Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Joi, 23 August 2018 13:03

General Ion Cosrtas accident(?) rutierGeneral (r) Ion Costa?, „p?rintele" armatei ?i ministerului de interne al Republicii Moldova, victima unui accident de circula?ie suspect, la Chi?in?u

În diminea?a zilei de 21 august 2018 aproape de centrul Chi?in?ului a avut loc un accident de circula?ie care poate fi catalogat ca cel pu?in suspect. În timp ce Generalul (r) Ion Costa? se deplasa regulamentar, un autoturism marca Renault a oprit brusc în fa?a acestuia, for?ându-l pe dl general s? frâneze instantaneu. În acela?i moment a venit din spate cu viteza mare, un autoturism marca Volkswagen Passat care a lovit „în plin" automobilul d-lui. general Costa?.

Generalul Ion Costa? a fost transportat de urgen?? ?i internat la Spitalul Militar Central cu multiple contuzii dar ?i cu fractur? de bazin. Starea sa este stabil? în acest moment dar este grav?, Dl general (r) Ion Costa? este imobilizat la pat ?i va trebui s? sufere o spitalizare de minimum 5 s?pt?mâni. În plus NU poate lua leg?tura cu Ambasada României din Chi?in?u fiind de mul?i ani ?i cet??ean român. Toate acestea au parvenit pe surse specifice din Chi?in?u care au dorit s?-?i p?streze anonimatul. Asemenea veste tulbur?toare a provocat panic?, ?oc ?i consternare în radul autorit??ilor de la Bucure?ti. Întrebarea care s-a pus imediat a fost: „Cine dore?te s?-l elimine fizic pe generalul (r) Ion Costas?".

A fost o tentativ? e?uat? sau doar o încercare de intimidare ?

Dac? vrem s? facem o foarte scurt? biografie a domnului general trebuie s? spunem c? are 74 de ani ?i ?ase luni, ca a fost deportat din copil?rie cu toat? familia deoarece tat?l Domniei Sale, în calitate de român-basarabean s-a înrolat ca soldat în Armata Regal? Roman? ?i a luptat pentru Eliberarea Basarabiei de sub ocupa?ia bol?evico-sovietic?. Dup? o carier? militar? impecabil? a devenit general de avia?ie cu trei stele. La scurt timp dup? proclamarea independen?ei Republicii Moldova generalul Costas Ion a devenit ministru de Interne ?i apoi ministru Ap?r?rii într-o perioad? dificil? în care trebuia s? gestioneze r?zboiul din Transnistria provocat de separati?tii transnistreni care erau sprijini?i de Moscova.

Ulterior s-a retras din via?a public? ?i a devenit director general al unor companii române?ti ?i apoi al unei companii vest-europene. De scurt timp generalul (r) Ion Costas a fost propulsat drept principal lider ?i decident al unui partid politic românesc ?i unionist din Chi?in?u. NU doresc s? dau numele acestui partid pentru a fi acuza?i de partipriuri politice sau c? facem propagand? de partid. De acord ! Dar în diminea?a fatidicei zi de 21 august 2018 a avut loc teribilul accident a c?rei victim? este generalul (r) Ion Costa? !

?inând cont de cele expuse mai sus r?mâne întrebarea: „Cine are interes s? elimine chiar ?i temporar sau s?-l intimideze pe generalul (r) Ion Costas ?". Mai ales c? peste câteva luni au loc alegeri parlamentare în Republica Moldova. Pe cine a deranjat generalul ? Pe cine a speriat a?a de tare forma?iunea sa politic? ? Sunt întreb?ri fire?ti pe care le adres?m atât M.A.E. de la Bucure?ti, Ambasadei S.U.A. din Chi?in?u precum ?i biroului N.A.T.O. din Chi?in?u[1].

Grafica - I.M.

-------------------------------------------
[1] Sursa : Breaking News https://romaniabreakingnews.ro/general-r-costas-ion-parintele-armatei-si-ministerului-de-interne-al-r-moldova-victima-unui-accident-de-circulatie-suspect-la-chisinau/

footer