Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Duminică, 22 Aprilie 2018 18:16

Vot Chi?in?u„Vr?jma?ii no?tri stau la hotare - vr?jma?i cât frunz? ?i iarb?, la spatele nostru ?i în?untrul ??rii noastre, dar cel mai mare du?man este în mijlocul nostru. Acesta este Neunirea. Fra?ii mei! Birui?i acest stra?nic du?man ?i noi vom birui totul". (Pantelimon Halipa, cuvântul rostit la Congresul Militarilor Moldoveni 20 octombrie 1917).

Cât de clarv?z?tor a fost acest ilustru reprezentant al genera?iei de aur care a f?cut Unirea la 1918. Unindu-se - liberali, ??r?ni?ti, sociali?ti, în condi?ii foarte grele (bande de dezertori bol?eviza?i care terorizau popula?ia, Rumcerodul care încerca s? instaureze puterea sovietic? în Basarabia ?i nu numai) doar peste cinci luni au realizat Unirea Basarabiei cu Patria-Mam?, de la care a fost rupt? brutal (a?a cum este obi?nuit rusul - s? înha?e tot ceea ce i se pare c? este prost gospod?rit. Numai a?a a reu?it s? se l??easc? tocmai pe a ?asea parte a Globului!). ?i ast?zi „vr?jma?i ru?i stau la hotare", dar cel mai mare du?man r?mâne neunirea. De ce urma?ii acestei Genera?ii de Aur nu înclin? urechea la sfatul acestui mare patriot? De ce nici m?car liberalii (care se consider? promotori ferven?i ai Unirii!) împ?r?i?i în vreo cinci frac?iuni, nu se unesc, nemaivorbind de alte segmente care în anumite condi?ii ar vota Re-unirea? Dimpotriv?, în campania electoral? recent? la postul de primar general al Capitalei, ei continu? s? se m?nânc? între ei (m-a durut mult ?fichiuala verbal? recent? dintre stima?ii domni Anatol ?alaru ?i Valeriu Munteanu, pân? mai ieri colegi ai aceluia?i partid liberal), de parc? nu ar avea un du?man comun - Ivan Ceban, care pe stânga lui se simte foarte confortabil (nici m?car Voronin, care de ochii lumii îl critic?, nu i-a creat un mic disconfort!). Sunt absolut inacceptabile atacurile personale ale celor de pe dreapta-centru dreapta. Tare mie team? c? în toamn? la alegerile parlamentare situa?ia se va repeta. P?rerea mea este de a identifica pe dreapta un partid, un grup de organiza?ii neguvernamentale, care merit? sus?inere. Toat? sus?inerea prin toate mijloacele s? fie acordat? acestui bloc unionist real (nu declarativ!), iar restul partidu?elor, care nu doresc (prin fapte nu prin vorbe) unirea for?elor de dreapta, s? fie aruncate dup? alegerile parlamentare din toamn? la groapa de gunoi a istoriei.

Ce avem acum în Chi?in?u? Tocmai 13 candida?i la prim?rie, printre care doar unul pe stânga - Ivan Ceban (candidata lui ?or nu este de importan??!). Iar valetul lui Dodon Ivan Ceban se preg?te?te serios de aceste alegeri (de fapt se preg?te?te de vreo doi ani de când Dodon l-a catapultat din parlament în Consiliul municipal), având în spate întreaga sus?inere logistic?, informa?ional?, financiar?, resurse umane (întreaga re?ea local? de sus?in?tori, în special rusofoni, foarte activi, mo?tenit? de la Voronin!) a partidului psrm. E plin Chi?in?ul de banere cu valetul Ivan Ceban ?i tovar??a Greceanâi (de fapt pierdanta scrutinului electoral anterior!). Sunt pline cutiile po?tale cu maculatur? socialist?, în care al?turi de cei doi apare ?i kremlinezul I. Dodon (de ce nimeni nu-?i pune întrebarea: de unde au atâ?ia bani?). Cele 3 televiziuni ale lui Dodon, NTV, Accent TV ?i ATV, la care s-au al?turat RTR ?i alte posturi ruse?ti, sear? de sear? se ocup? de lustruirea imaginii lui Ivan Ceban, folosind instrumentul preferat al sociali?tilor preluat de la mentorii lor bol?evici - minciuna! Ni se spune c? Ivan Ceban provine dintr-o familie de intelectuali (ce folos c? nu a putut lua ceva din calit??ile bune ale tat?lui medic), c? a absolvit mai multe institu?ii de înv???mânt superior. „Alma Mater - Universitatea Tehnic? a Moldovei" scrie pe Wikipedia. Minciun?. În realitate este absolventul Universit??ii de Stat din Moldova, facultatea de matematic? ?i informatic? (care oric?rui student î-i formeaz? ?i pu?in? logic?, dar nu ?i studentului Ivan Ceban!). La Universitatea Tehnic? a Moldovei a absolvit doar masteratul (profesorii care i-au predat ?tiu bine cum a frecventat ?i absolvit acest masterat!). Se laud? c? a absolvit Institu?ia de ieniceri a lui Putin, dar a fi sluga lui Putin nu ar trebui s? fie o laud?. Ni se mai spune c? a absolvit o institu?ie din Fran?a dar nu prea este clar care! ?i ce folos din toate astea?

Cred ca cea mai bun?, cea mai credibil? caracteristic? dat? acestui Ivan Ceban este a fostului s?u boss V. Voronin. „Ion Ceban este... Ion Megafonul. Noi l-am specializat" a declarat deun?zi la un post de televiziune V. Voronin. Iat? tot ce poate spune Voronin despre acest cuco? umflat în pene cu aere de atot?tiutor ?i salvator al Capitalei. Al?turi de Petrenko, Muntean, Ivan Ceban a f?cut parte din banda tân?r? a lui Voronin, care avea misiuni speciale de a bruia orice manifestare necomunist?. Acum Ivan Ceban ?i-a schimbat bossul, st?pânul, pe care-l sluje?te ca o potaie credincioas?. Unde sunt alde Petrenko (un fugar!), Muntean? Tot acolo va ajunge ?i acest kremlinez. „Am prezentat planul strategic de dezvoltare al Chi?in?ului: 2018-2040(!)...Voi transforma Chi?in?ul în ora? modern, confortabil (doar într-un singur an!). „Ivan Ceban - primarul în care po?i avea încredere", iat? doar câteva lozinci cu care e plin Chi?in?ul, spa?iul audiovizual ?i internetul. Minciuni! Privindu-l la mai multe televiziuni, la care avea doar misiunea de a?i bruia interlocutorii, inclusiv, pe prezentatorii emisiunilor, ce încredere a? putea avea în el? „Salv?m Capitala apoi Salv?m ?i ?ara", o alta lozinca a lui Ivan Ceban. Este clar planul kremlinezului Dodon: acapararea Capitalei ?i apoi a întregii Republici Moldova. Iar bravii no?tri candida?i de pe centru-dreapta dreapta se fac a nu vedea acest lucru. Pentru orice om cu pu?ini g?rg?uni în cap este clar c? termenul fiind doar de un an aceste alegeri nu au nicio importan?? la nivel local. Ele sunt utilizate de Dodon doar ca o tramplin? pentru alegerile parlamentare din toamn?.

Ce spun cei care-l cunosc pe acest Ivan Ceban, îi cunosc poten?ialul ?i în?eleg unele jocuri din culise. „Daca ar avea ?anse - coordonatorul nu-l accepta în curs?. Vanea este bun la f?cut zgomot ?i stricat aerul. Datoria lui este s? sperie oamenii ?i s?-i mâne spre candidatul „independent"... Acum ne vom alege cu un primar ca Ceban care mai mult înjur? decât vorbe?te normal ?i la tema" spune în cuno?tin?? de cauz? (au fost o perioad? împreun? în Consiliul Municipal)" analistul politic Oazu Nantoi.

Ce avem pe dreapta unionist?? „Discursurile despre unire sunt atât de multe ?i de diferite încât, dac? s-ar aduna textele scrise, am bate folclorul despre strigoi ?i vr?jitoare. Vorbim de reunire ca de ceva despre care b?nuim c? este, dar nu ?tim cum arat?" scrie jurnalista Moni St?nil?, întrebându-se „când ne vom u(r)ni". Nu ?tiu!!! „Nu v? bate?i joc de Anul Centenar ?i de cauza Reunirii!", este apelul tân?rului Vlad Bile?chi, liderul Asocia?iei „UNIREA - ODIP", în contextul ultimelor disensiuni ap?rute între partidele unioniste. „... Actualmente, sondajele arat? c? suntem foarte aproape de majoritate unionist?. ?i uite aici, când suntem foarte aproape de a ne realiza obiectivul, apar politicienii, cei care ar trebui de fapt s? ne reprezinte, s? ne uneasc? în jurul unor valori. Tocmai ei sunt cei care încearc? s? ne împart?, s? ne dezbine ?i s? ne foloseasc? în cadrul acestor jocuri murdare. Trebuie s? în?elegem – înainte ca unirea s? ajung? la nivel politic, ea trebuie s? aib? sprijinul popular", a conchis V. Bile?chi.

?i ultimul sondaj efectuat în Capital? demonstreaz? acest lucru. Chiar dac? ne a?teptam la un rezultat mai bun (totu?i persist? la românii moldoveni aceasta blestemat? pasivitate!) oricum rezultatul este unul relativ bun (chiar dac? cele peste 5000 de voturi nevalabile au fost luate din num?rul votan?ilor Pro-Unire (o s?pt?mân? în urm? num?rul lor era de 21786)). Kremlinezul Dodon ?i vale?ii lui nu mai pot manipula cu cifre de 2% de unioni?ti existen?i în Basarabia. De men?ionat c? rezultatul include doar votarea On-line, la care urmeaz? s? fie ad?ugate rezultatele vot?rii fizice (pe liste). ?i totu?i ce facem, pe cine alegem (cel pu?in în primul tur? Tare m? tem c? în turul doi vor ie?i cei planifica?i de p?pu?ar!). Din puzderia de candida?i eu personal î-l voi vota pe Constantin Codreanu, vicepre?edinte al Sfatului ??rii II, deputat în parlamentul României. De ce fac acest lucru? În primul rând pentru c? îmi inspir? încredere ?i pe parcurs a demonstrat calit??i clare de unionist. În rândul doi în spatele lui se afla Traian B?sescu care prin ac?iunile sale promoveaz? fervent ?i metodic unionismul. Nu sunt singurul. „Am discutat ?i am venit în sus?inerea ini?iativei P.U.N., a candidatului Constantin Codreanu la func?ia de primar general al municipiului Chi?in?u. Domnul Constantin Codreanu este o persoan? tân?r?, dar deja a demonstrat multe calit??i" a declarat vicepre?edintele P.L.R. O. Bodrug. Bravo! A dat dovad? de adev?rat? gândire la nivel na?ional nu de una îngust? în interes de partid. S? ne a?tept?m la urm?torul pas în campania electoral? din toamn?! „A? spune c? gestul P.L.R. este unul care arat? voin?a de cooperare ?i noi nu vom mai spune Constantin Codreanu candidatul nostru, ci – candidatul alian?ei P.U.N. ?i P.L.R.. Mul?umesc colegilor no?tri din P.L.R. ?i îi asigur c? îi vom fi parteneri loiali ?i atunci când ?i dân?ii vor avea nevoie de sus?inere. Credem c? va fi o colaborare pe termen foarte lung ?i vrem s? fie un exemplu ?i pentru celelalte partide. Dac? nu ne unim dou? partide, cum s? ne unim dou? ??ri? Este un gest care eu nu-l voi uita ?i nici P.U.N.", a declarat Traian B?sescu. Potrivit portalului ziarulna?ional.md Constantin Codreanu este gata s? renun?e la b?t?lia pentru fotoliul de primar, dac? Maia Sandu ?i-ar depune candidatura (e târziu deja. Ar fi fost o candidatur? mult mai bun? decât cele intrate în campania electoral? local?). Referitor la sus?inerea lui Andrei N?stase Codreanu a declarat c? nu poate s?-l sprijine deoarece acesta a avut „ie?iri mai pu?in amiabile la adresa unioni?tilor ?i a evitat s? aib? o pozi?ie foarte clar? ce ?ine de Unire".

Deci, îl voi vota pe Constantin Codreanu pentru a aduce încrederea unioni?tilor c? Partidul Unit??ii Na?ionale poate s?-i reprezint? în scrutinul electoral parlamentar din toamn?, care este foarte important. Suntem atât de aproape de Re-unire încât dezam?girea va fi fatal? dac? în toamn? vom pierde alegerile parlamentare, care ne va îndep?rta pentru totdeauna de idealul Re-unirii. Înc? un poten?ial jug rusesc, spre care ne împinge kremlinezul Dodon, nu va rezista aceast? a?chie de popor român. Un posibil loc 3 în acest scrutin electoral local (sunt realist ?i îmi dau bine seama c? în aceste condi?ii este dificil s? ob?ii ceva mai mult) ar fi cel mai bun rezultat pe care-l poate ob?ine partida unionist? în situa?ia de ast?zi. Aceasta îns? va fi un semnal spre unificarea for?elor prounioniste în jurul acestui bloc în alegerile parlamentare din toamn?. S? punem um?rul la construirea blocului unionist pentru alegerile parlamentare din toamn?.
S? ne ajute Dumnezeu!

footer