Revista Art-emis
2017 - Un prim an hiperactiv pentru Trump PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Miercuri, 03 Ianuarie 2018 20:09

Planetta Byron York Examiner etc.Dup? un an de pre?edin?ie, Donald Trump nu a demolat Cas? Alb?, constat?, cu fals? naivitate, un comentator vesteuropean. „Ne place sau nu, pre?edintele american a schimbat profund înf??i?area ??rii sale în ultimele luni", îl contrazicea ziaristul canadian Alexander Panetta, care sumarizeaza „un prim an hiperactiv pentru Trump". Exemple, copioase. C?tre sfâr?itul anului, a semnat o lege a reformei fiscale care prevede cele mai importante scutiri de impozite din ultimul deceniu ?i care, între altele, continu? demolarea legii asigur?rilor de s?n?tate a lui Obama (Obamacare). Anterior, pre?edintele Trump a repus în discu?ie Acordul de liber schimb nord-american (ALENA), a retras S.U.A. din Parteneriatul transpacific (P.T.P.) ?i din Tratatul de la Paris asupra climei, iar în ?ar? a aprobat construc?ia petroductului Keystone XL ?i a deschis calea forajelor petroliere în rezerva?iile de flora din Alaska. A recunoscut Ierusalimul capital? a Israelului, dar, e drept, nu s-a apucat înc? de ridicarea zidului la frontier? cu Mexicul.

„Donald Trump a f?cut multe lucruri", se minuneaz? analistul conservator Byron York de la „Washington Examiner". Dar cum prime?te publicul american toate acestea ? Oricum, popularitatea pre?edintelui, dup? un an de mandat, este cea mai mic? din istoria Americii. Istoricul Terry Madonna din Pennsylvania (?i nu doar el, desigur) obiecteaz?, spunând c?, într-adev?r, „majoritatea istoricilor ?i ziari?tilor nu ?in cu Trump, dac? e s? fim cinsti?i", dar, judecând lucrurile la rece, un cunosc?tor al istoriei Statelor Unite ar plasa bilan?ul pozitiv al primului an de mandat preziden?ial al lui Donald Trump mai sus decât performan?ele corespunz?toare ale pre?edin?ilor Carter, Clinton ?i Bush-tat?l.

„E controversat pentru c? e substan?ial", explic? universitarul Madonna. Atât de substan?ial încât o ziarist? din Belgia, Dominique Dewitte, vede cum „guerrila anti-Obama a lui Trump da un nou chip Americii". Trump a cam distrus, cu mai mult? sau mai pu?in? discre?ie, mo?tenirea predecesorului sau Obama în mai pu?in de un an. Obamacare a fost amputat? ?i diluat?, reforma fiscal? este cea mai important? din ultimii 30 de ani, printr-o „revolu?ie t?cut?", ?eful Casei Albe a numit, în primul sau an de mandat, în sistemul judiciar, mai mul?i judec?tori decât orice alt pre?edinte în ultimii 100 de ani, a abrogat 67 reglement?ri ale Administra?iei Obama ?i a suspendat sau amânat alte 1.500. Spre deosebire de al?i confra?i, ziarist? belgianc? constat? rela?ia favorabil? fa?? de acest proces a publicului, mai corect spus a electoratului favorabil lui Trump, care, de altfel, face exact ce a promis în campania electoral?. Esen?ial este c? economia ?i afacerile merg bine. „Trump oso omprima marca pe Statele Unite ?i viseaz? o nou? Americ? conservatoare, în care elit? politic? tradi?ional? s? fie pus? pe tu?a". Miza este uria??, dar cam de aceea?i magnitudine ?i riscurile.

Grafica - I.M.

footer