Revista Art-emis
Bomba nuclear? a celui de-Al Treilea Reich PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 01 Noiembrie 2017 20:42

Chemnitz Turingia 1aPentru americani, planul pentru crearea unei bombe cu uraniu s-a n?scut în 1939, anul în care Albert Einstein i-a scris pre?edintelui Franklin Roosevelt despre faptul c? o reac?ie nuclear? necontrolat? în lan? are un poten?ial imens ?i ar putea fi baza unei arme de distrugere în mas?. În februarie 1940, guvernul federal a asigurat 6.000 de dolari pentru cercet?ri. La începutul lui 1942, S.U.A. fiind în r?zboi cu Axa ?i având teama c? Germania lucreaz? la propria bomb?, a înl?turat limitele resurselor alocate proiectului.

Istoricii amatori ?i vân?torii de comori au c?utat de mult artefacte care au disp?rut în timpul celui de-Al Doilea r?zboi Mondial, incluzând Amber Room ?i trenul de aur despre care se spunea c? au fost g?site anul trecut în Polonia - „Trenul de aur al nazi?tilor: în labirintul lui Hitler pe traseul unei legende ascunse[1]. Conform informa?iilor oferite de ziarul „Independent", spre finalul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial, numero?i prizonieri de r?zboi au fost folosi?i pentru a s?pa tuneluri sub mun?ii din acea zon?. Proiectul a fost, îns?, abandonat, iar scopul acestora a r?mas necunoscut. Americanii au ocupat zona respectiv? în anul 1945, eliminând toate trupele germane care p?zeau tunelurile ?i eliberând to?i prizonierii care erau ?inu?i în tab?ra Ohrdruf. Ulterior, conform ordinelor, solda?ii au fost nevoi?i s? arunce în aer intr?rile în tuneluri, iar toate documentele cu privire la Ohrdruf au fost clasificate pentru o perioad? de cel pu?in o sut? de ani.

Un german sus?ine c? a g?sit dovezi ale bombelor nucleare naziste ascunse subteran

Înc? din anul 1939 a existat un program german privind arma nuclear?, dar a fost abandonat oficial în 1942 în favoarea altor proiecte. Exist? totu?i afirma?ii c? în etapa final? a r?zboiului, cel de-Al Treilea Reich a fost foarte aproape de a descoperi secretele bombei atomice. Dup? unele opinii, cercet?rile ar fi continuat în secret, dar majoritatea istoricilor sunt de acord c? germanii nu au reu?it s? construiasc? bomb? nuclear?. În urm? cu un an (2016) Peter Lohr, un istoric în vârst? de 70 de ani, a declarat c? a g?sit urme de obiecte metalice misterioase într-o re?ea de tuneluri construit? de nazi?ti în apropierea ora?ului Chemnitz ?i abandonat de mult timp. „Cel pu?in dou? obiecte sunt bombe atomice naziste", a declarat el pentru ziarul „Bild".

Conform informa?iilor istorice, germanii nu au ajuns niciodat? s? creeze propria bomb? atomic?, îns?Chemnitz Turingia 2 Peter Lohr nu este de aceea?i p?rere ?i sus?ine c? descoperirea sa recent? demonstreaz? contrariul. Germanul este inginer mecanic ?i, în annul 2012, cu ajutorul unui radar special care p?trunde în sol ar fi g?sit cinci obiecte de mari dimensiuni situate în mai multe înc?peri subterane din landul german Turingia în Valea Jonas, lâng? ora?ul Chemnitz. Dl. Lohr afirm? c? în 2012 a cercetat zona cu un radar special, dar numai acum a reu?it s?-?i analizeze ?i s? finalizeze cercet?rile cu software-ul de modelare 3D. El sus?ine c? datele ob?inute indic? existen?a unei camere subterane mult mai mare decât se cuno?tea anterior, con?inând cinci obiecte metalice mari care seam?n? cu bombele nucleare. El sus?ine c? a f?cut descoperirea în timp ce cerceta o re?ea de tuneluri construit? de prizonierii interna?i în lag?rul de de la Buchenwald în etapa final? a r?zboiului. Scopul re?elei subterane nu a fost niciodat? dezv?luit. S-a speculat c? acestea ar fi urmat s? fie o ascunz?toare secret? pentru Hitler ?i elitele celui de-Al Treilea Reich, sau ca loc de testare pentru armele nucleare.

„Metalul st? acolo de 71 de ani. La un moment dat se va degrada ?i atunci vom avea de-a face cu un al doilea Cernobîl" (Peter Lohr).

Dac? afirma?iile lui Lohr sunt adev?rate, prezen?a materialelor nucleare ar putea contamina solul pentru secole. Dar se pare c? autorit??ile nu iau în serios preocup?rile sale. Lohr a spus c? a trast semnalul de alarm?, dar autorit??ile germane i-ar fi interzis lui Lohr s? continue cercet?rile: „singurul rezultat este c? nu am voie s?-mi continuu cercetarea"[2].

Istoricul german Matthia Uhl sus?ine c? Bomba atomic? german?, cu un diametru de 1,5 metri, avea o putere foarte mare de distrugere. Responsabil de proiect a fost generalul Hans Kammler - unul dintre cei mai de încredere oameni ai lui Hitler - care se ocupa ?i de realizarea bunc?relor secrete[3]. Daily Mail Online, confirm? c? proiectul s-a dezvoltat în regiunea Thuringia, în estul Germaniei.

-----------------------------------------------
[1] http://ro.blastingnews.com/international/2015/08/descoperirea-secolului-trenul-plin-cu-aur-al-lui-hitler-00523921.html
[2] Sursa: „The Telegraph" http://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/18/german-pensioner-claims-he-has-found-nazi-nuclear-bombs/
[3]http://www.dailymail.co.uk/news/article-3180795/Did-Hitler-atomic-weapon-German-documentary-claims-Nazis-developing-flying-saucer-deliver-bomb-started-tests-Russian-POWs.html

footer