Revista Art-emis
Fifor vrea prim-ministru? PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neacsu   
Duminică, 05 August 2018 11:12

Baza Militara Deveselu-FiforAm auzit din ce în ce mai des c? domnul Mihai Fofor ar juca la dou? capete. Înc? de pe timpul renumitului Congres al C.P.Ex în care Dragnea, ca ?i Ceau?escu în 89, î?i întreba supu?ii dac? îl mai vor la conducerea partidului, se auzea c? o parte din mini?tri ?i lideri ai P.S.D. au dezvoltat o mi?care de frond? aparte. Printre ei se num?rau duduile Andronescu ?i Firea ?i duduii Fifor ?i Ple?oianu. Opozi?ia Fiforului se spune c? s-ar fi accentuat sau manifestat ?i sub alte forme. Recent acesta se spune c? ar fi trecut de partea cotroceanului în ceea ce prive?te contractele armatei ?i c? nu ar mai ?ine atât de strâns de partida partenerului strategic, c?utând solu?ii pentru cump?rarea de tehnic? militar? pe filiera Bruxelles. Unii ar spune c? asta nu înseamn? c? îl tr?deaz? pe Dragnea ci doar c? urm?re?te „interesul na?ional". Ei a? ce e aia? Dar dac? tot vorbim de interesul na?ional, un alt zvon care circul? este c? Fifor l-ar tr?da pe Dragnea ?i cu Ponta, c? ar fi b?tut palma cu Ponta ?i Oprea, mai ales c? prin noile numiri la Departamentul pentru Armamente al Ministerului s-a recofirmat men?inerea în prim plan a oamenilor lui Oprea, de?i D.N.A.-ul e pe ei. Deci motive de îngrijorare pentru Dragnea sunt. Numai c? spectrul unei noi condamn?ri este a?a de mare pentru Dragnea încât nu mai vede nimic altceva. Dar toate astea nu sunt suficient de conving?toare. Numai c? în ultimul timp faptele ?i vorbele lui Fifor m? duc pe mine la concluzia c? zvonul nu este doar un zvon, c? ceva–ceva e adev?rat pentru c? prea mult o copiaz? pe doamna premier ?i nu cred c? ar face asta, dac? nu ar urm?ri s? îi ia locul. ?i o copiaz? în vorbe ?i fapte. S? m? explic:

Oricare om îi e fric? numai lui Fifor nu

Se ?tie, înc? de pe vremea când era doar parlamentar European, c? doamna Viorica este expert în gafe, lips? cultur? general? ?i muult? gramatic? lips? la cântar. S? mai exemplific? Le iau în ordine aleatorie: imunoglobina, Mali?ia în loc de Mali?a, macedonenii sunt macedoni, capitala muntenegrenilor este Pri?tina, „oricare om îi este fric?", „adversarii P.S.D. au pus la b?taie un discurs alarmist pentru a contesta acest program care v? spun foarte sincer nu a f?cut bine României" ?i câte ?i mai câte. V?zând domnul Fifor, cel care fusese chiar propozabil ?i era pe o list? de posibil prim ministru la concuren?? cu actuala de?in?toare a tronului, c? incultura, gafele bombele ?i plombele care fac deliciul presei interne ?i interna?ionale sunt la mare c?utare ?i duc la promovare, a trecut la treab? ?i sper? s? recupereze teren, astfel ca la viitoarea r?sturnare de guvern stil Dragnea, s? nu mai „are" contracandidat. A început timid, cu declara?ii ?ocante, ireale, imposibile economic dar corecte politic, gramatical ?i semantic. Astfel am aflat de la domnia sa, c? România va trece la construc?ia de submarine în regim propriu, în condi?iile în care singura ?ar? capabil? de a?a ceva la aceast? or? este China.

Apoi a mai declarat domnia sa c? a pus pe picioare Institutul Cantacuzino în câteva luni, în condi?iile în care pentru distrugerea lui a fost nevoie de 30 de ani ?i toat? lumea ?tie c? este mai u?or s? distrugi decât s? construie?ti ?i mult mai greu s? repari. Poveste domnia sa cum va produce anul acesta Polidinul ?i Cantasimul despre care nu ?tia decât cum se numesc. Ei, dar astea se pot trece la capitolul propagand? de doi bani. Dup? simple declara?ii aberante, domnul Fifor a trecut la declara?ii hazlii. A f?cut deliciul presei declara?ia privind atacurile multiple ale Rusiei la adresa României ?i provoc?rile c?rora domnia sa le face fa?? cu brio din postura de ministru al ap?r?rii. Imediat, ca s? se explice, dar s? ?i „lini?teasc? popula?ia" s? nu cread? cineva c? ni se poate întâmpla ceva, iar „armata lui" nu este preg?tit? s? ne apere, a ie?it pe post ?i ne-a asigurat c? „armata României e o armat? profesionist?, o armat? încadrat? corespunz?tor ?i o armat? preg?tit? pentru interven?ii în orice moment". Cât la sut? încadrare înseamn? corespunz?tor ?i ce anume înseamn? „corespunz?tor" în sistemul metric Fifor, nu ne-a spus domnul ministru ?i nici cum a contribuit doamna Olgu?a cu Ordonan?a 59 la „încadrarea armatei" cu cadre de n?dejde. În ceea ce prive?te interven?iile, probabil se referea la inunda?ii, desz?peziri drilluri pe stadioane, s?rb?torirea fe?elor biserice?ti ?i alte astfel de interven?ii la cererea partidului, c? alte interven?ii nu v?d cu ce, pentru c? for?e navale, canci (am reu?it s? pierdem ?i unica dron? marin? pe care o aveam), supraveghere (aten?ie, am spus supraveghere nu ap?rare) aerian?, ioc, transportoare ?i tancuri în faza de negociere, cine d? mai mult, ia contractul. Deci interven?ie, ciu-ciu, dar el a spus, nu a dat cu parul.

?i ca s? semene cât mai mult cu doamna prim ministru, a f?cut ?i domnul Fifor o vizit? fulger, pe neanun?ate, cu un zbor privat sponsorizat de... beneficiar, direct acolo unde s-a dus ?i Viorica f?r? s? îl anun?e pe pre?edinte iar acuma este cercetat? „in rem" pentru tr?dare. S? o caute nea Mi?u cu lumânarea ? Nu ar fi exclus. Oricum nu este prima vizit? a lui Fifor în Israel, anul ?sta a mai fost ?i se spune ba c? vrea s? mai cumpere (el, pe banii lui probabil) ni?te escadrille F16, ba vrea s? fac? ceva cu Spitalul Militar, cine mai ?tie? Oricum, acuma c? vom avea un ambasador româno-americano-israelian în locul lui Klemm, s? v? ?ine?i bucurie pe Fifor.

Dar cea mai frumoas? declara?ie este cea cu rachetele de la Deveselu : „Evident c? niciodat? pre?edintele Putin nu o s? fie extrem de încântat de faptul c? în România se dezvolt? capabilit??i militare foarte serioase. Cum ar putea s? fie vreodat? pre?edintele Putin încântat de faptul c? în România avem baza militar? de la Deveselu, cu rachetele balistice, cum ar putea vreodat? pre?edintele Putin s? fie încântat c? avem baza de la Mihail Kog?lniceanu populat? cu militari americani ?i noi insist?m în continuare fa?? de S.U.A. în parteneriatul strategic s? asigur?m permane?a militarilor americani pe teritoriul românesc?". Ei da, a?a da. Doamne ce val de reac?ii din toate p?r?ile a reu?it s? provoace aceste spuse ale lui Fifor, ce s? mai spun, i-a luat fa?a ?i lui Trmp care nu e oricine , d? ?i el cu b??ul în balt? de se sperie lumea. Dar nuu, ca Fifor nu e nici unul. Geaba a încercat el s? spun? c? e o gre?eal? de interpretare, c? e de comunicare, c? e lumea rea, c? el a gândit altceva, racheta a ie?it ?i e intercontinental?.

Acuma s-ar mai pune o singur? întrebare foarte serioas?: la ce capitol s? încadr?m declara?ia lui Fifor? Este vorba de o gre?eal?, sau de o gaf?? Dac? e gre?eal?, aceasta poate fi de exprimare, datorat? grabei ?i m? rog, poate chiar a necunoa?terii sensului cuvintelor. Nu este o ru?ine s? gre?e?ti ?i nici s? admi?i c? ai gre?it, ba este chiar l?udabil s? fii în m?sur? s? î?i asumi ?i recuno?ti o gre?eal?. Dar domnul Fifor spune c? nu e o gre?eal?, c? al?ii sunt de vin? c? îi interpreteaz? vorbele ?i c? el „a vrut s? spun?" altceva. O fi vrut, dar a spus ceea ce a spus. De ce ? Dac? nu este o gre?eal?, a?a cum sus?ine, înseamn? c? este o gaf?. ?i a?a titreaz? toat? media, c? Fifor a f?cut o gaf?. Ce este aia gaf?? Conform D.Ex, gaf? înseamn? „gest, fapt?, atitudine sau vorb?, nesocotit?, neinten?ionat?, care constituie o indelicate?e sau o jignire fa?? de o persoan?". Deci nu este vorba de ceva gre?it, incorect sau un neadev?r, ci despre un adev?r sup?r?tor, spus neinten?ionat sau un gest sup?r?tor, jigntor f?cut f?r? inten?ie. Dac? toat? media a considerat c? Fifor a f?cut o gaf?, nu o gre?eal? de exprimare, iar Fifor nu admite c? a gre?it, atunci situa?ia este altfel decât se prezint?, iar România, nu Fifor, are de dat ni?te explica?ii. Fifor dac? are de dat ceva este demisia, iar România multe, multe explica?ii, în primul rând poporului român pe care guvernan?ii l-au dus cu z?h?relul, c? hemoroizii face bine, c? nu doare, c? e bine dac? iei hemoro-izi chestii din astea.

Trec peste faptul c? Scutul de la Deveselul, a?a cum am mai spus, nu ajut? România cu nimic, dimpotriv?, îi provoac? doar motive de discordie ?i constituie un obiectiv strategic în plus pentru orice inamic,dar nu ajut? nici chiar Europei, pentru c? pân? s? se dumireasc? ai no?tri c? a plecat balistica ruseasc?, Deveselu nu e doar dep??it ci chiar ocolit de câteva sute de ori. Dar dup? ce ni s-a spus c? Scutul, pe care am dat bani buni, ne va ap?ra de porodici, de iranieni, de coreeni, de rusi, am fost sf?tui?i s? ne cump?r?m ?i ni?te rachete Patriot, care s? apere Scutul. Urmeaz? alte sisteme care s? apere rachetele Patriot, în condi?iile în care chiar administra?ia Trump a declarat c? scutul de la Deveselu nu mai constituie o prioritate, nu mai merita s? se investeasc? în el, iar lumea occidental? ?tie c? rachetele Patriot au dat rezultate ?i ?i-au atins ?intele în propor?ie de cam 40%. Dar noi suntem buni de muls, buni de cump?rat second-handuri la pre? de ultimul strig?t, pentru golirea cimitirelor militare ale partenerului strategic ?i salvarea de la faliment sau impulsionarea afacerilor unor parteneri personali ai lui Trump, fa?? de care a r?mas el dator de la alegeri.

?i un ultim aspect, recunoscut de altfel oficial, da, cu sistemul de la Deveselu se pot folosi ?i rachete balistice sau rachete de atac, nu doar de ap?rare, depinde doar dac? ai ?i dac? inten?ionezi s? le întrebuintezi ?i în acest scop. Acesta nu e un secret pentru nimeni, se cunosc capacit??ile tehnice ?i operative ale dispozitivelor. Singura necunoscut? pentru publicul larg este dac? au fost aduse sau se vor aduce astfel de rachete ?i ce înc?rc?tur? ar avea ele. Bineîn?eles r?spunsul cel pu?in oficial este Nu, a?a cum a fost ?i în cazul închisorilor C.I.A. pe teritoriul României. Nu ar fi exclus, ca peste un timp, un secol un mileniu, când vom avea alt partener strategic, S.U.A. s? ne învinuiasc? c? am de?inut sau de?inem rachete balistice. Deci, pân? la urm?, Fifor a gre?it sau a gafat?

Grafica - I.M.

Bibliografie web:
https://adevarul.ro/news/politica/viorica-dancila-gresit-sase-denumirea-crizei-spune-arezolvat-o-ma-refer-imunoglobina-1_5a9fe1bfdf52022f754e850b/index.html
https://adevarul.ro/news/politica/viorica-dancila-gafat-mesajele-condoleante-i-a-gresit-numele-academicianului-mircea-malita-1_5b051c23df52022f7550a7dd/index.html
http://evz.ro/viorica-dancila-iar-a-gafat-a-fost-primul-prim-ministru-care-a-s.html
https://www.youtube.com/watch?v=QiWCF1Llegg
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/video-noua-gafa-a-premierului-dancila-sa-ne-anexam-pe-preventie-965372
https://stirileprotv.ro/stiri/politic/un-colaj-video-cu-gafele-premierului-viorica-dancila-a-ajuns-viral-pe-facebook.html
http://www.mediafax.ro/politic/mihai-fifor-intr-un-interviu-pentru-ap-nu-cred-ca-exista-o-zi-fara-provocari-din-partea-rusiei-asupra-spatiului-aerian-si-asupra-apelor-teritoriale-apartinand-romaniei-17300539
http://www.national.ro/dezvaluiri/fifor-dat-in-urmarire-in-israel-631645.html/
https://www.g4media.ro/israel-vrea-sa-vanda-romaniei-avioane-de-vanatoare-f-16-ministrul-mihai-fifor-oferta-foarte-foarte-interesanta.html

footer