Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Duminică, 08 Aprilie 2018 10:49

Democratia BilderbergCineva observ? c? suntem sorti?i s? tr?im într-o lume a cifrelor înc? dinainte de a ne na?te, prin rezultatele analizelor care se fac asupra embrionului viitoarei mame ?i pân? la estim?rile pe tema sfâr?itului civiliza?iilor (?i planetei). Totul poate - ?i trebuie - exprimat ?i în cifre - de la identificarea personal?, fi?a de s?n?tate (cu numele încifrate ale bolilor), înmatricularea auto, cazierul, contul în banc? etc., etc., pân? la preferin?ele artistice, sexuale, apartenen?a ?i op?iunea politic?, tot felul de alte preferin?e ?i aversiuni. „Umanul a devenit un produs etichetat precum toate celelalte" - citim într-o public??ie francez? de mondenit??i.

Democra?ia este una dintre preferatele anchetatorilor de opinie ?i statisticienilor. ?i, pentru c? s? începem anul cu un tonus ridicat, mult prea seriosul ziar american „Wall Street Journal" public? în luna ianuarie un bilan? în materie f?cut de doi cercet?tori de la nu mai pu?in seriosul „Brookings Institute", Bruce Jones ?i Michael O'Hanlon, care se bazau ?i ei pe arhicunoscutul ?i, de asemenea, deloc mai pu?in seriosul „Freedom House". Sunt constat?ri, de fapt cifre exacte, mai degrab? încurajatoare. Bun?oar?: în 2016, 45% din popula?ia mondial? tr?ia într-o democra?ie, fa?? de 44% în urm? cu un deceniu. Propor?ia celor din ??ri ne-libere a sc?zut de la 37 la 36 la sut?. E ceva, nu? Un procent într-un deceniu! E pur ?i muove, am putea zice. Dar e mai mult de bine decât de r?u ?i pentru c?, dup? cum suntem l?muri?i, „Restul lumii tr?ie?te într-o libertate par?ial?". Se livreaz? ?i consol?ri: „De?i e de regretat un declin al democra?iei în Ungaria, unde 10 milioane de oameni au trebuit s? accepte o diminuare a libert??ilor lor, în Indonezia, 261 milioane de oameni au putut beneficia de progresele democratice" - ne lini?tesc Jones ?i O'Hanlon.

De aici, ?i oportunitatea unor titluri optimiste, precum cel din s?pt?mânalul belgian „Express": „Democra?ia numai moart? nu e". Numai c?, dup? doar câteva s?pt?mâni, aceea?i public??ie revine spectaculos cu un titlu ?ocant, total diferit: „Democra?ia în lume e în bern?". De dat? aceast?, cifrele (c?ci, dup? cum se vede, doar cu cifre ?i procente se lucreaz?, riguros carevas?zic?) sunt luate dintr-un studiu al (bineîn?eles) prestigiosului holding german „Bertelsmann Stiftung", care informeaz?: 3,3 milioane de oameni tr?iesc într-un regim autocratic (dar 4,2 milioane în democra?ii). Problematic este c? „drepturile civile sunt tot mai restrânse iar statul de drept ?ubrezit ?i într-un mare num?r de democra?ii". Foste modele de democratizare, ca Brazilia, Polonia ?i Turcia sunt printre ??rile care au c?zut cel mai mult. Dar, în Europa, democra?ia se mai clatin? ?i în Ungaria, ?i în Republica Moldova. Iar pentru c? statisticile s? dea mai bine, s-a umblat ?i la terminologie: pentru state ca Burkina-Faso ?i Sri Lanka nu se mai folose?te sintagma „autocra?ii moderate", ci „democra?ii defectuoase".

Ne-am putea întreba ?i noi, pe bun? dreptate: dar România ? România unde-?i afl? locul în asemenea clasamente? C?ci la Bruxelles este constant ?intuit? pe lista pârâ?ilor ce trebuie mereu controla?i dac? au batistu?a la ei ?i unghiile t?iate. Da, îns? la Bruxelles avem vreo câ?iva europarlamentari care se presupune c? reprezint? România, dar care au grij? s? dea mereu cu para pe seama propriei ??ri ?i a celor care i-au trimis, prin vot, acolo. Iar înal?ii birocra?i de la Bruxelles nu par a recurge ?i la alte surse de documentare, preferând str?vechea metod? a limbii în ureche. În alte instan?e ?i institu?ii - mondiale - cei în drept se iau dup? alte criterii. A?adar, cifrele se arat? a fi de folos ?i aici.

footer