Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Miercuri, 15 August 2018 18:40

Bataia-Jandarmeritei-Stefania-la-mitingul-din-10-august-2018Mitingul numit, atât de impropriu, al diasporei pune o pecete a ru?inii pe Anul proclamat al Centenarului. Trist?, penibil? ?i periculoas? opera?iune aruncat? pe pia?? (la propriu ?i la figurat) pare s? fi fost gândit? ?i preg?tit? la fel de meticulos ca o aselenizare, dar rezultatul a fost un fiasco pe linie. To?i implica?ii au ie?it fe?teli?i. Cei de la putere, prin absenteism la?, pasivitate sau interven?ii inoportune, opozi?ia politic?, sindicatele ?i o.n.g.-urile prin nep?sare tembel?, jandarmeria dep??it? de situa?ie în multe privin?e, demonstran?ii prin lipsa de revendic?ri clare ?i lideri ori m?car purt?tori de cuvânt. Pân? la urm?, românii emigran?i au ajuns s? fie lua?i mai degrab? o mas? de manevr? decât oamenii pleca?i unde-au v?zut cu ochii pentru a-?i afl? via?? mai bun? pe care guvernan?ii de acas? nu le-au oferit-o în aproape treizeci de ani de libertate.

De ce meticulos ticluit? (dar nu de c?tre protestatari)? Bine inten?iona?i ?i ata?a?i de patrie, emigran?ii nu sunt, prin for?? lucrurilor solidariza?i în colectivit??i stabile ?i nu se prea cunosc practic între ei, deci sunt vulnerabili la infiltarea unor grupuri sau indivizi cu violen?? în sânge sau prestat? pe bani. În miezul verii, mai to?i factorii decizionali ai statului sunt în vacan?e, l?sând în loc subalterni, interimari, loc?iitori f?r? puterea ?i responsabilitatea necesare în moment critice. Într-o zi de vineri, pantru c? ac?iunea s? se poat? extind? înc? vreo câteva zile iar dac? se poate, cât mai mult. În sfâr?it, f?r? lideri sau organiza?ii care s?-?i asume responsabilitatea ac?iunii.

S-a gre?it ?i de partea puterii, ?i a protestatarilor, dar, ca prin minune, dup? o noapte haotic?, halucinant? ?i dramatic?, momentul cel mai greu pare s? fi fost dep??it. Dar nimic nu s-a schimbat în bine, dimpotriv?. Puternicii zilei se simt mai puternici, protestatarii mai frustra?i. Cu o imagine a ??rii mai deteriorat?, ne preg?tim s? prelu?m pre?edin?ia pe ?ase luni a Uniunii Europene.

Acum, în timp ce se va trece la stabilirea responsabilit??ilor ?i vinov??iilor, normal ar fi un dialog între autorit??ile statului ?i protestatari. Dar cine îi reprezint? pe ace?tia? Nu e cel pu?in straniu, dac? nu chiar suspect? Mi?c?rile de strad? nu sunt niciodat? spontane ?i nu personaje c? M?lin Bot sunt în stare s? pun? la cale asemenea ispr?vi.„E aici ceva care lipse?te", ar fi spus Bertolt Brecht.

„R?zboiul" acesta nu este unul al românilor împotriva românilor. Cu tot respectul, dar câteva sute de mii de oameni nu pot fi puse pe talger cu aproape dou?zeci de milioane, chiar dac? ?i majoritatea acestora sunt nemul?umi?i într-un fel sau altul. Cei ce rostogolesc ?i agit? pân? la obsesie formul? viclean? ?i foarte riscant? a razboiuloui româno-român o fac fie pentru a pune gaz pe foc sau pentru a inocula ideea unui iminent r?zboi civil, fie c? victime credule, în?elate de marea ofensiv? de manipulare prin care se lucreaz? la destabilizarea României. Vor zice unii: iar scenarit?, iar „agenturili str?ine". Din p?cate, îns?, exist? ?i scenarii, ?i agenturi puse în mi?care împotriva statului român. Oricât de pr?dat?, sec?tuit?, s?r?cit?, distrus?, ar fi, România tot mai are fabuloase boga?ii de înstr?inat: gaze naturale, aur, metale pre?ioase, p?duri, terenuri agricole, porturi la Marea Neagr?, inteligen??... Toate acestea se ?tiu ?i, mai bine ca oricine, cei care râvnesc s? acapareze ce a mai r?mas din tot ce avem de totdeauna. Într-o istorie plin? de încerc?ri, cu sui?uri ?i coborâ?uri, cu triumfuri ?i dezastre, n-am fost totu?i niciodat? o na?iune sinuciga??.

footer