Revista Art-emis
Ex-regele tr?d?tor prezentat ca erou na?ional PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Miercuri, 06 Decembrie 2017 17:51

Mihai Ex-regeA murit un om. Cât de multe or fi fost, Dumnezeu s?-i ierte p?catele! Dar atât!

Fie ei de-ai no?tri sau alogeni, infractorii care conduc România anului 2017, tot borfa?i se numesc. Reac?ia primilor trei oficiali ai Republicii România la vestea mor?ii unui tr?d?tor al poporului român este inacceptabil?. Mai mult de-atât, înmormântarea „congelatului" (a?a umbl? vorba prin târg) o va suporta tot „prostimea"... De la buget. ?eful statului ?i ?efii celor dou? camere ale Parlamentului României au declarat trei zile de doliu na?ional pentru un tr?d?tor. Nu ?tiu ce cuno?tin?e o fi predat fostul profesor de fizic? ajuns - nici el nu ?tie cum - chiria? la Cotroceni - la medita?iile de pe urma c?rora s-a pricopsit cu paralele pentru cele ?ase case, dar la cuno?tin?e de Istorie a Românilor este cel mai serios concurent al Baronului Münchausen. De altfel, nici la fraud? nu se pricepe, altfel nu-l d?deau în gât judec?torii.

S? faci dintr-o gloab?, arm?sar de ras? e o performan??, dar s? îngenunchezi un popor pentru un tr?d?tor de neam calc? în picioare orice urm? de demnitate na?ional?. Cred c? ?i „congelatu" se mir? de atâta uz de fals ?i mai c? nu-i vine s? cread? ce mare erou a fost el pe vremea când cobora cu jeep-ul sc?rile gr?dinii palatului, în vreme ce Oastea Român? ?i Mare?alul luptau pentru reîntregirea ??rii. Preg?tite din vreme, emisiunile cu osanale au fost lansate în stol ca arm? de îndobitocire total?, ceea ce a f?cut ca sicriele lui Roosevelt, Churchill ?i Stalin s? se zgâl?âie ca la cutremur de râsul celor din?untru, auzind comentariile prezentate pe ecranele televizoarelor.

Se spune c? blestemul aruncat peste ru?i pentru masacrarea Romanovilor - care ar dura un secol - va lua sfâr?it în 2018. Peste noi, va d?inui taman pân?-n 2089... cine-o mai apuca. În nici cincizeci de ani, românii au asasinat doi patrio?i, pe unul, chiar în Sfânta zi a Cr?ciunului din 89. Cum s? nu fie blestema?i românii? Dup? ce luni de zile, Margareta Duda a stat, nu la cap?tul patului lui t?tâne-su, ci la capul podului guvernului, de unde a stors alte mii de parale din buzunarele pro?tilor de români, a anun?at c? a murit mortul. Taman acum, ca s? ne strice s?rb?torile de la cap?tul anului.

Pe fondul schizofreniei paranoide televizate, actualul patron al defunctei institu?ii numit? cândva „Editura politic?" rebotezat? „Humanitas" - cea mai mare editur? din România pân? în 1990 - ajuns? prin grija ?i „jongleria" celui dintâi ministru al inculturii de dup? apocalipsa decembrist?, în posesia bunului s?u „pretin", readuce în actualitate un mai vechi articol (ap?rut la 29 aprilie 1992 în „România liber?"), din care v? supunem aten?iei urm?torul fragment: „[...] am afla ?i cât de fals? este logica lui „ex-". Acest prefix nenorocit care minte despre un rege ce nu a încetat niciodat? s? fie rege, pentru simplul fapt c? a fost for?at s? plece, f?r? consultarea poporului, de c?tre actualii no?tri ex-comuni?ti (aproape to?i alogeni - n.a.) flanca?i de tancurile ex-Armatei Ro?ii (aduse cu sprijin regal - n.a.), ei bine acest prefix minte [...]. Nu este adev?rat c? regele Mihai este (a fost - n.n.) ex-regele României [...].To?i sunt ce-au fost: unii regi, al?ii activi?ti (al?ii lichele - n.a.). Rog „Televiziunea român? liber?" s? ?in? cont de aceste preciz?ri [...]".

Pentru redarea adev?rului întregit, v? invit ?i eu s? reciti?i un text datat 26 iunie 2016: „Regele Mihai a explicat de nenum?rate ori (dup? 1990 - n.a.) c? a semnat actul de abdicare din 1947 pentru c? a fost amenin?at de Petru Groza c? vor fi executa?i 1.000 de studen?i. Dou? documente din arhiva fostului Consiliu de Mini?tri ?i p?strate la secret îl contrazic: Regele Mihai a renun?at la tron ?i pentru c? î?i dorea s? se c?s?toreasc? cu principesa Ana de Bourbon - Parma.
- La Arhivele Na?ionale, în fondul Consiliului de mini?tri, exist? trei file, dactilografiate dup? alte zece foi scrise de mân?, care reprezint? noti?ele luate la momentul abdic?rii Regelui Mihai, la o întâlnire dintre Regele Mihai ?i Petru Groza, din 22 decembrie 1947.
Din transcriere reiese c? Regele s-a în?eles cu Petru Groza. Regele î?i reafirm? inten?ia de a se c?s?tori cu Principesa Anne de Bourbon-Parma, pe care o cunoscuse cu o lun? înainte, la ceremonia de la Londra.
Petru Groza r?spunde c? monarhia este trec?toare. ?i continu?: „Problema abdic?rii trebuie f?cut? în bun? în?elegere « zâmbind »".
Regele Mihai: „Nu în?eleg s? m? opun lucrurilor la care nu te po?i opune. V?d ce e în jurul meu. Vreau ca om [s? tr?iesc]. N-am avut copil?rie, tinere?e, ?i mama va trebui s? în?eleag?. Dar nu spune la nimeni. Între noi, mergem înainte. Eu m? voi conforma sfat [urilor] d-tale. Dar între noi"[1]. (22 decembrie 1947 - Bucure?ti - între patru ochi).
- Neconstitu?ionala cas? regal? a Republicii România nu a negat existen?a documentului, ci a reac?ionat ambiguu: «Autenticitatea documentului este sub semnul întreb?rii, neavând un autor clar ?i nefiind semnat [...] în cei aproape 70 de ani de la abdicarea for?at? a Regelui Mihai, acest document nu a fost folosit de niciun regim politic», consemneaz? TVR[2]. Ei, iat? c? acum a ap?rut documentul. Ghinion!". (Dorina Lasc?r)[3].

La 23 august 1944, în plin conflict militar „ex"-regele - ca s? m? exprim pe placul „elitistului" de la „Humanitas" - a arestat ?i predat inamicului c?petenia de facto a o?tirii române. Orice dic?ionar nume?te „Tr?dare" acest gest. Pentru a r?mâne rege, „trebuia, la nevoie s? împlineasc? sacrificiul suprem. Nu a f?cut-o! Coroana i-a c?zut, transformându-l în simplu cet??ean.În iulie 1989 a semnat „Declara?ia de la Budapesta" prin care tr?da interesele României. Sunt doar dou? dintre numeroasele capete de acuzare de necontestat, iar acum, la declararea „decesului" senectu?ii sale, campania de promovare post-mortem ca erou a unui tr?d?tor al poporului român este, pe cât de riodicol?, pe atât nedemn? ?i condamnabil?. Mai mult, este chiar „binecuvântat?" de nevrednicii ajun?i c?petenii vremelnice a coloniei numit? - înc? - România.
Ru?ine domnule, Pre?edinte al României!
Ru?ine domnule Pre?edinte al Senatului României!
Ru?ine domnule Pre?edinte al Camerei Deputa?ilor din Parlamentul României!
Trei, Doamne, ?i to?i trei!

P.S. Coinciden?? sau nu, în aceast? diminea??, într-una dintre localit??ile ??rii (poate în mai multe) sirena a sunat alarma aerian?. O confirmare a faptului c? R?ul ni se trage de „sus", de la parlament, Cotroceni ?i guvern. „Foc de voie" pentru bateriile A.A.!

Aranjament grafic - I.M.

-------------------------------------------------
[1] Documentul se afl? la Arhivele Na?ionale, Colec?ia 103, dosarul 486/1947, f. 1-3.
[2] http://stiri.tvr.ro/abdicarea-regelui-mihai--in-documente-ascunse--arhiva-cc-al-pcr-a-pastrat-note-de-la-discutiile-lui-petru-groza-despre-abdicare_72671.html
[3] http://www.art-emis.ro/istorie/3598-regele-mihai-s-a-inteles-cu-comunistii-sa-abdice-nu-a-fost-fortat.html

footer