Revista Art-emis
Ho?ia cu democra?ia PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 29 Iulie 2018 17:56

Petru Romo?an Ho?tia cu Democra?iaDe ce avem în fruntea ??rii politicieni ?i ?efi de institu?ii de valoarea, de calitatea, de fapt, de non-valoarea, de lipsa de calitate a lui Klaus Iohannis, Viorica D?ncil?, C?lin Popescu T?riceanu, Liviu Dragnea, Ludovic Orban, Dan Barna, Eugen Tomac, Eduard Hellvig, Gabriel Vlase, Augustin Laz?r, Laura Codru?a Kövesi, Gabriela Vrânceanu Firea, Mihai Chirica, Emil Boc, ca s?-i numim doar pe cei care conduc azi România, guvernul României, Senatul ?i Camera Deputa?ilor, partidele, institu?iile de for??, marile ora?e ? Cum e turcul ?i pistolul, adic? politicienii ?i înal?ii func?ionari nu pot fi mai buni decât popula?ia pe care ar trebui s-o reprezinte. A?a s? fie ?

S? fie calitatea românilor care tr?iesc ast?zi aici de nivelul jalnic al politicienilor ?i demnitarilor care-i reprezint? la Cotroceni, în Palatul Victoria, în Parlament, în parchete ?i servicii, în prim?rii ?i, sear? de sear?, pe televiziunile de ?tiri alocate ? Oricum, asta ni se induce clip? de clip?, sistematic, tenace, c? noi, românii, suntem la fel de ciume?i ca reprezentan?ii no?tri, la fel de imbecili, incul?i, ho?i, corup?i, mincino?i, incompeten?i, arivi?ti pe sec, impostori, plagiatori ca ei. Aproape identici cu cei care semneaz? pentru noi t?ierea s?lbatic?, descreierat?, dement? a p?durilor, retroced?ri ilegale de tipul A.N.R.P.-B?sescu sau cele din Transilvania, înstr?inarea subsolului, a petrolului ?i a gazelor, vânzarea p?mântului cel mai bun pe nimic c?tre investitori str?ini. Noi punem ?tampila pe buletinele de vot, iar cei vota?i ne vând pe câ?iva argin?i, nu mul?i, pe care ?i-i bag? în propriul buzunar.

De aceea am avea nevoie de D.N.A., o institu?ie bazat? pe o jurisdic?ie de excep?ie tipic? unei dictaturi, de aceea am avea nevoie de protocoalele între S.R.I., D.N.A. ?i celelalte institu?ii, de servicii secrete supranumerice, care s?-i supravegheze pe votan?ii unor asemenea politicieni iresponsabili, nevolnici, corup?i ?i nepotrivi?i. De aceea am avea nevoie de bani din ce în ce mai mul?i de la buget pentru aceste servicii foarte speciale, care s? supravegheze, s? controleze o popula?ie incalificabil?, detestabil?. Avem un Minister al Ap?r?rii foarte lejer, serviciul militar obligatoriu, care avea ?i un rol educativ, mai ales pentru tinerii veni?i de la ?ar? sau din mahalalele s?race, a fost suprimat, dar Ministerul de Interne, ca ?i serviciile speciale au devenit supraponderale, cu mult peste ce ar trebui s? fie ele raportat la o popula?ie în continu? sc?dere. Popula?ia României scade neîncetat ca urmare a unei natalit??i foarte slabe, explicabile, ?i a unei emigra?ii f?r? precedent în istoria ??rii, tragice.

?i nu numai serviciile secrete ?i Ministerul de Interne sunt supraponderale, supranumerice ?i suprapl?tite (s? nu uit?m nici pensiile speciale ?i pensionarii la 50 de ani), dar mai avem ?i foarte multe canale de ?tiri cu con?inut eminamente politic - despre unele nici nu ?tim cine le ?ine în via??, din ce bani tr?iesc, sute de canale de ?tiri în provincie, posturi de radio foarte politizate - toate acestea nu fac decât s? lustruiasc?, „jos cutare ! sus cutare !" politicieni ?i ale?i locali despre care se vorbe?te pân? la ame?eal?. Dac? s-ar opri aceste oficine de prest?ri pur politice, deloc comerciale, majoritatea absolut? a politicienilor no?tri ar c?dea pe loc în neantul din care au venit. E limpede c? politicienii ?i televiziunile care-i lustruiesc ?i le dau form? ?i con?inut zilnic, sear? de sear?, locuiesc în acela?i borcan urât mirositor. ?i to?i cei care se preteaz? interesat la aceast? sinistr? comedie, politicieni ?i ziari?ti laolalt?, sunt indivizi f?r? experien?? profesional? semnificativ? sau dispu?i s?-?i pun? orice experien?? în parantez?, cu studii discutabile, doctori plagiatori, cu un profil moral pe m?sur?. Presa scris? a cam disp?rut, teme care privesc literatura, arta, istoria nu mai fac nici o para chioar?. Educa?ia ?i s?n?tatea sunt folosite ca subiecte doar pentru a atrage sau a fideliza fraierii. Via?a românilor se reduce la politic? ?i judiciarism de spitalul de nebuni.

S? nu pierdem din vedere nici mediul online, cu Google, cu Facebook, Twitter, Instagram etc., cu sute de site-uri care manipuleaz? politic într-o direc?ie sau alta prin preferin?e ?i cenzur?. ?i, mai ales, s? nu-i uit?m nici pe sociologii de provenien?? comunist? ?i securist? care produc sondaje trucate, prefabricate, inventate, comandate ?i pl?tite de unii ?i de al?ii, sociologi care scriu, de fapt, cele mai mincinoase editoriale politice pentru c? las? impresia c? se bazeaz? pe cifre ?i pe interogarea popula?iei.

Marea descoperire recent?, cu nesfâr?ita discu?ie în jurul demiterii Laurei Codru?a Kövesi, a scos clar la vedere rolul nefast al unei justi?ii dirijate, orientate pân? la urm? împotriva întregii ??ri. Spectacolul de suprafa?? al luptei dintre cele dou? tabere nu mai poate s? ascund? tragedia cu care se confrunt? cotidian întreaga popula?ie a României, c?lcat? în picioare de servicii secrete, justi?ie corupt? ?i instrumentat?, pres? fals?, închiriat? pentru a intoxica, manipula, dezorienta.

S? revenim la prima întrebare. Bineîn?eles c? actualii politicieni, ca ?i cei din 1989 pân? azi, nu reprezint? aproape deloc popula?ia t?cut? a României. Bineîn?eles c? exist? sute ?i mii de români mai buni decât ei, mai cinsti?i ?i mai competen?i, care ar trebui s? reprezinte ?ara în treburile publice. Actualii politicieni, ca ?i restul adun?turii politice postcomuniste, nu au fost sco?i în fa?? de alegeri democratice reale, ci de acele for?e obscure ?i oculte care controleaz? România din decembrie 1989 încoace. Mai nou, aceste for?e au fost numite „stat paralel" în pia?a public?, într-o enorm? adunare popular?, în discursuri, de Liviu Dragnea ?i de C?lin Popescu T?riceanu, respectiv pre?edintele Camerei Deputa?ilor ?i pre?edintele Senatului. Mai înainte se vorbea de Securitate, care a f?cut de la bun început un contract odios de vânzare de ?ar? cu servicii str?ine, cu multina?ionale, cu mai multe puteri de ocupa?ie.

Odat? cu lichidarea violent? a Ceau?e?tilor am ie?it dintr-un fals comunism, în fapt o teribil? dictatur? a bandi?ilor, pro?tilor ?i tic?lo?ilor de tot felul, ?i am intrat într-o democra?ie de fa?ad?, din care nu se poate recunoa?te decât ritualul g?unos ?i inutil al votului. Ie?irea României din comunism a fost sprijinit? masiv, cu arma în mân?, de U.R.S.S., de democra?iile occidentale ?i de vecinii interesa?i. Ie?irea din tragicomedia democratic? în care ne g?sim nu va mai fi ajutat? de nimeni din exterior. Dimpotriv?. Se fur? azi toat? România prin alba-neagra ? Nu. Se fur? cu democra?ia, cu partidul ?i cu votul.

Grafica - I.M.

footer