Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neacsu   
Miercuri, 18 Aprilie 2018 19:54

Siria aprilie 2018Au trecut s?rb?torile de Pa?ti a?a cum trec toate, mai pu?in jocurile politice interne ?i externe. Probabil c? între un ou ro?u ?i o friptur? de miel mul?i nu au mai avut timp ?i nici chef s? mai urm?reasc? ?tirile ?i au profitat de vremea frumoas? pentru a mai respire un aer mai curat, mai pu?in viciat, mai pu?in toxic. Dar cum nici o minune nu ?ine mai mult de trei zile, pauza s-a terminat, ne întoarcem la via?a de zi cu zi.
Ce am pierdut în aceste zile libere ?

Tr?dare tr?dare, dar cine pe cine?

A continuat joaca de-a investiga?iile ?i aflarea adev?rului despre protocoalele s(ere)i onului. Partenerul Olgu?ei s-a t?inuit cu cel al Lulu?ei, l-a invitat la o ?uet? la el în birou ?i acolo au decis programul a?a ziselor întreb?ri care urmau s? îi fie puse domnului Coldea. Acesta a venit probabil cu întreb?rile în plic, le-a dat domnului Manda ?i i-a spus : „Astea sunt întreb?rle, asta m? întreba?i, dar nimic altceva c? m? sup?r ?i v? pierde?i avizul O.R.N.I.S.S., dar, mai ales, nu s? nu cumva s? încurca?i întreb?rile, s? nu s?ri?i vreuna, s? nu întreba?i peste rând c? eu v? citesc r?spunsurile de pe foaia mea ?i e treaba voastr?, a doua oar? nu mai citesc. A?i s?rit o întrebare, ura ?i la gar?". ?i a?a a fost, domnul Manda este un om de cuvânt, un om pe care po?i s? te bazezi, ce au stabilit a fost respectat cu sfin?enie, nu s-a f?cut rabat de la regulile stabilite. La sfâr?it i s-a asigurat domnului Coldea ?i spa?iu fizic ?i tehnic pentru a-?i citi ?i mesajul pentru media, ocazie cu care a lansat ?i o amenin?are deloc mascat?, un mic ?antaj din incinta Parlamentului României, la adresa unui tr?d?tor, nu a spus cine e ?la, dar amenin?area a fost clar? ?i concis?. Jurnali?tii acuma se omoar? s? afle cui s-a adresat domnul Coldea, dar nimeni nu are voie s? îl întrebe, e secret de stat. Unii zic c? amenin?atul ar fi Ghi??, al?ii zic c? ar fi partenerul strategic, dar ce mai conteaz? cine e ? Se ?tie el, ?la care este ?i atâta vreme cît amenin?area a venit din Palatul Parlamentului ?i cu avizul comisiei de control a S.R.I.-ului, totul e O.K.

La rândul s?u, Dumitru Iliescu, primul ?ef al S.P.P. îl acuz? ?i el pe Coldea de tr?dare ?i îi pune ni?te întreb?ri legate de modul în care au fost monitoriza?i, înseria?i, dosaria?i ?i poate chiar folosi?i ofi?eri cu func?ii înalte din M.Ap.N. De ce din M.Ap.N.? P?i am mai spus eu de ce, pentru c? acolo nu mi?c? nimeni în front. Având în vedere gradul de politizare a armatei dar mai ales modul în care se fac numirile ?i se dau stelele, s-a constatat c? cele mai mari afaceri se fac cu armata pentru c? acolo orice faci se poate ascunde sub masca intereselor de stat se secretizeaz? ?i se pune ?tampila „N.A.T.O. Restricted". P?i cine ar îndr?zni s? se pun? cu N.A.T.O. ?i s? cear? desecretizarea contractelor ?i documentelor f?cute în numele ?i lumina indica?iilor preioase ? A?a c? a?a-zisele dezv?luiri ?i critici ale lui Mitic? sunt de ochii lumii, praf în ochi, joc de glezne la care românul, amator de mingic?rii se uit? cu ochii cât cepele.

Un pas înainte cât un ?ut în spate

Dup? o perioad? în care se p?rea c? teleoltenii conduc tot ?i Dragnea nu mai are ochi pentru nimic altceva, iat? c? Clujul a reu?it s? împing? la conducerea Academiei Române, un brav reprezentant al „?colii ardelene", domnul Ion Aurel Pop. Dac? îi cite?ti CV-ul, mai c? î?i vine s? îl votezi în 2019, mai ales c? ?i el ?i-a început activitatea ca profesor de liceu, dar nu ?tiu cât de norocos a fost. Având în vedere c? a luptat împotriva unui general, medic militar cu afaceri în industria farmaceutic? deci cu rela?ii ?i „posibilit??i multiple", e de mirare c? academicienii au preferat un adev?rat om de ?tiin??. Ai fi tentat s? spui „Io-te domle c? se poate, valoarea este apreciat? ?i la noi, uite c? academicienii î?i respect? blazonul !". Dac? nu am ?tii îns? ce mânc?torie e ?i pe acolo, am fi gata s? credem în reînvierea valorilor. Numai c? gurile rele scot pe pia?? dou? variante. Unii spun c? academicienii l-au ales pe Ion Aurel Pop nu pentru c? are valoare, ci pentru c? nu are... t?rie, este un pacifist, un tip care merge pe bunul sim?, nu ?tie s? dea cu pumnul deci î?i pot vedea de jocurile lor în continuare. Cu generalul Voicu nu prea ar fi avut loc de întors ?i poate ar fi fost înh?ma?i to?i la c?ru?a acestuia. Al?ii merg mai departe ?i spun c? de fapt promovarea lui Pop ar fi de fapt o... debarcare de la Universitatea Babe? Bolyai unde nu se puteau face jocurile U.D.M.R. din cauza lui. P?i dac? e a?a, înseamn? c? nu e chiar a?a de u?or de dus de nas. În fine, ce va fi vom vedea...

Cu ungur pre ungur c?lcând

„Fidesz", partidul lui Viktor Orban, premierul maghiar, a câ?tigat alegerile în Ungaria cu 48 virgul?... Este un procent care îi asigur? lui Orban un nou mandat pentru c? va g?si f?r? probleme un partidule? de cinci puncte care s? îi asigure majoritatea parlamentar? ?i dreptul de a forma un nou guvern. Politica na?ionalist?, despre care vorbeam de mai multe ori a dat roade, politica antimigra?ie a lui Orban a fost pe placul ungurilor care nu v?d cu ochi buni indica?iile venite de la Bruxelles. Cu aceast? ocazie Fidesz a anun?at c? are pe ?eav? un proiect de lege „Stop Sörö? !" care va interzice finan?area O.N.G.-urilor care sus?in drepturile imigran?ilor sau care reprezint? „o amenin?are la adresa securit??ii na?ionale". Cred c? Trump danseaz? de bucurie ?i îi va ierta lui Orban alte p?cate printre care ?i o apropiere suspect de strâns? de Putin, sau, cine ?tie, ar fi un motiv în plus s? îl iubeasc? pe premierul ungur. Oricum, dac? ungurii au ajuns s? î?i renege un cona?ional pentru c? finan?eaz? sprijin? ?i î?i bag? nasul în probleme de interes na?ional, e de a?teptat ca Iohannis s? îl onoreze cu cea mai înalt? decora?ie româneasc?, nu pentru ca i-au organizat ?i finan?at campania electoral?, b?ile de mul?ime, rezisten?a sau împ?natul guvern Ciolo?, uite numai a?a de al dracu' s? îi supere pe unguri, ca un „adev?rat român" ce este.

Uite gazul nu e gazul

Dac? tot am vorbit de Trump nu pot s? trec de ultima campanie militar? pe care o propune acesta. Zilele astea, mai precis pe data de 8 aprilie, în Duminica Pa?telui, agen?iile de pres? anun?au o tragedie în Siria, la Duma, în provincial Ghouta de Est. Un atac cu gaze -se spune- a f?cut 70 de victime, dintre care mul?i copii, iar primii care au aflat ?i au f?cut fotografii de la locul tragediei, au fost forma?iuni ostile guvernului Sirian. Bineîn?eles c? acestea au dat vina pe Assad, dar nu spune nimeni nici dintre cei veni?i la fa?a locului s? constate faptele, nici din localnici, ce s-a întâmplat, dac? a fost o explozie, dac? a fost o rachet?, dac? a fost un atentat, dac? gazul a venit din cer, din ap? sau din p?mânt. Nu. Ca ?i în cazul tr?d?torului lui Coldea, nu intereseaz? pe nimeni am?nuntele sau probele, fiecare dintre cei doi mari poli?i?ti ai lumii dau vina unul pe altul, nici unul nu are probe, nici unul nu spune nici m?car ce s-a întâmplat efectiv, dar amândoi amenin?? cu represalii sau r?spunsuri în for??. În aceste condi?ii, chiar ?i alegerea datei când s-a întâmplat nu a fost întâmpl?toare, toat? lumea era cu ochii pe s?rb?toarea cre?tin?. Doar în America, toat? lumea era cu ochii pe investiga?iile F.B.I. asupra scandalului ultimelor alegeri ?i cel legat de leg?tura sau aventura lui Trump cu o prostituat?, long time ago.

Bineîn?eles c? în cazul unui conflict major în care armata S.U.A. ar fi angajat?, un scandal care s? duc? la investigarea pre?edintelui nu ar fi chiar potrivit nu? Ce bine a picat incidentul ?sta de la Duma. Minune dumnezeiasc? nu alta ! Acum americanii ?i întreaga lume au despre ce vorbi ?i motive de îngrijorare. S.U.A. nu are nici o prob?, cum nu a avut nici împotriva armelor chimice ale lui Saddam, dar ce conteaz?? A mers odat?, va merge ?i acuma. Pe lâng? Assad, Trump îl mai învinuie?te ?i pe prietenul Putin, dar chestia cu Putin e ca cearta dintre B?sescu ?i Codru?a. Nici Rusia ?i nici S.U.A. nu vor suferi în cazul unui conflict cum nici B?sescu ?i nici Kovesi nu se ating unul pe altul, cad al?ii de pe lâng? ei, ei se joac? de-a r?zboiul.

Omul cu rachetele ?i derbedeul se întâlnesc

?i dac? bombardamentul cu rachete din Siria nu va duce unde încearc? s? o împing? Trump, acesta a preg?tit un alt subiect de tocat de media na?ional? ?i interna?ional?. De data asta va juca rolul poli?istului bun c?ci inten?ioneaz? s? se întâlneasc? cu Kim Jong-un cel care acum cinci luni îl f?cea „deranjat mintal ?i senil". Credeam c? numai la noi politicienii se înjur? ca la u?a cortului, se scuip?, î?i arunc? pahare cu ap? în fa??, apoi se pup? ?i se întov?r??esc în parteneriate inter-partinice, dar uite c? m-am în?elat, peste tot e la fel. Cei doi papagali se vor întâlni, î?i vor strânge mâinile, se vor fotografia, c?ci, nu e a?a, f?r? fotografii lumea îi uit?, vor semna o hârtie f?r? valoare ?i dup? câteva luni se vor înjura iar??i c?ci televiziunile din asta tr?iesc iar lumea „civilizat?" bele?te ochii.

Cât? pre?izie...

Nu ?tiu dac? e român care la o anumit? vârst? s? nu fi fost cel pu?in amuzat de bancul cu b?bu?a din sala unui tribunal care asist? la judecarea unui proces de viol care se s?vâr?ise, dar nu era recunoscut de f?pta?. La întrebarea judec?torului adresat? violatorului dac? a omis fapta, acesta r?spunde c? nu i-a atins nici un fir de p?r. O b?bu?? care nu auzise r?spunsul întreab? ce a r?spuns inculpatul ?i cineva îi spune: „...a zis c? nu i-a atins nici un fir de p?r", la care b?bu?a comenteaz? „cât? pre?izie domnule, cât? pre?izie!". Poate nu era cazul s? mai repet anecdota, e arhicunoscut?, dar mai sunt ?i unii care poate au uitat-o.

Bancul este oarecum copil?ros, de?i are farmecul lui, dar a devenit foarte actual înc? de pe vremea atacului american asupra Belgradului, când pre?edintele american (altul, nu cel de acum, dar cu acelea?i obiceiuri), a declarat c? va lovi ?intele cu precizie chirurgical?. Când a fost lovit? ambasada Chinei, exact a?a mi-am spus ?i eu, „cât? pre?izie domnule, cât? pre?izie!". Acuma, pre?izia rachetelor americane a revenit pe tapet, pre?edintele Trump s-a l?udat cu armele sale noi ?i inteligente, atât de inteligente încât nici el nu le în?elege ?i a anun?at din nou lovituri „chirurgicale". Nu m? intereseaz? comentariile celor din afar?, dar pozi?ia politicienilor, anali?tilor, moderatorilor din media din România este pur ?i simplu gre?oas?. To?i au c?zut pe spate ?i laud? „pre?izia" bombardamentelor americane care dup? o salv? de 90 de rachete au omorât doar 3 oameni, distrugând îns? nu ?tiu câte instala?ii. Eu nu ?tiu cât de normali sunt oamenii ??tia. P?i în orice conflict armat, un asemenea bilan? ar fi considerat un e?ec total. Dac? lansezi 90 de rachete ?i mor doar 3 oameni, asta nu înseamn? c? rachetele tale au ferit oamenii (c? a?a ai vrut tu) ?i au lovit doar în c?r?mizi sau la 500 m de orice persoan? care se g?sea acolo, asta înseamn?:

Fie c? rachetele tale au c?zut aiurea, ?i nu acolo unde era de presupus c? va fi personal care s? deserveasc? instala?iile de producere a armelor chimice;
Fie c? acolo nu erau decât paznicii de noapte sau simpli trec?tori prin preajm?, ceea ce poate duce la concluzia c? de fapt acolo nu era ceea ce se spune c? ar fi fost;
Fie c? de fapt nu au fost lovite acele instala?ii care ar fi trebuit s? colc?ie de sisteme de ap?rare deservite de oameni;
Fie c? cineva, nu spun cine, ca ?i în cazul atacului de acum un an asupra Siriei, sau a atacului israelian asupra unui reactor atomic iranian în construc?ie în 1981, personalul „auxiliar" a fost anun?at ?i astfel, printre victime nu s-au g?sit „speciali?ti" de alt? na?ionalitate, de?i bazele erau împânzite. În sprijinul acestei idei, vine ?i o informa?ie lansat? de Reuters, care pretinde c? oficialii sirieni au spus c? Rusia a avertizat din timp asupra loviturii americane ?i c? toate bazele militare siriene au fost evacuate înainte de atac;
Fie c? rachetele au fost distruse în aer ?i doar câteva au c?zut pe undeva prin zon?.
Fie o combinat? a mai multor variante.

De fapt m? mir c? cei care s-au l?udat cu pre?izia loviturilor lor, nu au oferit lumii fotografii cu obiectivele înainte ?i dup? ce au fost lovite în condi?iile în car se l?udau c? exist? în aer sateli?i care pot fotografia o moned? de un penny ca s? nu mai spun c? Google. De fapt nu m? mir?, pentru c? nu au fost prezentate nici un fel de probe nici privind gazele folosite la presupusul atac chimic, nici în ceea ce prive?te natura sau denumirea substan?elor folosite, nici asupra efectelor acestora, nici asupra modului în care a fost folosit, nici cine l-a folosit. Tot ce am v?zut din film?rile acuzatoare, a fost câ?iva oameni sp?lându-se pe fa??, exact ca în v?zul folosirii gazelor lacrimogene, ?i persoane, copii, transportate în bra?e. Atât. Asta este tot ce au prezentat agen?iile (nu le mai spun de ?tiri, ci de manipulare) ?i astea sunt probele care au condus la declan?area unui nou conflict în care un stat presupus democrat atac? alt stat presupus suveran împotriva ?i în dispre?ul tuturor normelor de convie?uire interna?ionale.

Demn de plâns este faptul c? la noi( ?i nu numai la noi), oameni care ne conduc, a?a zi?i exper?i în sociologie, politic?, democra?ie, drept umanitar, scot categoric din discu?ie f?r? nici o jen? motivul sau juste?ea atacului, care nu este justificat de absolut nimic ?i nu se bazeaz? pe nici o prob? concret? ?i discut? cu frenezie despre precizia loviturilor. Nimeni, niciun lider politic nu pomene?te nimic despre groz?via conflictului ?i dreptul sirienilor la autodeterminare, f?r? amestec din afar? sau despre independen??, suveranitate ?i alte asemenea cuvinte scoase demult din uz.

La politicieni nu m? mir? aceast? atitudine în condi?iile în care scaunele lor sunt ob?inute cu acordul ?i sprijinul celor care se consider? bisturiul universal to?i ?efii de partide fac vizite la „clinic?" înainte ?i dup? alegeri pentru a g?si „doctori" iar puterea în ?ar? se p?streaz? prin afaceri cu echipele „medicale" ale felcerilor universali. Ceea ce fac ace?ti felceri în lume, fac ?i politicienii no?tri cu noi în ?ar?, ne taie pensiile, salariile, sporurile, grefându-le pe veniturile lor, ale ale?ilor, cu pre?izie chirurgical?. P?i cum s? nu se bucure? Cu cât sunt ei mai umili ?i mai ghiocei, orbi ?i mu?i la toate crimele comise de „doctori" în diferite puncte ale lumii, cu atât mai îndrept??i?i ?i mai vocali vor fi când vor avea nevoie de sprijin s? î?i recucereasc? ?i p?streze scaunele. A?a c? s? nu mire pe nimeni dac? lupta împotriva corup?iei la noi este f?cut? de portocale ?i efectul este înlocuirea unui corupt cu alt corupt. Corup?ia la noi pleac? din sistemul judiciar, c?ci dac? acesta nu ar fi corupt, celorlal?i corup?i le-at fi fric? de justi?ie. Dar lor nu de justi?ie le e fric? ci doar de cei care sunt pu?i în fruntea ei ?i nu sunt pe listele lor de plat?. Nu po?i face lupt? anticorup?ie cu o justi?ie portocalie.

Revenind la pre?izie, a? vrea s? îi v?d pe cei care sl?vesc acurate?ea loviturilor f?r? a ?ine cont de juste?ea lor, în instan??, pe post de victim? a unui atac, în momentul în care „avocatul diavolului" trecând peste fapta în sine va pleda plin de admira?ie: „Privi?i ce ciomag frumos a folosit clientul meu, privi?i cât de bine este lucrat, nici un nod, e de nuc s?n?tos, ?i ?ti?i ce fructe inocente sunt nucile. Privi?i ce frumos este sculptat ciomagul, ce motive na?ionale are, care dovedesc înclinarea spre art? ?i patriotismul celui care l-a folosit, dar mai ales privi?i ce lovitur? m?iastr?, cât pre?izie, nu a rupt decât tibia, peroneul este intact!". Iar când judec?torul va da verdictul apreciind inteligen?a ciomagului, florile sculptate pe mâner ?i precizia loviturii, ei, cu piciorul în ghips, s? aplaude furtunos. A?a s? îi ajute Dumnezeu!
Ce mai e de spus ? Hristos a înviat !... dar Lumea asta nu-?i mai revine.

Grafica - I.M.

footer