Revista Art-emis
Fotbal ?i politic?, azi PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 15 Iulie 2018 16:25

Campionat mondial fotbal Moscova 2018 FinalaUn n?tâng violent (C?t?lin Avramescu), fost ambasador al României - dar avem prea mul?i impostori care servesc o Românie pe cale de dispari?ie -, afirm? negru pe alb în ziarul „Bursa" c? avem în Rusia o „Circotec? ?i la Cupa Mondial? de fotbal. Desf??urat într-o ?ar? în care oponen?ii lui Vladimir Putin sunt împu?ca?i în sc?rile de bloc sau primesc, la micul dejun, ceai cu poloniu radioactiv, campionatul acesta este cel mai neinspirat din 1930 încoace". Din 1930 - adic? de când exist? campionat mondial de fotbal, primul fiind cel organizat la Montevideo, în Uruguay.

În schimb, ziarul francez conservator „Le Figaro" le pune cititorilor s?i întrebarea „Organizarea Campionatului Mondial de fotbal este o reu?it? ?", iar 96 % dintre ei r?spund „da", 4 % r?spund „nu". Imbecilii no?tri b?utori de ceai de p?ducel sunt mai de?tep?i decât imensa majoritate a cititorilor ziarului „Le Figaro". În acela?i sens, Victor Montagliani, pre?edinte al Federa?iei Canadiene de Fotbal, vicepre?edinte F.I.F.A. ?i unul dintre organizatorii Campionatului Mondial din 2026, care se va desf??ura pe continentul american pentru prima dat? în trei ??ri (Canada, S.U.A. ?i Mexic), afirma ieri la Moscova c? actualul campionat g?zduit de Rusia e, probabil, cel mai bine organizat din toat? istoria campionatelor de fotbal. Victor Montagliani vorbea despre bunul management al distan?elor dintre ora?ele în care s-au jucat meciurile, despre ospitalitatea cu care au fost primi?i milioanele de suporteri str?ini, despre înaltul standard de calitate care s-a fixat prin aceast? edi?ie. E adev?rat îns? c? declara?ia canadianului a fost f?cut? pe „Russia Today", actuala „Europ? liber?" sau „Vocea Americii" planetar?, care d? mari dureri de cap establishment-ului globalist.

România nu mai are, cel pu?in la vedere, aproape deloc rela?ii politice ?i economice cu Rusia, cea pe care a slujit-o umil, adesea cu zel, dup? r?zboi, pân? spre 1996. Înal?ii no?tri func?ionari din serviciile secrete, din armat?, din diploma?ie ?i din politic? sunt azi prea slugarnici agrava?i ai Vestului, mergând de multe ori pân? la tr?darea de ?ar?. S-au scris ?i s-au spus destule în acest sens despre Laura Codru?a Kövesi, George Maior, Florian Coldea ?i al?ii, pân? la m?runtul b?utor de ceai de p?ducel publicat de „Bursa". To?i au fost ridica?i în demnit??i de multdubiosul Traian B?sescu.

Dar subiectul acestor zile nu e vacuitatea absolut? a politicii române?ti de azi. Acum e vorba despre fotbal ?i despre campionatul mondial de fotbal din Rusia. Cu excep?ia Fran?ei, toate „marile puteri" din fotbal s-au pr?bu?it. Mai întâi, Italia ?i Olanda au fost absente, eliminate din grupe. Germania, Brazilia, Argentina, Uruguay, Spania, Anglia au fost scoase ?i ele din joc. Anglia, cea cu Brexit-ul, a ajuns totu?i in semifinale. Era cât pe ce s? avem o final? Belgia-Croa?ia, adic? o mic? na?iune din Vest contra o mic? na?iune din Estul Europei. N-a fost s? fie. Toat? presa de specialitate scrie c? Fran?a pleac? favorit? în meciul contra Croa?iei. Vom vedea peste câteva ore cum st?m, dup? ce vom cunoa?te rezultatul din teren.

Asist?m în fotbal la un triumf al micilor na?iuni împotriva marilor puteri economice, politice ?i militare, cu aspira?ii imperiale evidente, agresive. B?t?lia actual? din politic? între „suverani?ti", „na?ionali?ti", pe de-o parte, ?i „globali?ti", „imperiali?ti", multina?ionale, pe de alt? parte, a fost câ?tigat? clar pe gazon de micile na?iuni. Na?iunile au o via?? lung? înainte, imperiile se cam duc de râp?. E, probabil, ?i cazul Americii lui Donald Trump, cu datoriile ei colosale, sus?inute doar de dolar, moned? mondial? de schimb impus?, dar ?i al Rusiei lui Vladimir Putin, limitat? în ultimele decenii la preocup?ri militare ?i cu o economie orientat? exclusiv spre valorificarea resurselor naturale. Dup? lumea bipolar? (S.U.A.-U.R.S.S.), dup? Pax Americana, vine oare triumful na?iunilor, al ??rilor, al identit??ilor ?

Aranjament grafic - I.M.

footer