Revista Art-emis
R?zboiul tuturora contra tuturor PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Luni, 10 Septembrie 2018 18:33

Petru Romo?an„Bellum omnium contra omnes"... În S.U.A., r?zboiul democra?ilor, al mediei afiliate (New York Times, Washington Post, C.N.N. etc.) ?i al unei bune p?r?i din pletora serviciilor de informa?ii contra pre?edintelui ales, Donald Trump, ia forme dintre cele mai nebune?ti. Zilele trecute, New York Times a publicat anonim, f?r? semn?tur?, o scrisoare a unui înalt func?ionar din apropierea pre?edintelui Trump care reia banalit??ile cunoscute, livrate ?i reciclate zilnic, ?i asigur? c? incontrolabilul pre?edinte e totu?i sub controlul unor „rezisten?i" conservatori din interiorul administra?iei, chiar din Casa Alb?. Un fost consilier la vârf, Gary Cohn, consilier economic pân? la 2 aprilie 2018, înlocuit de Larry Kudlow, a povestit, caz stupefiant, cum pre?edintelui i se fur? documentele de pe birou, împiedicând semnarea lor ?i protejând astfel America. Ce se întâmpl? azi la Washington aminte?te puternic de guvern?rile lui Nero sau Caligula la Roma. Totu?i, economia american? a decolat dup? venirea lui Donald Trump la Casa Alb? ?i schimb?rile din politica extern? au efecte greu de m?surat pentru aproape întreaga planet?.

Spectatorii neutri, aviza?i ?i implica?i serios sunt din ce în ce mai îngrijora?i ?i, se în?elege, consterna?i. Astfel, celebrul conservator tradi?ional (adic? nu neoconservator) Patrick J. Buchanan încearc? s? vad? pu?in mai departe de ultima lovitur? pervers? a democra?ilor împotriva lui Trump : „Dac? Trump are for?a de a rezista, iar Senatul r?mâne republican, el ar putea supravie?ui în timp ce democra?ii se împart între stânga socialist? militant?, care se afl? în cre?tere, ?i caucus-ul democra?ilor septuagenari condus de Hillary Clinton, Joe Biden, John Kerry, Bernie Sanders ?i Nancy Pelosi. Anul 2019 pare s? fie cel al bellum omnium contra omnes, r?zboiul tuturora împotriva tuturor. Captivant, f?r? îndoial?, dar câte asemenea lovituri de stat poate suporta republica înainte ca o nou? genera?ie s? spun? „ajunge !" la toate astea ?"[1]. În America vor avea loc în noiembrie alegerile de la mijlocul mandatului, care pot schimba dramatic raportul de for?e între republicani ?i democra?i. O eventual? victorie a democra?ilor poate deschide larg calea unui impeachment pentru Donald Trump.

Situa?ia politic? din America seam?n? din cale-afar? cu cea din România. S-a balcanizat America sau America a exportat în România, prin oamenii ei prezen?i la noi, propria ei criz? ? Cei vreo zece ani dezastruo?i ai lui B?sescu, Udrea, Boc, Bica, Coldea, Kövesi, Horia Georgescu, Tism?neanu, Liiceanu, Baconschi, Sulfina Barbu, Videanu, Berceanu, Blaga, Anastase, Falc?, Flutur, Hava, Traian Iga?, Gabriel Berca ?i toat? clica devotat? au corespuns celor dou? mandate ale democratului Barack Obama, cu clanul Clinton ca sprijin, mandate v?zute azi de mul?i ca dezastruoase pentru Statele Unite, cu urm?rile catastrofale în curs. De altfel, Obama a reap?rut, neprih?nit, pe 7 septembrie, pe marea scen? public? pentru a-i îndemna pe cona?ionali s? salveze democra?ia american?, c?ci ea va depinde curând de votul lor. La fel cum virginul politic Traian B?sescu reapare sistematic ca s?-i atace pe binomicii Coldea ?i Kövesi, ?i s? le împ?rt??eac? românilor din întunericul s?u insolent, ca ?i cum via?a lui politic? ar fi început ieri în zori.

R?zboiul româno-român s-a transformat brusc în r?zboiul P.S.D. contra P.S.D. A fost mai întâi, la mijlocul lunii august, scrisoarea deschis? a Ecaterinei Andronescu, care cerea demisia pre?edintelui P.S.D., Liviu Dragnea, ?i pe cea a propriului guvern Viorica D?ncil? pentru incompeten??. P.S.D. a mai votat împotriva unui prim-ministru propriu, tân?rul ?i la fel de incompetentul Sorin Grindeanu. Scrisoarea Ecaterinei Andronescu venea dup? ce Victor Ponta îl atacase din toate pozi?iile pe fostul s?u prieten ?i partener politic Liviu Dragnea.

La 10 august s-a petrecut tentativa de lovitur? de stat (coup d'État), urmat? de c?utarea vinova?ilor pentru violen?ele, gazele lacrimogene, tunurile cu ap?, „loviturile excesive" atribuite jandarmeriei - cine le-a comandat ?i cine va r?spunde în fa?a legii? Liviu Dragnea ?i Carmen Dan au încercat perfid s? plaseze cartoful fierbinte prefectului Capitalei, Speran?a Cliseru ?i protectoarei ei cunoscute, primarul Gabriela Firea. Prim?ri?a ?i prefectori?a avuseser?, scriu unii, n?stru?nica idee de a pleca la o conferin?? la Tokyo chiar în ziua protestului „diasporei". Din pricina unui taifun în Japonia, de la Istanbul, unde se aflau, s-ar fi reorientat rapid spre Tallinn, Estonia. Fug? de r?spundere ?

Cum Gabriela Firea nu era la prima lovitur? par?iv? care venea dinspre pre?edintele P.S.D. ?i cum va trebui s? fac? fa?? unor alegeri în Bucure?ti, care nu prea e pesedist, a explodat. ?i-l atac? aproape zilnic ?i în fieful s?u, Antena 3, pe dictatorul de carton, dar inflexibilul Liviu Dragnea : „Eu simt c? merge pe principiul eu te-am f?cut, eu te omor. La toate rug?min?ile mele de a nu se mai comporta în acest fel, atât cu mine ca primar general, cât ?i cu bucure?tenii, cât ?i cu al?i colegi din ?ar?. Dumnealui ne repro?eaz? c? îndr?znim s? avem un punct de vedere, dar uit?m c? dumnealui ne-a propus. P?i dac? m-a propus candidat, atunci de ce nu sprijin? s? îndeplinim ceea ce împreun? am promis românilor ?i bucure?tenilor ? Dac? el ne-a f?cut, el ne omoar? politic ?i administrativ"[2].

Cine va câ?tiga noul r?zboi P.S.D. contra P.S.D. ? Logic, îl vor câ?tiga to?i, dar va s?ri în aer P.S.D.-ul. Vom avea mai multe P.S.D., cu nume diferite, evident : P.S.D.-Dragnea, P.S.D.-Ponta, P.S.D.-Andronescu, P.S.D.-Firea. ?i fiecare nou PSD va vota cum crede de cuviin?? (sau cum se cere...) la viitoarea mo?iune de cenzur? deja anun?at?. Cu un rezultat previzibil : c?derea celui de-al treilea guvern PSD (Viorica D?ncil?) din actuala legislatur?.

?i dac? mitingul zis „al diasporei" din 10 august a urm?rit, în secret, chiar spargerea P.S.D.-ului, ?i nu doar c?derea guvernului D?ncil? ? Spargere care, iat?, cu ajutorul Gabrielei Firea, pare perfect realizabil?. Dac? primarul Firea particip? con?tient sau doar e folosit? „în orb", instrumentat? nici nu mai are vreo importan??. Pentru c?, pân? la urm?, doar rezultatul conteaz?.
Bellum omnium contra omnes reprezenta stadiul de organizare a oamenilor înainte de apari?ia statelor. Ne îndrept?m spre o lume f?r? state, spre o nou? comun? primitiv? global? ?

-------------------------------
[1] buchanan.org/blog, 7 septembrie 2018.
[2] Realitatea.net, 9 septembrie 2018.

footer