Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Miercuri, 01 Noiembrie 2017 20:56

Corneliu Vlad, art-emisCriza americano-nord-coreeana începe s? ia forma cozii de pe?te ?i în timp ce ea temporizeaz?, corul ad-hoc ?i cacofonic al comentatorilor au frâul liber la orice fel de supozi?ii. Unii sus?in c? pre?edintele Trump n-ar avea nicio strategie fa?? de eforturile de nuclearizare ale Nordului Coreei. Al?ii, dimpotriv?, afirm? c? Washingtonul a?aza criza într-un cadru de-a dreptul planetar, c?ci „implica?iiile ei se extind dincolo de Peninsula Coreeana pentru a include ?i China, Rusia, Iranul, ansamblul Orientului Mijlociu, ba chiar Europa", cum sus?ine infocat universitarul francez Guy Milliere, autorul, de altfel, al unei c?r?i care se cheama „Revolu?ia Trump abia începe".

Mai consternant este îns? c? ?i la nivel oficial maxim, America emite semnale deconcertante. Pre?edintele declar? la tribuna O.N.U. ca va « distruge total » Nordul dac? va ataca Sudul, vicepre?edintele Pence spune c? „toate op?iunile sunt pe mas?", pentru ca secretarul Apar?rii Mattis s? afirme ca S.U.A. vor „o solu?ie diplomatic?", iar secretarul de Stat Tillerson c? scopul Statelor Unite nu e razboiul, ci denuclearizarea total? ?i ireversibil? a Peninsulei.

L?muriri (sau confuzii) în plus vor veni probabil de la vizita din 7-8 noiembrie a pre?edintelui Trump în Coreea de Sud, despre care e bine deocamdat? de ?tiut c? liderul Americii nu va intra în zona demilitarizata (de fapt cea mai militarizat?) dintre cele dou? state coreene, ci va ?ine un discurs la o baza american? aflat? mult mai la sud de capitala sud-coreean?.

China ?i Rusia sunt ?i ele preocupate de mai noile initia?ive ale mai micului dar imprevizibilului lor partener, care depase?te dezinvolt ni?te limite stabilizate cumva în zon?, de peste jumat?te de secol, adic? dup? întreruperea ostilit??ilor între cele dou? Corei, în 1953. Iar Coreea de Sud, protagonist angajat în criz? (ca ?i Nordul) mai mult decât mai to?i ceilal?i actan?i implica?i, chiar dac? majoritatea comentatorilor parc? n-ar ?ti faptul, se disociaz? tot mai evident de abord?rile dure ?i ar prefer? s? negocieze direct cu Nordul, de?i Phenianul nu vrea s? trateze decât cu S.U.A.

Între timp, curg prin mass media felurite formule posibile de solu?ionare a crizei, între care ?i acceptarea tacit?, de c?tre S.U.A., a statutului de stat nuclear al Coreei de Nord, ca putere atomic? „neomologat? interna?ional", dar asupra c?reia se închid ochii... Tratatului de neproliferare, situa?ii în care se afl?, de altfel ?i India, Pakistanul, Israelul...

footer