Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 22 Noiembrie 2017 20:46

Iulian Vlad-Confesiuni pentru istorieIstorie, analiz? geopolitic?, rela?ii interna?ionale, memorii, dezv?luiri ISBN 978-606-8139-79-4 Editura Proema 2017, 818p. Edi?ie cartonat? ?i supracopertat?

Acad. Dinu C. Giurescu

Descriere: Arhitectonic - cartea este structurat? în 31 de capitole, un cuvânt din „partea autorului" intitulat „Un destin istoric între judec??ile istoriei" ?i 14 anexe. În fapt, volumul este transcriptul dialogului audio-video dintre generalul Iulian N. Vlad, fost ministru secretar de stat ?i ?ef al Departamentului Securit??ii Statului ?i generalul Aurel I. Rogojan, într-o vreme ?ef de cabinet al generalului Vlad. [...] Prin natura muncii sale depozitar al multor informa?ii, Iulian N. Vlad poveste?te cu echilibru ?i m?sur?, „sine ira et studio", cele petrecute de-a lungul vremii, în momente, nu de pu?ine ori, de cump?n? din evolu?ia României [...]. Se cuvine a fi remarcat rolul decisiv jucat de generalul Iulian Vlad în evenimentele din decembrie 1989, când prin ordinul dat a evitat o baie de sânge, pentru ca ulterior s? fie judecat, condamnat ?i închis. Oare pe cine a deranjat într-atâta gestul generalului?! Timpul ca ?i istoria cu meandrele sale a?eaz? întotdeauna lucrurile în matca cuvenit?.

General Br. (r) Aurel I Rogojan

Pentru generalul Iulian N. Vlad, ca om de informa?ii care a descoperit sau intuit din vreme semnele evenimentelor viitoare, marea greutate nu a constat în relevarea adev?rului, ci în rostirea lui f?r? a genera ur? ?i vrajb?, f?r? a stârni valurile unor noi furtuni. Informa?iile dezv?luite nu ar fi sc?pat valorific?rii în scopuri politice, ori în balan?a echilibrului intern ?i a alian?elor externe nu trebuie puse acele lucruri care, ascunse fiind, produc un r?u mult mai mic, decât dac? ar fi etalate public. Am considerat necesar? aceast? precizare pentru a face în?elese dificult??ile de abordare a generalului Vlad ca interlocutor într-un demers cu finalitate publicistic?.

Ambasador Dumitru Chican

La r?scrucea dintre dou? veacuri ?i dintre dou? milenii, Iulian N.Vlad a stat, totdeodat?, la r?spântia dintre dou? epoci istorice ale neamului românesc, iar la cump?na dintre acestea ?i-a ar?tat, cu patriotism ?i bravur?, iubirea de neam ?i de ?ar?, împiedicând s? fie solobozi?i câinii sfâ?ietori ai fiin?ei acestui neam ?i acestei ??ri. Dac? ne preg?tim s? ne scriem pe tricolor centenarul unit??ii ?i integrit??ii noastre na?ionale ?i teritoriale, aceasta se datoreaz? ?i Omului patriot - cuvânt care este progenitur? a Patriei - Iulian N.Vlad - ?i capacit??ii sale de a în?elege în profunzime ?i cu luciditate sensul istoriei ?i de a pune stavil? lunec?rii acesteia pe panta sisific? a destr?m?rii voite de al?ii.

General col (r) Iulian N. Vlad

„Las urma?ilor mei faptele, a?a cum au fost ele, s? le judece ei, s? le aprecieze, s? le cânt?reasc? ?i s? dea verdictul, pentru c? f?r? îndoial?, un verdict pân? la urm? va prevala [...]. În ce m? prive?te, tot ceea ce am f?cut, am f?cut gândindu-m? la popor ?i la ?ar?. Pentru acest motiv, pot privi în ochii oricui [...]. Peste un num?r de ani, î?i va da verdictul ?i Istoria, care va fi scris? f?r? ur? ?i p?rtinire, cu privire la evenimentele din decembrie 1989 ?i la rolul pe care l-am avut ?i eu, ?i institutia pe care o conduceam atunci, în acel moment de r?scruce al destinelor ??rii noastre. De aceea, v? solicit un singur lucru: sentin?a pe care o ve?i da dumneavoastr? s? coincid? cu verdictul Istoriei, pentru ca s? nu fie infirmat? de aceasta. V? mul?umesc".

footer