Revista Art-emis
Anul ?colar cu bucurie PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Miercuri, 13 Septembrie 2017 21:36

Inceput de an scolarA început ?coala, motiv de bucurie pentru români. România TV ne anun?? c? unele m?mici din cele de lux, au participat la activit??i specifice. Andra lu M?ru?? ?i-a dus produsul la ?coal? ?i ne spune c? „va fi fericit? indiferent ce decizie va lua copilul". Ce decizie s? ia la 6 ani ? Doar Andra ?tie. Ea s-a preg?tit „cum ?tie ea mai bine", a cump?rat ghiozdan, caiete penar. Mai ?tie cineva ce ?tie ea? Eu nu cred. Zâna Marin este ?i ea l?udat?, dat? exemplu ca m?mic? model, filmat? în timp ce face shopping cu copilul ei ?i nu mai ?tiu al cui, dar de fapt o vedem cu ochii în telefon, anun?ând probabil alte televiziuni s? vin? s? o filmeze,în timp ce feti?a încearc? ni?te pantofi. Mam? model!

Aceea?i televiziune, care se pare c? a schimbat macazul dac? e s? ne lu?m dup? libidinozitatea cu care ne prezint? activit??ile primei profesoare a ??rii, ne anun?? c? ?i genunchii preziden?iali au fost prezen?i la deschiderea anului de înv???mânt la Sibiu, pentru c? e dirigint? la clasa a doi?pea. Nici dulapul preziden?ial nu a stat degeaba a fost la un Liceu, dar în Bucure?ti, nu în Sibiu, ?i nu a sc?pat ocazia s? fac? un pic de politic? anun?ându-i pe copii c? nu e de loc mul?umit de starea înv???mântului ?i c? chiar dac? ei au un liceu frumos, nu e la to?i a?a. Confirm, în Eritreea de exemplu, copii nu au ap? la wc în ?coli. De fapt nu au ap? de loc. De fapt nici ?coli nu au. Probabil serviciile secrete l-au informat pe pre?edinte c? elevii de azi sunt votan?ii de mâine ?i nu ar fi r?u s? îi preg?teasc?, s? ?tie ?i ei cu cine s? voteze în 2019 a?a c? s-a gândit s? le spun? el c? a avut cele mai bune propuneri privind înv???mântul (mai ales cel în limbile maghiar? ?i german?). Le-a mai spus el c? ?i el s-a întâlnit recent cu fo?tii lui elevi din 97 ?i s-a bucurat foarte tare. Nu a spus îns? dac? ?i ei s-au bucurat, dar nu conteaz?, pe el intereseaz? oricum doar ce face, simte, sau gânde?te el.

A început ?coala ?i în partea de nord a Bucure?tiului cu doamna Firea care s-a manifestat la Colegiul Agricol Viaceslav Harnaj[1], unde copii vor înv??a s? cultive plopi care s? fac? pere când o s? fac? r?chita mic?unele, în ferma pe care o s? o înfiin?eze ea când o s? fac? plopii pere iar ei o s? ajung? speciali?ti de seam? când o s? înceap? ?coala pe 1 septembrie. „M? bucur c? ast?zi, de întâi septembrie, sunt al?turi de dumneavoastr? la deschiderea noului an scolar", ?i-a început Gabi?? discursul cu zâmbetul profesional între urechi. Când o s? aib? elevii ferma? P?i nu se ?tie, c? abia au identificat terenul, trebuie s? aprobe mai întâi guvernul, s? îl treac? în posesia Consiliului General, apoi a Prim?riei de sector,apoi f?cut studiu de fezabilitate, organizat? licita?ie, g?sit investitor, apoi constructor, apoi... noapte bun? copii. Dar Firea, ca ?i Iohannis, s-a gândit s? vând? ?i ea blana ursului din p?dure. Apropo, parc? v?d c? terenul apar?ine armatei, sau vor despuia un am?rât f?r? ap?rare, cam ca armata.

S-a mai deschis ceva, dar nu anul de înv???mânt, ci poarta, Poarta Alb? ?i pentru unii „studen?i" cu regim de peniten??. Poarta a deschis-o nimeni altul decât ministrul Justi?iei, nea Tudorel care probabil din plictiseal?, s-a trezit anun?ând c? o s? studieze deciziile de respingere a cererilor de eliberare condi?ionat?, exact cu o zi înainte de a se da verdictul în cauza cererii lui Mircic? B?sescu. Nu putea s? anun?e asta mâine, nici poimâine c? nu î?i mai f?cea efectul, a?a c? uite, s-au deschis por?ile ?i pentru elevul Mircea B?sescu, de acuma se pot închide, scopul a fost atins. Bravo Tudorele, asta da justi?ie. Apropo, dac? tot studiezi cazurile respinse de judec?tori, de ce nu te ui?i matale s? vezi ?i de ce ?i cui le-au aprobat arenda?ii de penitenciare eliber?rile, c? s-ar putea s? ai mari surprize ?i s? consta?i c? to?i cei c?rora li s-a aprobat eliberarea de c?tre directorii de penitenciare, au sprâncene groase, la fel ca ?i portofelele. Jiji spunea c? printre cei care decid eliberarea sunt ?i judec?torii de drepturi ?i libert??i din penitenciare. Nenea Jiji, nu te f? c? nu ?tii c? judec?torii ?ia sunt acolo ca s? apere ?i s? legalizeze deciziile ?efilor, nu s? apere drepturile de?inu?ilor. Poate domnul Tudorel se întreab? ?i de ce nici un judec?tor de drepturi ?i libert??i nu a constatat c? de?inu?ii sunt p?stra?i în condi?ii inumane ?i a trebuit ca ace?tia s? î?i caute dreptatea în s?lile de judecat? ?i la C.E.D.O. Ei, ace?ti judec?tori, sunt primii care primesc plângerile de?inu?ilor, dar niciun judec?tor de drepturi ?i libert??i nu a dat câ?tig de cauz? de?inu?ilor, de?i ?tiu bine în ce condi?ii stau. De ce oare ? Ori sunt incompeten?i, ori orbi, ori fac cu totul altceva decât ar trebui s? fac?. Ce zici Tudorele? Cam a?a s-a desf??urat deschiderea anului de înv???mânt în anul 2017.S? ne vedem la anu'!

--------------------------------------------------------
[1] http://www.mediafax.ro/social/foto-gabriela-firea-la-deschiderea-anului-scolar-cea-mai-buna-investitie-este-in-educatie-proiectul-inedit-anuntat-de-primar-16724117

footer