Revista Art-emis
Trump vrea Rusia partener la gestionarea lumii PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
MarĹŁi, 19 Iunie 2018 18:15

G7-2018Din evenimente mai degrab? plicticoase, reuniunile G7 devin tot mai înc?rcate de palpit ?i suspans. Liderii „celor mai industrializate" (cum li se zice, oficial), state ale lumii, adic? ai principalelor ?apte puteri occidentale, sunt tot mai antrena?i într-o dinamic? centrifug? care le încurc? în form? continuat? coordonarea, conlucrarea sau m?car solidarizarea în mari probleme comune lor sau de interes global. Summitul G7 din Canada a fost cel mai g?l?gios, dar ?i mai steril din 1975, de când exist? acest „club al statelor occidentale". Cea mai mare isprav? a reuniunii a fost c? a ostilizat într-atâta rela?iile dintre America lui Donald Trump ?i ceilal?i alia?i euroatlantici (nu ?i Japonia, ?i ea în club) încât de la un moment dat ziari?ti, politologi, diploma?i au început s? se întrebe în gur? mare dac? G7 î?i mai are rostul ?i dac? n-ar trebui s? lase locul (existentului, ?i el) G20, ori m?car s? se reboteze G6+1. Oricum, pentru prima dat? în istoria s?, G7 s-a terminat anul acesta ?i f?r? comunicat comun acceptat de to?i, ?i f?r? rutinier? dar aproape obligatoria „poz? de familie". Iar pre?edintele Trump s-a întrebat dintr-odat?, în public: „De ce avem aceast? reuniune f?r? Rusia?". C?ci în contextul crizei ucrainene, în 2014, Rusia a trebuit s? ias? din acest Grup (devenit de la un moment dat G8), dup? o participare de 16 ani. Azi, în redenumitul G7, situa?ia tinde spre blocaj penibil, e tot mai critic? în spa?iul geopolitic euroatlantic ?i tot mai preocupanta în lume.

Cum s-a ajuns la acest colaps latent, cum îl numea cineva? Unii explic? mai pe ocolite cum c? statele resping multilateralismul (Trump, Brexit, Fran?a, mai nou Italia, Polonia, Turcia etc.). Al?ii, mai pe ?leau, acuz? populismul, exemplificând îns? cam cu acelea?i ??ri. Iar al?ii, mai reali?ti, se întreba cum po?i m?car concepe o ac?iune, dac? nu chiar o ordine mondial? l?sând deoparte China, India, Rusia, alte ??ri emergente. Interesant este c? ?i pre?edintele american Trump vrea revenirea Rusiei în dialogul ?i ac?iunea la nivel mondial. Dar din interese ?i cu motiva?ii proprii, pe care un diplomat occidental, din anonimat, i le-a spus cam a?a unui ziarist „de încredere": Trump ?i-a r?cit rela?iile ?i cu Germania, ?i cu Fran?a, chiar cu Marea Britanie, ?i s-ar p?rea c? s-ar în?elege mai bine acum cu Rusia, plus c? vorbe?te cu Iranul, cu Coreea de Nord... Oricum, înainte de a urc? în avionul spre G7, pre?edintele Trump a spus public: „Ei au expulzat Rusia, ei trebuie s? reintegreze Rusia. Pentru c? trebuie s? avem Rusia la mas? negocierilor. Va place sau nu, poate nu e politic corect, dar avem o lume de cunoscut".

G7 din Canada n-a avut pe agenda problema Rusiei, dar partenerii europeni ?i-au reafirmat pozi?ia de „vigilen?a" ?i „a?teptare" (a unui semn de bun?voin?a a Moscovei). Paradoxal îns?, observ? politologul belgian Dominique Dewitte, este c? „UE se simte tot mai frustrat? de Trump, iar Putin vede aici o ?ans? de a-?i înc?lzi rela?iile cu acest bloc, nu îns? pentru a-l sabota, ci pentru a-i convinge pe europeni c? ambele p?r?i ar avea de câ?tigat în plan economic". Pân? una alt?, purt?torul de cuvânt al Kremlinului ?inea s? remarce c? „Rusia se concentreaz? ?i pe alte formate decât G8", iar în China, simultan cu G7 din Canada, se întrunea la vârf Organiza?ia de Cooperare de la Shanghai ?i pre?edintele Xi îl decora pe pre?edintele Putin. Axa lumii da semne c? ?i-ar caut? o nou? înclina?ie.

footer