Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Miercuri, 20 Septembrie 2017 15:25

Madalin, sanitar militar„Evenimentul Zilei" public? sub semn?tura Olgu?ei Solomon (bine c? nu Vasilescu), un articol intitulat : „Premoni?ie uimitoare a românului mort în Afganistan: « Am fost p?c?lit, tras pe sfoar? »" cu trimitere la ultimul erou al Armatei Române - sper din inim? s? fie ultimul de acest gen, în astfel de misiuni -, articol scris în stilul jurnali?tilor de azi, cu titluri care s? ia ochii ?i con?inut f?r? nici o leg?tur? cu titlul. Nu c? m-ar fi ?ocat metoda, eu despre altceva vreau s? scriu, c? despre pseudo-jurnalism e inutil, câinii latr?, ursul trece, e plin? ?ara de Rifaice. Domni?a ne spune c? M?d?lin Stoica, proasp?tul sub-loconetent post-mortem, fie-i ??râna u?oar?, nu prea ar fi vrut s? mearg? în misiune, c? era practic angajat la unitate pe timp de pace ca sanitar, deci nu lupt?tor, c? i-ar fi fost fric? s? mai mearg? în misiuni, c? nu era practic un „viitor erou" înn?scut, el în rani?? nu purta bastonul de mare?al, ci spirt ?i fe?e de tifon. Nu comentez, am v?zut destui ofi?eri care nu aveau ce c?uta în armat?, nu numai în fruntea subunit??ilor, fiecare cu aptitudinile sale, preg?tirea, instruirea sa specific, nici acesta nu este subiectul articolului meu.

Nu m? leg nici de faptul c? dup? unii ca Olgu?a Vasilescu, militarii pleac? în misiuni pe baz? de voluntariat, bucuro?i, c? se bat care s? plece ?i c? se umplu de bani, când de fapt situa?ia este exact invers. În fapt nici o sum? din lume nu acoper? pre?ul unei vie?i pentru nimeni. Nu discut faptul c? unii voteaz? sau decid ?i al?ii mor, mi s-ar r?spunde c? asta e via?a, nimeni nu e profet în ?ara lui, unii sunt n?scu?i s? decid?, al?ii s? fie batjocori?i ?i am mai vorbit oricum despre faptul c? atunci când domnii din guvern, Parlament sau C.S.A.T. voteaz? o nou? misiune pentru solda?ii României, ar trebui s? fac? primii inaugurarea, ca s? vad? ce gust are s?rutul glon?ului, sau al minei, dac? chiar e dulce dulce pân? la sânge, cum spun cei de la Carla's Dreams.

Nu o s? comentez nici faptul c? militarul era supus consecin?elor propriului jur?mânt ?i angajament conform c?rora trebuia s? mearg? acolo unde îl trimitea „?ara" ?i unde avea nevoie armata de el, de?i aici nu e vorba numai de asta, era vorba ?i de postul pentru care era preg?tit. Un alt aspect mi-a captat aten?ia ?i dac? situa?ia e a?a, ?i nu e ceva spus într-un fel ?i în?eles sau prezentat altfel, atunci situa?ia e gravid? ?i prezint? umfl?turi. Spune autoarea articolului c? militarul respectiv nu a dorit s? plece în misiune, c? îi era team? ?i c? a ?i men?ionat c? el nu merge ca lupt?tor, c? el este sanitar ?i merge dac? e trimis, sau selec?ionat, ca sanitar. Pân? aici totul bine, nu doar c? avea dreptul s? fie încadrat pe func?ia pe care era preg?tit, dar ?efii lui aveau chiar obliga?ia s? respecte acest deziderat. C? i s-a promis c? a?a va fi, e iar??i normal, deci pân? aici toate bune. De aici încolo lucrurile încep s? put? de-a dreptul, dac? stau a?a cum sunt expuse.

Militarul este anun?at, probabil dup? ce ?tatul fusese aprobat, c? de fapt nu va merge cu compania lui, ci cu alt? companie, dar nu pentru c? func?ia sa nu mai era necesar? la misiune, ci pentru c? pe locul lui fusese n?imit? o duduie militar, ca s? nu spun milit?reas?, care (cred eu, nu am de unde s? ?tiu dar pot paria c? nu m? în?el) era pila cuiva, ?i voia s? merge ?i ea pe acolo s? scoat? un ban cinstit. Mergând pe firul logic, duduia (parc? v?d c? nu era încadrat? la pace sanitar) nu c? i-a luat locul, c? dac? i-ar fi luat locul lui M?d?lin, acesta ar fi r?mas acas? ?i toat? lumea ar fi fost mul?umit?, ci s-a f?cut schimb de locuri, a fost el trecut pe func?ia ei ?i ea pe a lui, c? doar pupila nu putea s? mearg? în misiuni, de?i se spune c? au acelea?i drepturi ?i acelea?i îndatoriri ca ?i militarii b?rba?i. Deci cineva a cerut, a intervenit iar altcineva ?i-a b?gat creionul ?i a f?cut schimbarea modific?rii. Ei bine, aici e buba. Este indubitabil faptul c? indiferent cine ar fi fost acolo în momentul respectiv ar fi avut aceea?i soart?, Armata ar fi suferit o pierdere la fel de grea, dar ar fi fost alt? familie ?i, mai ales, nu s-ar fi comis o ilegalitate sau un abuz. Legat de asta, se mai pune întrebarea dac? schimbarea s-a f?cut înainte de etapa preg?tirii pentru misiune ?i dac? a parcurs aceast? etap? ca sanitar sau ca lupt?tor, c?ci dac? el s-a preg?tit ca sanitar ?i apoi a fost numit ?i anun?at „pe scara avionului" cum se spune, c? pleac? pe post de combatant, atunci clar s-a comis o ilegalitate ?i cineva trebuie s? r?spund? juridic.

Pe vremea lui Ceau?escu erau foarte dese cazurile în care copii cu probleme mari de s?n?tate fizic? sau mental? f?ceau armata pentru al?ii ai c?ror p?rin?i, sau rude, sau vecini, sau chiar militari mânji?i de prin comisii sau C.M.J.-uri interveneau ?i înlocuiau - la num?r - recru?ii ?i a?a ne trezeam cu handicapa?i care apoi m?car erau da?i la Gaz sau cine ?tie prin ce posturi de paz?. Sistemul de încartiruire s-a schimbat, dar metoda de lucru nu, ?i uite c? un militar este dat la o parte pentru a face loc altuia. Aici e buba ! Bineîn?eles c? p?rin?ii lui M?d?lin cunosc mai bine ca oricine cât anume e adev?rat din tot ce a scris domni?oara în articol ?i ?tiu dac? copilul lor a murit pentru c? a?a i-a fost sortit sau a murit în locul altcuiva. Nu vreau s? torn gaz peste foc, dar dac? situa?ia st? a?a cum e prezentat? în articol, cineva trebuie s? r?spund? pentru înc?lcarea deontologiei, nu ?tiu dac? a fost înc?lcat? o lege, sau doar un regulament (care între noi fie spus are tot caracter de lege) nu ?tiu dac? e vorba de o vin? juridic?, dar una moral? este sigur, pentru c? nu e normal s? schimbi destinul unui om, încadrarea lui la misiune, doar pentru c? a intervenit cineva s? pun? pe un post mai c?ldu? pe altcineva, indiferent de sex, orientare religioas? sau politic?. Aici s-a comis un abuz ?i trebuie constituit? o comisie, cercetat cazul iar vinovatul demis f?r? drept de pensie, în func?ie de caracterul vinei ?i judecat.

Domnul ?ef al Statului Major General, ca cel mai mare militar în grad, trebuie s? aib? grij? ca ancheta s? se desf??oare f?r? influen?e de nici un fel, f?r? p?rtinire, pentru c? deja subiectul a ap?rut în pres? ?i de acum orice evitare a subiectului sun? a cocolo?ire ?i nu de asta are nevoie nici Armata, nici domnia sa. Este inadmisibil s? se mai fac? astfel de presiuni ?i interven?ii pe pile cuno?tin?e ?i rela?ii, care, iat?, merg pân? la schimb?ri de destine ?i pierderi de vie?i omene?ti. Ajunge, având în vedere consecin?ele cazul trebuie tratat cu maxim? seriozitate ?i corectitudine, indiferent cine a intervenit pentru schimbare. Sunte?i dispus domnule general s? cere?i o anchet? dreapt? ? Eu v? acord credit. Sper din toat? inima s? se instituie o comisie de anchet? ?i s? se afle adev?rul, iar cei vinova?i, indiferent de rang, grad sau pozi?ie militar? sau politic? s? suporte consecin?ele în cel mai înalt grad, pentru c? e timpul s? se înceteze cu interven?iile mai ales când vorbim despre misiuni de lupt?. Mai cunosc dou? cazuri petrecute cu mult timp în urm? în care s-a intervenit cu acelea?i consecin?e. Unul petrecut cu un subofi?er care voia s? mearg? ?i el în misiune, chiar dac? func?ia sa nu f?cea obiectul statului de misiune. So?ia lui a venit în audien??, au adus argumente ?i pân? la urm? a fost acceptat, a fost introdus în stat ?i a plecat în misiune. Ghinion, ca s? folosesc un termen preziden?ial, a avut loc un accident al c?rui protagonist a fost subofi?erul respectiv ?i s-a întors acas? sub drapel. Nu vreau s? fiu în locul comandantului care a cedat presiunilor ?i a zis „Bine m?, te trec pe ?tat".

Un alt caz povestit mie de un medic psiholog, cu un militar angajat a c?rui mam? sau soacr? a mers la ghicitoare cu ceva timp înainte de a-i pleca subunitatea în misiune. El figura pe statul de plecare la misiune. Ghicitoarea i-a spus femeii c? e ceva în neregul? cu b?iat, c? îi apare ceva cu negru, termeni de ghicitoare ?i c? ar fi bine ca b?iatu' s? nu plece în misiune. Femeia, cu so?ia militarului îl conving s? nu mai plece, era pe vremea când era pe baz? de voluntariat, militarul î?i retrage op?iunea, e luat altul în locul lui, mai ales c? pe vremea respectiv? se d?dea ?pag? ca s? pleci, nu ca s? r?mâi (sper s? nu sar? cineva de tur în sus s? spun? c? a?a ceva nu s-a întâmplat în armata român?, c? armata e încadrat? cu sfin?i, c? nu cump?r). Ei bine, mergând pe firul întâmpl?rii, militarul r?mâne acas?, în ziua în care subunitatea a plecat la îmbarcare, dup? plecarea colegilor din unitate, el a ie?it peste drum s? cumpere ceva de la chio?c. Neatent ?i bucuros probabil c? a sc?pat de belea, a trecut prin fa?a unei ma?ini care nu l-a putut evita ?i de ce i-a fost scris nu a sc?pat.

Nu sunt adept înfocat al fatalismului, dar nu po?i s? nu te întrebi m?car dac? nu cumva exist? ceva predestinat. În acest caz se poate spune c? militarul ?i-a f?cut-o cu mâna lui dar în cel al lui M?d?lin Stoica, el nu are chiar nici o vin?. Cine e vinovat de schimbarea ?tatului, dac? s-a comis cu înc?lcarea regulamentului, se face vinovat de moartea acestui militar. E timpul, a?a cum spuneam s? se opreasc? astfel de practici. Ajunge! Vom plânge ?i vom ?ine inutil discursuri la c?p?tâiul ultimului erou, dac? vom l?sa s? se mai întâmple astfel de lucruri. Închei spunând c? nu a fost vorba de nici o premoni?ie, pur ?i simplu militarul a cerut s? se respecte legile ?i s? fie trimis pe postul pentru care era instruit. Cineva a considerat c? altcineva trebuie s? îi ocupe locul, iar el s? ocupe un alt loc. Acel sau acei cineva trebuie s? r?spund?, nu pentru c? a murit un militar, ci pentru c? a murit el. M? întreb cum se simte pupila acum. O fi bucuroas? c? a sc?pat ?
Se cere o anchet?.

Bibliografie web:
http://evz.ro/premonitie-uimitoare-madalin.html
http://www.buzoienii.ro/
http://www.buzoienii.ro/am-fost-pacalit-iata-de-ce-sustinea-militarul-buzoian-ca-a-fost-tras-pe-sfoara-de-catre-armata-inainte-de-plecarea-in-afganistan/

footer