Revista Art-emis
?andramaua regal? ?i paralel? PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 22 Noiembrie 2017 20:34

Petru Romo?an Avem, în sfâr?it, ?i un stat paralel - dup? ce am avut un stat mafiot, unul poli?ienesc ?i unul de drep?i. Am avut Sistemul, am avut Binomul. Am avut multe. Am avut ?i mai avem trei Familii regale: Familia Duda de Hohenzollern, Familia prin?ului Paul de Roumanie („Nu po?i s? faci afacer dac? nu e?ti politic mestecat"), Familia regelui Cioab?. Împ?ratul Iulian nu e limpede dac? a fost omologat sau nu. A?a a vrut Sistemul, a?a au vrut pre?edintele republican Ion Iliescu ?i Securitatea cea nou?, o confuzie cât mai mare între regii, împ?ra?ii ?i prin?ii no?tri de sânge. S-au ocupat de instalarea ?i sporirea confuziei generalul Nicolae Militaru, agent sovietic, Ion Iliescu, cu studii la Moscova, Gelu Voican Voiculescu, esoterist neidentificat (?sta al cui o mai fi fost ?), Virgil M?gureanu, cel cu Trabantul, ?i el prietenul sovieticilor, al cominterni?tilor, al bi?ni?arilor etc. - chestiuni r?mase în cea??.

Am intrat de-acum într-o etap? nou?, pentru c? nu putem opri progresul. Comitetul Executiv al P.S.D., partid de guvern?mânt, a adoptat o rezolu?ie . în unanimitate ! . prin care stipuleaz? c? avem un stat paralel. Rezolu?ia P.S.D. arat? „cu claritate" c? principalii conduc?tori ai statului român paralel sunt actualul pre?edinte al statului de drept (sau de drep?i), Klaus Iohannis, ?i procuroarea-?ef? a actualului D.N.A., Laura Codru?a Kövesi. Cei doi ar avea deci dubl? caschet?, una de drept ?i una „paralel?". F?r? precedent în anale ! Inegalabil : „P.S.D. constat? lipsa de reac?ie complice a Pre?edintelui României în ceea ce prive?te numeroasele înc?lc?ri ale Constitu?iei României comise de exponen?ii „Statului Paralel ?i Ilegitim", începând de la exercitarea unor presiuni asupra puterii judec?tore?ti ?i pân? la sfidarea Parlamentului, cu înc?lcarea deciziilor obligatorii ale Cur?ii Constitu?ionale". Se poate ceva mai r?u ? S? mergem cu to?ii încolona?i la Spitalul 9 ?!

Pe de alt? parte, e evident c? pe teritoriul înc? presupusei Românii de azi avem de mult? vreme mai multe cnezate ?i voievodate, pe lâng? jude?e ?i baroni locali. Avem, de exemplu, voievodatul Vrancei, condus de cneazul Marian Opri?an, sau am avut cnezatul Constan?ei, cu Mamaia ?i tot litoralul, condus de fostul voievod Radu Maz?re, tot a?a cum am avut comitatul Aradului, condus de comitele Gheorghe Falc?, urma?ul principelui Seculici, ?i ducatul Sucevei, condus de ducele Flutur, alt? „drujb? a lui Dumnezeu", al?turi de principele p?durilor din Transilvania, calamitatea natural? Verestóy Attila. L-am avut ?i înc? îl mai avem pe baronul Liviu Dragnea al jude?ului de câmpie Teleorman, care a ?i devenit primus inter pares ?i chiar mai mult decât atât, dictatorul programului s?u de guvernare, urma? al dictatorilor Iliescu ?i B?sescu. Am avut ?i înc? mai avem Grupul de la Cluj, dup? câte se spune, de provenien?? securistic?, de obedien?? r?s?ritean? ?i cu ramifica?ii în Germania. De fapt, nici un analist nu a ?tiut s? defineasc? acest grup cu picioarele adânc înfipte în Binom ?i cu capul în centrul Sistemului. Am avut ?i, bineîn?eles, avem înc? Binomul, de care se teme toat? lumea, câmpul tactic.
Luptele recente în jurul fostului rege Mihai, foarte b?trân ?i foarte bolnav, orchestrate aparent mai ales de „hohenzollernul" Duda ?i „principe", au mascat temporar luptele dintre statul P.S.D., condus de baronul de Teleorman, ?i statul paralel, condus de cei care ar trebui s? conduc? statul de drept. Te love?te ame?eala! Dar luptele intestine ?i fratricide nu s-au oprit aici. Mai nou, prin?ii mo?tenitori ai celui de-al patrulea sau al cincilea rege - Dan Voiculescu, regele Antenelor ?i al afacerilor, cel provenit din Bariera Vergului ?i înnobilat sub Ceau?escu cu ordinele Crescent ?i Dun?rea -, prin?ii deci Dana Grecu ?i Mircea Badea s-au atacat în pia?a public?, pe sticla televizoarelor regalit??ii. Echivalentul prin?ului Duda pentru Casa Regal? tradi?ional?, prin?ul pastor Mihai Gâdea ?i director, a încercat s? aplaneze pitorescul conflict. Se pare, f?r? succes. Prin?ii mo?tenitori ai regelui Voiculescu, Mircea Badea ?i Dana Grecu, cei cu rating, cu publicitatea aferent? aduc?toare de bel?ug, populari pân? dincolo de vulgari, r?mân îns? ireconciliabili. Asta înseamn? c? nici m?car pe puternicul rege Voiculescu nu-l mai ascult? ca pe vremuri casa sa regal?...

Ce-i de f?cut ?, vorba (între al?ii) a agentului (între altele) german Lenin. Mai întâi ar trebui s? recitim cu aten?ie „?iganiada" lui Ion Budai-Deleanu, nu e prima oar? c?-mi vine în minte. Poate chiar s? facem un referendum ?i s? decret?m capodopera iluministului ardelean lectur? obligatorie, cu studiu aprofundat în anii de liceu. S? refacem pe fa??, de drept, ?i nu paralel, cnezatele ?i voievodatele. ?i, eventual, baronatele. S? decret?m noul mileniu t?cut al românilor, când, conform U.D.M.R., ar trebui s? plec?m cu to?ii în sudul Dun?rii. Sau unde vedem cu ochii. Dac? exist? ?i alte solu?ii - acum cât Europa ?i America sunt cu ochii pe noi ?i cu mâinile în buzunarele noastre -, acele solu?ii ar trebui urgent expuse pentru c?, altfel, se duce dracului toat? ?andramaua regal? ?i paralel?.

footer