Revista Art-emis
Starea na?iunii sub capete p?trate PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 25 Octombrie 2017 19:41

Starea na?ieiAni de zile am avut o rubric? numit? „Starea na?iunii", în care urm?ream tot ce mi?c? pe scena politic? ?i sanc?ionam, fie prin limbaj demascator, de atitudine, în stil eminescian, fie în limbaj pamfletar, caragialesc. ?i unul din prietenii ziari?ti de la ziarul la care publicam constant acest serial, mi-a spus s? adun aceste articole-pamflet într-o carte. ?i am început s? fac munca asta, dar noi priorit??i m-au împins spre alte direc?ii ?i cartea a r?mas neterminat?. Dar am s-o termin. ?i am s? adaug ?i ce scriu acum. Un calup foarte important din ea, fiindc? se potrivea, numit „Ga?ca, du?man al Spiritului critic", l-am inclus în volumul recent ap?rut „Spiritul critic" (Ed. Scriitorilor, 2017), lansat în septembrie la Festivalul „Enescu" ?i apoi la Libr?ria „Sadoveanu". Dar nu mic? mi-a fost mirarea când am descoperit c? exist? la TVR o emisiune numt? „Starea na?iei", realizat? de un tân?r necunoscut pentru mine, despre care nu am mai auzit, pe nume Drago? P?traru (n. 1977, Ploie?ti), care o realizeaz? în limbaj pamfletar, propunându-?i cam aceea?i arie tematic? pe care am abordat-o ?i eu în serialul „Starea na?iunii"!

Colosal! ?ine-o, Doamne! Nu mi-a venit s? cred c? la TVR, unde am lucrat ?i eu ani buni, se poate întâmpla a?a ceva! Chiar c? este incredibil s? vezi o emisiune devastatoare la postul care, prin statut parc?, este tributar puterii, angajat în barca politic? a ??rii, la cheremul parlamentarilor, al votului lor, care decid dac? postul merge bine, adic? bine în favoarea lor, dac? nu cumva s-a ab?tut de la principiile statului de drept, pe care ei le încalc? grosolan, în v?zul lumii. Dar, la urma urmei, TVR nu este un post public, pl?tit din banii contribuabililor, a?a cum sunt pl?ti?i ?i parlamentarii, de altfel? Nu este firesc ca el s? reprezinte poporul român, vocea na?iunii, c?reia P?traru îi zice na?ie?!

Diferen?a dintre na?iune ?i na?ie o d? însu?i limbajul. Termenii înseamn? cam acela?i lucru, dar na?ie este pu?in peiorativ, are un parfum pamfletar, fiindc? se refer? la poporul de jos, la omul de rând, a?a cum este ?i rubrica din sânul emisiunii numit? „Vax populi", în loc de „Vox populi". Pân? ?i vocea poporului este persiflat?, fiindc? a devenit vax, ca materia statuilor de la Muzeul Madame Tussauds! Starea na?iei este de plâns. P?i nu de cear? sunt acele personaje, care, la întrebarea: „?ti?i pe ce planet? ne afl?m?", de pild?, r?spund: „Nu ?tiu. Eu nu sunt din localitate". ?i el era chiar din localitatea unde se f?cea reportajul, undeva la ?ar?, în jurul Bucure?tiului. Dar el era un vax. ?i cum vox a devenit vax, a?a ?i na?iunea a devenit na?ie, cuvânt care poate fi tradus ?i prin „n-a?i-o ?ie, d?-mi-o mie", ce define?te foarte bine jecm?neala pe care o înfiereaz? P?traru cu mult? ironie ?i vehemen??. Fiindc? pe bandi?i ?i javre, nu po?i s?-i tratezi altfel. ?i defileaz? prin emisiunea lui P?traru personaje ca Iohannis, Dragnea, Tudose, T?riceanu, B?sescu, Toader, Mi?a, Udrea, Ponta, Orban, Plumb, Olgu?a Vasilescu, to?i, nu este iertat nimeni, toat? clasa politic? ?i tot ce este mai de râs în ea ?i în evenimentele ce au loc la zi în ?ara noastr?.

Starea na?iei, a poporului de jos, este de plâns. De ce? Din cauz? c? starea na?iunii a fost adus? de poporul de sus, de clasa politic?, la starea de jos, adic? la disperare, la haos, prin abuzul de putere, prin corup?ie, prin lipsa de personalit??i de la conducerea ??rii. Arma num?rul 1 în demolarea politicienilor este logica. Chiar logica elementar?. P?traru nu face decât vâneaz? lipsa de logic? din afirma?iile oamenilor politici, le arat? lipsa de cultur?, incapacitatea de a gândi. Altfel spus, îi prinde cu mâ?a-n sac, cu minciunile. Se reveleaz? o clas? politic? mitoman?, care se îneac? în promisiuni, incapabil? de a face o lege, ca legea pensiilor, promis? în campanie, incapabil? de coeren??, una spune ?i alta face sau se face c? face, fiindc? de f?cut nu face nimic, decât minte.

Pr?pastia dintre adev?r ?i aceste gogo?i ale politicienilor este uria?? ?i evident?, fiindc? este judecat? cu logica ecua?iei de trei simpl?. ?i se aduc pe micul ecran probe, adic? declara?iile mitomanilor. Când un pre?edinte de partid este demascat c? minte de înghea?? apele, c? este incapabil de o coeren?? elementar?, ce crede?i c? face el? Î?i d? demisia, cum ar fi normal? Nu, continu? s? mint?. Cât timp? La infinit. Fiindc? nu este nimeni care s?-l opreasc?, s?-l debarce, fiindc? to?i sunt din acela?i aluat. Pleac? el, vine altul în loc, poate ?i mai n?t?r?u. Emisiunea lui P?traru ne arat? c? tr?im într-o permanent? criz?, într-un paroxism al incompeten?ei, c? starea na?inii este o stare de apocalips?, dar exist? totu?i spreran?a c? poporul de jos are o socoteal?, î?i a?teapt? victimele la cotitur?. ?i c? sanc?iunile, când vor veni, ?i vor veni!, vor fi nemiloase.

Indiscutabil, este cea mai bun? emisiune politic? din România, o ?ar? mândr?, dar înecat? în emisiuni obosite, moarte, în divertismente f?r? haz, la care cred c? se mai uit? doar rudele actorilor amatori care au îmb?trânit pe micile ecrane. Invazia de prostituare estetic? pare c? nu se mai termin?. ?i a venit aceast? gur? de aer, ceea ce însemn? c? nu totul este pierdut, P?traru arat? c? este mereu în form?, bine documentat, st?pâne?te foarte bine materia, foarte generoas?, de altfel, în prostii, fiindc? e suficient s? arate ce enormit??i mai emit personajele. Este o munc? de selec?ie, de punere fa?? în fa?? sau în paralel a unor declara?ii. Ceea ce dovede?te c? are o echip? foarte bun? de urm?ritori. Felul cum taie la montaj este cheia acuzelor ?i a pamfletului. Plus c? mai aduce în montaj ?i replici sau mici fragmente din filmele române?ti, care se potrivesc cu situa?iile pe care le critic?. Ba adaug? ?i personaje fictive sau simbolice, precum un mecanic al ma?inii politice, nefunc?ional? ?i imposibil de reparat.

O astfel de emisiune arat? cât de penibili sunt a?a-zi?ii „anali?ti politci", obosi?i, plictisi?i, desfigura?i de b?tut apa-n piu?, f?r? idei, f?r? nerv, ni?te epave, c?rora P?traru le d? o lec?ie prin puterea de penetra?ie rapid? a faptelor ?i reliefarea acid? a persoanjelor incriminate. Pe când ceilal?i se câcâie, se bâlbâie, o fac pe „profesioni?tii" (mostr? de imbecilitate!), el trage direct la ?int?, simplu, normal, logic. P?traru este tocmai vocea care lipsea, o voce normal?, în contra curentului general, înecat în vorb?real?, al „anali?tilor politici", care au dus discursul logic la o sofistic?real? sufocant?, un p?ienjeni? în care se încurc? ei în?i?i. Ei au complicat la culme ceea ce trebuie s? fie simplu ca bun? ziua. Drago? P?traru s? nu se lase, s? continue aceast? emisiune, orice s-ar întâmpla. Are har, are puterea de a-i lua pe to?i grangurii în t?rbac?, f?r? complexe, cu curaj, ca un Don Quiote în lupta cu morile de vânt. ?i îi spun c? to?i stau cu ochii pe emisiunea lui ?i c? are sus?in?tori. Ca s?-?i fac? aliat ?i alte idei, îi recomand s? caute articolele mele despre „starea na?iunii sub animalul politic" sau despre „statul de ga?c?". S?-?i fac? alia?i din oamenii care nu se tem de adev?r.

Se spune c? umorul nu a sc?pat lumea de Holocaust, a?a cum nici umorul emisiunii „Starea na?iei" nu va sc?pa România de sinistrele personaje care o conduc. Din galeria pe care o are în vizor P?traru, nu exist? nici un personaj pozitiv. Nici mai de Doamne-ajut?. Dar ce, în lumea lui Caragiale exist?? Exist? câte o Mi?a Baston sau o Zoe, „dam? bun?", dar care nu face decât încurc? i?ele, cam ca Nu?i din Ple?coi, de?i acum au ap?rut în joc ?i alte Mi?e, ca Rovana ?i Olgu?a. Nici nu trebuie s? le schimbe numele, sunt de acolo, din pies?.

Am auzit c?, la un moment dat, emisiunea lui P?traru, nume care este el însu?i foarte potivit cu starea, c?ci exprim? tocmai capetele p?trate care ne conduc, care se afl? în vizor, a fost desfiin?at?, mutat? o vreme pe alt post, sigur c? au fost presiuni, ca vocea unui astfel de justi?iar s? moar?. N-a murit, a înviat, fiindc? na?iunea are nevoie de o asemenea voce despre vaxul na?iei. ?i locul ei este chiar aici, la Televiziunea public?. O ?ar? care nu are astfel de emisiuni nu e normal?, nu e întreag?. Emisiunea lui P?traru e un semn de normalitate. Astfel de emisiuni am v?zut cu duiumul în America. Mai ales de când a ap?rut Trump la cârm? cu abera?iile lui, de tipul „fake news", pe care ziari?tii le-au sanc?ionat prompt.

Cred c? niciodat? în America nu au existat atâtea emisiuni pamfletare ca acum, atâ?ia actori mari care s?-l interpreteze pe Trump sau clona lui. Zeci de emisiuni l-au f?cut harcea-parcea, l-au adus la ordine, la locul pe care trebuie s?-l ocupe un pre?edinte într-o istorie m?rea??, pe care nu el a f?cut-o, el este doar beneficiarul ei. Democra?ia nu este o inven?ie proast? a lui Trump, iar sistemul îl sanc?ioneaz?. Acolo sistemul func?ioneaz? ?i emisiunile pamfletare, care lovesc la ?int?, au efect, dovad? c? Trump a fost pus la punct, s-a domesticit, intr? în rând, cum se spune. Va putea emisiunea lui P?traru s? pun? la punct o întreag? clas? politic? în deriv?, ar putea ea s? aduc? România la normalitate? E greu de crezut, cu o floare nu se face prim?var?. ?i-apoi, ca s? aib? efectul scontat, trebuie ca sistemul s? func?ioneze. Func?ionez?? Nu. Acesta este ?i scopul politicilor, s? fac? ca o astfel de emisiune s? nu aib? efect. Dar e bine c? exist?. Poate va mai ap?rea ?i o alt? floare. ?i alta. ?i vom avea un buchet. E limpede c? românii au talent ?i c? vor supravie?ui oric?ror miasme care sufoc? aerul na?iunii. Mai multe refectoare pe clasa politic?, incisive, satirice, vor avea efect, vor face ca stâlpii na?iei s? se clatine, iar stâlpii na?iunii s? se înt?reasc? dac? sunt bine înfip?i în adev?r.

Trebuie s? dispar? îns? emisiunile de compromis, gen „Profesioni?tii", „Las Fierbin?i", „La M?ru??", „Chefi la cu?ite", „Cârcota?ii", „Te pui cu blondele?", „Aici eu sunt vedet?", „Mondenii", „Românii au talent", o imita?ie penibil?, o caricatur?, a celebrei emisiuni americane „America's Got Talent", unde juriul e format din mari personalit??i, de la care tinerii ?i noi to?i avem de înv??at ceva, pe când la ProTV, concuren?ii sunt mai breji decât figurile din juriu, cu totul insipide. Probabil c? o fi ceva de capul uneia, Delia, dar e ridicol?, de parc? ar fi extras? din piesa „Femeile savante" de Moličre, nu are ce c?uta într-un juriu care d? note unora mai talenta?i decât ea, a?a cum nici ceilal?i juri?ti nu sunt mai pricepu?i, plus c? ei apar în mai toate emisiunile muzicale, precum „Vocea României", de parc? românii ?i-au secat valorile, personalit??ile din muzic?! P?traru ar trebui s? selecteze ?i enormit??ile pe care le eman? ace?ti jura?i, sunt la fel de oligofrene ca r?spunsurile din secven?a „Vax populi".

De ani de zile defileaz? aceea?i echip? de juri?ti amatori, care tot dau lec?ii altora, când ei sunt primii care ar trebui s? primeasc? lec?ii de profesionalism. Trebuie mereu, de la un sezon la altul, împrosp?tate aceste jurii, care se comport? de parc? emisiunile respective ar fi mo?ia lor, iar ei, zei, carre dau verdicte! A?a cum trebuie împrosp?tate toate emisiunile îmb?trânite. Dar ce-au f?cut mai marii lor f?r? idei? Au schimbat titlurile unor vechi eminiuni penibile, adic? au vopsit gardul, dar în?untru a r?mas tot leopardul, tot formulele insipide ?i învechite, cu trupe expirate, ca „Vou?", ca schizoizii din ex-Puii mei, ca show-ul sinistru al unui c?pos (Capatos), c?ruia i-au zis „Xtra Night Show", ca s? nu în?elegi nimic! Un titlu de emisiune trebuie s? atrag?, s? fie ca o ?int? ?i s? fie ?i pe române?te, dar „revolu?ia" a atins numai titlurile, pe baz? de jocuri de cuvinte sau sonorit??i, ca „România 9". Sigur, nu este vorba despre nici o Românie nou?, ci de una rupt?-n dou? sau în nou?! Cel pu?in România lui P?traru este România la p?trat (la capete p?trate) ?i ne mai d? o speran?? prin profesionalismul ei, prin faptul c? e posibil s? nu apar? compromisul (fiindc? presiuni exist? destule, nu ne îndoim). Sau ce s? în?elegem din titluri ca „Za Za Sing", „iUmor", „Next Star", „FANtastic Show", „X Factor" ?i alte zeci ca ele? E o aglomera?ie sufocant?. Storc b?ie?ii l?mâia. Aceea?i l?mâie, o dau de la unii la al?ii. Acelea?i teme ?i belele.

Când nu existau televiziunile pe lume, m?rturisesc c? ne jucam mai frumos, mai s?n?tos, oricum, cu mai mult? imagina?ie decât se joac? azi ace?ti tineri pe micile ecrane, care ne intr? nesp?la?i în cas?. În loc de o emisiune ?i bun?, o sut? proaste, varz?, f?r? idei, f?r? oameni talenta?i în ele, f?r? personalit??i, de aceea seam?n? izbitor în prostie unele cu altele, ca ?i f?c?torii între ei. În toate emisiunile muzicale, se târguie cam acela?i scenariu, iar concuren?ii sunt mai breji decât membrii juriului. Nici nu este greu, cu un juriu întârziat! Românii sunt un popor muzical, de unde atâtea falsit??i, de unde atâtea emisiuni muzicale nedogite, ca ni?te instrumente dezacordate? Sau la capitolul muzic? popular?, e incredibil! Românii au un folclor fantastic, poate cel mai original din lume, atunci de unde atâtea stiliz?ri insipide, mârl?nii vocale, atâta amatorism ca în emisiunile de muzic? popular??

Nu mai vorbesc de cantitatea uria?? de filme proaste, de relu?ri criminale, numai filme de serie B, cu violuri, b?t?i, crime, prostitu?ie. Televiziunile din România au devenit latrina produc?iei mondiale de filme comerciale second hand. Dar despre acest aspect am scris nu o dat?, când am f?cut o analiz? special?, la obiect. Aici m? refer la divertisment, la emisiunile produse de televiziunile noastre. Divertismentul este dominant, dar cu ce? Cu tot felul de umpluturi, care umplu lipsa de idei a televiziunilor falimentare, incapabile de produc?ie proprie, cu altoiuri comice îns?, chinuite, obosite, ca „Stela ?i Ar?inel", c?ci majoritatea posturilor practic? un umor care le convine guvernan?ilor, fiindc? arat? ca o mângâiere pe umeri.

Nu, e nevoie de un umor incisiv, radical, ca o invectiv?, ca o satir? pe baz? de date foarte exacte ?i concrete, pe dezv?luiri parodice, pamfletare, care s? usture. E nevoie de un bici comic care s? fac? mâr?oaga politic? s? se trezeasc? la realitate, s? se întrebe dac? mai este cal bun la ceva ori aut! ?i dac? suflul proasp?t de moralitate începe de aici, dac? vom avea un umor de calitate, ca în paremiile române?ti, avem speran?a c? totul se va aerisi, c? România va sc?pa, în sfâr?it, de capetele ei p?trate. Marea aeriseal? e posibil?.

footer