Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 03 Ianuarie 2018 20:01

Angela MerkelGermania intr? în 2018 f?r? un guvern rezultat din alegerile ?inute în toamna lui 2017. Steaua Angelei Merkel, n?scut? în fosta R.D.G., sus?inut? de inegalabilul german Helmut Kohl ?i ingrat? fa?? de acesta, se stinge lent dar sigur. În mod normal, conservatorii din C.D.U.-C.S.U. nu vor mai reu?i o mare coali?ie tot cu Merkel cancelar. De ce nu s-a propus înc? public un cancelar de la S.P.D. într-o mare coali?ie cu dreapta cre?tin-democrat? ?i conservatoare ? ?i dac? Germania are interesul s? amâne formarea unui nou guvern ? Pentru ce ? Poate a?teapt? s? se întâmple ceva cu Donald Trump în S.U.A. ?i cererile acestuia de contribu?ii financiare substan?iale la N.A.T.O. s? nu mai fie de actualitate ? Ca ?i anun?atele ac?iuni cu impuneri de taxe, de contraven?ii, de sanc?iuni care vizeaz? mai multe ??ri exportatoare spre S.U.A., în primul rând Germania ?i China ? Sau poate a?teapt? o schimbare de macaz major? a britanicilor în afacerea Brexit ? În orice caz, cuplul franco-german pare s? sufere de unele disfunc?ionalit??i dup? venirea tân?rului Emmanuel Macron, cu aspira?ii napoleoniene, la Élysée. Lentoarea cu care germanii î?i fac un nou guvern e stranie. Dac? interesul lor na?ional ar fi impus-o, problema ar fi fost deja rezolvat? ein, zwei...

Recunoscând statului Israel dreptul de a-?i stabili capitala la Ierusalim, Donald Trump a reu?it o mare lovitur? de imagine. Dac? pre?edintele american ar fi propus ?i o solu?ie la spinoasa problem? palestinian?, ar fi reu?it mai mult de-atât, ar fi f?cut istorie. Lovitura de imagine cu Ierusalimul a venit dup? ce reu?ise s? treac? noile legi fiscale, cu cele mai mari sc?deri de taxe de la Ronald Reagan încoace. Dup? ce în 2016 a dus o fulminant? campanie electoral? ?i a câ?tigat pre?edin?ia, în 2017 a rezistat atacurilor f?r? precedent ale sus?in?torilor clanului Clinton, ale Partidului Democrat, ale presei mainstream, cu navele amiral New York Times, Washington Post, C.N.N. în prima linie, cu Hollywood-ul, cu to?ii patetic înfr??i?i împotriva sa ?i f?când involuntar cea mai mare campanie publicitar? posibil? pentru Rusia ?i pentru Vladimir Putin. Pu?ini mai cred c? Donald Trump a fost ales în SUA cu ajutorul Rusiei, cum falimentar pretind adversarii s?i, dar, dup? un an la Casa Alb?, de-o manier? spectaculoas?, Donald Trump îl aminte?te pregnant pe Ronald Reagan, considerat cel mai mare pre?edinte de la democratul John F. Kennedy încoace.

În România, lupta dintre cele dou? tabere, între „estici" ?i „vestici", a atins paroxismul. „Esticii", autohtoni?ti (traficând discret cu Israelul, ?i nu cu Rusia, cum pretind „vesticii"), sunt urma?ii direc?i ai partidului comunist ?i ai structurilor sale de putere, ele însele „paralele" cu poporul român, declara?i corup?i, nedemocratici, primitivi, retarda?i. „Vesticii" sunt cohorte azi întinse (câteva zeci de mii) ca urmare a prezen?ei S.U.A. ?i a Europei de Vest de dinaintea ?i de dup? aderarea la N.A.T.O. ?i la U.E. Cele dou? tabere par acum definitiv ireconciliabile, incapabile s? mai dialogheze cât de cât civilizat. Cine are dreptate? Nici unii, nici al?ii. Cea mai mare confuzie îns? e dat? de consecin?ele catastrofalelor mandate, câ?tigate dubios, ale lui Traian B?sescu, un „vestic" (fost „estic"), patron al celei mai întinse corup?ii de dup? 1989, al maximei distrugeri ?i dec?deri na?ionale. Anul 2018 se anun?? a fi unul violent, ambiguu, mizerabil, an în care popula?ia României, care nu e numai „estic?" sau „vestic?", are de pierdut. C?ci nici „esticii" ?i nici „vesticii" nu sunt poporul român, ci doar tagma jefuitorilor.

footer