Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Joi, 22 Martie 2018 21:35

Ineptocratia RoÎn 2012, când Traian B?sescu a fost demis nu numai de Parlamentul României (adic? de politicieni pretins corup?i ?i incompeten?i în mas?), ci ?i de to?i românii prin vot liber exprimat ?i a fost repus în func?ie de un anume Philip Gordon, emisarul lui Hillary Clinton, ?efa Departamentul de Stat al S.U.A. în acel moment, ?i de Angela Merkel, cancelarul Germaniei, România a pierdut enorm. A pierdut cel pu?in trei institu?ii esen?iale pentru suveranitatea ?i independen?a ei. Nici partenerii americani, nici partenerii germani (în numele U.E.) nu l-au salvat pe nevolnicul pre?edinte român din filantropie, ci numai din interes. Interesul lor contra interesului nostru.

Se poate estima ast?zi c? în acel moment pre?edin?ia României a fost cedat? Germaniei (?i U.E.), iar S.R.I., principalul serviciu de informa?ii, ?i D.N.A., parchetul care se ocup? de politicieni corup?i ?i de oameni de afaceri români (nu ?i str?ini) corup?tori, au fost cedate S.U.A., mai exact, C.I.A. ?i ambasadei americane de la Bucure?ti, precum ?i lui George Soros, care nu este niciodat? departe de asemenea oportunit??i. Cine este ?i ce reprezint? Soros e o alt? poveste, care merit? dezvoltat? separat. Acesta a fost pre?ul men?inerii la Cotroceni a mizerabilei marionete B?sescu. Traian B?sescu, Klaus Iohannis, Florian Coldea, Laura Codru?a Kövesi au devenit corpuri str?ine foarte toxice în chiar inima statului român. Poate chiar atunci s-a n?scut mult evocatul azi Stat Paralel. Cu sus?inerea unei armate media impresionante, compus? în principal din „acoperi?i", în numele unui fals stat de drept ?i a luptei împotriva corup?iei, prin D.N.A., o unitate cu o jurisdic?ie de excep?ie specific? dictaturilor despre care mai multe voci (vezi ?i Sebastian Ghi??) sus?in c? e complet controlat? de S.R.I.

Dar Statul Paralel nu e o inven?ie local?. Prin Barack Obama ?i Hillary Clinton, oameni altfel cu aparen?e onorabile, Deep State-ul a preluat puterea în S.U.A.. Apari?ia spectaculoas? a lui Donald Trump, cu o puternic? sus?inere a complexului militaro-industrial, cu un an de campanie electoral? atipic? ?i cu un an de guvernare nemaiv?zut?, în condi?ii de adversitate extrem?, a schimbat multe în America (?i, culmea, în bine, economic ?i în sensul democra?iei), iar aceste schimb?ri americane încep s?-?i fac? sim?ite efectul (pozitiv, deocamdat? în plan moral) ?i în protectoratul România. De?i ambasadorul a r?mas acela?i, cu acelea?i maniere coloniale. Hans Klemm ?i-a tr?it ora lui de glorie: s-a imaginat satrapul României. O ?ar? cu 20 de milioane de locuitori ?i cu peste 2000 de ani de istorie.

Primele semne vizibile ale schimb?rii se pot înregistra în dispari?ia abrupt? a unor echipe de pres? care au slujit din 2012 încoace, dar unele deja dinainte, cu acoperi?i dar cunoscu?i de toat? lumea : „România liber?" ?i „Hotnews". Se anun?? închiderea unor oficine asem?n?toare, iar c??eii de paz? ai democra?iei, ca revista „22" a mult controversatului Grup pentru Dialog Social, prin eterna ?i fascinanta Andreea Pora, de exemplu, au devenit isterici, au turbat. De fapt, strig? ca din gur? de ?arpe, c?ci isterici au fost întotdeauna.

În acela?i timp, dup? ce Florian Coldea a fost înl?turat de la conducerea operativ? a S.R.I. de c?tre partea român? a „combinei" puterii din serviciile secrete, nici Laura Codru?a Kövesi ?i nici chiar pre?edintele Klaus Iohannis nu se simt prea bine. Klaus Iohannis a dat un comunicat halucinant în leg?tur? cu neamestecul C.S.A.T. în protocoalele ilegale de colaborare ale binomului S.R.I.-D.N.A., cu care sper? naiv s? se spele pe mâini. Se încearc? astfel scoaterea institu?iei preziden?iale din ochiul ciclonului.

R?zboiul româno-român de azi, o telenovel? teribil?, urm?rit? sear? de sear? cu sufletul la gur? de milioane de români, î?i are originea în cele dou? mandate, foarte probabil amândou? ilegitime, ale lui Traian B?sescu ?i în tr?d?rile acestui personaj profund nefast pentru România. Noile majorit??i din 2012 încoace, U.S.L. ?i apoi P.S.D.-ALDE, sunt diabolizate de falanga tr?d?toare, care se str?duie?te, disperat ?i zgomotos, s? mute responsabilitatea dezastrului, inclusiv prin fuziunea ratat? P.N.L.-P.D.L., asupra adversarilor s?i, care, de altfel, nu reprezint? nici ei vreo solu?ie pentru România.

Dar ce este azi România ? E o dictatur? sub acoperire (adic? nu militar?, ci securistoid?), o satrapie, o colonie jalnic? sau chiar o democra?ie european?, a?a cum se pretinde oficial ? Orice democra?ie - înainte de a fi înlocuit? de oligarhie, a?a cum am înv??at de la Xenofon ?i Aristotel - poate c?dea în demagogie. Majoritatea democra?iilor de azi sunt atacate din interior tocmai de boala grav? a demagogiei. Democra?ii sunt, de fapt, demagogi ?i astfel ob?in voturile chiar ?i în cele mai vechi ?i stimate democra?ii. Dup? Charles Gave, un remarcabil filosof politic amator dar venerabil finan?ist ?i investitor profesionist, democra?iile de azi s-au transformat aproape toate în „ineptocra?ii"[1]. Charles Gave î?i explic? teoria exemplificând cu „ineptul" François Hollande în Fran?a. Adic? e vorba de prostirea pro?tilor care se vor prosti?i de ni?te pro?ti la fel ca ei. Prostocra?ie sau tembelocra?ie, cum ar veni. S? fie România de azi mai breaz? decât Fran?a ?

Grafica - I.M.

--------------------------------------------
[1] poate fi citit pe site-ul s?u, www.institutdeslibertes.org , în afar? de c?r?ile reeditate de curând)

footer