Revista Art-emis
De s?rb?tori, la coada calului PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 03 Ianuarie 2018 19:52

Targul de Craciun 2017De s?rb?tori, în Pia?a Universit??ii, în dreptul statuii lui Mihai Viteazul, mai exact, la „coada calului", cum i se spune acestui loc de întâlnire, unde era instalat? o scen? pe care evoluau diverse trupe muzicale, am fost martor la o discu?ie între doi spectatori, care a devenit apoi general?, fiindc? a atras mai mul?i oameni ?i, când am plecat de acolo, ei tot discutau pe aceea?i tem? ?i au pl?nuit s? pun? de un protest ad hoc.
Totul a pornit de la textul luminos care ap?rea ?i disp?rea pe fundalul scenei. Scria a?a cu litere de-o ?chioap?: „Ora?ul faptelor bune".
- Domnule, a exclamat unul, cu un fes ro?u pe cap, vorbind parc? singur, ??tia îs oamenii lui Iohannis, fiindc? ?i el ne-a min?it cu „?ara lucrului bine f?cut", atât de bine l-a f?cut, c? de când e el pre?edinte, s-au f?cut numai mizerii. Trebuia s? fie scris adev?rul acolo, pe scen?.
- ?i care e adev?rul?, zice un b?rbat de lâng? el, cu o fa?? ro?ietic?, b?tut? de soare ?i vânt, ?i cu p?rul alb.
- „Ora?ul ho?ilor", asta trebuia s? scrie.
- Fugi, domnule, de-aici, sunte?i pr?p?stios, cum, to?i îs ho?i?
- Da, domnule, to?i!
- Te rog s? fii atent cum vorbe?ti ?i s? nu m? faci ?i pe mine ho?. Eu toat? via?a am muncit pe schel?, nu ?tiu ce e ho?ia!
- Hai s? fim serio?i! Adic? în construc?ii nu se fur??! Se fur? peste tot. Nu-i sector s? nu se fure. Dar noi vorbim acum de Bucure?ti. E ?sta „ora?ul faptelor bune"?
- O fi ?i a faptelor bune.
- Care? D?-mi un exemplu. Arat?-mi mie vreun poli?ist aici sau oriunde în locuri publice, care s? garanteze siguran?a cet??eanului. Nu exist? nic?ieri, fiindc? sunt pleca?i la furat, împreun? cu ho?ii. Sau s?-?i dau alt exemplu, fiindc? v?d c? taci. Uite, eu am ma?in? mic?. Dar nu pot s? circul cu ea, fiindc? Bucure?ti e un ora? mort la capitolul circula?ie. Unde e o intersec?ie, e ?i un blocaj de circula?ie. Trebuie s? stai 20 de minute ca s? treci. Peste tot în centru' e un dezastru. Nimeni nu se preocup? de soarta Capitalei, fiindc? îs ocupa?i cu furtul. Un primar a vrut s? fac? pasarele aeriene, dar aici nu e Tokio. A furat banii de pasarele, l-au arestat pu?in, acum e bine mersi, pe Costa Brava.
- Las?, domnule, c? exagerezi, sunt ?i oameni cinsti?i, n-or fi to?i ho?i.
- Dom'le, intervine un al treilea, cu o c?ciul? pe cap ?i cu fa?a neras?, care s-a apropiat de cum a auzit c? se ridic? vocea, da?i-mi voie. Eu mi-s din Alexandria, de-acolo de unde-i ho?u' ?l mare, dar dac? acum vreo 20 de ani nu puteai spune ce spune domnul cu „ora?ul ho?ilor", acum se poate generaliza, fiindc? to?i ne-am deprins cu furti?agul. Chiar dac? unii nu fur?, cum zici dumneata, dar se gândesc s? fure, adic? mentalitatea de ho? o au deja în vine.
- Exact, face ini?iatorul discu?iei, cel cu fesul ro?u pe cap. Fiindc? altfel cum se explic? faptul c? pe cei pe care îi acuz?m acum c? sunt ho?i, i-am ales?! Nu noi i-am ales pe ho?i? De ce ne plângem? Vrem s?-i d?m jos, s? punem al?ii ca ei în loc?
- Fugi, domnule, de-aici, face schelarul, ??tia, de v? da?i bucure?teni, sunte?i buni numai s? jigni?i oamenii ?i s? face?i proteste! M-am s?turat de proteste! Cum, nu exist? un numitor comun, s? se g?seasc? ?i într-o tab?r? ?i alta ce e mai bun ?i s? se pun? de acord?
- Da, exist? un numitor comun: ho?ia! Dumneata ai auzit de vorba aia den b?trâni: „Unde-s doi români, e o band? de ho?i"? Na, c? acum e chiar a?a. S-a împlinit vorba ?i a ajuns banda în parlament.
- De fapte bune vorbesc.
- Nu, nu exist? fapte bune.
- Dar ??tia care cânt? acum, nu fac o fapt? bun??
- Nu fac. Ei sunt primii între ho?i. Iau cu ghiotura din fondurile „europene"(? - s.r.). Nu ?tii cât câ?tig? ??tia!
- A?a e, intervine ?i o cucoan?, mic?, gr?sulie, cu ochelari de vedere, înfing?rea??, care se vedea c? e antrenat? în astfel de dispute de strad?. Ai auzit matale de una Delia, care se laud? peste tot c? are un apartament de 1.500.000 euro!? Ai dumeata a?a ceva, care ai lucrat toat? via?a pe schel??! N-ai! De unde atâ?ia bani la o fâ?? împ?iat?, care e mai proast? ca o gâsc??!
?i doamna î?i scoase ochelarii ?i îi ?terse de fusta colorat?.
- S? ?ti?i c? acuma e moda ca roamele (?ig?ncile, n.n.) s? poarte ochelari ca ai mei, de s? se dea intelectuale!
- Dar sunt ?igane ?i ?igane!, face constructorul, vrând s? spun? „?ig?nci ?i ?ig?nci".
- Nu-s, îs toate la fel, o ap? ?i-un p?mânt! Uite ce la chi?toace au l?sat aici, ce mizerie!, face omul revoltat. Dumneata nu vezi?! ?i nici n-a dat z?pada! S? vezi dup? ce-o ninge, ce fle?c?raie!
- Dumneata le vezi pe toate în negru! Nu vezi nici un bine?
- Nu v?d. Înainte vedeam, cum a spus ?i domnu' din Aexandria, dar ??tia m-au f?cut s? nu mai v?d binele, nu mai ?tiu ce-i ?la bine, cu ce se m?nânc?? V?d numai r?ul. Asta m-au înv??at s? v?d ei.
- ?i de s?rb?tori vezi negru?
-Da, ?i de s?rb?tori, mai ales de s?rb?tori, unde to?i v?d numai bun?stare, armonie, fericire, cânt ?i voie bun?! Se d? bani cu ghiotura s? se fac? distrac?ie de Revelion ca în America, a?a, ca s? se uite de furti?agurile de peste an. ?i românul uit?, îl ia cu voia bun?, îl abure?te, s? credem c? o s? fie alt? via??. Primesc în cutia po?tal? ur?ri de la primar c? va fi mai bine la anul, s? nu ne pierdem speran?a, exact ce am primit ?i anul trecut, dar ne-am pierdut-o. De unde speran???
- Din cer.
- Foarte frumos. Dar eu nu tr?iesc în cer, domnule! Tr?iesc pe p?mânt. Pe p?mântul ?sta românesc, care e tot mai înstr?inat. Fur?m ?i vindem tot.
- Spune ?i dumneata, îi spune omul din Alexandria schelarului, ce reper îi dai de urmat copilului matale? Ce-i spui, m?, Georgic?, uite un model de urmat, tovar??ul Dragnea. Sau tovar??ul B?sescu. Sau poate i-l dai de model pe Ponta, pe Voiculescu sau N?stase? Pe cine, domnule, care este exemplul bun, exemplul „faptelor bune", cum scrie ??tia pe perete?!
- Johannis, zice omul schelei, cam cu jum?tate de gur?.
- Fugi de-aici! ?la face de ru?ine poporul român! E handicapat r?u, nu-i în stare s? lege dou? vorbe.
?i femeia bondoac? imediat se bag? pe fir ?i spune c? tocmai a fost la nu ?tiu ce spital ?i c? retrada?ii vorbesc mai legat decât dl. pre?edinte! Hai s? protest?m aici, s? punem de un protest, ce spune?i?
?i atunci m-am îndep?rtat, v?zând c? deja din gura metroului ap?reau unii cu pancarte. Nu ?tiu ce-a fost mai departe, dar într-un fel am luat pulsul s?rb?torilor la români ?i al modului cum se na?te un protest ad hoc! ?i m? gândeam cum erau s?rb?torile de Cr?ciun ?i Anul Nou în copil?ria mea, în ?ara F?g?ra?ului, ?i cum au ajuns s? fie azi, aici, în Capitala României!
?i, de?i am r?d?cini adânc înfipte în seve str?bune, ca s? fiu în ton cu ce-am auzit la „coada calului", am compus o poezie:

?i de s?rb?tori ho?ii petrec,/ fac hor? mare,/ se bucur? de cât au furat de prin hambare,/ trag linia,/ fac socoteala,/ s? le arat? românilor/ ce înseamn? bun?starea/ ?i le spun c? la anul o s? fie ?i mai bine,/ s? nu-?i piard? speran?a,/ fiindc?, tot cu ei la putere,/ vor scoate c?ru?a din durere!/ M-am încins ?i eu în hora lor,/ S? nu se spun?/ C-am murit de moarte bun?!

footer