Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Duminică, 11 Februarie 2018 13:00

MTR-Club LGBT Urmare a ordinelor stupide impuse de prea (ne)ilumina?ii „Uniunii" putrede ?i f?r? a ?ine cont de voin?a majorit??ii popula?iei din România, Ministerul Culturii aprob? ?i încurajeaz? difuzarea filmelor L.G.B.T. ?i permite ?i ca institu?ii ale statului român destinate unor scopuri bine definite s? fie transformate în s?li de promovare a devia?iilor sexuale. Firesc, dup? astfel de insulte la adresa credin?ei cre?tine, nu ne va mira dac? sub protec?ia Poli?iei, s?lile de spectacole vor purta firma „L.G.B.T. - Brothel for group sex Sodoma-Gomora" ?i vor fi dotate cu magazine de profil unde „panselu?ele" ?i partenerii lor vor g?si dotarea necesar? pentru a-?i s?vâr?i pohtele. C? sunt a?a cum sunt, este problema lor, cum tot atât de firesc este s?-?i fac? de cap în intimidate, f?r? a deranja majoritatea, f?r? polua vederea, auzul ?i lini?tea celorlal?i cu metehnele lor ciudate, f?r? a influen?a ?i agresa tân?ra genera?ie. Milioanele de semn?turi adunate pentru p?strarea familiei tradi?ionale au l?sat indiferen?i factorii de decizie, care nu ?in cont de voin?a na?iunii, ci de firmanele Înaltei Por?i globaliste. P?strând „nota" ?i cu precizarea c? autorii cita?i comentez? din posture diferite, v? prezent?m un colaj de texte „nude", adic? a?a cum au fost deja publicate în sursele indicate, f?r? a le comenta ?i lâsând la latitudinea domniilor voastre s? judeca?i ?i s? trage?i concluziile cele mai potrivite. (Redac?ia ART-EMIS).

Andrei Nicolae - Câteva zeci de persoane au întrerupt proiec?ia filmului 120 bpm la M.?.R. Oamenii au venit cu icoane ?i mesajul „România nu e Sodoma" ?i au cântat Troparul „În?l??rii Sfintei Cruci". Pelicula nu a mai fost difuzat?

Aproximativ 20 de persoane au manifestat împotriva proiect?rii filmului „120 b?t?i pe minut" în cadrul Studioului „Horia Bernea" din cadrul Muzeul ??ranului Român (M.?.R.). În momentul începerii peliculei, ace?tia s-au ridicat în picioare, au afi?at câteva mesaje ?i icoane. Printre mesaje se putea citi „România nu e Sodoma ?i Gomora" sau „Hey Sörös, leave them kids alone". De asemenea, ace?tia au rostit rug?ciunea „Tat?l Nostru" ?i au cântat Troparul În?l??rii Sfintei Cruci. „Proiec?ia unui film de propagand? explicit? homosexuala ce urma s? fie proiectat? în centrul sacru al spiritualit??ii tradi?ionale române?ti este inadmisibila. Ceva trebuia f?cut. Dac? mijloacele indirecte au fost toate respinse, am fost for?a?i s? facem ceva direct, s? oprim fizic blasfemia, insultarea, jignirea Poporului Român ?i a Ortodoxiei. Ne-am pozi?ionat pa?nic în fa?a ecranului. Proiec?ia s-a oprit ?i apoi a fost anulat?. Am fost legitima?i de poli?ia chemat? de mafio?ii organizatori, am fost insulta?i de mafio?ii prezen?i, am rostit un Tat?l Nostru ?i toat? lumea s-a dus acas?", a spus unul dintre participan?ii la protest. Poli?ia a ap?rut la fa?a locului, i-a legitimat pe cei prezen?i ?i totul s-a încheiat, proiec?ia fiind anulat?. Evenimentul s-a petrecut la cinci ani de la ultima isprav? de acest gen a conducerii M.?.R., ?i atunci l?sându-se cu proteste vehemente din partea comunit??ii cre?tine din România[1].

Victor Roncea - Cine ?i de ce a organizat mascarada de la Muzeul ??ranului Român ?

Gay-ii, vor spune unii. Lila Passima, directoarea Muzeul ??ranului Român (M.?.R.), pentru c? e lesbian?, vor spune al?ii. Extremi?tii-fundamentali?ti-ortodocsi, vor spune, pardon!, au spus deja cei mai mul?i „influenceri" ie?i?i la scuipat semin?e pe câmpul tactic de media. De la Baconschi, fiul tat?lui lui proletcultist, la bugetarul de la TVR Cezar Paul B?descu (C.P.B.), de la Raluca Prun?, fiica domnului acela simpatic de la S.I.E., la alte „rezistente" isterice de pe Facebook ?i trolli de serviciu pu?i la rostogolit fake-info pe net. În ce const? „informa?ia" fals? aruncat? cu aplomb de „conservele conservatoare"? C?, cic?, zice C.P.B. cu aere de mili?ian doct, „în spatele circului de asear? de la M.?.R. se afl? cu siguran?? Mihai Gheorghiu, director adjunct al muzeului ?i pre?edinte al putinistei Coali?ii pentru Familie". ?i d?-i ?i lupt?, cu avânt revolu?ionar, contra „homofobului" „na?ionalist-extremist", „simpatizant nazist", „fundamentalist religios" etc., etc., etc... Ce au în comun: pân? acum, cei numi?i, pe Sörös ?i Ple?u (ajuns de la secretar P.C.R.[2] la pre?edintele vie?a? la Funda?ia Sörös din România[3]. ?i mai au ceva în comun: nesim?irea. Nesim?irea unui teolog prins cu amantele în parc ?i în jacuzzi de a da lec?ii de cre?tinism, a unei tute învârtite de a da sentin?e ?i a unui tic?los de a pune verdicte. La care se adaug? ?i fostul director, infatuatul Virgil Ni?ulescu, un ho? penibil, cu acte în regul?, dup? cum este demonstrat f?r? t?gad?[4]. Ca s? nu mai vorbim de C.T.P., vajnicul comisar uitat de Sârbu în?urubat adânc pe-un morcov, o fantom? în carne ?i oase a bol?evismului-leninist. Un fir ro?u îi leag? pe to?i. S? încerc?m s?-l descâlcim.

Cu doar o zi înainte c? Muzeul ??ranului Român s? împlineasc? 28 de ani de la înfiin?area lui de c?tre Horia Bernea, chiar într-o Duminic?, 4 februarie 2018, la proiec?ia filmului cu tematic? gay „120 BPM", difuzat în România de Cristian Mungiu de la „Voodoo Films", printre cei cinci-?ase spectatori iubitori de propagand? homosexual? de lung metraj se afl?, întâmpl?tor, un reporter de la o publica?ie de ni?? ?i însu?i Tudor Giurgiu, regizorasul care a b?gat în faliment TVR ?i azi, c? ?i ceilal?i de mai sus, da, superior, lec?ii de moral? „fanaticilor religio?i". Imediat dup? ce proiec?ia este întrerupt? de grupusculele protestatarilor, reporterul ?i regizorul trec pe meserie ?i transmit live „evenimentul". Pagina de Facebook a lui Mungiu, anun?? „la minut", c? proiec?ia filmului va fi reluat? la o alt? dat?, pentru c? „a fost întrerupt? în urm? cu câteva minute de un grup de persoane care au început s? cânte imnul na?ional ?i cântece religioase. Autointitulându-se cre?tini, b?rba?ii ?i femeile au fost evacua?i... ". Eficien??, nu glum?!

Momentul mediatic ales - cei 28 de ani de la fondarea Muzeului ?i „luna gay" (pe când ?i anul?) - coordonarea de pe teren ?i corul expira?ilor lui Ple?u ?i Soros care recit? la unison aceea?i plac? cu „fanaticii" de la „putinist?" Coali?ie pentru Familie ne arat? c? regizorul Tudor Giurgiu s-a aflat, de fapt, la datorie, chiar pe platoul de filmare a unei noi soap-opera de categorie B, în care „du?manul de clas?" este Mihai Gheorghiu ?i inamicii democra?iei sunt cei trei milioane (3.000.000) de „homofobi" care au semnat pentru ap?rarea familiei ?i revizuirea Constitu?iei prin Referendum, în fapt cea mai înalta expresie a democra?iei pe acest p?mânt.

Repetarea la indigo a scenariului de acum cinci ani arat? îns? c? grupul operativ de sub pulpana lui Ple?u nu este bun nici de remake-uri. Pentru c? de data aceasta nu a participat absolut nici unul dintre protestatarii legitimi de acum cinci ani, ci numai câ?iva naivi al?turi de figuran?i de duzin? ?i unul sau doi agitatori profesioni?ti, cu instruc?ie ?i voie de la poli?ie. Suficien?i, dup? cum s-a v?zut!

Sigur, manifestarea „artistic?" de la Muzeul ??ranului Român este o blasfemie la adresa mo?tenirii ??r?ne?ti ?i a memoriei lui Horia Bernea. O reac?ie fireasc? era a?teptat?. Pe asta s-a ?i mizat. De-acum nu r?mâne decât s? urm?rim tupeul r?spândacilor de calomnii la adresa lui Mihai Gheorghiu ?i a Coali?iei pentru Familiei, în acest r?zboi dus cu ura împotriva normalit??ii de toate loazele p?mântului. S? vedem cine sunt coardele principale de ?ambal? Haide?i! La Baconschi ?i Prun? nu prea mai avem ce adaug? pe lâng? numele lor. E suficient. S? o ia unul pe Udrea altul pe Macovei în bra?e ?i s? stea fiecare în jacuzzi-ul, respectiv cortul lui. Cezar Paul B?descu, lansatorul oficial al fumigenei cu Mihai Gheorghiu-„omul din spatele extremi?tilor", este un personaj care merit? mai mult? aten?ie, mai ales c? este ?i bugetar. Adic? pl?tit din banii no?tri, ca s? ne înjure. Coordonatorul execu?iei lui Eminescu din num?rul „Dilemei" în care s-au stors de secre?ii to?i broscoii din acvariul lui Ple?u de batracieni otr?vitori îi dep??e?te probabil în nesim?ire pe colegii lui de balt?, fiind, a?a cum a ar?tat cunoscutul jurnalist Ion Spânu, un individ care, al?turi de mircea C?rt?rescu[5], a primit medalia preziden?ial? „Mihai Eminescu", de?i amândoi l-au denigrat cu spume pe Românul Absolut. Iar s? sco?i ?tampila cu Coali?ia - „putinist?" nu poate s? ne duc? cu gândul decât la acela?i gen de opera?iune de maskirovka, tipic? K.G.B., pe care Trump, cel acuzat la rândul lui de „putinism", o demonteaz? acum cu succes în S.U.A.. Pe române?te, ho?ul strig? „ho?ii". P?i cu aceast? experien?? de mercenar cufurit coordoneaz? acum C.P.M.B. atacul împotriva lui Mihai Gheorghiu? Jenant. Pentru sponsorii lui...

Dar regizorasul cel viteaz e ?i mai bun de pus în insectar. Moralistul cu gur? mare de pe Facebook, azi rezistent, era acum vreo 10 ani scos din joben ?i pus tartor la TVR chiar de mult-hulitul (de acum) T?riceanu (unii zic c? de so?ia lui de-atunci). Ce a f?cut acolo? O spun oamenii din TVR, în comentariile p?strate pe prestigioasa „Pagina de Media"[6]: „Tudor Giurgiu a fost inven?ia celor de la Ca?avencu. Doru Bu?cu ?i Liviu Mihaiu l-au n??it. Dup? care au inventat suveic? penal? numit? Splendid Media prin care au pus laba pe publicitatea de la TVR. Bude?, Str?u? ?i Sandulachi au fost valetii jafului f?cut de Catavenci. Prejudiciul adus a dep??it 10 milioane de euro. DNA va rezolva ?i aceast? g?in?rie. R?bdare b?ie?i ?i lan?ul se strânge!". ?i: „De ce nu a fost iubit Tudor Giurgiu la TVR? Poate pentru c? pentru c? a dat incredibil? suma de 80.000 de euro pentru a difuza de dou? ori filmul « Moartea Domnului L?z?rescu »"?

Pentru c? a pl?tit, unui prieten-client, desigur, 10.000 de Euro pe an, timp de doi ani, pentru un banner spânzurat de geamurile televiziunii, banner ce purta un mesaj nici m?car original? Pentru c? a f?cut lans?ri de grile inexistente, unde a închiriat materiale din Cehia, de?i TVR dispunea de ele?

Pentru c? a angajat consilieri str?ini pl?ti?i cu mii de euro pe luna? Pentru c? a „sponsorizat" s?li de fitness ale prietenilor cu zeci de mii de euro? Pentru c? nici m?car nu a avut onoarea de a semna pentru aceste aberante cheltuieli, ci a pus pe altcineva s? scoat? pietrele fierbin?i? Mai vre?i?".

Ce pot s? zic? S? vorbeasc? cine ?tie. Cum ar fi Curtea de Conturi a României care arat? în raportul ei[7] de dup? primul an de mandat al lui Tudor Giurgiu, printre alte nereguli grave, ?i c? acesta a efectuat pl??i ilegale în valoare de „920,6 mii lei, în cadrul unor contracte pentru prest?ri servicii de consultan?? încheiate cu un num?r de 6 persoane fizice". B?iat „giorno", regizorasul guraliv. În plus, într-un Raport despre situa?ia dezastruoas? din TVR al „Open Polics"[8]se mai arat?: „Tot Curtea de Conturi, în « Raportul public pe 2006»[9], constat? înstr?inarea unui imobil de c?tre S.R.TV. printr-un contract de schimb imobiliar cu Consiliul Local Cluj-Napoca ?i crearea unui prejudiciu la bugetul de stat de 1.625,91 mii lei[10]. Asta în condi?iile în care legea 41/1994 prevede la art. 37 c? patrimoniul ?i bunurile TVR (cl?diri, spa?ii ?i terenuri) sunt în folosin?a acesteia, astfel încât TVR nu are niciun drept de proprietate asupra lor, iar ele fac parte din patrimoniul cultural na?ional". S? amintim c? la Cluj-Napoca, sub obl?duirea aceluia?i Consiliu Local, se desf??oar? „Festivalul Interna?ional de Film Transilvania (T.I.F.F.), festivalul de sifoane al lui Tudor Giurgiu? S? amintim c? anul trecut Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat alocarea a 1,4 milioane de lei pentru (T.I.F.F.), de?i Camera de Conturi Cluj a considerat c? finan?area din 2015 a fost ilegal?potrivit Mediafax[11],?

Concret: „Potrivit raportului Camerei de Conturi Cluj pe anul 2015, bugetul Prim?riei Cluj-Napoca a fost prejudiciat cu peste 6 milioane de lei în anul 2015, fiind acordate nelegal finan??ri nerambursabile unor asocia?ii ?i funda?ii, pentru organizarea unor festivaluri cum sunt Untold sau TIFF, în condi?iile în care acestea au realizat profit din vânzarea de bilete„". Profund curat, ?i pe mâini ?i pe limb?!

Ace?tia sunt detractorii Coali?iei pentru Familie? Cu asemenea exemplare de gang defileaz? propagandistii anti-cre?tini ?i complicii lor? Da, ??tia sunt. ?i dac? s-a ajuns la o asemenea regie ieftin?, de B-movie, înseamn? c? tare le mai e fric? unora de „Coali?ie pentru Familie"...

Spectacolul mediatic de la M.?.R. va continua. O sumedenie de intelectuali vesti?i ai micilor ecrane se va solidariza cu minoritatea „prigonit?" ?i va face zid, strâns unit? în jurul M?R, pentru a-l "salva" de "fanaticii religio?i ai BOR". Conflictul va fi exacerbat, f?r? îndoial?. De-o parte vor fi filma?i intelectualii rasa?i ai patriei, de cealalt? b?trâneii de „ev mediu" ?i „homofobii" în costum na?ional. Le va folosi asta bie?ilor homosexuali, pe care trebuie s?-i ajut?m ?i noi, din toat? inima? M? îndoiesc! Atrag aten?ia, asemenea lui Valerian Stan, c? exist? riscul unei politiz?ri excesive ?i folosiri a acestei minorit??i, în detrimentul ei, parafrazând mesajul de pe bannerul unuia dintre protestatarii de la Muzeu: „Hey, Soros, leave them gays alone!".

Iar în final, spre a-i aduce aminte croncanitorului de sub texte vitriolice Virgil Ni?ulescu cine e ?i spre o mai bun? referire public? la incidentul din 2013, clonat azi de regizori de mâna a 14-a, dau curs „Declara?iei" transmise ex-directorului-ho?-de-buzunare de regretatul Marius Caraman, unul dintre fondatorii Muzeului ??ranului Român (normal, „homofob") care se încheie cu o m?rturisire de credin?? despre datoria de a apar? Muzeul:

„Domnule Director, subsemnatul Marius Caraman, fizician - Sec?ia Antropologie Vizual? -laboratorul multimedia al Muzeului ??ranului Român, depun pe propria-mi r?spundere (conf. Deciziei dvs. nr 11 din dat? de 25 02 2013) urm?toarea declara?ie: În ziua de 20 feb a.c. fiind mâhnit din motive personale, am avut proast? inspira?ie de a-mi dori s? vizionez o comedie care luase 4 premii Oscar, în muzeul nostru, N.C.R.R. - sala Horia Bernea. Am p?truns în sala cu câteva minute înaintea începerii genericului, c?utând o zon? ceva mai rarefiat? (undeva între rândurile 12-14 pe partea dreapta a s?lii). Fac aceste men?iuni întrucât nu suport mirosul de transpira?ie specific s?lilor mari. În primele minute ale proiec?iei filmului, când doi tineri „trag pe nas" ceva ce putea fi cocain? am auzit rumoare ?i aplauze discrete în sal? (greu de spus dac? erau admirative sau nu). A urmat îns? dup? circa 2-3 minute o scen? tare. Annette Benning culcat? în patul (s?-i spunem conjugal) este satisf?cut? prin sex oral de c?tre partenera ei de via?? (nu am re?inut numele actri?ei).

În aceste momente, sala a oftat prelung, apoi s-a cutremurat pentru prima dat? (fluier?turi, replici de genul « shame on you », « shit »). În secven?? urm?toare, în?elegem c? domni?oar? Annette B. nu poate ajunge la orgasm din dou? motive (este prea frig ?i pe-deasupra, cei doi masculi (care fac când sex anal, când sex oral la televizorul din camer?, « sunt prea efemina?i, prea epila?i »). În acest moment, (aplauze, « nu va e ru?ine ?! », fluier?turi) ?i o voce baritonal? din spate a început a cânta „De?teapt?-te române", urletele care deveniser? paroxistice au diminuat sim?itor, dar nu am mai putut urm?ri dialogul dintre cele dou? mame (sau ta?i - c?ci din pu?inele minute scurse din film problema nu se l?mure?te). Este foarte greu de pus în cuvinte intensitatea sonor? cu care cineva din fa?? mea a strigat « s? vin? poli?ia !» (cu aproxima?ie 100 - 110 dB). ?i asta de mai multe ori, apoi, scand?ri repetate: « Afar? ho-mo-fo-bii ! », « sunte?i penibili » etc. Reac?ia a fost înso?it? de un huooo prelung ?i alte scand?ri amestecate de genul « aici nu este club de gay ! », « unde sunt p?rin?ii vo?tri ?», « ru?ine s? v? fie ! » ... etc.

În spatele meu a început apoi a se cânta în surdin? o rug?ciune. Sper?m c? totul se va stinge ?i vom putea urm?ri continuarea filmului, mai ales c? ac?iunea p?rea a atinge un moment culminant (aici nu m? refer la orgasmul uneia din cele dou? mame, ci la faptul c? o tân?ra domni?? blond? 16-18 ani - pare a fi deranjat?, incitat?, sau poate curioas? a le vizita în aceste momente sublime). Ultima replic? pe care am reu?it a o percepe între cele dou? mame, a fost ceva de genul: « cred c? am deranjat to?i vecinii" [respectiv, conform scenariului: - »«suddenly the porn is blasting at full volume. Man in movie:: Suck that fat cock mother-fucker... Nic: Shit!! Where's the remote?! Man in movie: I'm gonna fuck that tight ass! », chiar înainte de momentul descris drept « Paul and Tanya enjoy a hot, sweaty fuck».

În acest moment (crucial probabil) al filmului, a început climaxul acestei manifest?ri culturale: toate persoanele din fa?? mea erau în picioare (nu mai vedeam nimic pe ecran), to?i cei din spatele meu urlau - tot în picioare - « ru?ine! », «afar?! » ?i multe alte invective vulgare. Pe scurt, am realizat în acest moment c? m? afl?m pe grani?a invizibil? a dou? grup?ri destul de sup?rate.

Eu, melancolic, m? a?ezasem în mod poate prea gr?bit în preajma unor fete cur??ele (v-am spus am o problema cu olfactivitatile) ?i care de ani mul?i, de când am dat cu nasul de dom' prof. Carl Gustav Jung sondez atent profunzimile suflete?ti ?i trupe?ti ale companioanelor noastre de via??, deci, revin, eu m? afl?m sub focul încruci?at al replicilor a dou? tabere furioase, u?or descump?nit (am tr?it pentru câteva secunde senza?ia avut? pe 21 dec 1989 când, în Pia?? Român? între cele dou? grup?ri înfierbântate am r?mas vreo 7-8 oameni - iar al?turi se afl? mo?ul Ernest Maftei). Pe întuneric, am început a studia combatan?ii.
- În fa?? mea un grup firav - poate 20-25 persoane (16-25 de ani) din care a? putea identifica cred c? 4-5 - cele care m? f?ceau fascist,legionar,LGBT MTR 2 homofob, nazist (probabil pentru c? zâmbeam trist).
- În spatele meu un grup ceva mai numeros - cam de acelea?i vârste - 60-80 de persoane dintre care unii agitau tricolorul, al?ii m-au luat drept poponar ar?tându-mi semne cu degetul mijlociu, b?tându-mi obrazul, urlând c? o s?-mi bage ei un vibrator prin p?r?ile moi etc.

Momente extreme de penibile

Din fericire, a ap?rut directorul Gheorghiu cu comisarul... nu mai ?tiu decât c? avea un nume de pas?re (poate Coco?, Vrabie, Cucu...) care politico?i, au reu?it (cu greu) a diminua tensiunea care ajunsese la dimensiuni aproape paroxistice. Pot a va spune îns? c? cel mai frumos muzeu din ?ar?, cel mai premiat, (nu mai încap premiile pe pere?ii aceia de la etajul doi) ?i-a terfelit într-un mod inimaginabil blazonul. Madama care a organizat aceast? provocare (c?ci mie a?a îmi pare), cea care probabil face bani buni din sala Bernea trebuie urgent întrebat? cam care i-au fost inten?iile. Cam cum a gândit ea « evenimentul ». Sau poate ata?atul cultural al Ambasadei U.S.A. ar trebui s?-?i cear? scuze în mod public. Dac? activi?tii culturali sau Secretariatul de Stat al Statelor Unite folosesc o asemenea « diploma?ie », culturnic?, poate trebuie a fi recalifica?i sau u?or reshapa?i. Nu mai avem a ne mira de recrudescen?a nevrotic? a violen?elor de oriunde în lume. Proiec?ii cu tent? de-a dreptul pornografic? îmi pare c? sunt deocamdat? analizate ?i amendate de Codul Penal. Nu ?tiu prin alte ??ri ce spune Codul Penal, dar aici pe plaiuri cumin?i ?i mioritice « opera » prof univ Gert Hekma (dac? nu cunoa?te?i, va pot pune la dispozi?ie câte ceva din pu?ul gândirii domniei sale) este deocamdat? condamnat? cu ani buni de pârnaie (iertare, cuvânt cam tare). Spun acestea, întrucât în sala erau ?i elevi de liceu, tineri înc? necop?i care ar fi trebuit a fi opri?i la intrare.

Aceast? mizerie trebuie analizat? atent ?i urgent

Eu cred c? noi, Muzeul ??ranului Român, suntem printre extrem de pu?inele zone luminoase ale ultimilor 24 de ani ?i avem datoria a-l ap?ra, fiecare, dup? propriile putirin?e. Fie ?i numai pentru c? existen?a acestei baricade a credin?ei, a tradi?iei na?ionale, a frumosului ??r?nesc aproape princiar pe care-l arat?, a meritat a face r?scoala din '89 ...
Marius Caraman
26 feb. 2013

P.S. A? mai avea îns? o mic? observa?ie u?or r?ut?cioas?: Niciodat? « personalul muzeului [...] va depune [...] va prezen?a detaliat [...] sau va identifica persoane pân? la finele zilei de 26 februarie declara?ii cu iz delator, c?ci nu ne las? obrazul, ?i nici gramatica limbii române ». Eu am scris rândurile de mai sus deoarece mizez pe bun? dumneavoastr? credin??, în?elegându-va grab? de a afl? adev?rul (iertare)".

Paul Hitter - „120 B?t?i pe Minut"

Am citit cu stupoare tot soiul de jelanii, tot felul de înfier?ri la adresa cre?tinilor care au recurs la „gesturi huliganice" la proiec?ia filmului „120 B.P.M".! Ooo, ?ato, ?ine-m? c? mor! Auzi fat?, gesturi huliganice! Aceast? caracterizare este decretat? cu non?alan?? de reputatul profesor Vintil? Mih?ilescu. M? mir? aceast? caracterizare, mai ales c? privind filmul, vom avea parte cu siguran?? de multe gesturi huliganice. Pe pelicul?. Cred c? acolo avem într-adev?r defini?ia huliganismului ?i extremismului. A?i v?zut filmul? Nici eu pân? ieri. S-a tot discutat despre acest scandal, dar deloc din perspectiva filmului. Dac? privim filmul, vom afla c? acei cre?tini sunt doar ni?te „pisicu?e" pe lâng? groz?viile care se desf??oar? pe ecran. S? v? povestesc pe scurt.

Filmul ne poveste?te despre un grup de activi?ti HIV/SIDA, care se hot?r?sc s? lupte cu aceast? boal? în anii '90. Acuzând guvernul c? nu lupt? destul împotriva acestui flagel, b?ie?ii ??tia se hot?r?sc s? devin? mai extremi?ti în lupta lor. Nu trec bine 7 minute din film, c? îi ?i vedem pe b?ie?i cum intr? la o conferin??, unde vorbea un reprezentant oficial, cu fluiere în gur?, încep s? fluiere, cu pancarte în mâini, întrerup conferin?a, iar oficialitatea chiar prime?te o pung? de sânge fals în ochi. Mi?to, nu? Apoi îl leag? cu c?tu?e de o schel? de pe scen?...Vorbind de Huliganisme... dar, s? continu?m. Asist?m apoi la o ?edin?? a acestei organiza?ii unde putem vedea drag? cum se creeaz? astfel de proteste. O companie farmaceutic? pare c? a descoperit un medicament ce ar putea m?ri speran?a de via?? a bolnavilor de S.I.D.A., dar nu dau drumul rezultatelor testelor cu viteza cu care ar dori activi?tii. Astfel, activi?tii intr? ilegal în cl?direa unde compania avea birouri ?i arunc? pungi cu sânge peste tot. Huliganisme, ceva? Ni se induce ideea c? ei au dreptate pentru c? sunt cu sabia lui Damocles deasupra capului, putând s? moar? din cauza S.I.D.A. în orice moment.

Urmeaz? un nou protest al activi?tilor, de data aceasta într-un liceu. Problema principal? este c? nu exist? automate de prezervative în licee. Iar pancarte, iar urlete, iar treburi nasoale. Huliganisme, domnule! Da, dar din cele bune, de'ale noastre, nu din alea „cre?tine". De la scena asta ajungem la partea siropoasa, c? deh, trebuie s? existe ?i ea ca s? ias? filmul bine. Se las? cu club, petrecere ?i dup? dans îndr?gosteal?. Un el ?i un alt el se amorezeaz? ?i ajung direct în pat. Vedem b?rba?i în pielea goal?. Se pup?, se toate cele, este frumos, nu v? speria?i. Dragostea e un lucru mi?to. Ei, ?i de aici începe beleaua. Unul din cei doi era bolnav de SIDA. ?i cum stau ei a?a de vorba pe dezbr?catelea, î?i aminte?te cel bolnav cum s-a infectat. Aici e cu schepsis c? filmul, d? în ?coal? din nou. Cine crede?i c? l-a infectat? Profu' de mate, vere! Când avea 16 ani. Adic? profu' era ?i homosexual ?i pedofil cum ar veni, dac? ne lu?m dup? lege. ?i ca s? fie ?i mai dihai, profu era c?s?torit, avea nevast? ?i copil. Oaleeee!!

Urmeaz? apoi tot felul de dezbateri, alte proteste, o parad? L.G.B.T., alte proteste, alte discu?ii, ?i la un moment dat, unul din cei doi îndr?gosti?i începe s? se simt? tot mai r?u. Este internat în spital, apoi externat astfel încât partenerul sau s? îl îngrijeasc? la domiciliu. Aici iar este o faz? cu schepsis. Partenerul îl eutanasiaz?. Lacrimi chestii, nu ?tiu ce, moare. Se strâng to?i activi?tii ?i îi citesc testamentul. Astfel, filmul se încheie apoteotic, cu alt protest. Se duc b?ie?ii la un dineu, ceva oficial, de lux, ?i încep s? arunce cenu?a defunctului pe mâncarea ?lora. Huliganic? Neeeah.

De fapt, toat? inflamarea unei p?r?i a presei, acea parte sus?inut? puternic de O.N.G.-uri, nu ne arat? decât dublul standard în toat? splendoarea lui. Dac? militan?ii L.G.B.T. sau Feminism ar fi întrerupt o slujb? într-o biseric?, sunt convins c? ar fi fost foarte aprecia?i (de oficialit??i - n.r.). Dac? un grup de cre?tini î?i afirm? crezul sau fac un gest critic, public, atunci avem de-a face cu ni?te huligani. S? fim bineîn?elesi, nu ?tiu dac? modul lor de a protesta este cel mai potrivit. Cântecele biserice?ti ca mod de a protesta nu sunt neap?rat feble?ea mea, dar dac? a?a au ales ei s? protesteze, este alegerea lor. Este a doua oar? când se întâmpl? astfel de ac?iuni, deci este clar c? cineva bag? b??ul prin gard, c?utând astfel de lucruri. O parte a popula?iei a încercat din nou s? î?i fac? auzit? vocea ?i s? ne spun? c? Muzeul ??ranului Român nu i se pare un loc potrivit pentru a rula astfel de filme. Nu v?d unde este marea problem? ?i de ce aceast? isterie în mas?. M? întreb dac? la Ateneul Român s-ar putea difuza, de exemplu, meciurile na?ionalei de la Campionatul Mondial din 1994.

Sau, s? presupunem, c? la un club de muzic? rock s-ar proiecta desene animate cu Sandy Bell. Cum ar fi? Dar într-un club de manele s? privim emisiunile lui Iosif Sava? Hmmm... eu nu am v?zut pân? acum filme cre?tine proiectate în barurile L.G.B.T. sau în sediile de O.N.G.-uri care sus?in L.G.B.T. Dac? în 2013 proiec?ia unui film L.G.B.T. a fost considerat? neconform? cu locul unde s-a desf??urat, nu în?eleg de ce în 2018 se încearc? din nou acela?i lucru. Probabil c? se a?teapt? acest gen de reac?ii, iar ?i iar, c? apoi s? se poat? clama agresiunea. Agresiune care nu a venit în niciun fel. Oamenii s-au ridicat, au cântat, s-au urcat pe scen?, în final a plecat toat? lumea acas?. Activi?tii ar trebui s? fie obi?nui?i cu astfel de activisme, nu? Dar poate c? activi?tii L.G.B.T. au înregistrat activismul la O.S.I.M. ?i nu are nimeni voie s? activeze în afar? de ei... Oricum, un lucru este cert, la un film în care activismul este tema central?, ni?te oamenii au decis s? fie ?i ei activi?ti[12].

Liliana Passima-Director MTRProtestul de duminic? nu a impresionat conducerea M.?.R. - Studioul „Horia Bernea" a programat un alt film care exalt? homosexualitatea. Pelicula, deja premiat? la un festival L.G.B.T., abund? în limbaj extrem de vulgar ?i manele

Protestul de duminic? seara de la Muzeul ??ranului Român nu pare s? determine conducerea Muzeului ??ranului Român s?-?i schimbe politica. Astfel, joi 8 februarie de la ora 18:00, la studioul „Horia Bernea" al Cinematografului este programat a se proiecta pelicula „Solda?ii. Poveste din Ferentari". În regia sârboaicei Ivana Mladenovici, filmul prezint? povestea „de iubire" dintre un antropolog sosit în cartierul Ferentari s? studieze manelele ?i un fost pu?c?ria?, Alberto, un cet??ean de etnie rom?. Pelicula, interzis? copiilor sub 15 ani, abund? în limbaj vulgar ?i explicit, a primit o men?iune special? la festivalul de la San Sebastian, sec?iunea dedicat? filmelor L.G.B.T. Filmul, o coproduc?ie româno-sârb?, a fost lansat în septembrie 2017. Motivul pentru care cinematograful „??ranului" îl difuzeaz? abia acum este legat, probabil, de faptul ca februarie este „luna L.G.B.T." în România. Recent, un videoclip al unei piese de genul manea a fost filmat în cadrul Universit??ii Bucure?ti, iar în trecut, astfel de clipuri s-au filmat la Muzeul Satului[13].

Digi 24 - Proteste la proiec?ia filmului „Solda?ii. Poveste din Ferentari" de la Muzeul ??ranului Român

Dup? o jum?tate de or? de la începerea proiec?iei filmului semnat de Ivana Mladenovic, mai multe persoane au f?cut g?l?gie ?i au proiectat lumini pe ecran, iar poli?ia a fost chemat? s? evacueze sala. Un b?rbat a fost escortat, iar al?ii au p?r?sit de bun?voie sala. În urma acestui incident, proiec?ia filmului a fost reluat?. Înainte cu o or? de începerea proiec?iei, aproximativ 30 de persoane au protestat în fa?a muzeului.

Despre film ?i proiec?ia lui, Dan Gr?jdeanu - cel care a condus manifesta?ia pa?nic? - a spus c? a aflat din pres?, ba chiar c? a venit la chemarea „celor care au pus filmul". „Ei, punând filmul, ne-au chemat. Am venit s? ap?r?m ??ranul român", a explicat el. Grupul este unul organizat. Poart? numele de Fr??ia Ortodox? Sfântul Mare Mucenic Gheorghe purt?torul de Birun??, iar menirea lui este „de a face fapte bune. [...] Noi, în general, vinerea ?i sâmb?ta plec?m, ridic?m câte o cas?, ajut?m la ridicarea unei biserici, spargem lemne pentru câte un azil de b?trâni, mergem la inunda?ii, încerc?m s? ne bucur?m de clipe frumoase petrecute între oameni cu valori comune f?când ceva util", a spus Dan Gr?jdeanu.

Legat de filmul „120 de b?t?i pe minut" al lui Robin Campillo, a c?rui proiec?ie a fost întrerupt? duminic? sear?, tot la cinematograful muzeului, dar ?i despre cel al Ivanei Mladenovic, el afirm? c? ar fi potrivite spre difuzare în mall-uri. „Nu avem nimic cu homosexualii. Ei, dac? vor s? î?i fac? ale lor, ?i le pot face în intimitatea lor, nimeni nu st? s? îi fug?reasc?, a?a cum fiecare î?i face treburile lui în taina lui. Noi avem o problem? cu ridicarea acestor devieri la rangul de virtute. Adic? ?i ??ranul român ?i-a f?cut copiii iubindu-se cu so?ia lui, dar nu o s? vede?i acum filme pornografice în Muzeul ??ranului Român, ca s? vad? lumea cum s-au f?cut copiii. A?a nici propagand? homosexual? nu trebuie f?cut?", a ad?ugat Gr?jdeanu. El a precizat c? grupul va semna o scrisoare adresat? Ministerului Culturii ?i Identit??ii Na?ionale, prin care va cere anularea proiec?iei „unor astfel de filme", ?i c? un alt protest va fi organizat[14].

Aranjamente grafice - I.M.

----------------------------------------------------
[1] https://www.activenews.ro/stiri-social/Cateva-zeci-de-persoane-au-intrerupt-proiectia-filmului-120-bpm-la-MTR.-Oamenii-au-venit-cu-icoane-si-mesajul-%e2%80%9eRomania-nu-e-Sodoma-si-au-cantat-Troparul-Inaltarii-Sfintei-Cruci-.-Pelicula-NU-a-mai-fost-difuzata.-IMAGINI-149094
[2] apud http://www.ziaristionline.ro/2015/06/05/academicianul-nicolae-breban-andrei-plesu-a-fost-secretar-al-partidului-comunist-roman-iar-liiceanu-asistent-dupa-90-umblau-dupa-miliardele-lui-soros-sri-ce-zice-interviu-exploziv/
[3]https://www.cotidianul.ro/andrei-plesu-succesorul-pe-viata-al-lui-george-soros-la-fundatia-pentru-o-societate-deschisa/
[4] https://mtrleaks.wordpress.com/
[5] https://www.cotidianul.ro/cezar-paul-badescu-si-mircea-cartarescu-au-primit-medalia-mihai-eminescu-desi-l-au-denigrat-pe-poet/
[6] https://www.paginademedia.ro/2013/07/de-ce-nu-a-fost-iubit-tudor-giurgiu-cand-era-seful-tvr
[7] http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/Raport_public_2006.pdf
[8] http://tvr.openpolitics.ro/de-ce-a-ajuns-tvr-falit-si-irelevant/
[9] Ibidem
[10] Ibidem
[11] https://www.activenews.ro/stiri-social/Directorul-Liliana-Passima-nu-a-dorit-sa-raspunda-daca-a-autorizat-sau-nu-difuzarea-filmului-120-bpm-la-MTR-si-acuza-protestatarii-ca-i-au-%e2%80%9eagresat-verbal-pe-ceilalti-participanti.-Filmarile-o-contrazic-pe-sefa-MTR.-Filmul-va-fi-reprogramat-149106
[12] https://www.activenews.ro/stiri-social/120-Batai-pe-Minut-149154
[13] https://www.activenews.ro/stiri-social/Protestul-de-duminica-nu-a-impresionat-conducerea-MTR-Joi-studioul-%E2%80%9EHoria-Bernea-a-programat-un-alt-film-care-exalta-homosexualitatea.-Pelicula-deja-premiata-la-un-festival-LGBT-abunda-in-limbaj-EXTREM-de-vulgar-si-manele-149134
[14] https://www.digi24.ro/stiri/diverse/proteste-la-proiectia-filmului-soldatii-poveste-din-ferentari-de-la-mntr-874923

footer