9 septembrie2018

Aranjament grafic - I.M.

-----------------------------------------
[1] https://unimedia.info/stiri/utima-ora-Sase-persoane-de-la-un-liceu-din-chisinau--toate-originare-din-turcia--ridicate-in-aceasta-dimineata-de-catre-sis-si-transportate-intr-o-directie-necunoscuta-161114.html
[2] Ibidem.
[3] Ibid.
[4] Portal de ?tiri, analize ?i comentari din Republica Moldova cu sediul la Chi?in?u.
[5] ? ???????? ????????? ????????????? ?????? ??????????? ??????, ?????? ? ?????. În: https://www.1tv.ru/news/issue/2018-09-07/21:00#3 [accesat 9 septembrie 2018].
[6] Sabina Fati. Ocolul M?rii Negre în 90 de zile. ?apte ??ri, opt grani?e ?i o lovitur? de sta în prim-time, Bucure?ti, Editura Humanitas, 2016, p. 318.
[7] Ibidem, p. 348.
[8] Fost ?ef SIS: „O opera?iune de subminare a parcursului european al RM ?i de compromitere în fa?a partenerilor de dezvoltare". În: http://www.jurnal.md/ro/news/d256f5d75851b9d5/fost-sef-sis-o-operatiune-de-subminare-a-parcursului-european-al-rm-si-de-compromitere-in-fata-partenerilor-de-dezvoltare.html [accesat 9. 09. 2018]

footer