Revista Art-emis
Bucure?tiul, campion european ?i mondial PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 05 Noiembrie 2017 19:39

Bucure?ti 2017Sunt oare bucure?tenii cei mai incapabili, cei mai dezorganiza?i cet??eni ai Uniunii Europene? A?a ar rezulta dintr-un clasament al celui mai nenorocit, mai aglomerat trafic rutier. Bucure?tiul ocup? un odios loc întâi cu coroni??, ceea ce nu face decât s? confirme c? România e la coada Europei. „De ce, nene Anghelache ?" De ce ? Cit?m din sport.ro: „Business Insider a realizat un top al ora?elor europene în care traficul este unul de co?mar, pe baza unor cifre adunate de Tom Tom - companie de h?r?i ?i navigatoare, iar Bucure?tiul este pe primul loc din acest punct de vedere. « Bucure?ti, România, are cel mai prost trafic din Europa, cu o cre?tere de 7 procente fa?? de anul trecut al timpului pe care ?oferii îl petrec în trafic »", scriu cei de la Business Insider.

Într-un clasament asem?n?tor f?cut cu câ?iva ani în urm?, pe vremea pesedistului iliescian independent Sorin Oprescu, cel cu autostrada suspendat?, Bucure?tiul ocupa ?i un dezastruos loc 7 mondial la trafic de infern, dup? Istanbul, Moscova, Sankt-Petersburg, Mexico City, Chongquing (China), Recife (Brazilia). Cu ale sale 24 de minute pierdute la fiecare c?l?torie în intervalele de vârf ale traficului, ?oferii bucure?teni pierdeau în medie 94 de ore la volan în fiecare an. Adic? 4 zile întregi risipite f?r? sens ?i în stres la volan ! Dar asta era acum câ?iva ani, pe vremea autostr?zii „zbur?toare" Sorin Oprescu. Care ne-a costat deja 12 milioane de lei, adic? vreo 3 milioane de euro, de?i cel mai probabil nu se va construi niciodat?. Glume?ul ?i „carismaticul" primar pesedist ?i independent a disp?rut în p?durea f?r? ie?ire a justi?iei române. În 2012, primarul aparent miliardar plin de tupeu declara la televiziuni : „Da. Este cea mai scump? autostrad? de pe p?mânt ?i interplanetar. Am avut o comunicare, nu eu personal, ci cei din jurul meu cu cei de pe lun? ?i a?a mi-au zis ?i ei." Iar în 2013, multguralivul Oprescu ad?uga : „Las?, domn'e, c? o s? vad? dom' B?sescu ?i aia (autostrada - n.r.). ?i dac? n-o s? fac pe dracu-n patru s-o trec prin Mih?ileanu [...] Uite a?a, de-al naibii, a?a, s-o trec p-acolo...", a spus Oprescu la emisiunea „Dup? 20 de ani" de la Pro TV. (citate postate de hotnews.ro la 18 iunie 2014).

S? ne amintim c? ?i pedeli?tii r?u fama?i sau de trist? faim? Traian B?sescu ?i Adriean Videanu au fost ?i ei primari ai Bucure?tiului, unde se circul? ?i azi co?maresc. Gheorghe Cioar?, Ion Dinc?, Constantin Olteanu, Barbu Petrescu înainte de 1989, sau Crin Halaicu ?i Viorel Lis dintre cei mai „povesti?i" de dup? 1989, au fost sau sunt înc? to?i oameni cu stare dup? plecarea din func?ie, la fel ca primarii Traian B?sescu ?i Adriean Videanu. Câte milioane de euro se evapor? inutil în traficul rutier cotidian din Bucure?ti? Care e hidos nu numai la a?a-zisele ore de vârf, de diminea?? ?i de sear? sau de vineri dup?-amiaz?, ci aproape tot timpul ?i aproape peste tot. Care este impactul noxelor suplimentare asupra s?n?t??ii întregii popula?ii? Dar asupra mediului pe termen scurt, mediu ?i lung? Mai nou, în gura spurcat? a ?oferilor stresa?i, înnebuni?i de trafic este prim?ri?a Gabriela Firea Pandele, fost? realizatoare TV la televiziunea lui Dan Voiculescu. Jum?t??ile de m?sur? pe care le-au luat prim?ri?a ?i partidul din care face parte, P.S.D., „m?suricile", doar agraveaz? o stare de fapt dintre cele mai infecte. La fel ca ?i alte „sfârtacuri" de idei pesediste în alte domenii. Iar m?sura populist? de tip P.S.D. a scoaterii taxei de mediu a umplut Bucure?tiul de "cazane", cum spun ?oferii profesioni?ti.

Bucure?tiul nu este singurul ora? care se confrunt? cu o situa?ie teribil? din punctul de vedere al traficului rutier. E adev?rat, Bucure?tiul nu are numai probleme cu traficul rutier, Bucure?tiul este, probabil, o spun mul?i, ?i cel mai urât ora? din Europa (estetica general? a locului ast?zi). Atena, Londra, Parisul au trecut, la rândul lor, prin asemenea situa?ii de nesuportat. Dar poate doar Atena a ajuns la un nivel comparabil de blocaj. Atenienii au circulat mult? vreme cu pare ?i impare, ca înainte de 1990 la noi, dar din alte motive. Solu?ii se pot g?si, dar ele trebuie s? taie în carne vie ?i s? uite de viitoarele voturi pân? se rezolv? problema cea mai spinoas?, care este lipsa parc?rilor. Cât de iresponsabil s? fii ca s? dai drumul la cump?rarea ieftin? a milioane de ma?ini f?r? s? te preocupi în vreun fel de locul în care le garezi?!

Fluidizarea voluntarist? a traficului, adic? f?cut? cu for?a, pe bulevardele interioare ?i multiplicarea benzilor pe ?oseaua de centur? trebuia de mult rezolvat? ?i era la îndemâna autorit??ilor locale. La o aglomera?ie urban? de 2,5-3 milioane de oameni, r?spunderile îi revin, bineîn?eles, ?i guvernului central. În Vestul Europei, automobilul a devenit de-o bun? bucat? de vreme doar un consumabil, la fel ca frigiderul sau ma?ina de sp?lat. La Bucure?ti, ma?ina mic? e înc? un obiect de lux ?i de cult, la fel ca în alte ??ri înapoiate de pe planet?.

Adversarii P.S.D.-ului, liberalo-pedeli?tii, sau pre?edintele Iohannis, ca ?i micu?ii soro?i?ti de la U.S.R., altfel foarte zgomoto?i, precum ?i viitoarele partidule?e din eprubetele „binomice", dac? vor s? fac? praf P.S.D.-ul la urm?toarele alegeri, ar trebui s? discute zilnic despre traficul monstruos din Capitala condus? de doamna Firea ?i de partidul lui Dragnea. ?i, obligatoriu, s? propun? solu?ii realizabile, dac? vor s? fie vota?i. Bucure?tiul poate fi un adev?rat c?lcâi al lui Ahile pentru populi?tii de stânga, pentru P.S.D.-Dragnea. Ne putem întreba, pe drept cuvânt, dac? ?oferii din Bucure?ti se vor mai prezenta la vot la alegerile locale ?i, dac? se prezint?, cu cine voteaz?. Nu ar avea ?anse reale un partid al ?oferilor frustra?i din Bucure?ti ? Cum e gestionat Bucure?tiul, la fel e administrat? ?i România.

footer