Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 18 Februarie 2018 16:56

Costa RicaR?zboiul media între „penali” ?i „paraleli”

Dac? se confirm? c? ?i fostul ministru al Dezvolt?rii ?i Turismului, fosta ?ef? a Cancelariei preziden?iale a proamericanului ?i pro-Angela Merkel Traian B?sescu, Elena Udrea, coleg? ?i ?ef? a lui Andrei Ple?u, intelectual fin ?i bine orientat la „ecleruri”, deci, dac? Elena Udrea s-a stabilit legal lâng? prietena ?i colega ei de la Drept (la privat), Alina Bica, fost? ?ef? D.I.I.C.O.T.-crim? organizat?, în Costa Rica (ce frumos nume de ?ar? !), lucrurile se complic? r?u în România. Putem anticipa c? ?i fostul pre?edinte Traian B?sescu (dou? mandate !), fost primar al Bucure?tiului, de mai multe ori ministru al Transporturilor ?i, mai ales, negociator P.S.A.L. la începutul ascensiunii lui, va fugi în Costa Rica ? ?i-a f?cut deja bagajele ? A f?cut deja transferurile necesare ? Elena Udrea ?i-ar cump?ra cas? în Costa Rica. Se poate presupune c? ea ?i-a f?cut deci transferurile corespunz?toare. Sub protec?ia autorit??ilor române ?i cu acordul celor americane ? Este Costa Rica tot un protectorat american ?

Cine va mai fi interesat s-o urmeze pe Elena Udrea ?i, mai ales, eventual, s?-l urmeze pe Traian B?sescu în Costa Rica, ?ar? care nu mai are armat? din 1949 dar are cel mai bogat patrimoniu natural din lume ? Sorin Blejnar, fostul ?ef al A.N.A.F., azi un om cu câteva „nepl?ceri” judiciare ? Horia Georgescu, fostul ?ef al A.N.I. (Agen?ia Na?ional? de Integritate), condamnat deja în prim? instan?? la 4 ani de pu?c?rie cu executare ? Emil Boc, imaculatul fost excesiv de îndelung prim-ministru al lui Traian B?sescu ? Radu Berceanu, Adriean Videanu, Vasile Blaga, cei trei crai ai pedelismului b?sist distrug?tor de ?ar? ? Roberta Anastase ?i Teodor Baconschi, cei doi speciali?ti în num?rare „b?sist?”, unul în Parlament, cel?lalt la ambasada din Paris ? Crinu?a Dumitran, de la ANRP, cu pagube de miliarde, protejata lui Ioan Oltean ot Bistri?a, zis ?i „Nelu?u’ mexicanu’” ? („Penalii” vor putea lua calea Madagascarului, unde supervedeta lor, Radu Maz?re, le poate preg?ti o nou? Mamaie, Mamaia Nova.) Florian Coldea, George Cristian Maior, ambasadorul american al României la Washington, Laura Codru?a Kövesi, înc? pre?edintele Klaus Iohannis, promovat ?i el de acela?i Sistem, vor alege, poate, direct Miami, în Florida, pentru merite excep?ionale de punere a României pe butuci. De transformare a ei într-o Argentin?, într-un Chile sau alt? ?ar? sud-american? în secolul trecut.

Dar s? încerc?m s? dep??im presupunerile pitore?ti ?i s? propunem o vedere ceva mai adânc?, c? tot se vorbe?te mult de „deep state”. E binecunoscut, în regimul trecut, comunist, prosovietic, for?a conduc?toare în societate era Partidul. Partidul unic. Iar Securitatea era doar bra?ul armat al Partidului. În decembrie 1989, rela?ia s-a r?sturnat. Securitatea a dizolvat, a lichidat Partidul unic ?i a purces la fabricarea democra?iei, a capitalismului, a unui Parlament rudimentar (C.P.U.N.), la fabricarea partidelor „democratice”. N-a fost deloc u?or. Securi?tii au fost obliga?i s? se foloseasc? de fo?tii lor informatori, agen?i, colaboratori, ofi?eri acoperi?i. Dar, pân? la urm?, Securitatea a învins. A devenit cu adev?rat for?a conduc?toare în stat, iar partidele, bra?ele ei dezarmate politic. De fapt, tot un singur partid a r?mas în picioare, P.S.D., urma?ul natural al fostului Partid unic. Celelalte partide n-au dep??it stadiul de „fat? în cas?”, cum plastic l-a descris C?lin Popescu T?riceanu pe Ludovic Orban, pre?edintele P.N.L. (de fapt, PDL). Marea nenorocire vine din faptul c? P.S.D. nu în?elege cine e for?a conduc?toare ?i care e rolul s?u real în societate, acela de servitor al for?ei conduc?toare. De fapt, P.S.D. nu în?elege Sistemul, Binomul, Statul Paralel ?i Deep State, Securitatea, cu adjuvan?ii s?i financiari, capital str?in, multina?ionale etc., folosi?i în propor?ii diverse.

R?zboiul în curs dintre „penali” (în accep?iunea lui Klaus Iohannis, pre?edinte) ?i „statul paralel” (în accep?iunea lui C?lin Popescu T?riceanu, pre?edintele Senatului, num?rul doi în stat) risc? s? arunce România în aer. Dar poate chiar asta se urm?re?te. Pe modelul Cataloniei, România se poate împ?r?i în câteva regiuni, toate conduse de la Bruxelles. De?i unele ??ri occidentale, printre care ?i Spania, au vreo 200-300 de ani mai mult decât noi în materie de via?? politic?, parlamentarism, de civiliza?ie înfloritoare, de organizare statal? sau imperial?, dac? nu ?i neap?rat de democra?ie. Se va confirma astfel c? România ?i alte câteva state est-europene au aderat cam naiv ?i, finalmente, catastrofal la UE. În fapt, vesticii ne-au ocupat ?i consumat deja. În orice caz, r?zboiul dintre „penali”, cu media arondat? lor cu tot - dou? televiziuni, câteva site-uri, mai ales luju.ro (Lumea justi?iei) -, ?i „paraleli”, „binomici”, „sistemici”, cu acoperi?ii lor din toat? presa, plus institu?iile lor media în serviciu comandat, face un zgomot asurzitor ?i va produce, cu certitudine, victime.

For?ele sunt îns? inegale. „Paralelii” au de partea lor UE, Germania, S.U.A., cu F.B.I. ?i C.I.A. implicate direct (colonelul Daniel Dragomir sus?ine actualmente c? Florian Coldea e cercetat de F.B.I. pentru deturnare de fonduri), N.A.T.O., plus oligarhii ?i chiar unii dintre interlopii locali. „Penalii” nu au deci, teoretic, nici o ?ans?. Risc? s? fie aresta?i în mas?. ?i cu averile confiscate extins. Ca la un sfâr?it de Ev Mediu Întunecat ?i început tem?tor de Rena?tere. E nevoie s? ne amintim de Floren?a, de guelfi ?i ghibelini, de fanaticul Savonarola ? Patronul nominal, la vedere, al dezastrului politic actual, fostul pre?edinte Traian B?sescu, a schimbat din nou tab?ra. I-a tr?dat pe „penali”, cu care se înfr??ise, ?i s-a întors la „paraleli”, o ap?r? din nou pe Laura Codru?a Kövesi. Vestea-bomb? a probabilei fugi a Elenei Udrea în Costa Rica s?-l fi speriat într-atât ? Sau n-a ratat ocazia de a mai tr?da o dat? dac? tot are imunitate ?

Dar acest r?zboi e doar al lor, al deplorabilelor elite conduc?toare, nu e nicidecum al nostru. Va fi al nostru doar prin urm?rile care ne vor afecta pe noi to?i, telespectatorii.

Aranjament grafic - I.M.

footer