Revista Art-emis
Conspirationisme PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 22 Octombrie 2017 17:33

Iulian-Vlad-Tinta-postmortemDecesul generalului-colonel Iulian Vlad, ultimul ?ef al mult temutei Securit??i, continu? s? fac? valuri ?i s? produc? reac?ii nea?teptat de violente. De ce nu a fost atacat generalul atât de radical pe când înc? tr?ia ? De fric? ? Cunoscuse prea multe dosare ?i cariere ? Se d? liber la anumite dosare abia dup? ce ele devin inoperante prin dispari?ia celui vizat ? Ultimele atacuri la adresa generalului defunct le-am g?sit în „Observator cultural", aparent finan?at de celebrul avocat Gheorghe Mu?at, el însu?i fost ofi?er de Securitate (ofi?er de-a dreptul, nu vreun am?rât de colaborator, cum fusese acuzat : „Am fost ofi?er de contraspionaj timp de 12 ani, dar mi-am dat demisia pentru c? m? „sufocam") în anii târzii ?i sini?tri ai comunismului. Eu însumi am fost atacat într-un interviu ?i o serie de articole - interviul mi-a fost luat de anchetatorul improvizat Ovidiu ?imonca. „Observator cultural" - ca ?i „Cotidianul" (al presupusului meu prieten Cornel Nistorescu), „Adev?rul," „Evenimentul zilei", „România liber?" ?i altele - nu a considerat necesar s? anun?e c? am câ?tigat procesul intentat mie de C.N.S.A.S. la Curtea de Apel ?i la Înalta Curte, în urma c?ruia se statua c? nu colaborasem cu Securitatea, dup? ce expandaser? subiectul presupusei mele colabor?ri dincolo de orice justific?ri ra?ionale, c?ci dup? 1989 n-am fost niciodat? angajat al statului. Dar, m? rog, calitatea ?i responsabilitatea moral? a presei ?i a ziari?tilor care o fac sunt deja binecunoscute.

Marius Oprea, un prea celebru lupt?tor împotriva comunismului ?i a Securit??ii, bra?ul armat al comuni?tilor, î?i continu? analizele asupra Revoltei de la Bra?ov din noiembrie 1987, el însu?i fiind bra?ovean. Deocamdat?, Marius Oprea nu aduce informa?ii ?i probe noi despre implicarea direct? a generalului Iulian Vlad, ?eful D.S.S., numit în func?ie cu o lun? ?i ceva înainte de evenimente. La fa?a locului, la Bra?ov, din partea Securit??ii a fost trimis generalul-maior Emil Macri, iar din partea Ministerului de Interne, sub cupola c?ruia se g?sea ?i Securitatea, a fost trimis generalul-locotenent Constantin Nu??, ?eful Inspectoratului General al Mili?iei.

Generalul Emil Macri, acela?i care condusese în urm? cu zece ani (împreun? cu generalul Iulian Vlad, ?eful contraspionajului la acea dat?) ?i ancheta în leg?tur? cu dezertarea/defectarea/tr?darea lui Ion Mihai Pacepa, precum ?i pe aceea privitoare la Greva din Valea Jiului din 1977 (împreun? cu Tudor Postelnicu), era o pies? important? a sistemului represiv - în 1989 era ?ef al Direc?iei contrainforma?ii economice din D.S.S., Direc?ia a II-a a Securit??ii. Marius Oprea, un istoric amator, dar un activist foarte agitat ?i vocal, împ?r?ind indulgen?e ?i aplicând afurisenii (am beneficiat ?i eu de cele din urm?, foarte agresive, dar complet nemeritate), ne spune c? Iulian Vlad urm?rea totul de la Bucure?ti. Lucrul e indiscutabil, cum la fel de evident e c? ?i Ceau?e?tii urm?reau acelea?i evenimente, tot de la Bucure?ti, pentru c? problema era una eminamente politic? ?i a fost „rezolvat?" de conducerea politic?. Dup? alte informa?ii trecute cu vederea de istoricul improvizat Marius Oprea, cel care dirija practic de la Bucure?ti opera?iunile era Tudor Postelnicu, ministrul de Interne, iar acesta se baza, ca de obicei, mai ales pe Mili?ie. Dac? vrea s? fie pertinent, Marius Oprea trebuie s? g?seasc? probe despre eventuale înc?lc?ri ale legilor din epoc?, imputabile lui Iulian Vlad. Oricum, activistul Oprea anun?? ?i o nou? carte despre Revolta de la Bra?ov din noiembrie 1987, iar actualul director al S.R.I., Eduard Hellvig, a promis c? se va ocupa personal de clarificarea acestui teribil ?i dureros dosar.

De ce este atât de detestat? Securitatea comunist?, care într-o prea mare m?sur? este continuat? ?i de „Binomul" actual (SRI + Procuratur?, cu prec?dere D.N.A.)? S? facem pu?in? istorie. Securitatea comunist? a fost pus? pe picioare de N.K.V.D. ?i de celelalte servicii speciale sovietice (ruse?ti) ?i a r?mas „ag??at?", penetrat?, folosit? de Marele Frate de la R?s?rit, în ciuda mult trâmbi?atelor înnoiri ?i reforme în spirit na?ional, pân? în 1989. Lucrul cel mai grav, pe care institu?ia nu-l recunoa?te, e c? recrutarea de informatori, agen?i, ofi?eri nu se f?cea doar pentru interese române?ti, ci mul?i dintre ace?tia erau ceda?i Marelui Frate. Cum se poate explica altfel num?rul foarte mare de spioni români în S.U.A., repo?at nou? direct de americani în 1990, când, de fapt, S.U.A. era un teritoriu rezervat al K.G.B. ?i, probabil, al G.R.U.? („Spionajul României nu a folosit Venezuela sau Mexic ?i, în general, ??rile din America Latin? pentru „acomodarea" agen?ilor cu destina?ie S.U.A. sau Canada, deoarece spa?iile respective erau fieful K.G.B." - Aurel I. Rogojan, „Fereastra serviciilor secrete, Editura Compania, Bucure?ti, 2011). Pe acei spioni îi recrutaser? ru?ii direct în România sau fuseser? înainte recruta?i de serviciile române?ti ?i ceda?i apoi spre folosin?? serviciilor sovietice?

În Regatul Unit sau în Israel, e o mare onoare s? faci parte din serviciile secrete ?i s?-?i serve?ti ?ara în prima linie. De ce se fereau ca de dracu' cei mai buni români, cei mai recomandabili pentru o asemenea întreprindere s? lucreze pentru Securitate sau s? se înscrie în Partidul Comunist? Pentru c? ?tiau, b?nuiau, intuiau confuz c?, de fapt, nu lucreaz? pentru ?ara lor, ci pentru un sistem politic de ocupa?ie, ale c?rui activit??i vizibile prin consecin?ele lor nu inspirau decât groaz?, sil? ?i dispre?. Apari?ia lui Cozmin Gu??, despre care Internetul geme de ipoteze K.G.B./G.R.U., la înmormântarea generalului Iulian Vlad, cu o cuvântare funebr? patetic?, a surprins ?i a tulburat destui ofi?eri prezen?i. În numele cui a vorbit acolo Cozmin Gu??? C?ci, date fiind circumstan?ele, nu putea vorbi doar în nume personal. Desigur, pentru corectitudine, s? amintim aici ?i declara?ia lui Cozmin Gu?? dup? care el e doar „foarte civil" (în interviul luat de Adrian Cri? în „Bihoreanul" la 5 iulie 2013).

Dup? multe informa?ii publice, Cozmin Gu?? a reprezentat interesele Mechel în România, iar Mechel ar fi fost reprezentat de un fost ofi?er G.R.U. În acela?i timp, Cozmin Gu?? a mo?tenit în mod bizar televiziunea Realitatea TV de la Sorin Ovidiu Vântu, pomenit ?i el ca un om cu rela?ii estice. Mai au vreo leg?tur? serviciile noastre secrete cu faimoasele institu?ii ruse?ti similare, altele decât inevitabilele contacte ale tuturor cu to?i care se practic? în toat? lumea? E o întrebare la care nimeni nu pare s? aib? vreun r?spuns. Iar aceast? întrebare se pune cu atât mai mult cu cât lucrurile nu prea func?ioneaz? în România, de fapt, merg foarte r?u.

Anul viitor vom s?rb?tori, probabil, cu mare fast centenarul unirii Transilvaniei cu România. Manifest?rile vor fi organizate sub conducerea pitorescului nostru prim-ministru de azi, Mihai Tudose, numit de denigratori ?i „Terente de Br?ila" sau „Star Trek", asistat de ?i mai pitorescul s?u consilier, Felix Rache, învestit cu toate prerogativele. De la Ionel Br?tianu, Iuliu Maniu, Petru Groza ?i pân? la Mihai Tudose ?i Felix Rache e totu?i o cale prea lung?, pe care nu po?i s? n-o observi. De?i e ?tiut c? asemenea anivers?ri au bugete serioase ?i, dup? toate probabilit??ile, pe cei mai „pragmatici" îi intereseaz? doar bugetele, festivit??ile formale ?i kitsch fiind de mult? vreme regula în tranzi?ie. Manifest?rile de anul viitor îi vor avea în frunte ?i pe Klaus Iohannis, supranumit de detractori ?i „Frankenstein", ?i pe Eduard Hellvig, directorul S.R.I., deocamdat? f?r? porecl?. Se zvone?te, dac? n-o fi vreun conspira?ionism ieftin, c? Iohannis ?i Hellvig, când se întâlnesc, î?i vorbesc în german? sau, m? rog, într-o s?seasc?-?v?beasc? vernacular?. Vor folosi între ei acela?i idiom ?i la serb?rile centenarului de la anul?

Dar ce leg?tur? exist? între generalul Iulian Vlad, Marius Oprea, Gheorghe Mu?at, Cozmin Gu??, Mihai Tudose, Felix Rache, Eduard Hellvig ?i Klaus Iohannis? La prima vedere, nici una. Dar starea deplorabil? de azi a na?iunii române poate lega pe oricine de oricine din sfera public? pentru a explica, fie ?i conspira?ionist, drumul tragic al unui popor, ie?irea lui din istorie pe u?ile altfel somptuoase ale Uniunii Europene ?i ale N.A.T.O. Românii, din nefericire, seam?n? din ce în ce mai mult cu ur?ii panda, care se împu?ineaz? ineluctabil de la un an la altul.

footer