Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Roger Stone & Alex Jones   
Duminică, 22 Aprilie 2018 19:09

Roger Stone-Soros„Serviciile secrete din România au sc?pat de sub control, sunt în cârd??ie cu Soros. Jum?tate din popula?ie e spionat?. Soros vrea totalitarism global, vrea s? dea jos guvernul ?i s? v? aduc? un sistem mult mai r?u decât pe vremea lui Ceau?escu". (Roger Stone, consultant politic american ?i colaborator al trei pre?edin?i ai S.U.A.: Richard Nixon, Ronald Reagan ?i Donald Trump - vizit? privat? la Bucure?ti).

Crezi c? Bashar al-Assad ?i-a gazat poporul? Eu nu cred!

Fost consilier de campanie al actualului pre?edinte american, Roger Stone a acordat un interviu[1], din care putem afla varianta oficial? - practic - a administra?iei americane asupra unor evenimente de interes maxim pentru România. Roger Stone vorbe?te despre termeni vântura?i cu larghe?e în presa din România precum „teoria conspira?iei?, influen?a lui George Soros în politica dâmbovi?ean?, dar ?i implicarea serviciilor secrete ?i a „statului profund? în activit??i ilegale: „Sintagma «Teoria conspira?iei» este un termen inventat de C.I.A. în 1964 pentru a-i discredita pe to?i cei care se îndoiesc de versiunea fals? a guvernului despre anumite evenimente. Nici nu ar trebui folosit cuvântul, te faci de râs. Probabil crezi c? Bashar al-Assad ?i-a gazat poporul. Eu nu cred. De ce ?i-ar face de râs patronii ru?i, f?r? de care nu poate exista ?i care i-au sus?inut afirma?ia c? a predat toate armele chimice. Exist? dovezi cople?itoare c? gazarea cet??enilor din Siria a fost un fals flag, o provocare, pentru a atrage S.U.A. în conflict.

Dac? nu crezi c? Lyndon Johnson l-a ucis pe John F. Kennedy, atunci e?ti nebun. Dovezile sunt cople?itoare, am scris un best-seller despre asta. Johnson avea motiv, mijloace ?i oportunitatea (s?-l ucid?), iar eu am folosit amprente, m?rturii de la martori oculari ?i politica texan? profund? pentru a explica cum s-a petrecut. Latinii se întrebau «cui bono»? Cine a profitat cel mai mult dup? uciderea lui Kennedy? Lyndon Johnson.

George Soros î?i ofer? o burs?, dar î?i ia libertatea

Dac? ai impresia c? este r?u comunismul, î?i po?i imagina o lume dominat? de George Soros? Poate c? î?i ofer? o burs?, dar î?i ia libertatea. Soros folose?te aceste Forumuri « Open Society » (numele funda?iei mam? înfiin?at? de Soros - n.r.) pentru a r?sturna guverne alese democratic. Vrea totalitarism global. Vrea s? ia libertatea oamenilor ?i cred c? e un infractor interna?ional. Cred c? implicarea sa în S.U.A., în Europa, în România, în Ungaria... urm?re?te s? v? dea jos guvernul ?i s? v? aduc? la un sistem mult mai r?u decât era pe vremea lui Ceau?escu.

Domnul Soros are sânge pe mâini!

Soros a finan?at insurgen?i, a finan?at crearea de violen?e la demonstra?ii pro Donald Trump. ?tim asta sigur. De ce n-a fost înc? arestat în S.U.A., nu în?eleg. Dar poate c? asta se va petrece. Când finan?ezi oameni care sus?in asasinarea pre?edintelui S.U.A., atunci vorbim de o infrac?iune grav?. Avem dovezi absolute în finan?area violen?elor de la mitingurile lui Trump. Domnul Soros are sânge pe mâini! Urm?torul Watergate va fi faptul c? Obama ?i administra?ia sa au urm?rit ?i înregistrat ilegal milioane de oameni. Cineva trebuie s? mearg? la închisoare pentru asta. ?i numele acelui cineva este Barack Obama.

Sunte?i cei mai asculta?i oameni de pe fa?a P?mântului !

Apropo, asta se petrece ?i aici în România. Sunte?i cei mai asculta?i oameni de pe fa?a P?mântului. Fiecare român ar trebui s? ?tie c? telefoanele ?i e-mailurile sale sunt poten?ial urm?rite de c?tre statul profund. Am studiat ce se petrece în aceast? regiune ?i cred c? aici, serviciile secrete au sc?pat de sub control. Ascult? milioane de oameni. Cred c? sub genericul de « corup?ie » se afl? de fapt statul profund care î?i face treburile murdare. Nu spun c? nu exist? corup?ie, bineîn?eles c? exist??.

Soros trebuie s? fie prins, acuzat, judecat ?i trimis în închisoare
Întors din vizita f?cut? la Bucure?ti ?i în Ungaria, Roger Stone a expus într-un mod foarte tran?ant, într-un interviu acordat lui Alex Jones de la „InfoWars"[2], situa?ia grav? a României aflat? sub controlul institu?ional al lui George Soros : „George Soros este în cârd??ie cu serviciile de informa?ii din România ?i Ungaria. Serviciile de informa?ii din ambele ??ri deruleaz? opera?iuni ilegale, mai mult în linie cu C.I.A.-ul nostru decât sunt cu propriile guverne. [...] Am fost informat despre supravegherea din România. Dumnezeule, jum?tate din popula?ia statului este spionat?. Este cutremur?tor ce are de gând Soros. El trebuie oprit. Aceste Open Society (O.N.G.-urile cu acest nume înfiin?ate de Soros - n.r.) sunt fa?ade pentru terorism ?i pentru ceea ce este mai r?u. Trebuie închise. El trebuie s? fie prins, acuzat, judecat ?i trimis în închisoare", a afirmat Stone.

În continuare, Roger Stone sus?ine c? pre?edintele României, în timpul vizitei sale în S.U.A., a discutat cu Donald Trump despre implicarea lui George Soros în România : „Pre?edintele României a pus pe mas? cazul Soros când s-a întâlnit cu pre?edintele Statelor Unite. Cred c? ei încep s? în?eleag? amenin?area grav? a lui Soros pe care acesta o exercit? nu numai în S.U.A., dar ?i în str?in?tate. De ce Pre?edintele nu i-a spus înc? lui Jeff Sessions (procurorul general al S.U.A. - n.r.) s? se îndrepte agresiv împotriva lui George Soros? Este un mister pentru mine", a mai precizat fostul consilier al lui Donald Trump.

Ambasadele S.U.A. din Bucure?ti ?i Budapesta sunt complet populate cu oameni loiali lui George Soros

Stone a spus c? a fost la Bucure?ti ?i Budapesta pentru a se întâlni cu for?ele anti Soros din guvernele alese democratic : „?i-au dat seama c? Soros este un cancer ?i c?ut? s? submineze ?i s? r?stoarne guvernele de aici alese democratic, prin violen??. El a cheltuit o avere pentru a-?i planta oamenii în guverne, nu numai în guvernele din Ungaria ?i România. Dar permite-mi s? fiu foarte clar, Alex: ambasadele S.U.A. din Bucure?ti ?i Budapesta sunt ambele complet populate cu oameni care sunt loiali lui George Soros. Oameni care fac ceea ce le cere Soros. [...] El lupt? s? submineze aceste democra?ii", a sus?inut Stone.

În interviul acordat pentru „InfoWars", Roger Stone a mai vorbit despre hackerul român Guccifer, despre Julian Assange, despre faptul c? cei din sistemul globalist sunt foarte panica?i pentru c? este evident c? pierd rapid teren.

Grafica – I.M.

-----------------------------------------------------
[1] https://www.youtube.com/watch?v=z1LizAsCbk0&feature=youtu.be
[2] Idem.
[3] Idem.

footer